YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Macedonian subtitles

← The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

Get Embed Code
41 Languages

Showing Revision 1 created 04/21/2015 by Марјан Ризов.

 1. Што е најзачудувачкиот факт за универзумот што може да го споделите со нас?
 2. Најзачудувачкот факт
 3. е знаеењето
 4. дека атомите кои го сочинуваат животот на Земјата
 5. атомите кои го сочинуваат човечкото тело
 6. се следливи до садовите каде што се зготвени лесните елементи
 7. во тешки елементи во нивното јадро
 8. под екстремни температури и притисоци
 9. Овие ѕвезди, помасивните од нив
 10. се дестабилизирале во подоцнежните години
 11. се урнале и експлодирале расфлајќи ги нивните збогатени утроби низ галаксијата
 12. утроби составена од јаглерод, азот, кислород
 13. и сите основни состојки на животот
 14. Овие состојки станале дел од облаци од гасови што
 15. кондензирале, колабрирале и ја формирале следната генерација на соларни системи
 16. ѕвезди со орбитирачки планети, и тие планети сега ги имаат состојките за животот како таков
 17. Така што кога ќе погледнам кон ноќното небо
 18. и знам дека да, ние сме дел од овој универзум
 19. ние сме во овој универзум, но можеби поважно и од двата факта
 20. е дека Универзумот е во нас.
 21. Кога се одразувам на тој факт, јас погледнувам нагоре-
 22. многу луѓе се чуствуваат мали затоа што тие се мали а универзумот е голем-
 23. но јас се чуствувам голем, бидејќи моите атоми дошле од тие ѕвезди.
 24. Постои ниво на поврзаност.
 25. Тоа е она што навистина го сакате во животот, сакате да се чуствувате поврзани, сакате да се чуствувате релевантни
 26. сакате да се чуствувате како учесник во тековите
 27. на активности и настани околу вас
 28. Тоа е токму она што сме, со самото тоа што сме живи...