Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:00 - 0:08
  Ո՞րն է տիեզերքի մասին ամենաապշեցուցիչ
  փաստը, որ կարող եք կիսել մեզ հետ։
 • 0:08 - 0:12
  Ամենաապշեցուցիչ փաստը․․․
 • 0:12 - 0:15
  գիտելիքն է․․․
 • 0:15 - 0:20
  այն մասին, որ ատոմները` Երկրի վրա
  կյանք կերպավորող,
 • 0:20 - 0:24
  ատոմները՝ մարդու մարմինը ձևավորող,
 • 0:24 - 0:31
  առաջացել են հալոցներում, որոնք թեթև տարրերը
 • 0:31 - 0:34
  իրենց խորքում վերածել են ծանր տարրերի՝
 • 0:34 - 0:37
  ահռելի ջերմության ու ճնշման պայմաններում։
 • 0:37 - 0:40
  Աստղերը (երբեմն՝ վիթխարի զանգվածներով)
 • 0:40 - 0:43
  հետագայում հետզհետե կորցրեցին
  իրենց կայունությունը,
 • 0:43 - 0:51
  տրոհվեցին ու ժայթքեցին՝ տիեզերքով մեկ շաղ
  տալով իրենց հարուստ պարունակությունը՝
 • 0:51 - 0:56
  ածխածին, ազոտ, թթվածին ու
 • 0:56 - 0:57
  կյանքի մյուս հիմնարար տարրերը։
 • 0:59 - 1:03
  Ապա այդ տարրերը գազային ամպերի մաս են դառնում,
  որոնք
 • 1:03 - 1:09
  խտանում են, բաժանվում միմյանցից, ձևավորում աստ-
  ղային համակարգերի՝ աստղերի ու դրանց շուրջ պտտվող
 • 1:09 - 1:16
  մոլորակների ապագա սերունդները․ մոլորակները դառ-
  նում են կենսաստեղծ տարրերի ինքնուրույն կրողներ։
 • 1:16 - 1:19
  Եվ երբ հայացքս ուղղում եմ գիշերային երկնքին,
 • 1:19 - 1:24
  ու գիտեմ, որ մենք, իսկապես,
  այս տիեզերքի մի մասն ենք,
 • 1:24 - 1:31
  այս տիեզերքի մեջ ենք,և որ ամենակարևորն է,
 • 1:31 - 1:35
  տիեզերքը մեր ներսում է։
 • 1:35 - 1:38
  Այս ամենի մասին մտածելիս նայում եմ վեր․
 • 1:38 - 1:41
  շատերն իրենց փոքր են զգում նման պահերին,
  որովհետև տիեզերքը հսկայական է, իրենք՝ աննշան,
 • 1:41 - 1:49
  իսկ ես ինձ մեծ եմ զգում... քանի որ իմ ատոմ-
  ները այդ աստղերին են պատկանել մի ժամանակ։
 • 1:49 - 1:52
  Մեզ շաղկապող ինչ-որ բան գոյություն ունի։
 • 1:52 - 1:56
  Դա հենց այն է, ինչին ձգտում ես՝ միասնություն
  զգալ, թոթափել անպատեհության զգացումը,
 • 1:56 - 2:01
  դու ցանկանում ես մասնակիցը դառնալ
 • 2:01 - 2:04
  այն ամենի, ինչ կատարվում է քո շուրջը։
 • 2:04 - 2:09
  Դա հենց այն է, ինչ մենք կանք՝
  լոկ կենդանի լինելով...
Title:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Armenian subtitles

Revisions Compare revisions