Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:02 - 0:08
  Koja je najzanimljivija činjenica o univerzumu koju možete da podelite sa nama?
 • 0:08 - 0:12
  Najzanimljivija činjenica
 • 0:12 - 0:15
  je znaje
 • 0:15 - 0:20
  da atomi koje sadrži žovot na Zemlji
 • 0:20 - 0:24
  atomi koji čine ljudsko telo
 • 0:24 - 0:31
  čije poreklo možemo pratiti sve do "posuda" u kome su se "kuvali" laki elementi
 • 0:31 - 0:34
  do teških elemenata u njihovim jezgrima
 • 0:34 - 0:37
  pod ekstremnim temperaturama i pritiscima.
 • 0:37 - 0:40
  Ove zvezde, one sa velikom masom
 • 0:40 - 0:43
  postale su nestabilne u njihovim kasnijim godinama
 • 0:43 - 0:51
  one su se urušile i ekplodirale rasipajući njiho
 • 0:51 - 0:56
 • 0:56 - 0:59
 • 0:59 - 1:03
 • 1:03 - 1:09
 • 1:09 - 1:16
 • 1:16 - 1:19
 • 1:19 - 1:24
 • 1:24 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:49
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:56
 • 1:56 - 2:01
 • 2:01 - 2:04
 • 2:04 - 2:09
Title:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions