Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:02 - 0:08
  •Aký je najúžasnejši poznatok o vesmíre, o ktorý sa s námi môžeš podeliť ?!¶
 • 0:08 - 0:12
  Najúžasnejší poznatok
 • 0:12 - 0:15
  je vedomie toho,
 • 0:15 - 0:20
  že atomy, z ktorých sa skladá život na zemi,!
 • 0:20 - 0:24
  atomy, ktoré tvoria ludské telo,
 • 0:24 - 0:31
  majú svoj počiatok v taviacich peciach hviezd, ktoré vo svojom jadre
 • 0:31 - 0:34
  zpekali ľahké prvky do ťažkých
 • 0:34 - 0:37
  v podmienkach extrémnych teplôt a tlaku.
 • 0:37 - 0:40
  Tieto hviezdy, teda tie s vysokou hmotnosťou,!
 • 0:40 - 0:43
  sa ku koncu života stali nestabilnými.
 • 0:43 - 0:51
  Zrútili sa a potom explodovali a rozmetali svoje vnútornosti naprieč galaxiou.!
 • 0:51 - 0:56
  Vnútornosti z uhlíku, dusíku, kyslíku
 • 0:56 - 0:59
  a všetkých základných prísad života.
 • 0:59 - 1:03
  Tieto prísady sa stali čásťou plynného oblaku,!
 • 1:03 - 1:09
  ktorý sa zahusťoval a zrútil, až vytvoril dalšiu generáciu hviezdnych sústav,!
 • 1:09 - 1:16
  hviezdy s obiehajúcími planétami. A tieto planéty teraz obsahovali prísady k tvorbe života.!
 • 1:16 - 1:19
  Preto ked sa pozriem hore na nočnú oblohu,
 • 1:19 - 1:24
  víem, že sme súčasťou vesmíru, že sme v nom.!
 • 1:24 - 1:31
  Ale zároveň, co je možno eště dôležitějšie,!
 • 1:31 - 1:35
  víem, že aj vesmír je v nás.
 • 1:35 - 1:38
  Ked sa nad tým zamyslím, pozriem sa hore.
 • 1:38 - 1:41
  Mnoho ľudí má pocit, že sú voči obrovskému vesmíru zanedbatelne malí.!
 • 1:41 - 1:49
  Ja se ale cítím velký, pretože moje atómy pochádzajú práve z týchto hviezd.!
 • 1:49 - 1:52
  Na istej úrovni sme prepojení.
 • 1:52 - 1:56
  A to je to, čo v živote väčšinou chcete - cítit sa prepojený a nejakým spôsobom významný.!
 • 1:56 - 2:01
  Chcete mať pocit, že sa zúčastníte diania,
 • 2:01 - 2:04
  aktivit a událostí okolo vás.
 • 2:04 - 2:09
  A to sa presne deje, už len tým, že sme tu a živí.!
Title:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions