Return to Video

העובדה המדהימה ביותר (נייל דגריס טיסון)

 • 0:02 - 0:08
  מהי העובדה המדהימה ביותר שאתה יכול לשתף איתנו לגבי היקום?
 • 0:08 - 0:12
  העובדה המדהימה ביותר
 • 0:12 - 0:15
  היא הידע
 • 0:15 - 0:20
  שהאטומים שמרכיבים את החיים על כדור הארץ
 • 0:20 - 0:24
  האטומים שמרכיבים את הגוף האנושי
 • 0:24 - 0:31
  מגיעים מכור ההיתוך שבישל יסודות קלים
 • 0:31 - 0:34
  ליסודות כבדים בליבתם
 • 0:34 - 0:37
  תחת טמפרטורות ולחצים קיצוניים
 • 0:37 - 0:40
  הכוכבים האלו, מתוכם בעלי המסה הגדולה ביותר
 • 0:40 - 0:43
  הפכו ללא יציבים בשנותיהם המאוחרות
 • 0:43 - 0:51
  הם קרסו ולאחר מכן התפוצצו, מפזרים את הקרביים העשירים שלהם ברחבי הגלקסיה
 • 0:51 - 0:56
  קרביים העשוים מפחמן, חנקן, חמצן
 • 0:56 - 0:59
  וכל המרכיבים הבסיסיים של החיים עצמם
 • 0:59 - 1:02
  המרכיבים האלו נהפכו לחלק מענני גז אשר
 • 1:02 - 1:06
  התעבו, קרסו, ויצרו דור שני של מערכות שמש
 • 1:06 - 1:09
  כוכבים עם פלנטות המקיפות אותם, והפלנטות האלו עכשיו מכילות את המרכיבים לחיים עצמם
 • 1:09 - 1:16
  אז
 • 1:16 - 1:19
 • 1:19 - 1:24
 • 1:24 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:49
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:56
 • 1:56 - 2:01
 • 2:01 - 2:04
 • 2:04 - 2:09
Title:
העובדה המדהימה ביותר (נייל דגריס טיסון)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions