Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:02 - 0:03
  Ano ang pinaka naka-mamanghang bagay
 • 0:03 - 0:04
  na maaari mong ibahagi sa amin
 • 0:04 - 0:05
  tungkol sa ating kalawakan?
 • 0:08 - 0:12
  Ang pinaka nakamamanghang bagay,
 • 0:12 - 0:15
  ay ang kaalaman
 • 0:15 - 0:17
  na ang mga atoms na
 • 0:17 - 0:20
  bumubuo sa buhay sa mundo
 • 0:20 - 0:21
  yung mga atoms na
 • 0:21 - 0:24
  bumubuo sa ating mga katawan
 • 0:24 - 0:28
  ay mababalikan natin sa mga bagay
 • 0:28 - 0:31
  na gumawa ng mga 'light elements'
 • 0:31 - 0:34
  na naging 'heavy elements' sa gitna ng mga bituin
 • 0:34 - 0:37
  sa gitna ng matinding mga kondisyon at temperatura,
 • 0:37 - 0:38
  Ang mga bituin na iyon,
 • 0:38 - 0:40
  yung mga bituing mas malalaki kaysa sa iba
 • 0:40 - 0:43
  ay unti unting nanghina
 • 0:43 - 0:45
  at gumuho't sumabog
 • 0:45 - 0:46
  at kinalat
 • 0:46 - 0:49
  ang kanilang mga elemento sa buong kalawakan,
 • 0:51 - 0:53
  mga elementong binubuo ng carbon,
 • 0:53 - 0:56
  nitrogen, oxygen
 • 0:56 - 0:57
  at lahat ng mahahalaga pang bagay
 • 0:57 - 0:59
  na kailangan para sa buhay
 • 0:59 - 1:00
  Ang mga elementong ito ay naging
 • 1:00 - 1:03
  parte ng mga gas clouds na
 • 1:03 - 1:06
  nag-condense, nag-collapse at bumuo
 • 1:06 - 1:07
  sa mga sumunod na henerasyon
 • 1:07 - 1:09
  ng mga solar systems
 • 1:09 - 1:10
  na mayroong mga bituing may mga umiikot na planeta,
 • 1:11 - 1:13
  at ngayon nasa mga planetang iyon
 • 1:13 - 1:16
  ang mga bagay o elementong mahalaga para sa buhay,
 • 1:16 - 1:17
  Kaya kapag ako'y tumitingin sa langit kapag gabi,
 • 1:18 - 1:21
  at alam ko na oo, parte tayo ng kalawakang ito,
 • 1:24 - 1:27
  na tayo'y nasa kalawakang ito,
 • 1:28 - 1:31
  pero ang mas importante pa sa dalawang ito
 • 1:31 - 1:35
  ay ang Kalawakan ay nasa sa atin.
 • 1:35 - 1:38
  Kapag naiisip ko iyon, tumitingin ako sa taas-
 • 1:38 - 1:41
  maraming taong nanliliit sa kanilang sarili dahil maliit sila at malaki ang kalawakan
 • 1:41 - 1:46
  pero nararamdaman kong ako'y malaki,
 • 1:46 - 1:49
  dahil ang aking mga atoms ay galing sa mga bituin na iyon.
 • 1:49 - 1:52
  Na mayroon kaming koneksyon.
 • 1:52 - 1:53
  At ayon ang gusto natin sa buhay, gusto nating
 • 1:53 - 1:56
  maramdaman ang koneksyon, gusto nating maging importante,
 • 1:56 - 2:01
  gusto nating maramdaman na tayo'y parte sa mga bagay
 • 2:01 - 2:04
  na nangyayari sa ating paligid.
 • 2:04 - 2:09
  Lahat tayong mga tao ay ganoon na nabubuhay lamang...
Title:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Description:

In a video interview with TIME Magazine, Astrophysicist Dr. Neil DeGrasse Tyson was asked "What is the most astounding fact you can share with us about the universe?" This is his answer. You can watch the full interview with the link provided. I implore you to check out all the links below.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Filipino subtitles

Revisions Compare revisions