Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:02 - 0:08
  Điều gì đáng kinh ngạc nhất về vũ trụ mà ông có thể chia sẻ với chúng tôi?
 • 0:08 - 0:12
  Điều đáng kinh ngạc nhất
 • 0:12 - 0:15
  chính là sự hiểu biết
 • 0:15 - 0:20
  rằng những nguyên tử cấu thành sự sống trên Trái Đất
 • 0:20 - 0:24
  những nguyên tử tạo nên cơ thể con người
 • 0:24 - 0:31
  có thể được truy ngược về lõi những lò lửa đã nấu các nguyên tố nhẹ
 • 0:31 - 0:34
  thành những nguyên tố nặng hơn
 • 0:34 - 0:37
  dưới nhiệt độ và áp suất cực lớn
 • 0:37 - 0:40
  Giữa những ngôi sao này, những cái lớn nhất
 • 0:40 - 0:43
  sẽ trở nên bất ổn định vào cuối đời
 • 0:43 - 0:51
  chúng đã sập vào trong và rồi nổ tung, phóng vật chất đã được làm giàu đi khắp giải ngân hà
 • 0:51 - 0:56
  vật chất làm từ Các-bon, Ni-tơ và Ô-xy
 • 0:56 - 0:59
  cũng như mọi thành tố cơ bản khác của chính sự sống
 • 0:59 - 1:03
  Những thành phần này trở thành một phần của đám mây bụi
 • 1:03 - 1:09
  cô đặc, co cụm, hình thành nên thế hệ tiếp theo của nhiều hệ sao
 • 1:09 - 1:16
  bao gồm những ngôi sao với nhiều hành tinh quay xung quanh, mang trong mình các thành tố của sự sống
 • 1:16 - 1:19
  Vậy nên khi tôi nhìn lên bầu trời đêm
 • 1:19 - 1:24
  và tôi biết rằng vâng, chúng ta là một phần của vũ trụ này
 • 1:24 - 1:31
  chúng ta thuộc về vũ trụ này, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả hai điều đó
 • 1:31 - 1:35
  chính là Vũ Trụ này nằm trong chúng ta
 • 1:35 - 1:38
  Khi tôi suy nghĩ về điều ấy, tôi thấy rằng
 • 1:38 - 1:41
  nhiều người cảm thấy mình bé nhỏ vì họ bé nhỏ còn Vũ Trụ thì to lớn
 • 1:41 - 1:49
  nhưng tôi lại thấy mình to lớn, bởi những nguyên tử trong tôi đến từ các vì sao kia
 • 1:49 - 1:52
  Có một mối dây liên kết.
 • 1:52 - 1:56
  Chính là điều bạn khao khát trong cuộc sống, bạn muốn được kết nối, bạn muốn được liên quan
 • 1:56 - 2:01
  Bạn muốn cảm thấy như một Người Tham Gia vào
 • 2:01 - 2:04
  tất cả hoạt động và sự kiện chung quanh mình
 • 2:04 - 2:09
  Đó chính xác là những gì ta đang làm, chỉ bằng việc đang sống...
Title:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Description:

In a video interview with TIME Magazine, Astrophysicist Dr. Neil DeGrasse Tyson was asked "What is the most astounding fact you can share with us about the universe?" This is his answer. You can watch the full interview with the link provided. I implore you to check out all the links below.

Now with captions!

CREDITS
Music: "To Build a Home" by the Cinematic Orchestra featuring Patrick Watson http://www.youtube.com/watch?v=bjjc59FgUpg

Narration: "10 Questions for Neil Degrasse Tyson"
http://www.youtube.com/watch?v=wiOwqDmacJo

Edited by Max Schlickenmeyer
Video (in order of appearance):
IMAX: Hubble 3D (Orion)
http://www.imax.com/hubble/
Yellowstone: Battle for Life (Tree & Waterfall)
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00jcdml
Supernova to Crab Nebula
http://www.spacetelescope.org/videos/heic0515a/
BBC: Wonders of the Solar System (formation of the solar system)
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qyxfb
Accretion and First Eukaryotes from the 2011 film "Tree of Life" directed by Terrence Malick
http://en.wikipedia.org/wiki/Accretion_(astrophysics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_life
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_evolutionary_history_of_life
http://www.twowaysthroughlife.com/
BBC: Charles Darwin and the Tree of Life
http://www.wellcometreeoflife.org/
"Salar de Uyuni, Bolivia" by Ayrton Orio (human eye)
http://vimeo.com/9505354
"mongolia!" by wiissa
http://vimeo.com/27876709

Saturn from Cassini Spacecraft
http://www.outsideinthemovie.com/
IMAX: Hubble 3D (Inside Orion Nebula)
http://en.wikipedia.org/wiki/Orion_Nebula
Shuttle Launch from 1985 IMAX film "The Dream is Alive"
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dream_Is_Alive
"Earth -- Time Lapse View from Space, Fly Over -- NASA, ISS" by Michael Konig
http://www.youtube.com/watch?v=ls9yJTphLxg
"The Island" by Christoph Malin
http://vimeo.com/27539860
"Mars sunset" captured by NASA's Mars Exploration Rover Spirit http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_347.html

Neil DeGrasse Tyson goes on to say "For me, that is the most profound revelation of 20th century astrophysics and I look forward to what the 21st century will bring us, given the frontiers that are now unfolding."

Special thanks to Carl Sagan, Neil Degrasse Tyson, and NASA for their inspiration.

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. All copyrighted materials contained herein belong to their respective copyright holders, I do not claim ownership over any of these materials. I realize no profit, monetary or otherwise, from the exhibition of these videos.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions