Return to Video

William Ury: Cesta od "nie" k "áno"

 • 0:00 - 0:03
  Téma vyjednávania
 • 0:03 - 0:05
  mi pripomína jeden z mojich obľúbených príbehov
 • 0:05 - 0:07
  zo Stredného Východu,
 • 0:07 - 0:10
  o mužovi, ktorý nechal svojim trom synom 17 tiav.
 • 0:10 - 0:13
  Prvorodenému synovi zanechal polovicu tiav,
 • 0:13 - 0:15
  prostrednému synovi tretinu tiav
 • 0:15 - 0:17
  a najmladšiemu synovi zanechal devätinu tiav.
 • 0:17 - 0:19
  Traja synovia začali vyjednávať.
 • 0:19 - 0:21
  17 sa nedá deliť dvomi.
 • 0:21 - 0:23
  Nedá sa deliť ani tromi.
 • 0:23 - 0:25
  A nedá sa deliť deviatimi.
 • 0:25 - 0:27
  Spočiatku bratská nálada sa začala vyhrocovať.
 • 0:27 - 0:29
  Nakoniec išli zúfalí
 • 0:29 - 0:32
  za múdrou starenkou, aby sa s ňou poradili.
 • 0:32 - 0:34
  Múdra starenka o ich probléme dlho uvažovala
 • 0:34 - 0:36
  a nakoniec za nimi prišla a povedala,
 • 0:36 - 0:38
  "Nuž, neviem, či vám viem pomôcť,
 • 0:38 - 0:40
  ale môžem vám dať moju ťavu, ak chcete."
 • 0:40 - 0:42
  A tak mali 18 tiav.
 • 0:42 - 0:45
  Prvorodený syn si vzal polovicu -- polovica z 18 je deväť.
 • 0:45 - 0:48
  Prostredný syn si vzal svoju tretinu -- tretina z 18 je šesť.
 • 0:48 - 0:50
  Najmladší syn si vzal svoju devätinu --
 • 0:50 - 0:52
  devätina z 18 sú dve.
 • 0:52 - 0:54
  Spolu je to 17.
 • 0:54 - 0:56
  Jedna ťava im zvýšila.
 • 0:56 - 0:58
  Vrátili ju múdrej starenke.
 • 0:58 - 1:00
  (Smiech)
 • 1:00 - 1:02
  Ak o tom príbehu chvíľu porozmýšľate,
 • 1:02 - 1:04
  zistíte, že sa podobá
 • 1:04 - 1:07
  na množstvo neľahkých vyjednávaní, ktorých sa zúčastňujeme.
 • 1:07 - 1:09
  Začínajú tak ako tých 17 tiav -- neriešiteľne.
 • 1:09 - 1:11
  Potrebujeme v takých situáciách
 • 1:11 - 1:14
  urobiť krok späť tak, ako tá múdra starenka,
 • 1:14 - 1:16
  pozrieť sa na problém inými očami
 • 1:16 - 1:19
  a prísť na riešenie v podobe 18. ťavy.
 • 1:20 - 1:22
  To hľadanie 18. ťavy v konfliktoch na svete
 • 1:22 - 1:25
  je mojou životnou vášňou.
 • 1:25 - 1:28
  V podstate vidím ľudstvo ako tých troch bratov,
 • 1:28 - 1:30
  všetci sme jedna rodina.
 • 1:30 - 1:32
  Nielenže nám to potvrdila veda,
 • 1:32 - 1:34
  ale vďaka komunikačnej revolúcii
 • 1:34 - 1:37
  sú všetky kmene na planéte, všetkých 15 000 kmeňov,
 • 1:37 - 1:40
  spolu v kontakte.
 • 1:40 - 1:42
  A vyzerá to ako na veľkom rodinnom stretnutí.
 • 1:42 - 1:44
  A tak ako mnoho veľkých rodinných stretnutí,
 • 1:44 - 1:46
  nie je to vždy pohoda.
 • 1:46 - 1:48
  Je tu veľa konfliktov.
 • 1:48 - 1:50
  Otázkou zostáva,
 • 1:50 - 1:52
  ako sa vyrovnáme s našou rozdielnosťou?
 • 1:52 - 1:54
  Ako si poradíme s našimi najhlbšími rozdielmi,
 • 1:54 - 1:56
  keď vezmeme do úvahy ľudský sklon ku konfliktu
 • 1:56 - 1:58
  a ľudský talent
 • 1:58 - 2:01
  na vyvíjanie zbraní schopných obrovského ničenia?
 • 2:01 - 2:03
  To je otázka.
 • 2:03 - 2:06
  Strávil som uplynulé tri desaťročia --
 • 2:06 - 2:08
  takmer štyri --
 • 2:08 - 2:10
  cestovaním po svete,
 • 2:10 - 2:13
  snažil som sa pracovať, zapojiť sa do konfliktov
 • 2:13 - 2:16
  od Juhoslávie po Stredný Východ,
 • 2:16 - 2:18
  od Čečenska po Venezuelu,
 • 2:18 - 2:21
  do niektorých z najťažších konfliktov na povrchu zeme,
 • 2:21 - 2:23
  a vždy sa sám seba pýtam tú otázku.
 • 2:23 - 2:25
  A myslím, že som prišiel na to, čo je,
 • 2:25 - 2:27
  určitým spôsobom, kľúčom k mieru.
 • 2:27 - 2:30
  Je to vlastne prekvapujúco jednoduché.
 • 2:30 - 2:33
  Nie je to ľahké, ale je to jednoduché.
 • 2:33 - 2:35
  A nie je to ani nové.
 • 2:35 - 2:37
  Je to jedno z našich najstarších ľudských dedičstiev.
 • 2:37 - 2:40
  Tajomstvom mieru sme my.
 • 2:40 - 2:42
  Sme to my, kto tvorí
 • 2:42 - 2:44
  komunitu obklopujúcu
 • 2:44 - 2:46
  každý konflikt,
 • 2:46 - 2:48
  kto v ňom môže hrať konštruktívnu úlohu.
 • 2:48 - 2:51
  Poviem vám príbeh, príklad.
 • 2:52 - 2:54
  Pred 20 rokmi som bol v Južnej Afrike
 • 2:54 - 2:56
  a pracoval som so stranami v tom konflikte,
 • 2:56 - 2:58
  a mal som mesiac času navyše,
 • 2:58 - 3:00
  a tak som chvíľu žil
 • 3:00 - 3:02
  s niekoľkými kmeňmi San žijúcimi v buši.
 • 3:02 - 3:05
  Bol som zvedavý, akí sú, a akým spôsom riešia konflikt.
 • 3:06 - 3:08
  Pretože ešte nedávno
 • 3:08 - 3:10
  boli lovcami a zberačmi,
 • 3:10 - 3:12
  žili tak, ako naši predkovia
 • 3:12 - 3:15
  počas 99 percent doby ľudského príbehu.
 • 3:15 - 3:18
  Všetci muži majú jedovaté šípy, ktorými lovia --
 • 3:18 - 3:20
  smrteľné.
 • 3:20 - 3:22
  Ako sa oni vyrovnávajú s rozdielnosťou?
 • 3:22 - 3:24
  Zistil som,
 • 3:24 - 3:27
  že keď sa v týchto komunitách začnú hádať,
 • 3:27 - 3:30
  niekto odíde a ukryje jedovaté šípy v buši,
 • 3:30 - 3:34
  a potom sa všetci usadia do kruhu,
 • 3:34 - 3:37
  a sedia, a rozprávajú sa, a sedia, a rozprávajú sa.
 • 3:37 - 3:39
  Môže to trvať dva dni, tri dni, štyri dni,
 • 3:39 - 3:41
  ale neoddýchnu si,
 • 3:41 - 3:43
  kým nenájdu riešenie,
 • 3:43 - 3:45
  alebo ešte lepšie, zmierenie.
 • 3:45 - 3:47
  A ak vášne stále neutíchajú,
 • 3:47 - 3:49
  pošlú niekoho na návštevu k príbuzným,
 • 3:49 - 3:51
  aby sa upokojil.
 • 3:51 - 3:53
  Ten systém je,
 • 3:53 - 3:56
  aspoň myslím, ten systém, ktorý nás udržal nažive až doteraz,
 • 3:56 - 3:58
  keď vezmeme do úvahy naše ľudské tendencie.
 • 3:58 - 4:01
  Ten systém volám tretia strana.
 • 4:01 - 4:03
  Pretože ak sa nad tým zamyslíte,
 • 4:03 - 4:06
  keď hovoríme o konflikte, keď ho opisujeme,
 • 4:06 - 4:08
  vždy hovoríme o dvoch stranách.
 • 4:08 - 4:10
  Sú to Arabi a Izraelčania, pracujúci verzus manažment,
 • 4:10 - 4:13
  muž versus žena, republikáni verzus demokrati,
 • 4:13 - 4:15
  ale často nevidíme,
 • 4:15 - 4:17
  že tam je vždy aj tretia strana.
 • 4:17 - 4:19
  A tretia strana konfliktu sme my,
 • 4:19 - 4:21
  komunita okolo,
 • 4:21 - 4:23
  priatelia, známi,
 • 4:23 - 4:25
  príbuzní, susedia.
 • 4:25 - 4:28
  A môžeme v tom hrať neuveriteľne konštruktívnu úlohu.
 • 4:28 - 4:30
  Možno tým najzákladnejším spôsobom,
 • 4:30 - 4:33
  akým môže tretia strana pomôcť,
 • 4:33 - 4:36
  je pripomenúť tým dvom, o čo môžu prísť.
 • 4:36 - 4:38
  Kvôli deťom, kvôli rodine,
 • 4:38 - 4:41
  kvôli spoločnosti, kvôli budúcnosti,
 • 4:41 - 4:44
  prestaňme sa hádať a začnime sa rozprávať.
 • 4:44 - 4:46
  Pretože
 • 4:46 - 4:48
  keď ste uprostred konfliktu,
 • 4:48 - 4:50
  ľahko stratíte perspektívu.
 • 4:50 - 4:52
  Je ľahké iba reagovať.
 • 4:52 - 4:55
  Ľudia sú stroje na reakcie.
 • 4:55 - 4:57
  A ako hovorí príslovie,
 • 4:57 - 4:59
  keď si nahnevaný, urobíš najlepší prejav,
 • 4:59 - 5:02
  ktorý budeš ľutovať.
 • 5:02 - 5:05
  A to nám pripomína tretia strana.
 • 5:05 - 5:07
  Tretia strana nám pomáha vyjsť na balkón,
 • 5:07 - 5:10
  ktorý je metaforou pre perspektívu,
 • 5:10 - 5:13
  z ktorej môžeme vidieť cenu.
 • 5:13 - 5:16
  Dovoľte mi povedať vám príbeh z mojej skúsenosti vyjednávača.
 • 5:16 - 5:19
  Pred niekoľkými rokmi som mal pomôcť
 • 5:19 - 5:21
  vo veľmi ťažkých rozhovoroch
 • 5:21 - 5:23
  medzi vodcami Ruska
 • 5:23 - 5:25
  a vodcami Čečenska.
 • 5:25 - 5:27
  Ako viete, zúrila tam vojna.
 • 5:27 - 5:29
  Stretli sme sa v Hágu,
 • 5:29 - 5:31
  v Paláci mieru,
 • 5:31 - 5:34
  v rovnakej miestnosti, kde sa konali
 • 5:34 - 5:36
  juhoslovanské tribunály pre vojnové zločiny.
 • 5:36 - 5:38
  A rozhovory od začiatku nabrali rýchly spád,
 • 5:38 - 5:40
  keď viceprezident Čečenska
 • 5:40 - 5:43
  ukázal na Rusov a povedal,
 • 5:43 - 5:45
  "Mali by ste ostať sedieť na svojich miestach,
 • 5:45 - 5:47
  pretože vás tu budú súdiť za vojnové zločiny."
 • 5:47 - 5:49
  A pokračoval, potom sa otočil ku mne a povedal,
 • 5:49 - 5:51
  "Vy ste Američan.
 • 5:51 - 5:54
  Pozrite sa, čo ste vy Američania urobili v Portoriku."
 • 5:54 - 5:57
  A ja som začal rýchlo rozmýšľať, "Portoriko? Čo viem o Portoriku?"
 • 5:57 - 5:59
  Začal som reagovať,
 • 5:59 - 6:02
  ale potom som sa pokúsil vyjsť na balkón.
 • 6:02 - 6:04
  A keď sa odmlčal,
 • 6:04 - 6:06
  a všetci sa na mňa pozreli, a čakali odpoveď,
 • 6:06 - 6:09
  odpoveď z perspektívy, poďakoval som mu za pripomienky
 • 6:09 - 6:12
  a povedal som, "Cením si vašu kritiku mojej krajiny,
 • 6:12 - 6:14
  a beriem to ako znamenie, že sme medzi priateľmi,
 • 6:14 - 6:17
  a môžeme hovoriť jeden s druhým úprimne.
 • 6:17 - 6:20
  A nie sme tu na to, aby sme hovorili o Portoriku alebo o minulosti.
 • 6:20 - 6:23
  Sme tu, aby sme našli spôsob,
 • 6:23 - 6:26
  ako ukončiť trápenie a krviprelievanie v Čečensku."
 • 6:26 - 6:29
  A rozhovor sa vrátil na správnu cestu.
 • 6:29 - 6:31
  To je úloha tretej strany,
 • 6:31 - 6:33
  pomáhať tým dvom vyjsť na balkón.
 • 6:33 - 6:36
  Teraz chvíľu venujem tomu,
 • 6:36 - 6:38
  čo je považované za najťažší svetový konflikt,
 • 6:38 - 6:40
  alebo konfikt, ktorý sa nedá vyriešiť,
 • 6:40 - 6:42
  a to Stredný Východ.
 • 6:42 - 6:45
  Otázka je: kto je tretia strana tam?
 • 6:45 - 6:47
  Ako môžeme vyjsť na balkón?
 • 6:47 - 6:49
  Nejdem sa tváriť, že mám odpoveď
 • 6:49 - 6:51
  na konflikt na Strednom Východe,
 • 6:51 - 6:53
  ale myslím si, že mám prvý krok,
 • 6:53 - 6:55
  doslova prvý krok,
 • 6:55 - 6:58
  niečo, čo by hocikto z nás, z tretej strany, mohol urobiť.
 • 6:58 - 7:00
  Najprv sa vás niečo opýtam.
 • 7:00 - 7:02
  Koľkí z vás
 • 7:02 - 7:04
  sa v posledných rokoch
 • 7:04 - 7:07
  strachovalo o Stredný Východ
 • 7:07 - 7:09
  a rozmýšľali ste, čo by ste mohli urobiť?
 • 7:09 - 7:11
  Len zo zvedavosti, koľko z vás?
 • 7:11 - 7:14
  Okej, takže veľká väčšina.
 • 7:14 - 7:16
  A to sme tu, ďaleko odtiaľ.
 • 7:16 - 7:19
  Prečo sa o tento konflikt tak zaujímame?
 • 7:19 - 7:21
  Je to tým, koľko ľudí tam zomiera?
 • 7:21 - 7:23
  V konflikte v Afrike zomiera stokrát viac ľudí
 • 7:23 - 7:25
  ako na Strednom Východe.
 • 7:25 - 7:27
  Nie, je to kvôli príbehu,
 • 7:27 - 7:29
  je to kvôli tomu, že cítime, že sa toho príbehu
 • 7:29 - 7:31
  osobne zúčastňujeme.
 • 7:31 - 7:33
  Či už sme kresťania, moslimovia alebo židia,
 • 7:33 - 7:35
  veriaci alebo neveriaci,
 • 7:35 - 7:37
  cítime, že v tom máme osobný podiel.
 • 7:37 - 7:40
  Na príbehoch záleží. Ako antropológ to viem.
 • 7:40 - 7:43
  Príbehy nám umožňujú predávať vedomosti.
 • 7:43 - 7:45
  Dávajú našim životom zmysel.
 • 7:45 - 7:47
  Oni sú tým, čo tu na TEDe robíme, rozprávame príbehy.
 • 7:47 - 7:49
  Príbehy sú kľúčom.
 • 7:49 - 7:52
  A moja otázka znie,
 • 7:52 - 7:54
  áno, pokúsme sa vyriešiť politické problémy
 • 7:54 - 7:56
  na Strednom Východe,
 • 7:56 - 7:59
  ale pozrime sa aj na príbeh.
 • 7:59 - 8:01
  Dostaňme sa až na koreň toho, o čom to celé je.
 • 8:01 - 8:03
  A pozrime sa, či v tom môžeme použiť silu tretej strany.
 • 8:03 - 8:06
  Čo by to znamenalo? Aký je tu príbeh?
 • 8:06 - 8:08
  Ako antropológovia vieme,
 • 8:08 - 8:11
  že každá kultúra má svoj príbeh vzniku.
 • 8:11 - 8:13
  Aký je príbeh vzniku Stredného Východu?
 • 8:13 - 8:15
  V skratke je to:
 • 8:15 - 8:18
  pred 4000 rokmi muž zo svojou rodinou
 • 8:18 - 8:20
  prešiel cez Stredný Východ
 • 8:20 - 8:23
  a svet už nikdy potom nebol taký, ako predtým.
 • 8:23 - 8:25
  Tým mužom bol, samozrejme,
 • 8:25 - 8:27
  Abrahám.
 • 8:27 - 8:29
  A on stál za jednotou,
 • 8:29 - 8:31
  jednotou rodiny.
 • 8:31 - 8:33
  Je otcom nás všetkých.
 • 8:33 - 8:35
  A za tým si nielen stál, to bol aj jeho odkaz.
 • 8:35 - 8:38
  Jeho odkazom bola jednota,
 • 8:38 - 8:41
  prepojenie a jednota nás všetkých.
 • 8:41 - 8:44
  A medzi jeho hodnoty patril rešpekt,
 • 8:44 - 8:46
  láskavosť k cudzincom.
 • 8:46 - 8:49
  Bol známy pre svoju pohostinnosť.
 • 8:49 - 8:51
  A v tom zmysle
 • 8:51 - 8:53
  je on tou treťou stranou
 • 8:53 - 8:55
  Stredného Východu.
 • 8:55 - 8:58
  On je ten, kto nám pripomína,
 • 8:58 - 9:00
  že sme súčasťou väčšieho celku.
 • 9:00 - 9:02
  A ako by ste --
 • 9:02 - 9:04
  uvažujme o tom chvíľu.
 • 9:04 - 9:07
  Dnes čelíme hrozbe terorizmu.
 • 9:07 - 9:09
  Čo je terorizmus?
 • 9:09 - 9:12
  Terorizmus vezme nevinného cudzinca
 • 9:12 - 9:15
  a správa sa k nemu, ako k nepriateľovi, ktorého zabije,
 • 9:15 - 9:17
  aby vyvolal strach.
 • 9:17 - 9:19
  Čo je opakom terorizmu?
 • 9:19 - 9:21
  Keď vezmete nevinného cudzinca
 • 9:21 - 9:23
  a správate sa k nemu, ako k priateľovi,
 • 9:23 - 9:26
  ktorého uvítate vo svojom dome,
 • 9:26 - 9:28
  aby ste rozsievali a vytvárali porozumenie,
 • 9:28 - 9:31
  a rešpekt, a lásku.
 • 9:31 - 9:33
  Čo ak
 • 9:33 - 9:36
  vezmete príbeh Abraháma,
 • 9:36 - 9:38
  ktorý je príbehom tretej strany,
 • 9:38 - 9:40
  čo ak by to mohlo byť --
 • 9:40 - 9:43
  keďže Abrahám je obrazom pohostinnosti --
 • 9:43 - 9:46
  čo ak by to mohlo byť liekom na terorizmus?
 • 9:46 - 9:48
  Čo ak by to mohlo byť vakcínou
 • 9:48 - 9:50
  proti náboženskej neznášanlivosti?
 • 9:50 - 9:53
  Ako by ste ten príbeh priviedli k životu?
 • 9:53 - 9:55
  Nestačí ho porozprávať --
 • 9:55 - 9:57
  to má svoju silu --
 • 9:57 - 9:59
  ale ľudia potrebujú príbeh zažiť.
 • 9:59 - 10:02
  Potrebujú ho zakúsiť na vlastnej koži. Ako by ste to dosiahli?
 • 10:02 - 10:05
  To som sa pýtal.
 • 10:05 - 10:07
  A tu prichádza ten prvý krok.
 • 10:07 - 10:09
  Jednoduchým spôsobom
 • 10:09 - 10:12
  je ísť na prechádzku.
 • 10:12 - 10:15
  Ísť sa prejsť v Abrahámových šlapajách.
 • 10:15 - 10:18
  Prejsť tadiaľ, kadiaľ šiel on.
 • 10:18 - 10:21
  Pretože chôdza má skutočnú silu.
 • 10:21 - 10:24
  Viete, chôdza z nás urobila ľudí.
 • 10:24 - 10:26
  Je zaujímavé, že keď kráčate,
 • 10:26 - 10:28
  tak kráčate vedľa seba
 • 10:28 - 10:31
  rovnakým smerom.
 • 10:31 - 10:33
  Ak by som k vás prišiel z opačného smeru
 • 10:33 - 10:36
  a priblížil sa takto blízko,
 • 10:36 - 10:39
  cítili by ste sa ohrození.
 • 10:39 - 10:41
  Ale ak budem kráčať vedľa vás,
 • 10:41 - 10:43
  aj keď sa vás budem dotýkať plecom,
 • 10:43 - 10:45
  nie je to problém.
 • 10:45 - 10:47
  Kto bojuje, keď kráča?
 • 10:47 - 10:50
  To je dôvod, prečo po vyostrení vyjednávania,
 • 10:50 - 10:52
  idú ľudia na prechádzku do lesa.
 • 10:52 - 10:54
  A tak mi napadlo,
 • 10:54 - 10:56
  čo takto inšpirujúca
 • 10:56 - 10:58
  cesta --
 • 10:58 - 11:01
  spomeňte si na hodvábnu cestu, na Apalačskú cestu --
 • 11:01 - 11:03
  v šlapajách
 • 11:03 - 11:05
  Abraháma.
 • 11:05 - 11:07
  Ľudia mi hovorili, "To je šialené. To nemôžeš.
 • 11:07 - 11:10
  Nemôžeš ísť v Abrahámových šlapajách. Je to nebezpečné.
 • 11:10 - 11:12
  Budeš musieť prekročiť všetky tie hranice.
 • 11:12 - 11:14
  Tá cesta sa vinie cez 10 rôznych krajín Stredného Východu,
 • 11:14 - 11:16
  keďže ich všetky spája."
 • 11:16 - 11:18
  Študovali sme tú myšlienku na Harvarde.
 • 11:18 - 11:20
  Naozaj sme usilovne pracovali.
 • 11:20 - 11:22
  A pred niekoľkými rokmi sa skupina,
 • 11:22 - 11:24
  bolo nás asi 25 z 10 rôznych krajín,
 • 11:24 - 11:26
  vybrala na cestu v Abrahámových šlapajách,
 • 11:26 - 11:29
  ktorá vedie z jeho rodiska v meste Urfa
 • 11:29 - 11:32
  v južnom Turecku, vtedajšej severnej Mezopotámii.
 • 11:32 - 11:35
  Šli sme autobusom aj pešo
 • 11:35 - 11:37
  a prišli sme do Harranu,
 • 11:37 - 11:40
  kde sa, podľa Biblie, vybral na cestu.
 • 11:40 - 11:42
  Potom sme prekročili hranice Sýrie a prišli sme do Aleppa,
 • 11:42 - 11:44
  ktoré je pomenované podľa Abraháma.
 • 11:44 - 11:46
  Šli sme do Damašku,
 • 11:46 - 11:48
  ktoré má dlhú históriu spojenú s Abrahámom.
 • 11:48 - 11:51
  Potom sme šli do severného Jordánska,
 • 11:51 - 11:53
  do Jeruzalema,
 • 11:53 - 11:56
  ktoré je s ním úzko späté, a do Betlehema,
 • 11:56 - 11:58
  a napokon na miesto, kde je pochovaný,
 • 11:58 - 12:00
  do Hebronu.
 • 12:00 - 12:02
  Takže sme prešli od kolísky až po hrob.
 • 12:02 - 12:05
  Ukázali sme, že sa to dá. Bola to úžasná cesta.
 • 12:05 - 12:07
  Dovoľte mi otázku.
 • 12:07 - 12:09
  Koľkí z vás majú skúsenosť s tým,
 • 12:09 - 12:11
  že ste ako úplný cudzinec
 • 12:11 - 12:13
  v cudzej krajine,
 • 12:13 - 12:16
  a úplne cudzí človek
 • 12:16 - 12:19
  ku vám príde a urobí vám láskavosť,
 • 12:19 - 12:21
  pozve vás domov, dá vám napiť,
 • 12:21 - 12:23
  dá vám kávu a pohostí vás?
 • 12:23 - 12:25
  Koľkí z vás majú túto skúsenosť?
 • 12:25 - 12:27
  To je podstatou
 • 12:27 - 12:29
  Abrahámovej cesty.
 • 12:29 - 12:31
  A to nájdete, keď pôjdete do dedín na Strednom Východe.
 • 12:31 - 12:33
  Na mieste, kde by ste očakávali nepriateľstvo,
 • 12:33 - 12:35
  sa vám dostane úžasnej pohostinnosti,
 • 12:35 - 12:37
  ktorá je tak spojená s Abrahámom.
 • 12:37 - 12:39
  "V mene otca Abraháma,
 • 12:39 - 12:41
  vám ponúkam svoje jedlo."
 • 12:41 - 12:43
  Takže sme prišli na to,
 • 12:43 - 12:46
  že Abrahám nie je pre týchto ľudí len postavou z knihy,
 • 12:46 - 12:49
  on je pre nich živý, prítomný.
 • 12:49 - 12:51
  A aby som to skrátil,
 • 12:51 - 12:53
  v posledných rokoch
 • 12:53 - 12:55
  sa tisícky ľudí
 • 12:55 - 12:57
  vybrali na Abrahámovu cestu
 • 12:57 - 12:59
  na Strednom Východe,
 • 12:59 - 13:02
  a zažívajú pohostinnosť miestnych ľudí.
 • 13:02 - 13:04
  Začínajú kráčať
 • 13:04 - 13:06
  v Izraeli a Palestíne,
 • 13:06 - 13:08
  v Jordánsku, v Turecku, v Sýrii.
 • 13:08 - 13:10
  Je to úžasný zážitok.
 • 13:10 - 13:12
  Muži, ženy, mladí, starí --
 • 13:12 - 13:15
  viac žien ako mužov, čo je zaujímavé.
 • 13:15 - 13:17
  Pre tých, ktorí nemôžu kráčať,
 • 13:17 - 13:19
  pre tých, čo tam nemôžu ísť,
 • 13:19 - 13:21
  sa začali organizovať pochody
 • 13:21 - 13:23
  v mestách, vo vlastných komunitách.
 • 13:23 - 13:25
  V Cincinnati sa napríklad zorganizoval pochod
 • 13:25 - 13:27
  od kostola k mešite a k synagóge
 • 13:27 - 13:29
  a potom sa všetci spolu najedli.
 • 13:29 - 13:31
  Bol to deň Abrahámovej cesty.
 • 13:31 - 13:33
  V Sao Paolo, v Brazílii, sa to stalo pravidlom každý rok
 • 13:33 - 13:35
  bežať po virtuálnej Abrahámovej ceste
 • 13:35 - 13:37
  pre tisíce ľudí
 • 13:37 - 13:39
  z rôznych komunít.
 • 13:39 - 13:42
  Média to milujú.
 • 13:42 - 13:44
  Zahŕňajú to svojou pozornosťou,
 • 13:44 - 13:46
  pretože sa to dá vidieť,
 • 13:46 - 13:48
  šíri to myšlienku,
 • 13:48 - 13:50
  tú myšlienku Abrahámovej pohostinnosti
 • 13:50 - 13:52
  a láskavosti voči cudzincom.
 • 13:52 - 13:54
  A len pred niekoľkými týždňami
 • 13:54 - 13:56
  bol ten príbeh v rádiu.
 • 13:56 - 13:58
  Minulý mesiac
 • 13:58 - 14:00
  bol o tom článok v Guardian,
 • 14:00 - 14:03
  v Guardian v Manchestri, --
 • 14:03 - 14:06
  celé dve strany.
 • 14:06 - 14:09
  A citovali tam dedinčana,
 • 14:09 - 14:12
  ktorý povedal, "Tento pochod nás spája so svetom."
 • 14:12 - 14:15
  Povedal, že to bolo ako svetlo, ktoré v ich životoch zasvietilo.
 • 14:15 - 14:17
  Že im to prinieslo nádej.
 • 14:17 - 14:19
  A o tom to celé je.
 • 14:19 - 14:22
  Nie je to len o psychológii,
 • 14:22 - 14:24
  ale aj o ekonomike,
 • 14:24 - 14:26
  pretože keď ľudia kráčaju, míňajú peniaze.
 • 14:26 - 14:29
  Táto žena, Um Ahmad,
 • 14:29 - 14:32
  žije na ceste v severnom Jordánsku.
 • 14:32 - 14:34
  Je zúfalo chudobná.
 • 14:34 - 14:37
  Čiastočne oslepla, jej manžel nemôže pracovať,
 • 14:37 - 14:40
  má sedem detí.
 • 14:40 - 14:42
  Ale vie variť.
 • 14:42 - 14:45
  A tak začala variť pre niektoré skupiny chodcov,
 • 14:45 - 14:48
  ktorí prišli do dediny a mohli sa najesť v jej dome.
 • 14:48 - 14:50
  Sedia na dlážke.
 • 14:50 - 14:52
  Nemá ani obrus.
 • 14:52 - 14:54
  Ale robí neskutočne chutné jedlo,
 • 14:54 - 14:57
  z čerstvých byliniek z okolia.
 • 14:57 - 14:59
  A prichádza ku nej čoraz viac ľudí.
 • 14:59 - 15:01
  Prednedávnom začala zarábať dosť na to,
 • 15:01 - 15:03
  aby uživila svoju rodinu.
 • 15:03 - 15:06
  Keď tam bol náš tím, povedala,
 • 15:06 - 15:09
  "Spravili ste ma viditeľnou
 • 15:09 - 15:11
  pre ľudí v dedine, ktorí sa kedysi hanbili
 • 15:11 - 15:13
  na mňa pozrieť."
 • 15:13 - 15:16
  To je potenciál Abrahámovej cesty.
 • 15:16 - 15:18
  Po celom Strednom Východe sú popri ceste
 • 15:18 - 15:21
  doslova stovky takýchto komunít.
 • 15:22 - 15:25
  Tá cesta má potenciál meniť ich životy.
 • 15:25 - 15:27
  A aby ste zmenili ich životy, musíte zmeniť
 • 15:27 - 15:29
  spôsob, akým veci vidíme --
 • 15:29 - 15:31
  zmeniť
 • 15:31 - 15:34
  nepriateľstvo na pohostinnosť,
 • 15:34 - 15:37
  terorizmus na turizmus.
 • 15:37 - 15:39
  A v tomto zmysle Abrahámova cesta
 • 15:39 - 15:41
  mení životy.
 • 15:41 - 15:43
  Ukážem vám jednu vec.
 • 15:43 - 15:45
  Mám malý žaluď,
 • 15:45 - 15:47
  ktorý som našiel, keď som prechádzal cestou
 • 15:47 - 15:49
  tento rok.
 • 15:49 - 15:51
  Žaluď je samozrejme spájaný s dubom --
 • 15:51 - 15:53
  vyrastie z neho dub,
 • 15:53 - 15:55
  ktorý je spájaný s Abrahámom.
 • 15:55 - 15:57
  Cesta je teraz ako žaluď,
 • 15:57 - 15:59
  len na začiatku svojho života.
 • 15:59 - 16:01
  Ako bude vyzerať dub?
 • 16:01 - 16:03
  Keď si spomínam na svoje detstvo,
 • 16:03 - 16:05
  veľkú časť z neho som strávil v Európe,
 • 16:05 - 16:07
  hoci som sa narodil tu v Chicagu.
 • 16:07 - 16:09
  Ak by ste boli
 • 16:09 - 16:11
  v ruinách Londýna
 • 16:11 - 16:14
  v roku 1945 alebo v Berlíne,
 • 16:14 - 16:16
  a povedali by ste,
 • 16:16 - 16:18
  "o 60 rokov
 • 16:18 - 16:20
  to bude najpokojnejšia a prosperujúca časť planéty,"
 • 16:20 - 16:22
  ľudia by si mysleli,
 • 16:22 - 16:24
  že ste sa zbláznili.
 • 16:24 - 16:28
  Ale oni to dokázali vďaka spoločnej identite -- celá Európa --
 • 16:28 - 16:30
  a spoločnej ekonomike.
 • 16:30 - 16:33
  Moja otázka znie, ak sa to dalo spraviť v Európe,
 • 16:33 - 16:35
  prečo nie na Strednom Východe?
 • 16:35 - 16:37
  Prečo nie, vďaka spoločnej identite --
 • 16:37 - 16:39
  ktorou je príbeh Abraháma --
 • 16:39 - 16:41
  a vďaka spoločnej ekonomike,
 • 16:41 - 16:44
  ktorá by bola z veľkej časti založená na turizme.
 • 16:45 - 16:47
  Dovoľte mi zakončiť to myšlienkou,
 • 16:47 - 16:50
  že hoci som za posledných 35 rokov
 • 16:50 - 16:52
  pracoval
 • 16:52 - 16:54
  v mnohých nebezpečných, ťažkých a úporných
 • 16:54 - 16:56
  konfliktoch po celom svete,
 • 16:56 - 16:59
  nevidel som ani jeden konflikt,
 • 16:59 - 17:02
  pri ktorom by som cítil, že sa nedá vyriešiť.
 • 17:02 - 17:04
  Samozrejme, nie je to ľahké,
 • 17:04 - 17:06
  ale je to možné.
 • 17:06 - 17:08
  Podarilo sa to v Juhoafrickej republike.
 • 17:08 - 17:10
  Podarilo sa to v severnom Írsku.
 • 17:10 - 17:12
  Môže sa to podariť všade.
 • 17:12 - 17:14
  Záleží to len na nás.
 • 17:14 - 17:17
  Záleží to na tom, ako sa postavíme k úlohe tretej strany.
 • 17:17 - 17:19
  A tak mi dovoľte pozvať vás
 • 17:19 - 17:21
  k prevzatiu tejto úlohy,
 • 17:21 - 17:23
  hoci aj v malých rozmeroch.
 • 17:23 - 17:25
  Čoskoro budeme mať prestávku.
 • 17:25 - 17:27
  Choďte k niekomu,
 • 17:27 - 17:30
  kto je z inej kultúry, z inej krajiny,
 • 17:30 - 17:32
  z iného etnika, kto je nejako odlišný,
 • 17:32 - 17:35
  a začnite sa s ním rozprávať, počúvajte ho.
 • 17:35 - 17:37
  To je čin tretej strany.
 • 17:37 - 17:39
  To je kráčanie po Abrahamovej ceste.
 • 17:39 - 17:41
  Po TEDTalk (talk - rozprávať),
 • 17:41 - 17:43
  prečo nie TEDWalk (walk - kráčať)?
 • 17:43 - 17:45
  Zapamätajte si z tohto
 • 17:45 - 17:47
  tri veci.
 • 17:47 - 17:50
  Prvá, tajomstvom mieru
 • 17:50 - 17:53
  je tretia strana.
 • 17:53 - 17:55
  Tretia strana sme my,
 • 17:55 - 17:57
  každý z nás,
 • 17:57 - 17:59
  krok po kroku,
 • 17:59 - 18:02
  môžeme vziať svet a posunúť ho
 • 18:02 - 18:05
  o krok bližšie k mieru.
 • 18:05 - 18:07
  Jedno staré africké príslovie hovorí:
 • 18:07 - 18:09
  "Keď sa spoja pavučiny,
 • 18:09 - 18:12
  môžu zadržať aj leva."
 • 18:12 - 18:14
  Ak spojíme
 • 18:14 - 18:16
  naše siete tretej strany za mier,
 • 18:16 - 18:19
  udržíme aj leva vojny.
 • 18:19 - 18:21
  Ďakujem veľmi pekne.
 • 18:21 - 18:23
  (Potlesk)
Title:
William Ury: Cesta od "nie" k "áno"
Speaker:
William Ury
Description:

Willam Ury, autor knihy "Ako dosiahnuť súhlas", ponúka elegantný, jednoduchý (ale nie ľahký) spôsob, ako sa dohodnúť aj v najťažších situáciách -- od rodinnej hádky možno až po Blízky Východ.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:24
Janka Pazurikova added a translation

Slovak subtitles

Revisions