YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hebrew subtitles

העובדה המדהימה ביותר (נייל דגריס טיסון)

Get Embed Code
41 Languages

Showing Revision 4 created 06/20/2014 by zivcohen.mail.

 1. מהי העובדה המדהימה ביותר שאתה יכול לשתף איתנו לגבי היקום?
 2. העובדה המדהימה ביותר
 3. היא הידע
 4. שהאטומים שמרכיבים את החיים על כדור הארץ
 5. האטומים שמרכיבים את הגוף האנושי
 6. מגיעים מכורי ההיתוך שבישלו יסודות קלים
 7. ליסודות כבדים בליבתם
 8. תחת טמפרטורות ולחצים קיצוניים
 9. הכוכבים האלו, בעלי המסה הגדולה מתוכם
 10. הפכו ללא יציבים בשנותיהם המאוחרות
 11. הם קרסו ולאחר מכן התפוצצו, מפזרים את הקרביים העשירים שלהם ברחבי הגלקסיה
 12. קרביים העשוים מפחמן, חנקן, חמצן
 13. וכל המרכיבים הבסיסיים של החיים עצמם
 14. המרכיבים האלו נהפכו לחלק מענני גז אשר
 15. התעבו, קרסו, ויצרו את הדור הבא של מערכות שמש

 16. כוכבים עם פלנטות המקיפות אותם, והפלנטות האלו עכשיו מכילות את המרכיבים לחיים עצמם
 17. אז שאני מסתכל למעלה אל שמי הלילה
 18. ואני יודע שכן, אנחנו חלק מהיקום הזה
 19. אנחנו בתוך היקום הזה, אבל אולי יותר חשוב משתי העובדות האלה
 20. היא שהיקום נמצא בתוכנו.
 21. כשאני חושב על העובדות האלו, אני מסתכל למעלה-
 22. הרבה אנשים מרגישים קטנים, כי הם קטנים והיקום הוא גדול-
 23. אבל אני מרגיש גדול, משום שהאטומים שלי באו מהכוכבים האלו.
 24. יש רמה של חיבור.
 25. זהו באמת מה שאתה רוצה בחיים, אתה רוצה להרגיש מחובר, אתה רוצה להרגיש רלוונטי
 26. אתה רוצה להרגיש שאתה משתתף במה שקורה
 27. בפעילויות ובאירועים שמסביבך
 28. וזה בדיוק מה שאנחנו, רק על ידי היותנו חיים...