Return to Video

William Ury: Kelias nuo "ne" iki "taip"

 • 0:00 - 0:03
  Sunkių derybų tema
 • 0:03 - 0:05
  man primena apie vieną mano mėgstamiausių istorijų
 • 0:05 - 0:07
  iš Artimųjų Rytų,
 • 0:07 - 0:10
  apie žmogų, kuris paliko savo trims sūnums 17 kupranugarių.
 • 0:10 - 0:13
  Pirmam sūnui jis paliko pusę kupranugarių,
 • 0:13 - 0:15
  antram sūnui jis patiko trečiąją dalį,
 • 0:15 - 0:17
  o jauniausiam savo sūnui - devintąją kupranugarių dalį.
 • 0:17 - 0:19
  Trys sūnūs įsivėlė į diskusiją.
 • 0:19 - 0:21
  17 nesidalina iš dviejų.
 • 0:21 - 0:23
  Nesidalina ir iš trijų.
 • 0:23 - 0:25
  Nesidalina iš devynių.
 • 0:25 - 0:27
  Broliška atmosfera peraugo į įtampą.
 • 0:27 - 0:29
  Galiausiai, nevilties apimti,
 • 0:29 - 0:32
  jie nuėjo pasikonsultuoti su išmintinga moterimi.
 • 0:32 - 0:34
  Išmintinga moteris ilgai galvojo apie jų problemą,
 • 0:34 - 0:36
  galiausiai grįžo ir tarė,
 • 0:36 - 0:38
  "Aš nežinau, ar galiu jums padėti,
 • 0:38 - 0:40
  bet jeigu norite, galite paimti mano kupranugarį."
 • 0:40 - 0:42
  Taigi dabar jie turėjo 18 kupranugarių.
 • 0:42 - 0:45
  Pirmas sūnus pasiėmė savo pusę - 18 padalinta iš dviejų yra 9.
 • 0:45 - 0:48
  Sekantis sūnus pasiėmė savo trečdalį - viena trečioji nuo 18 yra 6.
 • 0:48 - 0:50
  Jauniausias pasiėmė savo devintadalį -
 • 0:50 - 0:52
  devintoji dalis nuo 18 yra 2.
 • 0:52 - 0:54
  Gaunasi 17.
 • 0:54 - 0:56
  Vienas kupranugaris liko.
 • 0:56 - 0:58
  Ir jie atidavė jį atgal išmintingai moteriai.
 • 0:58 - 1:00
  (Juokas)
 • 1:00 - 1:02
  Dabar jeigu Jūs pagalvosite apie šitą istoriją,
 • 1:02 - 1:04
  manau ji yra panaši
 • 1:04 - 1:07
  į daugybę sudėtingų derybų, kuriose mes dalyvaujame.
 • 1:07 - 1:09
  Jos visos prasideda kaip 17 kupranugarių - neįmanoma jų išspręsti.
 • 1:09 - 1:11
  Ką mes turime padaryti,
 • 1:11 - 1:14
  tai pažvelgti į tas situacijas iš šono, kaip ta sena išmintinga moteris,
 • 1:14 - 1:16
  pažvelgti į situaciją naujomis akimis,
 • 1:16 - 1:19
  ir sugalvoti 18-tą kupranugarį.
 • 1:20 - 1:22
  To 18-to kupranugario paieškos pasauliniuose konfliktuose
 • 1:22 - 1:25
  tapo mano gyvenimo aistra.
 • 1:25 - 1:28
  Galima pasakyti, kad aš matau visą žmoniją kaip tuos tris brolius;
 • 1:28 - 1:30
  mes visi esame viena šeima.
 • 1:30 - 1:32
  Mes žinome, kad iš mokslinės pusės,
 • 1:32 - 1:34
  komunikacijų revoliucijos dėka,
 • 1:34 - 1:37
  visos pasaulio gentys, visi 15 tūkst. genčių
 • 1:37 - 1:40
  yra susijusios viena su kita.
 • 1:40 - 1:42
  Tai didelis šeimyninis susivienijimas.
 • 1:42 - 1:44
  Bet, kaip ir visi šeimų susibūrimai,
 • 1:44 - 1:46
  tai ne visada taika ir šviesa.
 • 1:46 - 1:48
  Iškyla daug konfliktų.
 • 1:48 - 1:50
  Klausimas yra tai,
 • 1:50 - 1:52
  kaip mes sprendžiame savo skirtumus?
 • 1:52 - 1:54
  Kaip mes turime elgtis su mūsų ryškiausiais skirtumais,
 • 1:54 - 1:56
  atsižvelgiant į žmogiškąjį polinkį konfliktuoti,
 • 1:56 - 1:58
  ir su žmogiškuoju genijumi,
 • 1:58 - 2:01
  kuris sukuria masinio naikinimo ginklus?
 • 2:01 - 2:03
  Štai kur klausimas.
 • 2:03 - 2:06
  Aš praleidau didžiąją paskutinių trijų dešimtmečių dalį -
 • 2:06 - 2:08
  beveik keturių -
 • 2:08 - 2:10
  keliaudamas po pasaulį,
 • 2:10 - 2:13
  bandydamas dirbti, dalyvaudamas konfliktuose,
 • 2:13 - 2:16
  pradedant Jugoslavija ir baigiant Artimaisiais Rytais,
 • 2:16 - 2:18
  Čečėnija ir Venesuela,
 • 2:18 - 2:21
  kur vyko ir tebevyksta sudėtingiausi konfliktai šioje planetoje,
 • 2:21 - 2:23
  ir tuomet aš klausdavau savęs šito klausimo.
 • 2:23 - 2:25
  Aš manau, kad kažkuria prasme suradau
 • 2:25 - 2:27
  taikos paslaptį.
 • 2:27 - 2:30
  Ji, beje, yra stebėtinai paprasta.
 • 2:30 - 2:33
  Ji nėra lengva, bet paprasta.
 • 2:33 - 2:35
  Ji netgi nėra nauja.
 • 2:35 - 2:37
  Šita paslaptis gali būti vienas seniausių žmonijos palikimų.
 • 2:37 - 2:40
  Taikos paslaptis esame mes patys.
 • 2:40 - 2:42
  Tie, kurie veikia
 • 2:42 - 2:44
  kaip bendruomenė,
 • 2:44 - 2:46
  dalyvaujanti konflikte,
 • 2:46 - 2:48
  ir galinti atlikti konstruktyvią rolę.
 • 2:48 - 2:51
  Leiskite man papasakoti vieną istoriją, kaip pavyzdį.
 • 2:52 - 2:54
  Prieš 20 metų aš lankiausi Pietų Afrikoje,
 • 2:54 - 2:56
  dirbau su to konflikto pusėmis,
 • 2:56 - 2:58
  ir aš turėjau papildomą mėnesį,
 • 2:58 - 3:00
  taigi praleidau kurį laiką gyvendamas
 • 3:00 - 3:02
  kartu su keliomis grupėmis iš San Bušmeno.
 • 3:02 - 3:05
  Man buvo įdomūs jie patys ir tai, kaip jie sprendžia konfliktus.
 • 3:06 - 3:08
  Nes vis dėlto visą laiką, kiek jie pamena,
 • 3:08 - 3:10
  jie buvo medžiotojai ir rinkėjai,
 • 3:10 - 3:12
  ir gyveno panašiai kaip mūsų protėviai
 • 3:12 - 3:15
  kokius 99 proc. visos žmonijos istorijos.
 • 3:15 - 3:18
  Visi vyrai turi nuodingų strėlių, kurias naudoja medžioklei -
 • 3:18 - 3:20
  jos yra mirtinos.
 • 3:20 - 3:22
  Taigi, kaip jie sprendžia iškilusius konfliktus?
 • 3:22 - 3:24
  Aš sužinojau, kad
 • 3:24 - 3:27
  kai tik šiose bendruomenėse išauga įtampa,
 • 3:27 - 3:30
  kas nors paslepia nuodingas strėles krūmynuose,
 • 3:30 - 3:34
  tuomet visi susėda ratu
 • 3:34 - 3:37
  ir kalbasi, kalbasi, kalbasi.
 • 3:37 - 3:39
  Tai gali užtrukti dvi, tris, keturias dienas,
 • 3:39 - 3:41
  bet jie nesiilsi,
 • 3:41 - 3:43
  kol nesuranda sprendimo,
 • 3:43 - 3:45
  ar dar geriau - susitaikymo.
 • 3:45 - 3:47
  Jeigu pykčiai dar išlieka nenumalšinti,
 • 3:47 - 3:49
  jie išsiunčia kurį nors aplankyti savo giminaičių
 • 3:49 - 3:51
  ir atvėsti.
 • 3:51 - 3:53
  Tokia sistema,
 • 3:53 - 3:56
  mano manymu, yra tokia sistema, kurios dėka mes iki šiol esame gyvi,
 • 3:56 - 3:58
  turint galvoje visas žmogiškąsias tendencijas.
 • 3:58 - 4:01
  Aš vadinu šią sistemą trečiąja puse.
 • 4:01 - 4:03
  Ne jeigu pagalvosite apie tai,
 • 4:03 - 4:06
  kaskart, kai mes galvojame apie konfliktą,
 • 4:06 - 4:08
  jame visada būna dvi pusės.
 • 4:08 - 4:10
  Pavyzdžiui, arabai prieš izraeliečius, darbuotojai prieš vadovybę,
 • 4:10 - 4:13
  vyras prieš žmoną, Respublikonai prieš Demokratus,
 • 4:13 - 4:15
  bet mes dažnai nematome,
 • 4:15 - 4:17
  kad visada yra ir trečioji šalis.
 • 4:17 - 4:19
  O trečioji konflikto šalis esame mes,
 • 4:19 - 4:21
  supanti bendruomenė,
 • 4:21 - 4:23
  draugai, sąjungininkai,
 • 4:23 - 4:25
  šeimos nariai, kaimynai.
 • 4:25 - 4:28
  Ir mes visi galime atlikti labai konstruktyvų vaidmenį.
 • 4:28 - 4:30
  Turbūt fundamentaliausias būdas,
 • 4:30 - 4:33
  kaip trečioji šalis gali padėti,
 • 4:33 - 4:36
  yra priminti kitoms šalims, apie ką iš tikrųjų eina kalba.
 • 4:36 - 4:38
  Vaikų labui, šeimos labui,
 • 4:38 - 4:41
  bendruomenės labui, ateities labui
 • 4:41 - 4:44
  nustokime pyktis ir pradėkime kalbėtis.
 • 4:44 - 4:46
  Nes kai mes esame
 • 4:46 - 4:48
  įsivėlę į konfliktą,
 • 4:48 - 4:50
  labai lengva prarasti blaivų protą.
 • 4:50 - 4:52
  Ir labai lengva reaguoti.
 • 4:52 - 4:55
  Žmonės yra reaguojančios mašinos.
 • 4:55 - 4:57
  Kaip sakoma,
 • 4:57 - 4:59
  kai esi piktas, pasakysi pačią geriausią kalbą,
 • 4:59 - 5:02
  dėl kurios gailėsiesi.
 • 5:02 - 5:05
  Taigi, trečioji šalis mums apie tai primena.
 • 5:05 - 5:07
  Trečioji šalis padeda mums išeiti į balkoną,
 • 5:07 - 5:10
  kas yra metafora stebėjimui iš šalies,
 • 5:10 - 5:13
  kur mes galime išlaikyti savo dėmesį tikslui.
 • 5:13 - 5:16
  Leiskite man papasakoti istoriją apie mano paties derybų patirtį.
 • 5:16 - 5:19
  Prieš keletą metų aš buvau tarpininku
 • 5:19 - 5:21
  vienose labai sunkiose derybose
 • 5:21 - 5:23
  tarp Rusijos
 • 5:23 - 5:25
  ir Čečėnijos lyderių.
 • 5:25 - 5:27
  Kaip žinote, vyko karas.
 • 5:27 - 5:29
  Ir mes susitikome Hagoje,
 • 5:29 - 5:31
  Taikos Rūmuose,
 • 5:31 - 5:34
  tame pačiame kambaryje, kur vyko tribunolas
 • 5:34 - 5:36
  dėl Jugoslavijos karinių nusikaltimų.
 • 5:36 - 5:38
  Derybos prasidėjo gana sunkiai,
 • 5:38 - 5:40
  kai Čečėnijos viceprezidentas
 • 5:40 - 5:43
  pradėjo rodyti į rusų pusę ir tarė:
 • 5:43 - 5:45
  "Jūs turite pasilikti sėdėti savo vietose,
 • 5:45 - 5:47
  nes jūs dalyvausite teismo procese dėl karo nusikaltimų."
 • 5:47 - 5:49
  Ir jis tęsė... O po to atsisuko į mane ir pasakė,
 • 5:49 - 5:51
  "Jūs esate amerikietis.
 • 5:51 - 5:54
  Pažvelkite ką jūs, amerikiečiai, darote Puerto Rike."
 • 5:54 - 5:57
  Man sukilo emocijos: "Puerto Rikas? Ką aš žinau apie Puerto Riką?"
 • 5:57 - 5:59
  Aš pradėjau reaguoti,
 • 5:59 - 6:02
  bet tada aš prisiminiau, kad reikia "išeiti į balkoną".
 • 6:02 - 6:04
  Kai jis nutilo,
 • 6:04 - 6:06
  visi pažvelgė į mane laukdami reakcijos,
 • 6:06 - 6:09
  ir aš sugebėjau, iš "balkono perspektyvos", padėkoti jam už pastabas
 • 6:09 - 6:12
  bei tariau, "Aš vertinu jūsų kritiką mano šalies atžvilgiu
 • 6:12 - 6:14
  ir priimu tai kaip mūsų draugystės ženklą,
 • 6:14 - 6:17
  o draugai gali atvirai kalbėtis.
 • 6:17 - 6:20
  Mes čia susirinkome ne tam, kad kalbėtume apie Puerto Riką ar praeitį.
 • 6:20 - 6:23
  Mes čia esame tam, kad surastume būdą,
 • 6:23 - 6:26
  kaip sustabdyti kančias ir kraujo praliejimą Čečėnijoje."
 • 6:26 - 6:29
  Diskusija vėl sugrįžo į savo vėžes.
 • 6:29 - 6:31
  Štai toks yra trečiosios šalies vaidmuo -
 • 6:31 - 6:33
  padėti kitoms šalims "nueiti į balkoną".
 • 6:33 - 6:36
  Dabar leiskite pereiti prie konflikto,
 • 6:36 - 6:38
  kuris laikomas pačiu sudėtingiausiu
 • 6:38 - 6:40
  ar pačiu beviltiškiausiu pasaulyje.
 • 6:40 - 6:42
  Tai Artimieji Rytai.
 • 6:42 - 6:45
  Klausimas skamba taip: kur ten yra trečioji šalis?
 • 6:45 - 6:47
  Kaip išvis įmanoma šioje situacijoje "išeiti į balkoną"?
 • 6:47 - 6:49
  Aš neapsimetinėsiu, jog turiu atsakymą,
 • 6:49 - 6:51
  kaip išspręsti Artimųjų Rytų konfliktą,
 • 6:51 - 6:53
  bet man atrodo, kad žinau pirmą žingsnį,
 • 6:53 - 6:55
  pirmą žingsnį tiesiogine prasme,
 • 6:55 - 6:58
  tokį, kurį kiekvienas iš mūsų, kaip trečioji šalis, galėtume žengti.
 • 6:58 - 7:00
  Leiskite paklausti jūsų.
 • 7:00 - 7:02
  Kiek iš jūsų
 • 7:02 - 7:04
  paskutiniaisiais metais
 • 7:04 - 7:07
  nors kartą jaudinotės dėl Artimųjų Rytų
 • 7:07 - 7:09
  ir galvojote, ką galima būtų padaryti.
 • 7:09 - 7:11
  Tiesiog iš smalsumo, kiek iš jūsų?
 • 7:11 - 7:14
  Gerai, taigi dauguma mūsų.
 • 7:14 - 7:16
  O Artimieji Rytai yra taip toli nuo mūsų.
 • 7:16 - 7:19
  Kodėl mes skiriame šiam konfliktui tiek daug dėmesio?
 • 7:19 - 7:21
  Ar tai susiję su mirusiųjų skaičiumi?
 • 7:21 - 7:23
  Žymiai daugiau žmonių miršta
 • 7:23 - 7:25
  Afrikos konfliktuose negu Artimuosiuose Rytuose.
 • 7:25 - 7:27
  Ne, taip yra dėl pačios istorijos,
 • 7:27 - 7:29
  nes mes jaučiamės asmeniškai paliesti
 • 7:29 - 7:31
  šitos istorijos.
 • 7:31 - 7:33
  Nesvarbu, ar esame krikščionys, musulmonai, ar žydai,
 • 7:33 - 7:35
  ar esame religingi ar ne,
 • 7:35 - 7:37
  mes jaučiame, kad esame to dalis.
 • 7:37 - 7:40
  Istorijos yra svarbios. Aš žinau tai, kaip antropologas.
 • 7:40 - 7:43
  Istorijos ar pasakojimai yra tai, kaip mes perduodame žinias.
 • 7:43 - 7:45
  Jie suteikia mūsų gyvenimui reikšmę.
 • 7:45 - 7:47
  Štai ką mes pasakojame čia, TED, mes pasakojame istorijas.
 • 7:47 - 7:49
  Jos yra raktas.
 • 7:49 - 7:52
  Ir mano klausimas būtų:
 • 7:52 - 7:54
  gerai, pasistenkime sutvarkyti
 • 7:54 - 7:56
  Artimųjų Rytų politiką,
 • 7:56 - 7:59
  bet tuo pačiu pažvelkime į pačią istoriją.
 • 7:59 - 8:01
  Pasistenkime atsekti, nuo ko viskas prasidėjo.
 • 8:01 - 8:03
  Pažvelkime, ar įmanoma būtų ten pridėti trečiąją šalį.
 • 8:03 - 8:06
  Ką tai reikštų? Kokia ten istorija?
 • 8:06 - 8:08
  Dabar, kaip antropologai, mes žinome,
 • 8:08 - 8:11
  kad kiekviena kultūra turi savo pradžios istoriją.
 • 8:11 - 8:13
  Kokia gi to pradmens istorija Artimuosiuose Rytuose?
 • 8:13 - 8:15
  Trumpai tariant, ji yra tokia:
 • 8:15 - 8:18
  prieš 4 tūkstančius metų žmogus kartu su savo šeima
 • 8:18 - 8:20
  keliavo per Artimuosius Rytus,
 • 8:20 - 8:23
  ir nuo tada pasaulis pasikeitė.
 • 8:23 - 8:25
  Tas žmogus, aišku,
 • 8:25 - 8:27
  buvo Abraomas.
 • 8:27 - 8:29
  Ir tai, už ką jis kovojo, buvo vienybė,
 • 8:29 - 8:31
  šeimos vienybė.
 • 8:31 - 8:33
  Jis yra visų mūsų tėvas.
 • 8:33 - 8:35
  Bet kalba eina ne tik apie tai, už ką jis kovojo, bet apie tai, kokia buvo jo misija.
 • 8:35 - 8:38
  Jo pagrindinė misija buvo taipogi vienybė,
 • 8:38 - 8:41
  tarpusavio ryšiai ir visuotinė vienybė.
 • 8:41 - 8:44
  Jo pagrindinė vertybė buvo pagarba
 • 8:44 - 8:46
  ir gerumas nepažįstamiesiems.
 • 8:46 - 8:49
  Už tai jis ir yra žinomas, už savo svetingumą.
 • 8:49 - 8:51
  Taigi tai reiškia, kad
 • 8:51 - 8:53
  jis yra simbolinė trečioji šalis
 • 8:53 - 8:55
  Artimuosiuose Rytuose.
 • 8:55 - 8:58
  Jis yra tas, kuris mums primena,
 • 8:58 - 9:00
  kad esame didingos visumos dalis.
 • 9:00 - 9:02
  Kaip jūs galėtumėte --
 • 9:02 - 9:04
  dabar pagalvokite apie tai sekundėlę.
 • 9:04 - 9:07
  Šiandien mes susiduriame su terorizmo sukeltomis nelaimėmis.
 • 9:07 - 9:09
  Kas yra terorizmas?
 • 9:09 - 9:12
  Terorizmas, trumpai tariant, vyksta tada, kai nekalti žmonės
 • 9:12 - 9:15
  laikomi priešais ir žudomi tam,
 • 9:15 - 9:17
  kad sukelti baimę.
 • 9:17 - 9:19
  Kas yra terorizmo priešingybė?
 • 9:19 - 9:21
  Tai yra, kai nepažįstamąjį
 • 9:21 - 9:23
  laikote savo draugu,
 • 9:23 - 9:26
  kurį pakviečiate į namus tam,
 • 9:26 - 9:28
  kad skleistumėte ir kurtumėte supratimą,
 • 9:28 - 9:31
  pagarbą ir meilę.
 • 9:31 - 9:33
  Taigi, kas atsitinka, kai
 • 9:33 - 9:36
  mes paimame Abraomo istorija,
 • 9:36 - 9:38
  kuri yra trečiosios šalies istorija,
 • 9:38 - 9:40
  kas jeigu tai galėtų būti --
 • 9:40 - 9:43
  dėl Abraomo svetingumo --
 • 9:43 - 9:46
  kas jeigu tai galėtų būti atsvara terorizmui?
 • 9:46 - 9:48
  Kas, jeigu tai galėtų būti vakcina
 • 9:48 - 9:50
  prieš religinį nepakantumą?
 • 9:50 - 9:53
  Kaip jūs padėtumėte tai istorijai atgyti?
 • 9:53 - 9:55
  Dabar neužtenka vien tik papasakoti istoriją --
 • 9:55 - 9:57
  tai yra veiksminga --
 • 9:57 - 9:59
  bet žmonės turi patirti tą istoriją.
 • 9:59 - 10:02
  Jiems turi būti suteikta galimybė ją išgyventi. Kaip jūs tai padarytumėte?
 • 10:02 - 10:05
  Tai ir buvo mano pamąstymai apie tai, kaip jūs tai padarytumėte.
 • 10:05 - 10:07
  Ir pirmasis žingnis čia yra štai toks.
 • 10:07 - 10:09
  Lengviausias būdas tai padaryti
 • 10:09 - 10:12
  yra išeiti pasivaikščioti.
 • 10:12 - 10:15
  Pasivaikščioti Abraomo pėdomis.
 • 10:15 - 10:18
  Atsekti jas.
 • 10:18 - 10:21
  Nes pasivaikščiojimas turi savyje realią galią.
 • 10:21 - 10:24
  Kaip antropologas aš žinau, jog vaikščiojimas yra tai, kas mus padarė žmonėmis.
 • 10:24 - 10:26
  Tai juokinga, bet kai jūs einate,
 • 10:26 - 10:28
  jūs einate vienas šalia kito
 • 10:28 - 10:31
  ta pačia kryptimi.
 • 10:31 - 10:33
  Jeigu aš prieičiau prie jūsų akis į akį
 • 10:33 - 10:36
  ir štai taip priartėčiau,
 • 10:36 - 10:39
  jūs pajustumėte grėsmę.
 • 10:39 - 10:41
  Bet jeigu aš eičiau petys į petį,
 • 10:41 - 10:43
  netgi liesdamas jūsų petį,
 • 10:43 - 10:45
  nebūtų jokių problemų.
 • 10:45 - 10:47
  Kas kariauja pasivaikščiojimo metu?
 • 10:47 - 10:50
  Štai todėl kai derybos tampa labai sunkios,
 • 10:50 - 10:52
  žmonės išeina pasivaikščioti į mišką.
 • 10:52 - 10:54
  Taigi, man į galvą atėjo idėja
 • 10:54 - 10:56
  sugalvoti taką,
 • 10:56 - 10:58
  maršrutą --
 • 10:58 - 11:01
  pagalvokite apie šilko kelią, prisiminkite Apalačių taką --
 • 11:01 - 11:03
  kuris sektų Abraomo
 • 11:03 - 11:05
  pėdomis.
 • 11:05 - 11:07
  Žmonės sako, "Tai neįmanoma, tu nesugebėsi.
 • 11:07 - 11:10
  Tu negali atsekti Abraomo kelionės. Tai pernelyg nesaugu.
 • 11:10 - 11:12
  Tau reikėtų kirsti visus tuos pasienius.
 • 11:12 - 11:14
  Tas kelias eina per 10 skirtingų Artimųjų Rytų šalių,
 • 11:14 - 11:16
  nes jis visas jas apjungia."
 • 11:16 - 11:18
  Taigi, mes nagrinėjome šią idėją Harvarde.
 • 11:18 - 11:20
  Mes viską deramai patikrinome.
 • 11:20 - 11:22
  Ir prieš kelerius metus mūsų grupė,
 • 11:22 - 11:24
  susidedanti iš 25 žmonių iš 10 skirtingų šalių,
 • 11:24 - 11:26
  nusprendė patikrinti, ar galėtume atsekti Abraomo pėdsakus,
 • 11:26 - 11:29
  pradedant nuo jo gimtojo Urfos miesto
 • 11:29 - 11:32
  Pietų Turkijoje, Šiaurės Mesopotamijoje.
 • 11:32 - 11:35
  Tada mes važiavome autobusu ir ėjome pėsčiomis,
 • 11:35 - 11:37
  kol pasiekėme Haraną,
 • 11:37 - 11:40
  kur, kaip aprašyta Biblijoje, jis išsiruošia savo kelionei.
 • 11:40 - 11:42
  Tada mes kirtome Sirijos sieną, atvykome į Alepą,
 • 11:42 - 11:44
  kuris pasirodo yra pavadintas Abraomo vardu.
 • 11:44 - 11:46
  Tada mes pasiekėme Damaską,
 • 11:46 - 11:48
  kurio istorija artimai susijusi su Abraomu.
 • 11:48 - 11:51
  Tada mes atvykome į Šiaurės Jordaniją
 • 11:51 - 11:53
  į Jeruzalę,
 • 11:53 - 11:56
  kur viskas yra apie Abraomą, paskui į Betliejų,
 • 11:56 - 11:58
  ir galiausiai į vietą, kur jis buvo palaidotas,
 • 11:58 - 12:00
  į Hebroną.
 • 12:00 - 12:02
  Taip mes nuėjome kelią nuo jo gimimo iki mirties.
 • 12:02 - 12:05
  Mes įrodėme, kad tai gali būti padaryta. Ir tai buvo neįtikėtina kelionė.
 • 12:05 - 12:07
  Leiskite užduoti jums klausimą.
 • 12:07 - 12:09
  Kiek iš jūsų buvote kada nors tokioje situacijoje,
 • 12:09 - 12:11
  kai buvote nepažįstamame rajone
 • 12:11 - 12:13
  arba svetimoje šalyje,
 • 12:13 - 12:16
  ir visiskai nepažįstamas jums žmogus
 • 12:16 - 12:19
  prieina ir parodo jums savo gerumą,
 • 12:19 - 12:21
  galbūt pakviečia pas save namo, duoda jums atsigerti,
 • 12:21 - 12:23
  pavaišina kava ar pietumis?
 • 12:23 - 12:25
  Kiek iš jūsų kada nors tai patyrėte?
 • 12:25 - 12:27
  Tai ir yra
 • 12:27 - 12:29
  Abraomo kelio esmė.
 • 12:29 - 12:31
  Štai ką patiri, kai nukeliauji į tuos kaimelius Artimuosiuose Rytuose,
 • 12:31 - 12:33
  kur tikiesi priešiškumo,
 • 12:33 - 12:35
  o sulauki neįtikinamiausio svetingumo,
 • 12:35 - 12:37
  kuris yra susijęs su Abraomo vardu.
 • 12:37 - 12:39
  "Tėvo Abraomo vardu,
 • 12:39 - 12:41
  leiskite man pasiūlyti jums maisto."
 • 12:41 - 12:43
  Mes sužinojome,
 • 12:43 - 12:46
  kad Abraomas šiems žmonėms nėra tiesiog knygos herojus,
 • 12:46 - 12:49
  jis gyvas, jis gyva būtybė.
 • 12:49 - 12:51
  Trumpai tariant
 • 12:51 - 12:53
  per pastaruosius keletą metų
 • 12:53 - 12:55
  tūkstančiai žmonių
 • 12:55 - 12:57
  pradėjo eiti Abraomo keliu
 • 12:57 - 12:59
  Artimuosiuose Rytuose,
 • 12:59 - 13:02
  ir mėgautis žmonių svetingumu.
 • 13:02 - 13:04
  Žmonės pradėjo eiti
 • 13:04 - 13:06
  Izraelyje ir Palestinoje,
 • 13:06 - 13:08
  Jordanijoje, Turkijoje, Sirijoje.
 • 13:08 - 13:10
  Tai yra neįtikėtina patirtis.
 • 13:10 - 13:12
  Vyrai, moterys, jauni ir seni žmonės --
 • 13:12 - 13:15
  įdomu, kad daugiau moterų negu vyrų.
 • 13:15 - 13:17
  Tiems, kurie negali eiti,
 • 13:17 - 13:19
  kurie negali ten nuvykti dabar,
 • 13:19 - 13:21
  žmonės pradėjo organizuoti pasivaikščiojimus
 • 13:21 - 13:23
  miestuose, jų pačių bendruomenėse.
 • 13:23 - 13:25
  Pavyzdžiui Cincinatyje buvo suorganizuotas ėjimas
 • 13:25 - 13:27
  nuo bažnyčios iki mečetės ir iki sinagogos,
 • 13:27 - 13:29
  po kurio visi valgė Abraomo pietus.
 • 13:29 - 13:31
  Tai buvo Abraomo kelio diena.
 • 13:31 - 13:33
  Brazilijoje, San Paule, tai tapo kasmetiniu renginiu,
 • 13:33 - 13:35
  kurio metu tūkstančiai žmonių bėga
 • 13:35 - 13:37
  virtualų Abaraomo kelią,
 • 13:37 - 13:39
  ir tai suvienija skirtingas bendruomenes.
 • 13:39 - 13:42
  Žiniasklaida tai labai mėgsta.
 • 13:42 - 13:44
  Jie atkreipia į tai dėmesį,
 • 13:44 - 13:46
  nes tai gerai atrodo
 • 13:46 - 13:48
  ir tai skleidžia idėją
 • 13:48 - 13:50
  apie abraomišką svetingumą,
 • 13:50 - 13:52
  apie gerumą nepažįstamiesiems.
 • 13:52 - 13:54
  Ir vos prieš kelias savaites
 • 13:54 - 13:56
  NVR (Nacionalinis viešasis radijas) transliavo istoriją apie tai.
 • 13:56 - 13:58
  Praeitą mėnesį
 • 13:58 - 14:00
  apie tai rašė Guardian,
 • 14:00 - 14:03
  pats Manchester Guardian [britų dienraštis - vert.pastaba] --
 • 14:03 - 14:06
  apie tai buvo visi du puslapiai.
 • 14:06 - 14:09
  Jie citavo kaimo gyventoją,
 • 14:09 - 14:12
  kuris pasakė, "Šitas ėjimas sujungia mus su pasauliu."
 • 14:12 - 14:15
  Jis pasakė, kad tai buvo lyg šviesa, kuri įžengė į mūsų gyvenimus.
 • 14:15 - 14:17
  Ji atnešė mums vilties.
 • 14:17 - 14:19
  Štai, ką tai reiškia.
 • 14:19 - 14:22
  Bet tai yra ne tik apie psichologiją,
 • 14:22 - 14:24
  bet ir apie ekonomiką,
 • 14:24 - 14:26
  nes žmonės eidami leidžia pinigus.
 • 14:26 - 14:29
  Štai ši moteris vardu Um Ahmad
 • 14:29 - 14:32
  gyvena šalia šio kelio Šiaurės Jordanijoje.
 • 14:32 - 14:34
  Ji gyvena skurde.
 • 14:34 - 14:37
  Ji pusiau akla, jos vyras negali dirbti,
 • 14:37 - 14:40
  jie turi septynis vaikus.
 • 14:40 - 14:42
  Bet ji moka gaminti.
 • 14:42 - 14:45
  Ir ji pradėjo gaminti maistą ėjikų grupėms,
 • 14:45 - 14:48
  kurios eidavo per jos kaimą ir pietaudavo pas ją namuose.
 • 14:48 - 14:50
  Jie sėdi ant grindų.
 • 14:50 - 14:52
  Ji netgi neturi staltiesės.
 • 14:52 - 14:54
  Ji gamina skaniausią maistą,
 • 14:54 - 14:57
  kuris kvepia žolelėmis, surinktomis aplinkinėse pievose.
 • 14:57 - 14:59
  Taip atvykdavo vis daugiau ėjikų.
 • 14:59 - 15:01
  Ir neseniai ji pradėjo uždirbti pinigų,
 • 15:01 - 15:03
  kad išlaikytų savo šeimą.
 • 15:03 - 15:06
  Ji prisipažino mūsų komandai, kad
 • 15:06 - 15:09
  "Jūs padarėte mane matoma
 • 15:09 - 15:11
  kaime, kur anksčiau žmonėms buvo gėda
 • 15:11 - 15:13
  žiūrėti į mane."
 • 15:13 - 15:16
  Štai toks yra Abraomo kelio potencialas.
 • 15:16 - 15:18
  Egzistuoja šimtai tokių bendruomenių
 • 15:18 - 15:21
  Artimuosiuose Rytuose, šalia to kelio.
 • 15:22 - 15:25
  Iš esmės potencialas yra pakeisti žaidimo taisykles.
 • 15:25 - 15:27
  O tam, kad būtų pakeistos žaidimo taisyklės, reikia pakeisti kontekstą,
 • 15:27 - 15:29
  arba tai, kaip mes matome dalykus --
 • 15:29 - 15:31
  pakeisti kontekstą
 • 15:31 - 15:34
  iš priešiškumo į svetingumą,
 • 15:34 - 15:37
  iš terorizmo į turizmą.
 • 15:37 - 15:39
  Tokiu būdu Abraomo kelias
 • 15:39 - 15:41
  yra svarbus faktorius.
 • 15:41 - 15:43
  Leiskite tiesiog parodyti jums vieną dalyką.
 • 15:43 - 15:45
  Turiu štai čia nedidelę gilę,
 • 15:45 - 15:47
  kurią pakėliau eidamas keliu
 • 15:47 - 15:49
  šių metų pradžioje.
 • 15:49 - 15:51
  Gilė, aišku, yra asocijuojama su ąžuolu --
 • 15:51 - 15:53
  iš jos išauga ąžuolas,
 • 15:53 - 15:55
  kuris asocijuojasi su Abraomu.
 • 15:55 - 15:57
  Kelias dabar yra lyg gilė,
 • 15:57 - 15:59
  kuri yra savo pradinėje fazėje.
 • 15:59 - 16:01
  Kaip atrodys ąžuolas?
 • 16:01 - 16:03
  Kai prisimenu savo vaikystę,
 • 16:03 - 16:05
  pats gimęs Čikagoje, didžiąją vaikystės dalį
 • 16:05 - 16:07
  aš praleidau Europoje.
 • 16:07 - 16:09
  Jeigu jūs būtumėte aplankę
 • 16:09 - 16:11
  Londono arba Berlyno
 • 16:11 - 16:14
  griuvėsius 1945 metais,
 • 16:14 - 16:16
  ir pasakytumėte,
 • 16:16 - 16:18
  "Po 60 metų
 • 16:18 - 16:20
  šita vieta bus taiki ir klestinti planetos dalis,"
 • 16:20 - 16:22
  žmonės apie jus pagalvotų,
 • 16:22 - 16:24
  jog išsikraustėte iš proto.
 • 16:24 - 16:28
  Bet jie tai padarė bendro identiteto -- Europos ---
 • 16:28 - 16:30
  ir bendros ekonomikos dėka.
 • 16:30 - 16:33
  Mano klausimas būtų, jeigu tai buvo įmanoma padaryti Europoje,
 • 16:33 - 16:35
  kodėl ne Artimuosiuose Rytuose?
 • 16:35 - 16:37
  Kodėl gi ne, bendro identiteto dėka --
 • 16:37 - 16:39
  kuris yra Abraomo istorija --
 • 16:39 - 16:41
  ir bendros ekonomikos,
 • 16:41 - 16:44
  kuri remtųsi didžiąja dalimi turizmu, dėka?
 • 16:45 - 16:47
  Taigi leiskite man padaryti tokią išvadą,
 • 16:47 - 16:50
  kad per paskutinius 35 metus,
 • 16:50 - 16:52
  kai dirbau
 • 16:52 - 16:54
  pavojingiausiuose, sunkiausiuose ir nesukalbamuose
 • 16:54 - 16:56
  konfliktuose visame pasaulyje,
 • 16:56 - 16:59
  man dar neteko matyti konflikto,
 • 16:59 - 17:02
  kuris, mano manymu, negalėtų būti pertvarkytas.
 • 17:02 - 17:04
  Aišku, tai nėra lengva,
 • 17:04 - 17:06
  bet tai įmanoma.
 • 17:06 - 17:08
  Tai buvo padaryta Pietų Afrikoje.
 • 17:08 - 17:10
  Buvo padaryta Šiaurės Airijoje.
 • 17:10 - 17:12
  Tai gali būti padaryta bet kur.
 • 17:12 - 17:14
  Viskas priklauso nuo mūsų.
 • 17:14 - 17:17
  Viskas priklauso nuo mūsų gebėjimo pasirinkti trečiąją šalį.
 • 17:17 - 17:19
  Taigi, leiskite pakviesti jus
 • 17:19 - 17:21
  užimti trečiosios šalies poziciją,
 • 17:21 - 17:23
  net jei ir mažas žingsnelis.
 • 17:23 - 17:25
  Greitai bus pertrauka.
 • 17:25 - 17:27
  Tiesiog prieikite prie ko nors,
 • 17:27 - 17:30
  kuris priklauso kitai kultūrai ar yra iš kitos šalies,
 • 17:30 - 17:32
  kitos etninės grupės ar turi kitų skirtumų,
 • 17:32 - 17:35
  ir pasikalbėkite su jais, išklausykite juos.
 • 17:35 - 17:37
  Tai ir yra trečiosios pusės veiksmas.
 • 17:37 - 17:39
  Tai reiškia eiti Abraomo keliu.
 • 17:39 - 17:41
  Po TED kalbos
 • 17:41 - 17:43
  kodėl gi nesileisti į TED pasivaikščiojimą?
 • 17:43 - 17:45
  Galiausiai paliksiu jus
 • 17:45 - 17:47
  su trimis dalykais.
 • 17:47 - 17:50
  Pirmas: taikos paslaptis
 • 17:50 - 17:53
  yra trečioji šalis.
 • 17:53 - 17:55
  Trečioji šalis esame mes,
 • 17:55 - 17:57
  kiekvienas iš mūsų
 • 17:57 - 17:59
  padarydamas tik vieną žingsnį,
 • 17:59 - 18:02
  gali priartinti pasaulį
 • 18:02 - 18:05
  arčiau taikos.
 • 18:05 - 18:07
  Pasak senos afrikietiškos patarlės,
 • 18:07 - 18:09
  "Kai voratinkliai susijungia,
 • 18:09 - 18:12
  jie gali sustabdyti netgi liūtą."
 • 18:12 - 18:14
  Jeigu mes galėsime sujungti
 • 18:14 - 18:16
  mūsų trečiųjų šalių taikos tinklus,
 • 18:16 - 18:19
  mes sugebėsime sulaikyti netgi karo liūtą.
 • 18:19 - 18:21
  Ačiū jums labai.
 • 18:21 - 18:23
  (Plojimai)
Title:
William Ury: Kelias nuo "ne" iki "taip"
Speaker:
William Ury
Description:

"Kelias iki Taip" autorius William Ury siūlo elegantišką, paprastą (bet nelengvą) būdą, kaip susitarti netgi pačiose sunkiausiose situacijose - nuo šeimos konfliktų iki, turbūt, Artimųjų Rytų.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:24
Olga Mordovina added a translation

Lithuanian subtitles

Revisions