Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:02 - 0:03
  Ano ang pinaka naka-mamanghang bagay
 • 0:03 - 0:04
  na maaari mong ibahagi sa amin
 • 0:04 - 0:05
  tungkol sa ating kalawakan?
 • 0:08 - 0:12
  Ang pinaka nakamamanghang bagay,
 • 0:12 - 0:15
  ay ang kaalaman
 • 0:15 - 0:17
  na ang mga atoms na
 • 0:17 - 0:20
  bumubuo sa buhay sa mundo
 • 0:20 - 0:21
  yung mga atoms na
 • 0:21 - 0:24
  bumubuo sa ating mga katawan
 • 0:24 - 0:28
  ay mababalikan natin sa mga bagay
 • 0:28 - 0:31
  na gumawa ng mga 'light elements'
 • 0:31 - 0:34
  na naging 'heavy elements' sa gitna ng mga bituin
 • 0:34 - 0:37
  sa gitna ng matinding mga kondisyon at temperatura,
 • 0:37 - 0:38
  Ang mga bituin na iyon,
 • 0:38 - 0:40
  yung mga bituing mas malalaki kaysa sa iba
 • 0:40 - 0:43
  ay unti unting nanghina
 • 0:43 - 0:45
  at gumuho't sumabog
 • 0:45 - 0:46
  at kinalat
 • 0:46 - 0:49
  ang kanilang mga elemento sa buong kalawakan,
 • 0:51 - 0:53
  mga elementong binubuo ng carbon,
 • 0:53 - 0:56
  nitrogen, oxygen
 • 0:56 - 0:57
  at lahat ng mahahalaga pang bagay
 • 0:57 - 0:59
  na kailangan para sa buhay
 • 0:59 - 1:00
  Ang mga elementong ito ay naging
 • 1:00 - 1:03
  parte ng mga gas clouds na
 • 1:03 - 1:06
  nag-condense, nag-collapse at bumuo
 • 1:06 - 1:07
  sa mga sumunod na henerasyon
 • 1:07 - 1:09
  ng mga solar systems
 • 1:09 - 1:10
  na mayroong mga bituing may mga umiikot na planeta,
 • 1:11 - 1:13
  at ngayon nasa mga planetang iyon
 • 1:13 - 1:16
  ang mga bagay o elementong mahalaga para sa buhay,
 • 1:16 - 1:17
  Kaya kapag ako'y tumitingin sa langit kapag gabi,
 • 1:18 - 1:21
  at alam ko na oo, parte tayo ng kalawakang ito,
 • 1:24 - 1:27
  na tayo'y nasa kalawakang ito,
 • 1:28 - 1:31
  pero ang mas importante pa sa dalawang ito
 • 1:31 - 1:35
  ay ang Kalawakan ay nasa sa atin.
 • 1:35 - 1:38
  Kapag naiisip ko iyon, tumitingin ako sa taas-
 • 1:38 - 1:41
  maraming taong nanliliit sa kanilang sarili dahil maliit sila at malaki ang kalawakan
 • 1:41 - 1:46
  pero nararamdaman kong ako'y malaki,
 • 1:46 - 1:49
  dahil ang aking mga atoms ay galing sa mga bituin na iyon.
 • 1:49 - 1:52
  Na mayroon kaming koneksyon.
 • 1:52 - 1:53
  At ayon ang gusto natin sa buhay, gusto nating
 • 1:53 - 1:56
  maramdaman ang koneksyon, gusto nating maging importante,
 • 1:56 - 2:01
  gusto nating maramdaman na tayo'y parte sa mga bagay
 • 2:01 - 2:04
  na nangyayari sa ating paligid.
 • 2:04 - 2:09
  Lahat tayong mga tao ay ganoon na nabubuhay lamang...
Title:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Filipino subtitles

Revisions Compare revisions