Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:02 - 0:08
  Aký je najúžasnejši poznatok o vesmíre, o
  ktorý sa s nami môžeš podeliť ?
 • 0:08 - 0:12
  Najúžasnejší poznatok
 • 0:12 - 0:15
  je vedomie toho,
 • 0:15 - 0:20
  že atómy, z ktorých sa skladá
  život na zemi
 • 0:20 - 0:24
  atómy, ktoré tvoria ľudské telo,
 • 0:24 - 0:31
  majú svoj počiatok v taviacich
  peciach hviezd, ktoré vo svojom jadre
 • 0:31 - 0:34
  premenili ľahké prvky na ťažké
 • 0:34 - 0:37
  v podmienkach extrémnych teplôt a tlaku.
 • 0:37 - 0:40
  Tieto hviezdy, teda tie s veľkou
  hmotnosťou
 • 0:40 - 0:43
  sa ku koncu života stali nestabilnými.
 • 0:43 - 0:51
  Zrútili sa a potom explodovali a
  rozmetali svoje vnútro naprieč galaxiou.
 • 0:51 - 0:56
  Vnútroornosti z uhlíku, dusíku, kyslíku
 • 0:56 - 0:59
  a všetkých základných prísad života.
 • 0:59 - 1:03
  Tieto prísady sa stali
  časťou plynného oblaku
 • 1:03 - 1:09
  ktorý sa zahusťoval a zrútil, až vytvoril
  ďalšiu generáciu slnečných sústav,
 • 1:09 - 1:16
  hviezd s obiehajúcimi planétami,ktoré
  teraz obsahujú prísady k tvorbe života.
 • 1:16 - 1:19
  Takže keď sa pozriem hore na nočnú oblohu,
 • 1:19 - 1:24
  a viem, že áno, sme súčasťou
  tohto vesmíru,
 • 1:24 - 1:31
  sme v tomto vesmíre, ale možno ešte
  dôležitejšie než tieto 2 fakty
 • 1:31 - 1:35
  je, že vesmír je v nás.
 • 1:35 - 1:38
  Keďd sa nad tým zamyslím, pozriem sa hore.
 • 1:38 - 1:41
  Mnohí z nás sa oproti veľkému vesmíru
  cítia malí,
 • 1:41 - 1:49
  ale ja sa cítim veľký, pretože moje atómy
  pochádzajú z vesmíru, z hviezd.
 • 1:49 - 1:52
  Na istej úrovni sme prepojení.
 • 1:52 - 1:56
  A to je to, čo v živote väčšinou chcete -
  cítiť sa prepojený a významný,
 • 1:56 - 2:01
  chcete mať pocit, že ste
  účastnikom diania,
 • 2:01 - 2:04
  aktivít a udalostí okolo vás.
 • 2:04 - 2:09
  A to sa presne deje,
  už len tým, že sme tu a žijeme.
Title:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions