Return to Video

William Ury: Ecja nga "jo" në "po"

 • 0:00 - 0:03
  Tema e negociimit të veshtirë
 • 0:03 - 0:05
  me kujton një prej tregimeve të mia më të preferuara
 • 0:05 - 0:07
  nga Lindja e Mesme
 • 0:07 - 0:10
  të një njeriu qe tre djemve të tij u kishte lënë 17 deve.
 • 0:10 - 0:13
  Djalit të parë, i la gjysmën e deveve;
 • 0:13 - 0:15
  djalit të dytë, i la një të tretën e deveve;
 • 0:15 - 0:17
  dhe djalit të vogel, i la një të nëntën e deveve.
 • 0:17 - 0:19
  Të tre djemtë hynë në negociata.
 • 0:19 - 0:21
  17 nuk pjesëtohet me dy.
 • 0:21 - 0:23
  Nuk pjesëtohet me tre.
 • 0:23 - 0:25
  Nuk pjesëtohet as me nëntë.
 • 0:25 - 0:27
  Gjakftohtësia vllazë filloi të tendosej.
 • 0:27 - 0:29
  Përfundimisht, të dëshpëruar,
 • 0:29 - 0:32
  ata shkuan dhe konsultuan një plakë të mencur.
 • 0:32 - 0:34
  Plaka e mencur mendoi gjatë për problemin e tyre,
 • 0:34 - 0:36
  dhe përfundimisht u kthye dhe tha.
 • 0:36 - 0:38
  "Nuk e di nëse mund të ju ndihmoj,
 • 0:38 - 0:40
  por nëse doni, merrni deven time."
 • 0:40 - 0:42
  Kështuqë ata u bënë me18 deve.
 • 0:42 - 0:45
  Djali i parë mori gjysmën -- gjysma e 18 është nëntë.
 • 0:45 - 0:48
  Djali i dytë mori një të tretën -- një e treta e 18 është gjashtë.
 • 0:48 - 0:50
  Djali i vogël mori një të nëntën --
 • 0:50 - 0:52
  një e nënta e 18 është dy.
 • 0:52 - 0:54
  Shuma e tyre 17.
 • 0:54 - 0:56
  U mbeti dhe një deve.
 • 0:56 - 0:58
  dhe i'a kthyen atë plakës së mencur.
 • 0:58 - 1:00
  (Të qeshura)
 • 1:00 - 1:02
  Po të mendoni për një çast për ktë histori
 • 1:02 - 1:04
  Mendoj se ngjan
 • 1:04 - 1:07
  shumë me negociatat e vështira në të cilat përfshihemi.
 • 1:07 - 1:09
  Ata filluan me 17 deve -- s'kishte mënyrë për ta zgjidhur atë.
 • 1:09 - 1:11
  Në një farë menyre, ajo që duhet bërë
 • 1:11 - 1:14
  është të sprapsemi nga situata të tilla, sikurse plaka e mencur,
 • 1:14 - 1:16
  të shikojmë situatën me sy të freskët
 • 1:16 - 1:19
  dhe të vijmë me deven e 18të.
 • 1:20 - 1:22
  Tani, të gjeja atë deven e 18 në konfliktet botërore
 • 1:22 - 1:25
  ka qenë pasioni i jetës time.
 • 1:25 - 1:28
  Unë e shoh njerëzimin, pak a shumë njësoj sikur ata tre vëllezërit;
 • 1:28 - 1:30
  të gjithë jemi një familje.
 • 1:30 - 1:32
  E dimë që shkencërisht,
 • 1:32 - 1:34
  në saje të revolucionit të komunikimit,
 • 1:34 - 1:37
  të gjitha fiset tribale në planet, të gjitha 15,000 fiset,
 • 1:37 - 1:40
  janë në kontakt me njëri tjetrin.
 • 1:40 - 1:42
  është një ribashkim i madh familjar.
 • 1:42 - 1:44
  Dhe ende, si cdo ribashkim familjar,
 • 1:44 - 1:46
  nuk është gjithcka paqe dhe dritë.
 • 1:46 - 1:48
  Ka shumë konflikte.
 • 1:48 - 1:50
  Dhe pyetja është,
 • 1:50 - 1:52
  si të sillemi me dallimet tona?
 • 1:52 - 1:54
  si i të sillemi me dallimet më të thella,
 • 1:54 - 1:56
  duke pasë parasysh tendencën njerëzore për konflikt
 • 1:56 - 1:58
  dhe gjenitë njerëzor
 • 1:58 - 2:01
  tek shpikin armë të shkatërrimit masiv?
 • 2:01 - 2:03
  Kjo është pyetja.
 • 2:03 - 2:06
  Ndersa kalova nje pjesë të mirë të tri dekadave të kaluara --
 • 2:06 - 2:08
  pothuajse katër --
 • 2:08 - 2:10
  duke udhëtuar nëpër botë,
 • 2:10 - 2:13
  duke tentuar të punoj, duke u përfshirë në konflikte
 • 2:13 - 2:16
  që prej Jugosllavisë deri në Lindje të Mesme
 • 2:16 - 2:18
  prej Ceçenisë deri në Venezuelë
 • 2:18 - 2:21
  disa nga konfliktet më të vështira në këtë planet,
 • 2:21 - 2:23
  Gjithmonë e kam pyetur veten.
 • 2:23 - 2:25
  Dhe mendoj e kam gjetur, në një menyrë,
 • 2:25 - 2:27
  cili është sekreti i paqes.
 • 2:27 - 2:30
  është në fakt, befasisht i thjeshtë.
 • 2:30 - 2:33
  Nuk është i lehtë, por i thjeshtë.
 • 2:33 - 2:35
  Nuk është as i ri.
 • 2:35 - 2:37
  Mund të jetë një prej trashëgimive njerëzore më të lashta.
 • 2:37 - 2:40
  Sekreti i paqes jemi ne.
 • 2:40 - 2:42
  Jemi ne që veprojmë
 • 2:42 - 2:44
  si komuniteti rrethues
 • 2:44 - 2:46
  rreth cdo konflikti,
 • 2:46 - 2:48
  i cili mund të luajë rol konstruktiv.
 • 2:48 - 2:51
  Me lejoni t'ju ofroj vetëm një tregim, një shembull.
 • 2:52 - 2:54
  Rreth 20 vjet më parë isha në Afrikën e Jugut
 • 2:54 - 2:56
  duke punuar me palët në atë konflikt,
 • 2:56 - 2:58
  dhe kisha një muaj shtesë,
 • 2:58 - 3:00
  kështuqe kalova ca kohë duke jetuar
 • 3:00 - 3:02
  me disa grupe në San Bushmen.
 • 3:02 - 3:05
  Isha kurioz në lidhje me ta dhe mënyrën se si i zgjidhnin konfliktet.
 • 3:06 - 3:08
  Sepse, pas të gjithave, brenda kujtesës jetësore,
 • 3:08 - 3:10
  ata ishin gjahtarë dhe mbledhës,
 • 3:10 - 3:12
  që jetonin afërsisht njësoj sikurse paraardhësit tanë
 • 3:12 - 3:15
  te ndoshta 99 perqind të historise njerëzore.
 • 3:15 - 3:18
  Dhe të gjithë burrat kishin shigjetat helmuese të cilat i përdornin për gjah --
 • 3:18 - 3:20
  absolutisht fatale.
 • 3:20 - 3:22
  Si i tejkalojnë ata dallimet e tyre?
 • 3:22 - 3:24
  Ajo që mësova
 • 3:24 - 3:27
  është që sa herë gjaknxehtësia rritet në ato komunitete,
 • 3:27 - 3:30
  dikush i merr dhe i fsheh shigjetat helmuese nëpër shkurre,
 • 3:30 - 3:34
  dhe atëherë gjithsecili ulet në një rreth si ky,
 • 3:34 - 3:37
  ulen, edhe flasin, e flasin.
 • 3:37 - 3:39
  Mund t'i zgjase dy ditë, tri ditë, katër ditë,
 • 3:39 - 3:41
  por ata nuk pushojnë
 • 3:41 - 3:43
  derisa e gjejnë një zgjidhje,
 • 3:43 - 3:45
  ose edhe më mirë, një pajtim.
 • 3:45 - 3:47
  Dhe nëse gjaknxëhtësia është ende shumë e lartë,
 • 3:47 - 3:49
  atëherë dërgojnë dikë të vizitoje të afërmit
 • 3:49 - 3:51
  si një periudhë qetësimi.
 • 3:51 - 3:53
  Ky sistem
 • 3:53 - 3:56
  është, mendoj unë, ndoshta sistemi që na ka mbajtur ende gjallë deri në këtë pikë,
 • 3:56 - 3:58
  duke marrë për bazë tendencat tona njerëzore.
 • 3:58 - 4:01
  Këtë sistem, unë e quaj ana e tretë.
 • 4:01 - 4:03
  Sepse nëse mendoni në lidhje me të,
 • 4:03 - 4:06
  normalisht kur mendojmë dhe përshkruajmë konfliktin,
 • 4:06 - 4:08
  kemi gjithmonë dy anë.
 • 4:08 - 4:10
  Janë Arabët kundër Izraelitëve, punëtorët kundër menaxhimit,
 • 4:10 - 4:13
  burri kundër gruas, Republikanët kundër Demokratëve,
 • 4:13 - 4:15
  por cka nuk shohim shpesh
 • 4:15 - 4:17
  është fakti që gjithmonë kemi një anë të tretë.
 • 4:17 - 4:19
  Dhe ana e tretë e konfliktit jemi ne,
 • 4:19 - 4:21
  është komuniteti rrethues,
 • 4:21 - 4:23
  janë miqtë, aleatët,
 • 4:23 - 4:25
  anëtarët e familjes, fqinjët.
 • 4:25 - 4:28
  Ne mund të luajmë një rol jashtëzakonisht konstruktiv.
 • 4:28 - 4:30
  Ndoshta, mënyra më fondamentale
 • 4:30 - 4:33
  në të cilën ana e tretë ndihmon
 • 4:33 - 4:36
  është t'ju kujtojë palëve cka në të vërtetë ka rëndësi.
 • 4:36 - 4:38
  Për hir të fëmijëve, për hir të familjes,
 • 4:38 - 4:41
  për hir të bashkësisë, për hir të së ardhmes,
 • 4:41 - 4:44
  le të ndalojmë së luftuari për një moment dhe të fillojmë të flasim.
 • 4:44 - 4:46
  Sepse, cështja është se,
 • 4:46 - 4:48
  kur jemi të përfshirë në konflikt.
 • 4:48 - 4:50
  është shumë lehtë të humbim perspektiven.
 • 4:50 - 4:52
  është shumë lehtë të reagojmë.
 • 4:52 - 4:55
  Qeniet njerëzore: ne jemi makina reaguese.
 • 4:55 - 4:57
  Dhe sipas shprehjes,
 • 4:57 - 4:59
  i nevrikosur, do të mbash fjalimin më të mirë
 • 4:59 - 5:02
  per te cilin gjithmone do të pendohesh.
 • 5:02 - 5:05
  Dhe kështu ana e tretë na kujton atë.
 • 5:05 - 5:07
  Ana e tretë na ndihmon të dalim në ballkon,
 • 5:07 - 5:10
  që është një metaforë për një vend të perspektivës,
 • 5:10 - 5:13
  ku ne mund të mbajmë sytë në shpërblimin.
 • 5:13 - 5:16
  Më lejoni t'ju tregoj një tregim nga pervoja ime e negociimit.
 • 5:16 - 5:19
  Disa vite më parë, ndersa isha i përfshirë si lehtesues
 • 5:19 - 5:21
  në disa biseda vërtetë të vështira
 • 5:21 - 5:23
  ndërmjet liderëve të Rusisë
 • 5:23 - 5:25
  dhe liderëve të Ceçenisë.
 • 5:25 - 5:27
  Aty po zhvillohej një luftë, sic e dini.
 • 5:27 - 5:29
  U takuam në Hagë,
 • 5:29 - 5:31
  në Pallatin e Paqes,
 • 5:31 - 5:34
  në të njejtën dhomë ku po zhvillohej gjyqi
 • 5:34 - 5:36
  për krimet në Jugosllavi.
 • 5:36 - 5:38
  Bisedimet patën një fillim të vështirë
 • 5:38 - 5:40
  kur zëvendëspresidenti i Cecenisë
 • 5:40 - 5:43
  filloi duke u drejtuar kah Rusët dhe tha,
 • 5:43 - 5:45
  "Ju duhet të qendroni pikërisht këtu, në keto karrige,
 • 5:45 - 5:47
  sepse do të gjykoheni për krime lufte."
 • 5:47 - 5:49
  Pastaj vazhdoi, u drejtua nga unë dhe tha,
 • 5:49 - 5:51
  "Ti je amerikan.
 • 5:51 - 5:54
  Shih c'po bëni ju amerikanët në Porto Riko."
 • 5:54 - 5:57
  Mendja ime filloi të punoje, "Porto Riko? c'di unë për Porto Riko-n?"
 • 5:57 - 5:59
  Fillova të reagoj,
 • 5:59 - 6:02
  por më pas mu kujtua të dal në ballkon.
 • 6:02 - 6:04
  Ai beri nje pauze,
 • 6:04 - 6:06
  të gjithë shikonin nga unë për një përgjigje,
 • 6:06 - 6:09
  nga perspektiva e ballkonit, unë isha në gjendje ta falenderoja për qendrimin e tij
 • 6:09 - 6:12
  dhe të them, "Unë e respektoj kriticizmin tënd për vendin tim,
 • 6:12 - 6:14
  dhe e marrë këtë si shenjë që jemi në mes miqësh
 • 6:14 - 6:17
  dhe që mund të flasim ndershëm me njëri tjetrin.
 • 6:17 - 6:20
  Por, ne jemi këtu, jo për të folur për Porto Rikon ose të kaluarën.
 • 6:20 - 6:23
  Jemi këtu për të parë nëse mund të gjejmë një mënyrë
 • 6:23 - 6:26
  për të ndaluar vuajtjet dhe gjakderdhjen në Ceceni."
 • 6:26 - 6:29
  Biseda u kthye në binarë.
 • 6:29 - 6:31
  Ky është roli i anës së tretë,
 • 6:31 - 6:33
  është që t'i ndihmoje palët të dalin në ballkon.
 • 6:33 - 6:36
  Tani më lejoni t'ju dërgoj për një moment
 • 6:36 - 6:38
  në atë që botërisht njihet si konflikti më i vështirë botëror,
 • 6:38 - 6:40
  ose konflikti më i pamundur,
 • 6:40 - 6:42
  është Lindja e Mesme.
 • 6:42 - 6:45
  Pyetja është: cila është ana e tretë atje?
 • 6:45 - 6:47
  Si ka mundësi që të dalim në ballkon?
 • 6:47 - 6:49
  Nuk pretendoj se kam ndonjë përgjigje
 • 6:49 - 6:51
  për konfliktin e Lindjes së Mesme,
 • 6:51 - 6:53
  por mendoj se kam një hap të parë,
 • 6:53 - 6:55
  praktikisht një hap të parë,
 • 6:55 - 6:58
  dicka që cdonjëri prej nesh mund të bëjë si anë e tretë.
 • 6:58 - 7:00
  Mirëpo më lejoni t'ju pyes njëherë.
 • 7:00 - 7:02
  Sa prej jush
 • 7:02 - 7:04
  në vitet e fundit
 • 7:04 - 7:07
  jeni gjetur te brengosur per Lindjen e Mesme
 • 7:07 - 7:09
  dhe keni menduar c'mund te behet?
 • 7:09 - 7:11
  Vetem prej kuriozitetit, sa prej jush?
 • 7:11 - 7:14
  Ne rregull, pra shumica prej nesh.
 • 7:14 - 7:16
  Dhe prape, eshte aq larg prej ketu.
 • 7:16 - 7:19
  Pse i kushtojme kaq shume rendesi ketij konflikti?
 • 7:19 - 7:21
  A eshte numri i te vrareve?
 • 7:21 - 7:23
  Ka me qindra njerez me shume qe vdesin
 • 7:23 - 7:25
  ne nje konflikt ne Afrike sesa ne Lindje te Mesme.
 • 7:25 - 7:27
  Jo, eshte per shkak te tregimit,
 • 7:27 - 7:29
  sepse ne ndihemi personalisht te perfshire
 • 7:29 - 7:31
  ne ate tregim.
 • 7:31 - 7:33
  Edhe nese jemi te Krishtere, Muslimane ose Hebrej,
 • 7:33 - 7:35
  fetar ose jo-fetar,
 • 7:35 - 7:37
  ne ndihemi sikur kemi nje pjese tonen ne te.
 • 7:37 - 7:40
  Tregimet kane rendesi. Si nje antropolog e di kete.
 • 7:40 - 7:43
  I perdorim tregimet per te trasnmetuar njohuri.
 • 7:43 - 7:45
  Ato i japin kuptim jetes tone.
 • 7:45 - 7:47
  Dhe kete tregojme ketu ne TED, tregime.
 • 7:47 - 7:49
  Tregimet jane celesi.
 • 7:49 - 7:52
  Keshtuqe pyetja ime eshte,
 • 7:52 - 7:54
  po, le te provojme te zgjidhim politiken
 • 7:54 - 7:56
  atje ne Lindje te mesme,
 • 7:56 - 7:59
  por gjithashtu te shikojme pak dhe tregimin.
 • 7:59 - 8:01
  Le te provojme te arrijme ne rrenje te te gjithe kesaj.
 • 8:01 - 8:03
  Le te shohim nese mund te aplikojme anen e trete ne te.
 • 8:03 - 8:06
  Cka do te thoshte kjo? Si eshte historia atje?
 • 8:06 - 8:08
  Si antropologe, ne e dime
 • 8:08 - 8:11
  se cdo kulture ka nje tregim origjine.
 • 8:11 - 8:13
  Cili eshte tregimi i origjines per Lindjen e Mesme?
 • 8:13 - 8:15
  Ne nje fraze, eshte:
 • 8:15 - 8:18
  4,000 vite me pare, nje njeri dhe familja e tij
 • 8:18 - 8:20
  kaluan neper Lindje te Mesme,
 • 8:20 - 8:23
  dhe qe prej atehere bota nuk ka qene me e njejte.
 • 8:23 - 8:25
  Njeriu, sigurisht,
 • 8:25 - 8:27
  ishte Abrahami.
 • 8:27 - 8:29
  Dhe ajo per cka ai qendronte, ishte bashkimi,
 • 8:29 - 8:31
  bashkimi i familjes.
 • 8:31 - 8:33
  Ai eshte babai i te gjithe neve.
 • 8:33 - 8:35
  Por nuk eshte kjo vetem ajo per cka ai qendronte, por dhe porosia e tij.
 • 8:35 - 8:38
  Porosia thelbesore e tij ishte bashkimi gjithashtu,
 • 8:38 - 8:41
  nderlidhshmeria dhe bashkimi i te gjitheve.
 • 8:41 - 8:44
  Vlera kryesore ishte respekti,
 • 8:44 - 8:46
  dashamiresia ne drejtim te te panjohurve.
 • 8:46 - 8:49
  Kjo eshte ajo per cka ai njihet, mikepritja e tij.
 • 8:49 - 8:51
  Pra ne kete kuptim,
 • 8:51 - 8:53
  ai eshte nje ane simbolike e trete
 • 8:53 - 8:55
  e Lindes se Mesme.
 • 8:55 - 8:58
  Ai na kujton
 • 8:58 - 9:00
  qe te gjithe jemi pjese e nje teresie me te madhe.
 • 9:00 - 9:02
  Pra si mund te --
 • 9:02 - 9:04
  mendoni per nje moment.
 • 9:04 - 9:07
  Sot perballemi me semundjen e keqe te terrorizmit.
 • 9:07 - 9:09
  Cka eshte terrorizmi?
 • 9:09 - 9:12
  Terrorizmi eshte thjeshte te marresh nje te panjohur te pafajshem
 • 9:12 - 9:15
  dhe ta trajtosh si nje armik te cilin e vret
 • 9:15 - 9:17
  ne menyre qe te perhapesh frike.
 • 9:17 - 9:19
  Cka eshte e kunderta e terrorizmit?
 • 9:19 - 9:21
  eshte te marresh nje te panjohur te pafajshem
 • 9:21 - 9:23
  dhe ta trajtosh si mik
 • 9:23 - 9:26
  te cilin e mirepret ne shtepi
 • 9:26 - 9:28
  ne menyre qe te mbjellesh dhe te krijosh mirekuptim,
 • 9:28 - 9:31
  ose respekt, ose dashuri.
 • 9:31 - 9:33
  Pra cka nese
 • 9:33 - 9:36
  merrni tregimin e Abrahamit,
 • 9:36 - 9:38
  i cili eshte nje tregim i anes se trete,
 • 9:38 - 9:40
  cka nese ai mund te jete --
 • 9:40 - 9:43
  sepse Abrahami eshte sinonim i miresjelljes --
 • 9:43 - 9:46
  cka nese ai mund te jete nje sherim per terrorizmin?
 • 9:46 - 9:48
  Cka nese ai mund te jete nje vaksine
 • 9:48 - 9:50
  kunder jotolerances fetare?
 • 9:50 - 9:53
  Si do t'i jepnit jete atij tregimi?
 • 9:53 - 9:55
  Nuk mjafton vetem te tregosh nje tregim --
 • 9:55 - 9:57
  kjo eshte e fuqishme --
 • 9:57 - 9:59
  por njerezit duhet te ndiejne ate tregim.
 • 9:59 - 10:02
  Ata duhet te jene ne gjendje ta jetojne tregimin. Si do ta benit kete?
 • 10:02 - 10:05
  Per kete po mendoja, si do ta benit kete.
 • 10:05 - 10:07
  Dhe kjo eshte ajo qe na sjell te hapi i pare kete.
 • 10:07 - 10:09
  Sepse menyra me e thjeshte per ta bere kete
 • 10:09 - 10:12
  eshte qe ju te dilni per te ecur.
 • 10:12 - 10:15
  Per te ecur hapave te Abrahamit.
 • 10:15 - 10:18
  Te perserisni hapat e Abrahamit.
 • 10:18 - 10:21
  Sepse ecja ka nje fuqi te madhe.
 • 10:21 - 10:24
  Si antropolog, ecja eshta ajo qe na ka bere njerez.
 • 10:24 - 10:26
  eshte e habitshme, kur ecen,
 • 10:26 - 10:28
  ec krahe per krahe
 • 10:28 - 10:31
  ne te njejtin drejtim te perbashket.
 • 10:31 - 10:33
  Nese do ju kisha dale balle per balle
 • 10:33 - 10:36
  dhe tu ju afrohem kaq afer,
 • 10:36 - 10:39
  do te ndiheshit te kercenuar.
 • 10:39 - 10:41
  Por nese do te ecja krahe per krahu,
 • 10:41 - 10:43
  edhe po te prekim krahet,
 • 10:43 - 10:45
  nuk paraqet problem.
 • 10:45 - 10:47
  Kush lufton ndersa ec?
 • 10:47 - 10:50
  Per kete shkak shpesh ne negociata, kur gjerat behen te veshtira,
 • 10:50 - 10:52
  njerezit shkojne per te hecur ne mal.
 • 10:52 - 10:54
  Keshtuqe me ka ardhur ne mend ideja
 • 10:54 - 10:56
  cka nese inspirojme
 • 10:56 - 10:58
  nje rrugetim, nje rruge --
 • 10:58 - 11:01
  mendoni rrugen e mendafshit, shtegun e Apalasheve --
 • 11:01 - 11:03
  qe ndoqi hapat
 • 11:03 - 11:05
  e Abrahamit.
 • 11:05 - 11:07
  Njerezit thane, "Kjo eshte cmenduri, Nuk mundesh.
 • 11:07 - 11:10
  Nuk mund te perserisesh hapat e Abrahamit. eshte shume e pasigurte.
 • 11:10 - 11:12
  Duhet te kalosh gjithe keta kufinj.
 • 11:12 - 11:14
  Shkon pertej 10 shteteve te ndryshme ne Lindje te Mesme,
 • 11:14 - 11:16
  sepse i bashkon te gjtiha."
 • 11:16 - 11:18
  Keshtuqe e studiuam kete ide ne Harvard.
 • 11:18 - 11:20
  Ne beme pergatitjet e nevojshme.
 • 11:20 - 11:22
  Dhe disa vite me vone, nje grup prej nesh,
 • 11:22 - 11:24
  rreth 25 prej nesh nga rreth 10 shtete te ndryshme,
 • 11:24 - 11:26
  vendosem te shikojme nese mund te perserisim hapat e Abrahamit,
 • 11:26 - 11:29
  duke shkuar nga vendlindja e tij ne qytetin Urfa
 • 11:29 - 11:32
  ne Turqine Jugore, Mesopotamine Veriore.
 • 11:32 - 11:35
  Me pas morem nje autobus dhe ecem prape
 • 11:35 - 11:37
  dhe shkuam ne Harran,
 • 11:37 - 11:40
  ku, ne Bible, ai ndalon ne udhetimin e tij.
 • 11:40 - 11:42
  Me pas kaluam kufirin dhe hyme ne Siri, shkuam ne Alepo,
 • 11:42 - 11:44
  qe doli se eshte emertuar sipas Abrahamit.
 • 11:44 - 11:46
  Shkuam ne Damask,
 • 11:46 - 11:48
  i cili ka nje histori te gjate te lidhur me Abrahamin.
 • 11:48 - 11:51
  Me pas erdhem ne Jordanine Veriore,
 • 11:51 - 11:53
  ne Jerusalem,
 • 11:53 - 11:56
  i cili ka te beje teresisht me Abrahamin, ne Betlehem,
 • 11:56 - 11:58
  dhe perfundimisht ne vendin ku ai prehet
 • 11:58 - 12:00
  ne Hebron.
 • 12:00 - 12:02
  Kaq shpejt, arritem nga origjina tek varri.
 • 12:02 - 12:05
  Deshmuam se mund te behej, Ishte nje udhetim i mahnitshem.
 • 12:05 - 12:07
  Me lejoni tju pyes dicka.
 • 12:07 - 12:09
  Sa prej jush keni perjetuar
 • 12:09 - 12:11
  te jeni ne nje lagje te huaj,
 • 12:11 - 12:13
  ose vend te huaj,
 • 12:13 - 12:16
  dhe nje i panjohur, nje i panjohur perfekt,
 • 12:16 - 12:19
  vjen dhe ju tregon pak miresi,
 • 12:19 - 12:21
  ndoshta ju fton ne shtepine e tij, ju ofron nje pije,
 • 12:21 - 12:23
  ju jep nje kafe, apo ushqim?
 • 12:23 - 12:25
  Sa prej jush keni pasur nje pervoje te tille?
 • 12:25 - 12:27
  Kjo eshte esenca
 • 12:27 - 12:29
  e rrugetimit te Abrahamit.
 • 12:29 - 12:31
  Kjo eshte ajo cka do te zbuloni, nese shkoni ne fshatrat e Lindjes se Mesme
 • 12:31 - 12:33
  ku ju prisni armiqesi,
 • 12:33 - 12:35
  dhe merrni mikepritjen me te mahnitshme,
 • 12:35 - 12:37
  krejt te lidhur me Abrahamin.
 • 12:37 - 12:39
  "Ne emer te atit Abraham,
 • 12:39 - 12:41
  me lejoni te ju ofroj ca ushqim."
 • 12:41 - 12:43
  Pra ajo cka zbuluam
 • 12:43 - 12:46
  eshte se Abrahami nuk eshte vetem nje figure libri per ata njerez,
 • 12:46 - 12:49
  ai eshte i gjalle, prezenca e tij jeton.
 • 12:49 - 12:51
  Dhe per te shkurtuar nje tregim te gjate,
 • 12:51 - 12:53
  ne vitet e fundit tashme,
 • 12:53 - 12:55
  mijera njerez
 • 12:55 - 12:57
  kane filluar te bejne pjese te rrugetimeve te Abrahamit
 • 12:57 - 12:59
  ne Lindjen e Mesme,
 • 12:59 - 13:02
  duke shijuar mikepritjen e njerezve atje.
 • 13:02 - 13:04
  Ata kane filluar te ecin
 • 13:04 - 13:06
  ne Israel dhe Palestine,
 • 13:06 - 13:08
  ne Jordani, ne Turqi, ne Siri.
 • 13:08 - 13:10
  eshte nje pervoje e mrekullueshme.
 • 13:10 - 13:12
  Burra, gra, te rinj, te vjeter --
 • 13:12 - 13:15
  me shume gra se burra, ne fakt, cuditerisht.
 • 13:15 - 13:17
  Per ata te cilet s'mund te ecin,
 • 13:17 - 13:19
  qe s'mund te shkojne aty ne kete moment,
 • 13:19 - 13:21
  njerezit kane filluar te organizojne ecje
 • 13:21 - 13:23
  ne qytete, ne bashkesite e tyre.
 • 13:23 - 13:25
  Ne Cincinati, per shembull, u organizua nje ecje
 • 13:25 - 13:27
  nga kisha ne xhami dhe ne sinagoge
 • 13:27 - 13:29
  dhe te gjithe hengren nje darke Abrahamike se bashku.
 • 13:29 - 13:31
  Ishte dita e rrugetimit te Abrahamit.
 • 13:31 - 13:33
  Ne Sao Paulo, Brazil, eshte shnderruar ne nje ngjarje vjetore
 • 13:33 - 13:35
  per mijera njerez qe te vrapojne
 • 13:35 - 13:37
  ne nje vrapim virtual te rrugetimit te Abrahamit
 • 13:37 - 13:39
  duke bashkuar komunitetet e ndryshme.
 • 13:39 - 13:42
  Mediat e pelqejne, ata e adhurojne ate.
 • 13:42 - 13:44
  Ato i kushtojne shume vemendje.
 • 13:44 - 13:46
  sepse eshte e dukshme,
 • 13:46 - 13:48
  dhe shperndan idene,
 • 13:48 - 13:50
  idene e mikepritjes Abrahamike
 • 13:50 - 13:52
  te miresise ndaj te huajve.
 • 13:52 - 13:54
  Veem disa jave me pare,
 • 13:54 - 13:56
  patem nje raport ne NPR per te.
 • 13:56 - 13:58
  Muajin e fundit,
 • 13:58 - 14:00
  kishte nje artikull ne Guardian,
 • 14:00 - 14:03
  ne Guardianin e Mancesterit, per te --
 • 14:03 - 14:06
  dy faqe te plota.
 • 14:06 - 14:09
  Ata cituan nje fshatar
 • 14:09 - 14:12
  i cili tha, "Kjo ecje na lidh me boten."
 • 14:12 - 14:15
  Ai tha se ishte si nje drite qe u ndez nje jeten tone.
 • 14:15 - 14:17
  Na ka sjelle shprese.
 • 14:17 - 14:19
  Dhe ky eshte qellimi i saj.
 • 14:19 - 14:22
  Por s'eshte vetem per psikologjine,
 • 14:22 - 14:24
  eshte per ekonomine,
 • 14:24 - 14:26
  sepse perderisa njerezit ecin ata harxhojne para.
 • 14:26 - 14:29
  Dhe kjo grua ketu, Um Ahmad,
 • 14:29 - 14:32
  eshte nje grua qe jeton pergjate rrugetimit ne Jordanine Veriore.
 • 14:32 - 14:34
  Ajo eshte tmerresisht e varfer.
 • 14:34 - 14:37
  Ajo eshte pjeserisht e verber, burri i saj s'mund te punoje,
 • 14:37 - 14:40
  ajo ka shtate femije.
 • 14:40 - 14:42
  Por cka ajo mund te bej eshte te gatuaj.
 • 14:42 - 14:45
  Keshtuqe ajo ka filluar te gatuaj per ca grupe qe ecin
 • 14:45 - 14:48
  te cilet vijne permes fshatit te saj dhe hajne nje dreke ne shtepine e saj.
 • 14:48 - 14:50
  Ata ulen ne dysheme.
 • 14:50 - 14:52
  Ajo madje s'ka as mbulese tavoline.
 • 14:52 - 14:54
  Ajo ben ushqimet me te shijshme
 • 14:54 - 14:57
  te freskta nga barishtet e rrethines se fshatit.
 • 14:57 - 14:59
  Me shume e me shume njerez kane ardhur.
 • 14:59 - 15:01
  Se fundi ajo ka filluar te perfitoje ca te holla
 • 15:01 - 15:03
  qe te mbaje familjen e saj.
 • 15:03 - 15:06
  Ajo i tregoj ekipit tone kete, dhe tha,
 • 15:06 - 15:09
  "Me keni bere te dukshme
 • 15:09 - 15:11
  ne nje fshat ku njerezit me pare ishin te turperuar
 • 15:11 - 15:13
  te me shikonin."
 • 15:13 - 15:16
  Ky eshte potenciali i rrugetimit te Abrahamit.
 • 15:16 - 15:18
  Ka me qindra komunitete te tilla
 • 15:18 - 15:21
  pergjate Lindjes se Mesme, pergjate rrugetimit.
 • 15:22 - 15:25
  Potenciali eshte per te ndryshuar lojen.
 • 15:25 - 15:27
  Dhe per te dryshuar lojen, duhet te ndryshoni kornizen,
 • 15:27 - 15:29
  menyren si ne i shohim gjerat --
 • 15:29 - 15:31
  per te ndryshuar kornizen
 • 15:31 - 15:34
  nga armiqesia ne mikepritje,
 • 15:34 - 15:37
  prej terrorizmit ne turizem.
 • 15:37 - 15:39
  Dhe ne kete kuptim, rrugetimi i Abrahamit
 • 15:39 - 15:41
  eshte nje ndryshues i lojes.
 • 15:41 - 15:43
  Me lejoni te ju tregoj nje gje.
 • 15:43 - 15:45
  Kam nje lende lisi te vogel ketu
 • 15:45 - 15:47
  te cilen e kam marr ndersa po ecja ne rrugetim
 • 15:47 - 15:49
  me heret kete vit.
 • 15:49 - 15:51
  Lendja lidhet me pemen e lisit, sigurisht --
 • 15:51 - 15:53
  rritet ne pemen e lisit,
 • 15:53 - 15:55
  i cili lidhet me Abrahamin.
 • 15:55 - 15:57
  Rrugetimi ne kete moment eshte si nje lende;
 • 15:57 - 15:59
  eshte ende ne fazen e tij te hershme
 • 15:59 - 16:01
  Si do te dukej lisi?
 • 16:01 - 16:03
  Kujtoj femijerine,
 • 16:03 - 16:05
  nje pjese te mire te se ciles e kam kaluar, pasi linda ketu ne Cikago,
 • 16:05 - 16:07
  e kam kaluar ne Evrope.
 • 16:07 - 16:09
  Nese do te kishit qene
 • 16:09 - 16:11
  ne rremujen e, te themi, Londres
 • 16:11 - 16:14
  me 1945, ose Berlin,
 • 16:14 - 16:16
  dhe do te kishit thene,
 • 16:16 - 16:18
  "60 vjet nga tani,
 • 16:18 - 16:20
  ky do te jete pjesa me paqesore dhe me prosperuese e planetit,"
 • 16:20 - 16:22
  njerezit do te mendonin
 • 16:22 - 16:24
  se jeni i cmendur me kartele.
 • 16:24 - 16:28
  Por ata ia arriten ne saje te identitetit te perbashket -- Evrope --
 • 16:28 - 16:30
  dhe nje ekonomie te perbashket.
 • 16:30 - 16:33
  Keshtuqe pyetja ime eshte, nese mund te arrihet ne Evrope,
 • 16:33 - 16:35
  pse jo ne Lindje te Mesme?
 • 16:35 - 16:37
  Pse jo, fale nje identiteti te njejte --
 • 16:37 - 16:39
  i cili eshte tregimi i Abrahamit --
 • 16:39 - 16:41
  dhe fale nje ekonomie te perbashket
 • 16:41 - 16:44
  qe do te bazohej kryesisht mbi turizmin?
 • 16:45 - 16:47
  Me lejoni ta mbyll
 • 16:47 - 16:50
  duke thene se ne 35 vitet e fundit,
 • 16:50 - 16:52
  ndersa kam punuar
 • 16:52 - 16:54
  ne disa prej konflikteve me te rrezikshme, me te veshtira dhe me kokeforte
 • 16:54 - 16:56
  rreth e rrotull planetit,
 • 16:56 - 16:59
  Akoma s'kam pare nje konflikt
 • 16:59 - 17:02
  qe te ndihem se mund te transformohet.
 • 17:02 - 17:04
  Nuk eshte lehte, sigurisht,
 • 17:04 - 17:06
  por eshte e mundur.
 • 17:06 - 17:08
  eshte arritur ne Afriken Jugore.
 • 17:08 - 17:10
  eshte arritur ne Irlanden Veriore.
 • 17:10 - 17:12
  Mund te arrihet kudo.
 • 17:12 - 17:14
  Thjesht varet nga ne.
 • 17:14 - 17:17
  Varet nga ne nese marrim anen e trete.
 • 17:17 - 17:19
  Me lejoni te ju ftoj
 • 17:19 - 17:21
  te konsideroni te merrni anen e trete,
 • 17:21 - 17:23
  edhe vetem si nje hap te vogel.
 • 17:23 - 17:25
  Do bejme pushim pas nje minute.
 • 17:25 - 17:27
  Vetem afrohuni tek dikush
 • 17:27 - 17:30
  qe eshte prej nje kulture te ndryshme, vendi te ndryshem,
 • 17:30 - 17:32
  etnie te ndryshme, ka disa dallime,
 • 17:32 - 17:35
  dhe angazhohuni ne bisede: degjoni ata.
 • 17:35 - 17:37
  Ky eshte nje veprim i anes se trete.
 • 17:37 - 17:39
  Ky eshte te ecesh rrugetimin e Abrahamit.
 • 17:39 - 17:41
  Pas nje Bisede ne TED.
 • 17:41 - 17:43
  pse jo nje ecje ne TED?
 • 17:43 - 17:45
  Pra me lejon te ju le
 • 17:45 - 17:47
  me tri gjera.
 • 17:47 - 17:50
  Njeri eshte, sekreti i paqes
 • 17:50 - 17:53
  eshte ana e trete.
 • 17:53 - 17:55
  Ana e trete jemi ne,
 • 17:55 - 17:57
  secili prej nesh,
 • 17:57 - 17:59
  me nje hap te vetem,
 • 17:59 - 18:02
  mund te marr boten, mund te sjelle boten,
 • 18:02 - 18:05
  nje hap me afer paqes.
 • 18:05 - 18:07
  Nje proverb Afrikan thote:
 • 18:07 - 18:09
  Kur rrjetat e merimanges bashkohen,
 • 18:09 - 18:12
  ato mund te ndalojne edhe nje luan."
 • 18:12 - 18:14
  Nese jemi ne gjendje te bashkojme
 • 18:14 - 18:16
  rrjetat tona te anes se trete te paqes,
 • 18:16 - 18:19
  mund te ndalojme edhe luanin e luftes.
 • 18:19 - 18:21
  Falemnderit shume.
 • 18:21 - 18:23
  Duartrokitje
Title:
William Ury: Ecja nga "jo" në "po"
Speaker:
William Ury
Description:

William Ury, autor i "Si të arrijmë tek Po," ofron një mënyrë elegante, të thjeshtë (por jo të lehtë) për të krijuar marrëveshje edhe në situatat më të vështira -- nga konfliktet familjare, ndoshta, deri tek Lindja e Mesme.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:24
Kushtrim Palushi added a translation

Albanian subtitles

Revisions