Return to Video

Šetnja od "ne" do "da"

 • 0:00 - 0:03
  Tema komplikovanih pregovora
 • 0:03 - 0:05
  me podseća na jednu moju omiljenu priču
 • 0:05 - 0:07
  sa Bliskog Istoka,
 • 0:07 - 0:10
  o čoveku koji je trojici svojih sinova
  ostavio 17 kamila.
 • 0:10 - 0:13
  Prvom sinu ostavio je polovinu kamila;
 • 0:13 - 0:15
  drugom je ostavio trećinu kamila;
 • 0:15 - 0:17
  a najmlađem sinu je ostavio
  deveti deo kamila.
 • 0:17 - 0:19
  Tako su tri sina počela da pregovaraju.
 • 0:19 - 0:21
  17 nije deljivo sa dva.
 • 0:21 - 0:23
  Nije deljivo sa tri.
 • 0:23 - 0:25
  Nije deljivo ni sa devet.
 • 0:25 - 0:27
  Napetost među braćom je počela da raste.
 • 0:27 - 0:29
  Napokon, u očajanju,
 • 0:29 - 0:32
  otišli su da se konsultuju
  sa mudrom staricom.
 • 0:32 - 0:35
  Mudra starica je razmišljala
  o njihovom problemu dugo vremena,
 • 0:35 - 0:36
  i najzad je rekla,
 • 0:36 - 0:38
  "Ne znam da li vam mogu pomoći,
 • 0:38 - 0:40
  ali barem, ako želite,
  daću vam jednu moju kamilu."
 • 0:40 - 0:42
  Tako su onda oni imali 18 kamila.
 • 0:42 - 0:45
  Prvi sin je uzeo svoju polovinu -
  polovina od 18 je devet.
 • 0:45 - 0:48
  Drugi sin je uzeo svoju trećinu -
  trećina od 18 je šest.
 • 0:48 - 0:50
  Najmlađi sin je uzeo svoju devetinu -
 • 0:50 - 0:52
  devetina od 18 je dva.
 • 0:52 - 0:54
  Dobije se 17.
 • 0:54 - 0:56
  Imali su jednu kamilu viška.
 • 0:56 - 0:58
  Vratili su je mudroj starici.
 • 0:58 - 1:00
  (Smeh)
 • 1:00 - 1:02
  Ako razmislite o priči za trenutak,
 • 1:02 - 1:04
  mislim da ona predstavlja
 • 1:04 - 1:07
  mnogo komplikovanih pregovora
  u koje smo uključeni.
 • 1:07 - 1:09
  Počinju baš kao 17 kamila -
  nema načina da se reši.
 • 1:09 - 1:11
  Nekako, ono šta treba da uradimo
 • 1:11 - 1:14
  je da izađemo iz tih situacija,
  kao ta mudra starica,
 • 1:14 - 1:16
  da pogledamo situaciju svežim očima
 • 1:16 - 1:19
  i pronađemo 18. kamilu.
 • 1:20 - 1:22
  Nalaženje 18. kamile u svetu konflikata
 • 1:22 - 1:25
  je moja životna strast.
 • 1:25 - 1:28
  Ja zapravo vidim čovečanstvo
  kao ona tri brata:
 • 1:28 - 1:30
  mi smo svi jedna porodica.
 • 1:30 - 1:32
  Naučno je dokazano da su,
 • 1:32 - 1:34
  zahvaljujući revoluciji komunikacija
 • 1:34 - 1:37
  sva plemena na svetu, svih 15000,
 • 1:37 - 1:40
  međusobno u kontaktu.
 • 1:40 - 1:42
  To je velika porodično okupljanje.
 • 1:42 - 1:44
  Pa ipak, kao i mnoga porodična okupljanja,
 • 1:44 - 1:46
  ni u njima ne vlada mir sve vreme.
 • 1:46 - 1:48
  Postoji mnogo sukoba.
 • 1:48 - 1:50
  A pitanje je,
 • 1:50 - 1:52
  kako se borimo sa razlikama?
 • 1:52 - 1:54
  Kako izlazimo na kraj
  sa našim najdubljim razlikama,
 • 1:54 - 1:56
  s' obzirom na ljudsku sklonost sukobima
 • 1:56 - 1:58
  i ljudsku genijalnost
 • 1:58 - 2:01
  u osmišljavanju oružja
  za masovne destrukcije?
 • 2:01 - 2:03
  To je pitanje.
 • 2:03 - 2:06
  Kako sam dobar deo
  poslednje tri decenije -
 • 2:06 - 2:08
  skoro četiri -
 • 2:08 - 2:10
  proveo putujući po svetu,
 • 2:10 - 2:13
  pokušavajući da radim,
  uključujući se u konflikte
 • 2:13 - 2:16
  od Jugoslavije do Bliskog Istoka
 • 2:16 - 2:18
  od Čečenije do Venecuele,
 • 2:18 - 2:21
  neke od najkonfliktnijih regiona u svetu,
 • 2:21 - 2:23
  postavljao sam sebi to pitanje.
 • 2:23 - 2:25
  I mislim da sam otkrio, u neku ruku,
 • 2:25 - 2:27
  šta je tajna miru.
 • 2:27 - 2:30
  To je zapravo iznenađujuće jednostavno.
 • 2:30 - 2:33
  Nije lako, ali je jednostavno.
 • 2:33 - 2:35
  Nije čak ni novo.
 • 2:35 - 2:38
  To je možda jedno od najstarijih
  nasleđa čovečanstva.
 • 2:38 - 2:40
  Tajna miru smo mi.
 • 2:40 - 2:42
  Mi smo ti koji deluju
 • 2:42 - 2:44
  kao zajednica koja okružuje
 • 2:44 - 2:46
  oko svakog sukoba
 • 2:46 - 2:48
  i koji igraju konstruktivnu ulogu.
 • 2:48 - 2:51
  Da vam dam jedan primer.
 • 2:52 - 2:54
  Pre jedno 20 godina
  bio sam u Južnoj Africi,
 • 2:54 - 2:56
  radeći sa stranama u konfliktu
 • 2:56 - 2:58
  i imao sam jedan mesec viška,
 • 2:58 - 3:00
  tako da sam proveo neko vreme živeći
 • 3:00 - 3:02
  sa nekoliko grupa San Bušmana.
 • 3:02 - 3:05
  Zanimalo me je kako oni žive
  i kako rešavaju konflikte.
 • 3:06 - 3:08
  Jer u okvirima poznate istorije,
 • 3:08 - 3:10
  oni su bili lovci i sakupljači hrane,
 • 3:10 - 3:13
  koji žive život u priličnoj meri
  kao što su i naši preci živeli
 • 3:13 - 3:15
  u možda 99 procenata ljudske priče.
 • 3:15 - 3:18
  I svi muškarci imaju te otrovne strele
  koje koriste za lov -
 • 3:18 - 3:20
  smrtonosne.
 • 3:20 - 3:22
  Pa kako se oni bore sa svojim razlikama?
 • 3:22 - 3:24
  Ono što sam ja naučio
 • 3:24 - 3:27
  jeste to da kad god tenzija poraste
  u tim zajednicama,
 • 3:27 - 3:30
  neko sakrije otrovne strele u žbunje
 • 3:30 - 3:34
  i potom svi sednu u krug ovako,
 • 3:34 - 3:37
  sednu i pričaju i pričaju.
 • 3:37 - 3:39
  To može trajati dva dana,
  tri dana, četri dana,
 • 3:39 - 3:41
  ali oni se ne odmaraju
 • 3:41 - 3:43
  dok ne pronađu rešenje,
 • 3:43 - 3:45
  ili još bolje, dok se ne pomire.
 • 3:45 - 3:47
  A ukoliko je tenzija i dalje visoka,
 • 3:47 - 3:50
  oni onda pošalju jednu od
  zavađenih strana u posetu nekoj rodbini
 • 3:50 - 3:51
  dok se ne "ohladi".
 • 3:51 - 3:53
  Takav sistem
 • 3:53 - 3:56
  nas je verovatno
  i održao u životu do danas,
 • 3:56 - 3:58
  s obzirom na naše ljudske sklonosti.
 • 3:58 - 4:01
  Ja taj sistem nazivam trećom stranom.
 • 4:01 - 4:03
  Jer ako razmislite o tome,
 • 4:03 - 4:06
  kada razmišljamo o konfliktu,
  kada ga opisujemo,
 • 4:06 - 4:08
  uvek postoje dve strane.
 • 4:08 - 4:11
  Tu su Arapi protiv Izraelaca,
  radnička klasa nasuprot kapitalista,
 • 4:11 - 4:14
  muž nasuprot supruge,
  republikanci protiv demokrata,
 • 4:14 - 4:15
  ali ono što vidimo često
 • 4:15 - 4:17
  jeste to da uvek postoji i treća strana.
 • 4:17 - 4:19
  A treća strana konflikta smo mi,
 • 4:19 - 4:21
  okružujuća zajednica,
 • 4:21 - 4:23
  to su prijatelji, saveznici,
 • 4:23 - 4:25
  članovi porodica, komšije.
 • 4:25 - 4:28
  Možemo igrati neverovatno
  konstruktivnu ulogu.
 • 4:28 - 4:30
  Možda najosnovniji način
 • 4:30 - 4:33
  na koji treća strana može pomoći
 • 4:33 - 4:36
  jeste da podseti strane
  šta je zaista ulog.
 • 4:36 - 4:38
  Za dobrobit dece, porodice,
 • 4:38 - 4:41
  za dobrobit zajednice, budućnosti,
 • 4:41 - 4:44
  prestanimo da se bijemo za trenutak
  i počnimo da razgovaramo.
 • 4:44 - 4:46
  Jer, stvar je u tome što,
 • 4:46 - 4:48
  kada se jednom nađemo u konfliktu,
 • 4:48 - 4:50
  veoma je lako izgubiti perspektivu.
 • 4:50 - 4:52
  Vrlo je lako reagovati.
 • 4:52 - 4:55
  Ljudska bića: mi smo mašine koje reaguju.
 • 4:55 - 4:57
  I kako priča ide,
 • 4:57 - 4:59
  kada ste ljuti, imaćete najbolji govor
 • 4:59 - 5:02
  zbog koga ćete najviše zažaliti.
 • 5:02 - 5:05
  I tako nas treća strana podseća na to.
 • 5:05 - 5:07
  Treća strana nam pomaže
  da odemo na balkon,
 • 5:07 - 5:10
  što je metafora za perspektivu,
 • 5:10 - 5:13
  odakle možemo videti nagradu.
 • 5:13 - 5:16
  Da vam ispričam jednu kratku priču
  iz mog pregovaračkog iskustva.
 • 5:16 - 5:19
  Pre nekoliko godina,
  bio sam uključen kao moderator
 • 5:19 - 5:21
  u neke veoma teške pregovore
 • 5:21 - 5:23
  između lidera iz Rusije
 • 5:23 - 5:25
  i lidera Čečenije.
 • 5:25 - 5:27
  Tamo je bio rat u toku, kao što znate.
 • 5:27 - 5:29
  Sreli smo se u Hagu,
 • 5:29 - 5:31
  u Palati Mira,
 • 5:31 - 5:34
  u istoj prostoriji
  gde su se odvijala sudjenja
 • 5:34 - 5:36
  za ratne zločine počinjene u Jugoslaviji.
 • 5:36 - 5:38
  I pregovori su počeli jako čupavo
 • 5:38 - 5:40
  kada je potpredsednik Čečenije
 • 5:40 - 5:43
  započeo uperivši prstom u Ruse i rekavši,
 • 5:43 - 5:45
  "Trebalo bi da ostanete na tim mestima,
 • 5:45 - 5:47
  jer ćete biti optuženi za ratne zločine."
 • 5:47 - 5:49
  A zatim se okrenuo prema meni i rekao,
 • 5:49 - 5:51
  "Ti si Amerikanac.
 • 5:51 - 5:54
  Pogledaj šta vi, Amerikanci,
  radite u Porto Riku."
 • 5:54 - 5:58
  A moj mozak je počeo da brzo radi:
  "Porto Riko? Šta ja znam o Porto Riku?"
 • 5:58 - 5:59
  Počeo sam da reagujem,
 • 5:59 - 6:02
  ali onda sam se setio
  da treba da odem na balkon.
 • 6:02 - 6:04
  I onda kada je zastao,
 • 6:04 - 6:06
  i kada su svi pogledali u mene
  očekujući odgovor,
 • 6:06 - 6:10
  sa perspektive sa balkona, uspeo sam
  da mu se zahvalim na primedbi
 • 6:10 - 6:12
  i kažem, "Cenim vašu kritiku moje zemlje,
 • 6:12 - 6:14
  i prihvatam to kao znak
  da smo među prijateljima
 • 6:14 - 6:17
  i da možemo pričati iskreno
  jedni sa drugima.
 • 6:17 - 6:20
  A ono zbog čega smo ovde nema veze
  sa Porto Rikom niti sa prošlošću.
 • 6:20 - 6:23
  Ono što treba da uradimo ovde
  jeste da otkrijemo način
 • 6:23 - 6:26
  da zaustavimo patnju
  i krvoproliće u Čečeniji."
 • 6:26 - 6:29
  Razgovor se vratio na pravi put.
 • 6:29 - 6:31
  To je uloga treće strane,
 • 6:31 - 6:33
  da pomogne stranama da odu na balkon.
 • 6:33 - 6:36
  Sada mi dozvolite
  da vas odvedem na trenutak
 • 6:36 - 6:39
  u ono što se smatra
  najkomplikovanijim svetskim konfliktom,
 • 6:39 - 6:41
  ili bar najneverovatnijim konfliktom,
 • 6:41 - 6:42
  a to je Bliski Istok.
 • 6:42 - 6:45
  Pitanje je: gde je tamo treća strana?
 • 6:45 - 6:47
  Kako je moguće da tamo odemo na balkon?
 • 6:47 - 6:49
  Ne pretvaram se da imam odgovor
 • 6:49 - 6:51
  na konflikt Bliskog Istoka,
 • 6:51 - 6:53
  ali mislim da znam prvi korak,
 • 6:53 - 6:55
  bukvalno prvi korak,
 • 6:55 - 6:58
  nešto što bi bilo ko od nas mogao
  da učini kao treća strana.
 • 6:58 - 7:00
  Da vam pre toga postavim jedno pitanje.
 • 7:00 - 7:02
  Koliko vas
 • 7:02 - 7:04
  je u prošloj godini
 • 7:04 - 7:07
  bilo zabrinuto zbog krize
  na Bliskom istoku
 • 7:07 - 7:09
  i zapitalo se šta bi iko mogao da uradi?
 • 7:09 - 7:11
  Čisto iz radoznalosti, koliko vas?
 • 7:11 - 7:14
  OK, velika većina nas.
 • 7:14 - 7:16
  A ipak, to je jako daleko odavde.
 • 7:16 - 7:19
  Zašto polažemo
  toliko pažnje na taj konflikt?
 • 7:19 - 7:21
  Da li je to zbog broja mrtvih?
 • 7:21 - 7:23
  Hiljadu puta je veći broj ljudi
  koji su umrli
 • 7:23 - 7:25
  zbog konflikta u Africi
  nego na Bliskom Istoku.
 • 7:25 - 7:27
  Ne, to je zbog priče,
 • 7:27 - 7:29
  jer se osećamo lično uključeni
 • 7:29 - 7:31
  u tu priču.
 • 7:31 - 7:34
  Bez obzira da li smo hrišćani,
  muslimani ili jevreji,
 • 7:34 - 7:35
  religiozni ili ne,
 • 7:35 - 7:37
  osećamo da imamo lični udeo u tome.
 • 7:37 - 7:40
  Priče su važne.
  Kao antropolog, ja to znam.
 • 7:40 - 7:43
  Priče nam služe da prenesemo znanje.
 • 7:43 - 7:45
  One daju smisao našim životima.
 • 7:45 - 7:47
  To je ono što radimo ovde
  na TED-u, pričamo priče.
 • 7:47 - 7:49
  Priče su ključ.
 • 7:49 - 7:52
  I moje pitanje je,
 • 7:52 - 7:54
  da, hajde da probamo da razrešimo politiku
 • 7:54 - 7:56
  tamo na Bliskom Istoku,
 • 7:56 - 7:59
  ali hajde takođe i da pogledamo priču.
 • 7:59 - 8:02
  Hajde da pokušamo da dođemo
  do samog izvora o čemu se tamo radi.
 • 8:02 - 8:05
  Da vidimo da li tamo možemo
  da primenimo treću stranu.
 • 8:05 - 8:07
  Šta bi to značilo? Koja je njihova priča?
 • 8:07 - 8:08
  Kao antropolozi, mi znamo
 • 8:08 - 8:11
  da svaka kultura
  ima svoju priču o poreklu.
 • 8:11 - 8:13
  Koja je priča o poreklu na Bliskom Istoku?
 • 8:13 - 8:15
  Ukratko, ona glasi:
 • 8:15 - 8:18
  pre 4000 godina, čovek i njegova porodica
 • 8:18 - 8:20
  su prošli kroz Bliski Istok,
 • 8:20 - 8:23
  i od tada svet više nikada nije bio isti.
 • 8:23 - 8:25
  Taj čovek je, naravno,
 • 8:25 - 8:27
  bio Avram.
 • 8:27 - 8:29
  I ono za šta se on zalagao,
 • 8:29 - 8:31
  bilo je jedinstvo svoje porodice.
 • 8:31 - 8:33
  On je otac svih nas.
 • 8:33 - 8:35
  Ali nije stvar samo u tome
  za šta se on zalagao,
 • 8:35 - 8:37
  već i koja je bila njegova poruka.
 • 8:37 - 8:40
  Njegova osnovna poruka
  je bila takođe ujedinjenje,
 • 8:40 - 8:41
  povezanost svega i jedinstvo svih.
 • 8:41 - 8:44
  A njegova osnovna vrednost
  je bila poštovanje,
 • 8:44 - 8:46
  prijatnost prema strancima.
 • 8:46 - 8:49
  To je ono po čemu je on poznat,
  njegova ljubaznost.
 • 8:49 - 8:51
  I u tom smislu,
 • 8:51 - 8:53
  on je simbolička treća strana
 • 8:53 - 8:55
  Bliskog Istoka.
 • 8:55 - 8:58
  On je taj koji nas podseća
 • 8:58 - 9:00
  da smo svi mi deo veće celine.
 • 9:00 - 9:02
  Sada kako biste vi -
 • 9:02 - 9:04
  razmislite malo na trenutak.
 • 9:04 - 9:07
  Danas se suočavamo sa terorizmom.
 • 9:07 - 9:09
  Šta je terorizam?
 • 9:09 - 9:12
  Terorizam je u suštini
  kada uzmete nevinog stranca
 • 9:12 - 9:15
  i tretirate ga kao neprijatelja
  koga ubijete
 • 9:15 - 9:17
  kako biste stvorili strah.
 • 9:17 - 9:19
  Šta je suprotnost terorizmu?
 • 9:19 - 9:21
  To je kada uzmete nevinog stranca,
 • 9:21 - 9:23
  tretirate ga kao prijatelja,
 • 9:23 - 9:26
  i primite ga u svoj dom
 • 9:26 - 9:28
  u nameri da stvorite razumevanje,
 • 9:28 - 9:31
  ili poštovanje, ili ljubav.
 • 9:31 - 9:33
  Šta ako onda
 • 9:33 - 9:36
  uzmete priču o Avramu,
 • 9:36 - 9:38
  koji je treća strana,
 • 9:38 - 9:40
  šta ako bi to moglo biti -
 • 9:40 - 9:43
  jer Avram znači gostoprimstvo -
 • 9:43 - 9:46
  šta ako bi to moglo biti
  protivotrov terorizmu?
 • 9:46 - 9:48
  Šta ako bi to moglo biti vakcina
 • 9:48 - 9:50
  protiv religijske netolerancije?
 • 9:50 - 9:53
  Kako biste oživeli tu priču?
 • 9:53 - 9:55
  Nije dovoljno samo ispričati priču -
 • 9:55 - 9:57
  i to je moćno -
 • 9:57 - 9:59
  ali ljudi treba da iskuse priču.
 • 9:59 - 10:02
  Treba da budu u stanju da žive priču.
  Kako biste to uradili?
 • 10:02 - 10:05
  I to je bilo moje razmišljanje
  o tome kako biste to izveli.
 • 10:05 - 10:07
  I to je prvi korak onoga
  do čega smo došli ovde.
 • 10:07 - 10:09
  Jer jednostavan način da se to uradi
 • 10:09 - 10:12
  jeste da odete u šetnju.
 • 10:12 - 10:15
  Krenite u šetnju Avramovim stopama.
 • 10:15 - 10:18
  Krenete Avramovim koracima.
 • 10:18 - 10:21
  Jer šetanje ima pravu moć.
 • 10:21 - 10:25
  Znate, kao antropolog, smatram da
  je hodanje ono što nas je učinilo ljudima.
 • 10:25 - 10:26
  Zanimljivo, kada hodate,
 • 10:26 - 10:28
  hodate jedan kraj drugog,
 • 10:28 - 10:31
  u istom pravcu.
 • 10:31 - 10:33
  A ukoliko bih vam prišao licem u lice
 • 10:33 - 10:36
  sasvim blizu,
 • 10:36 - 10:39
  osetili biste se ugroženim.
 • 10:39 - 10:41
  Ali ukoliko hodamo rame uz rame,
 • 10:41 - 10:43
  čak i ako se dodirujemo ramenima,
 • 10:43 - 10:45
  to nije problem.
 • 10:45 - 10:47
  Ko se još svađa dok hoda?
 • 10:47 - 10:50
  Iz tog razloga, tokom pregovora,
  kada stvari postanu teške,
 • 10:50 - 10:52
  ljudi idu da se prošetaju po šumi.
 • 10:52 - 10:54
  Tako sam dobio ideju
 • 10:54 - 10:56
  šta ako bismo inspirisali
 • 10:56 - 10:58
  stazu, put -
 • 10:58 - 11:01
  na primer put svile ili staze Apalačija -
 • 11:01 - 11:03
  koji bi pratio korake
 • 11:03 - 11:05
  Avrama.
 • 11:05 - 11:08
  Ljudi su govorili,
  "To je ludost. To je nemoguće.
 • 11:08 - 11:10
  Ne možeš rekonstruisati Avramove korake.
  Previše je nesigurno.
 • 11:10 - 11:12
  Morao bi preći preko toliko granica.
 • 11:12 - 11:15
  Put prolazi kroz 10 različitih zemalja
  Bliskog istoka,
 • 11:15 - 11:16
  jer ujedinjuje sve njih."
 • 11:16 - 11:18
  Tako smo proučavali tu ideju na Harvardu.
 • 11:18 - 11:20
  Marljivo smo odradili našu obavezu.
 • 11:20 - 11:22
  I tako je pre par godina, grupa nas,
 • 11:22 - 11:24
  nas 25 iz deset različitih zemalja,
 • 11:24 - 11:27
  odlučilo da ispita da li je moguće
  ponoviti Avramove korake,
 • 11:27 - 11:29
  krenuvši od njegovog mesta rođenja
  u gradu Urfa
 • 11:29 - 11:32
  u južnoj Turskoj, severnoj Mesopotamiji.
 • 11:32 - 11:35
  Krenuli smo autobusom,
  a jedan deo smo hodali
 • 11:35 - 11:37
  i stigli u Haran,
 • 11:37 - 11:40
  gde je, prema Bibliji,
  on započeo svoj put.
 • 11:40 - 11:42
  Onda smo prešli granicu u Siriju,
  otišli u Alepo,
 • 11:42 - 11:44
  koji je, ispostavilo se dobio naziv
  po Avramu.
 • 11:44 - 11:46
  Zatim smo otišli u Damask,
 • 11:46 - 11:48
  čija je duga istorija blisko povezana
  sa Avramom.
 • 11:48 - 11:51
  Potom smo stigli do severnog Jordana,
 • 11:51 - 11:53
  u Jerusalim,
 • 11:53 - 11:56
  koji je sav u znaku Avrama,
  onda do Vitlejema
 • 11:56 - 11:58
  i najzad do Hebrona,
 • 11:58 - 12:00
  mesta gde je sahranjen.
 • 12:00 - 12:02
  Tako smo prevalili put
  od materice do groba.
 • 12:02 - 12:05
  Pokazali smo da je to moguće izvesti.
  Bio je to neverovatan put.
 • 12:05 - 12:07
  Dozvolite da vam postavim pitanje.
 • 12:07 - 12:09
  Koliko vas je imalo iskustva
 • 12:09 - 12:11
  da bude u nepoznatoj sredini,
 • 12:11 - 12:13
  ili nepoznatoj zemlji,
 • 12:13 - 12:16
  i potpuni stranac, savršen stranac,
 • 12:16 - 12:19
  priđe vam i pokaže malo ljubaznosti,
 • 12:19 - 12:21
  možda vas pozove u svoj dom,
  ponudi vas pićem,
 • 12:21 - 12:23
  skuva vam kafu, da vam da jedete?
 • 12:23 - 12:25
  Koliko vas je imalo takvo iskustvo?
 • 12:25 - 12:27
  To je suština
 • 12:27 - 12:29
  Avramove staze.
 • 12:29 - 12:32
  Ali to je ono što otkrijete kada se nađete
  u tim selima na Bliskom Istoku
 • 12:32 - 12:34
  gde očekujete neprijateljstvo,
 • 12:34 - 12:36
  dobijete najneverovatnije gostoprimstvo,
 • 12:36 - 12:37
  povezano sa Avramom.
 • 12:37 - 12:39
  "U ime oca Avrama,
 • 12:39 - 12:41
  dozvoli mi da ti ponudim nešto hrane."
 • 12:41 - 12:43
  Ono što smo mi otkrili
 • 12:43 - 12:46
  jeste to da Avram za te ljude
  nije samo lik iz knjige,
 • 12:46 - 12:49
  on je živ, on živi u sadašnjosti.
 • 12:49 - 12:51
  I da skratim priču,
 • 12:51 - 12:53
  u poslednjih par godina,
 • 12:53 - 12:55
  hiljade ljudi
 • 12:55 - 12:57
  je započelo šetnju delovima Avramovog puta
 • 12:57 - 12:59
  na Bliskom Istoku,
 • 12:59 - 13:02
  uživajući u gostoprimstvu tamošnjih ljudi.
 • 13:02 - 13:04
  Počeli su da hodaju
 • 13:04 - 13:06
  u Izraelu i Palestini,
 • 13:06 - 13:08
  u Jordanu, Turskoj, Siriji.
 • 13:08 - 13:10
  To je jedno neverovatno iskustvo.
 • 13:10 - 13:12
  Muškarci, žene, mladi i stari -
 • 13:12 - 13:15
  više žena nego muškaraca,
  što je interesantno.
 • 13:15 - 13:17
  Za one koji ne mogu da hodaju,
 • 13:17 - 13:19
  koji nisu u stanju da tamo stignu,
 • 13:19 - 13:21
  ljudi su počeli da organizuju šetnje
 • 13:21 - 13:23
  u gradovima, u sopstvenim zajednicama.
 • 13:23 - 13:25
  U Sinsinatiju je, na primer,
  organizovana šetnja
 • 13:25 - 13:27
  od crkve do džamije do sinagoge
 • 13:27 - 13:29
  i svi su imali zajednički Avramov obrok.
 • 13:29 - 13:31
  To je bio dan Avramove staze.
 • 13:31 - 13:33
  U Sao Paulu, u Brazilu,
  to je postao godišnji događaj
 • 13:33 - 13:35
  za hiljade ljudi koji trče
 • 13:35 - 13:37
  na zamišljenoj Avramovoj putanji,
 • 13:37 - 13:39
  ujedinjujući različite zajednice.
 • 13:39 - 13:42
  Mediji su oduševljeni tim događajem.
 • 13:42 - 13:44
  Obožavaju pažnju koja se tome posvećuje
 • 13:44 - 13:46
  jer je uočljivo,
 • 13:46 - 13:48
  i širi ideju,
 • 13:48 - 13:50
  tu ideju o Avramovom gostoprimstvu
 • 13:50 - 13:52
  o ljubaznosti prema strancima.
 • 13:52 - 13:54
  I pre samo par nedelja,
 • 13:54 - 13:56
  bila je priča na državnoj televiziji
  o tome.
 • 13:56 - 13:58
  Prošlog meseca,
 • 13:58 - 14:00
  bio je članak u mančesterskim
 • 14:00 - 14:03
  novinama "Gardijan" o tome -
 • 14:03 - 14:06
  čitave dve strane.
 • 14:06 - 14:09
  Citirali su jednog seljaka
 • 14:09 - 14:12
  koji je rekao: "Ova šetnja
  nas povezuje sa svetom."
 • 14:12 - 14:15
  Rekao je da je kao svetlo
  koje je ušlo u naše živote.
 • 14:15 - 14:17
  Donelo nam je nadu.
 • 14:17 - 14:19
  I eto, o tome se radi.
 • 14:19 - 14:22
  Ali nije to samo u vezi sa psihologijom,
 • 14:22 - 14:24
  već i sa ekonomijom,
 • 14:24 - 14:26
  jer kako se ljudi kreću
  tako i troše novac.
 • 14:26 - 14:29
  I ova žena ovde, Um Ahmad,
 • 14:29 - 14:32
  je žena koja živi na stazi
  u severnom Jordanu.
 • 14:32 - 14:34
  Ona je jako siromašna.
 • 14:34 - 14:37
  Delimično je slepa,
  njen muž ne može da radi,
 • 14:37 - 14:40
  ima sedmoro dece.
 • 14:40 - 14:42
  Ali ume da kuva.
 • 14:42 - 14:45
  I tako je počela da kuva
  za neke grupe šetača
 • 14:45 - 14:48
  koji su prolazili kroz selo
  i imali obrok u njenoj kući.
 • 14:48 - 14:50
  Oni sede na podu.
 • 14:50 - 14:52
  Ona nema čak ni stolnjak.
 • 14:52 - 14:54
  A pravi izuzetno ukusnu hranu
 • 14:54 - 14:57
  od svežih biljaka iz seoske okoline.
 • 14:57 - 14:59
  I dolazilo je sve više i više šetača.
 • 14:59 - 15:01
  I nedavno je počela da zarađuje dovoljno
 • 15:01 - 15:03
  da izdržava svoju porodicu.
 • 15:03 - 15:06
  I rekla je našem timu tamo,
 • 15:06 - 15:09
  "Vi ste me učinili vidljivom
 • 15:09 - 15:11
  u selu u kom je ljude nekad bilo sramota
 • 15:11 - 15:13
  da me čak i pogledaju."
 • 15:13 - 15:16
  To je potencijal Avramove staze.
 • 15:16 - 15:18
  Postoje bukvalno stotine ovakvih zajednica
 • 15:18 - 15:21
  na Bliskom istoku,
  kroz koje prolazi staza.
 • 15:22 - 15:25
  Potencijal je u suštini u promeni igre.
 • 15:25 - 15:28
  A da bismo promenili igru,
  potrebno je da se promeni model,
 • 15:28 - 15:29
  način na koji vidimo stvari -
 • 15:29 - 15:31
  da se promeni model
 • 15:31 - 15:34
  od neprijateljstva do gostoprimstva,
 • 15:34 - 15:37
  od terorizma do turizma.
 • 15:37 - 15:39
  I u tom smislu, Avramova staza
 • 15:39 - 15:41
  menja igru.
 • 15:41 - 15:43
  Da vam pokažem samo jednu stvar.
 • 15:43 - 15:45
  Imam ovde jedan žir
 • 15:45 - 15:47
  koji sam pokupio dok sam hodao stazom
 • 15:47 - 15:49
  ove godine.
 • 15:49 - 15:51
  Žir je, naravno,
  povezan sa drvetom hrasta -
 • 15:51 - 15:53
  poraste u hrast,
 • 15:53 - 15:55
  koji je povezan sa Avramom.
 • 15:55 - 15:57
  Staza je sada kao taj žir;
 • 15:57 - 15:59
  još uvek je u ranoj fazi.
 • 15:59 - 16:01
  Kako bi hrast izgledao?
 • 16:01 - 16:03
  Sećam se svog detinjstva,
 • 16:03 - 16:06
  čiji sam dobar deo proveo,
  nakon rođenja u Čikagu,
 • 16:06 - 16:07
  u Evropi.
 • 16:07 - 16:09
  Da ste bili
 • 16:09 - 16:11
  u ruševinama, recimo, Londona
 • 16:11 - 16:14
  1945. ili u Berlinu
 • 16:14 - 16:16
  i da ste rekli,
 • 16:16 - 16:18
  "za 60 godina,
 • 16:18 - 16:21
  ovo će biti najmiroljubiviji,
  najnapredniji deo planete,"
 • 16:21 - 16:22
  ljudi bi pomislili
 • 16:22 - 16:24
  da ste sigurno ludi.
 • 16:24 - 16:28
  Ali oni su to uradili zahvaljujući
  zajedničkom identitetu - evropskom -
 • 16:28 - 16:30
  i zajedničkoj ekonomiji.
 • 16:30 - 16:33
  Dakle, moje pitanje je,
  ako je to moglo biti izvedeno u Evropi,
 • 16:33 - 16:35
  zašto ne i na Bliskom istoku?
 • 16:35 - 16:37
  Zašto ne, zahvaljujući
  zajdeničkom identitetu -
 • 16:37 - 16:39
  o čemu zapravo govori priča o Avramu -
 • 16:39 - 16:41
  i zahvaljujući zajedničkoj ekonomiji
 • 16:41 - 16:44
  koja bi bila bazirana
  dobrim delom na turizmu?
 • 16:45 - 16:47
  I dozvolite mi da zaključim onda
 • 16:47 - 16:50
  tako što ću reći
  da se u poslednjih 35 godina,
 • 16:50 - 16:52
  koliko radim
 • 16:52 - 16:54
  na nekim od najopasnijih
  i jako komplikovanih
 • 16:54 - 16:56
  konflikata na planeti,
 • 16:56 - 16:59
  još nisam susreo sa konfliktom
 • 16:59 - 17:02
  za koji sam osetio
  da ne može biti prevaziđen.
 • 17:02 - 17:04
  Nije lako, naravno,
 • 17:04 - 17:06
  ali je moguće.
 • 17:06 - 17:08
  Urađeno je u Južnoj Africi.
 • 17:08 - 17:10
  Urađeno je u Severnoj Irskoj.
 • 17:10 - 17:12
  Može biti urađeno bilo gde.
 • 17:12 - 17:14
  Prosto zavisi od nas.
 • 17:14 - 17:17
  Zavisi od nas, od zauzimanja treće strane.
 • 17:17 - 17:19
  Dozvolite mi da vas pozovem
 • 17:19 - 17:21
  da uzmete u obzir zauzimanje treće strane,
 • 17:21 - 17:23
  pa makar i samo mali korak ka tome.
 • 17:23 - 17:25
  Predstoji nam pauza za trenutak.
 • 17:25 - 17:27
  Samo priđite nekom
 • 17:27 - 17:30
  ko je iz druge kulture, iz druge zemlje,
 • 17:30 - 17:32
  drugog etničkog porekla, nekako drugačiji,
 • 17:32 - 17:35
  i započnite razgovor; saslušajte ga.
 • 17:35 - 17:37
  To je ponašanje treće strane.
 • 17:37 - 17:39
  To je hod Avramovom stazom.
 • 17:39 - 17:41
  Nakon TED govora,
 • 17:41 - 17:43
  zašto ne TED šetnja?
 • 17:43 - 17:45
  Dozvolite mi da vas ostavim
 • 17:45 - 17:47
  sa tri stvari.
 • 17:47 - 17:50
  Jedna je, tajna miru
 • 17:50 - 17:53
  je treća strana.
 • 17:53 - 17:55
  Treća strana smo mi,
 • 17:55 - 17:57
  svako od nas,
 • 17:57 - 17:59
  jednim korakom,
 • 17:59 - 18:02
  može dovesti svet,
 • 18:02 - 18:05
  korak bliže miru.
 • 18:05 - 18:07
  Postoji stara afrička poslovica
  koja glasi:
 • 18:07 - 18:09
  "Ujedinjene paukove mreže,
 • 18:09 - 18:12
  mogu zaustaviti čak i lava."
 • 18:12 - 18:14
  Ako budemo u stanju da ujedinimo
 • 18:14 - 18:16
  mreže mira naše treće strane
 • 18:16 - 18:19
  moći ćemo da zaustavimo čak i lava rata.
 • 18:19 - 18:21
  Hvala vam mnogo.
 • 18:21 - 18:23
  (Aplauz)
Title:
Šetnja od "ne" do "da"
Speaker:
Vilijam Uri (William Ury)
Description:

Vilijam Uri, autor knjige "Doći do Da", nudi elegantan, jednostavan (ali ne lagan) način za stvaranje dogovora i u najkomplikovanijim situacijama -- od porodičnog konflikta do, recimo, Bliskog Istoka.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:24
Ivana Korom edited Serbian subtitles for The walk from "no" to "yes"
Ivana Korom edited Serbian subtitles for The walk from "no" to "yes"
Radica Stojanović added a translation

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions