Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:02 - 0:08
  Apakah fakta tentang alam semesta yang paling mengagumkan yang boleh anda kongsi?
 • 0:08 - 0:12
  Fakta yang paling menakjubkan
 • 0:12 - 0:15
  ialah pengetahuan
 • 0:15 - 0:20
  bahawa semua kehidupan di muka bumi ini terdiri daripada atom
 • 0:20 - 0:24
  atom-atom dalam tubuh manusia
 • 0:24 - 0:31
  boleh dikesan kepada 'kawah' yang melakurkan unsur-unsur ringan
 • 0:31 - 0:34
  kepada unsur-unur berat di dalam terasnya
 • 0:34 - 0:37
  pada suhu dan tekanan yang amat tinggi
 • 0:37 - 0:40
  Bintang-bintang ini, terutama dengan jisim yang besar
 • 0:40 - 0:43
  menjadi kurang stabil pada akhir hayat mereka
 • 0:43 - 0:51
  dan runtuh lalu meletup, menyuraikan isi perutnya ke seluruh alam semesta
 • 0:51 - 0:56
  isi perut yang mengandungi karbon, nitrogen, oxygen
 • 0:56 - 0:59
 • 0:59 - 1:03
 • 1:03 - 1:09
 • 1:09 - 1:16
 • 1:16 - 1:19
 • 1:19 - 1:24
 • 1:24 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:49
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:56
 • 1:56 - 2:01
 • 2:01 - 2:04
 • 2:04 - 2:09
Title:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Malay subtitles

Revisions Compare revisions