Vietnamese subtitles

← 03-07 Anatomy_of_a_jQuery_Event_Listener

Get Embed Code
17 Languages

Showing Revision 1 created 06/09/2016 by Thiên Phú Võ.

 1. Từ rất lâu về trước,
  bạn đã nghiên cứu những sự kiện trình duyệt, và
 2. bạn đã vươn tới đỉnh cao khi chúng được truy cập vào.
 3. Bây giờ là lúc bạn thực sự "lắng nghe" và phản ứng lại
  chúng với jQuery.
 4. Có ba vật mà bạn cần để "lắng nghe" những sự kiện
  và phản ứng lại với chúng.
 5. Bạn cần thành phần mấu chốt để "lắng nghe",
  để phản ứng lại
 6. và thực hiện những hành động phản ánh.
 7. Để tôi cho bạn xem một ví dụ.
 8. Tôi cần một yếu tố chính để jQuery sẽ
  "lắng nghe"
 9. những sự kiện, nên tôi sẽ sử dụng jQuery
  để lựa chọn lĩnh vực đầu vào.
 10. Tiếp theo, tôi sẽ tìm hiểu về phương pháp.
 11. Phương pháp này chính là nơi mà điều kì diệu xảy ra.
 12. Đây là cách cơ bản mà jQuery
  tạo nên những sự "lắng nghe".
 13. Sự tranh luận đầu tiên trên phương pháp này là
  sự kiện mà tôi muốn lắng nghe đầu tiên.
 14. Trong ví dụ này, đó là hành động nhấn phím
 15. Nhưng nó vẫn có thể là click, thay đổi hoặc
  di chuyển chuột, đại loại như thế
 16. Và cuối cùng,
 17. Tôi cần chuyển giao một chức năng ứng với hành động
  mà tôi muốn xảy ra khi có phản ứng.
 18. Chức năng này gọi là nhắc lại.
 19. Chức năng nhắc lại sẽ được chuyển qua
  phương thức ,
 20. và chỉ là một chức năng JavaScript bình thường.
 21. Và vì thế, có thể bao gồm tất cả những mã
  JavaScript bạn muốn
 22. từ sự thay đổi nội dung trang đến phân tích mã nguồn.
 23. Tôi sẽ thay đổi nội dung của chức năng để thay đổi
  màu sắc của trang.
 24. Và tôi sẽ chạy thử.
 25. Bam.
  Có vẻ tốt đấy.
 26. Trong bài kiểm tra tiếp theo, bạn sẽ phải tạo ra
  sự "lắng nghe" sự kiện của riêng bạn