Return to Video

ווליאם אורי: להגיע מ-"לא" ל-"כן"

 • 0:00 - 0:03
  ובכן, הנושא של משא ומתן קשה
 • 0:03 - 0:05
  מזכיר לי את אחד הסיפורים החביבים עלי
 • 0:05 - 0:07
  מהמזרח התיכון,
 • 0:07 - 0:10
  על אדם שהוריש לשלושת בניו 17 גמלים
 • 0:10 - 0:13
  ולבן הראשון, הוא הוריש חצי מהגמלים
 • 0:13 - 0:15
  לבן השני, הוא הוריש שליש מהגמלים
 • 0:15 - 0:17
  ולבן הצעיר ביותר, הוא הוריש תשיעית מהגמלים
 • 0:17 - 0:19
  ובכן שלושת הבנים נכנסו למשא ומתן
 • 0:19 - 0:21
  17 אינו מתחלק לשניים
 • 0:21 - 0:23
  הוא אינו מתחלק לשלוש
 • 0:23 - 0:25
  ואינו מתחלק לתשע
 • 0:25 - 0:27
  האחים החלו להתעצבן
 • 0:27 - 0:29
  לבסוף, ביאושם,
 • 0:29 - 0:32
  הם הלכו להתייעץ עם אישה זקנה וחכמה
 • 0:32 - 0:34
  האישה הזקנה והחכמה חשבה על הבעיה שלהם זמן רב
 • 0:34 - 0:36
  ולבסוף היא חזרה ואמרה
 • 0:36 - 0:38
  "ובכן, אני לא יודעת אם אני יכולה לעזור לכם
 • 0:38 - 0:40
  אבל לפחות, אם תרצו, אתם יכולים לקבל את הגמל שלי"
 • 0:40 - 0:42
  אז היו להם 18 גמלים
 • 0:42 - 0:45
  הבן הראשון לקח את החצי שלו - חצי מ-18 הוא 9
 • 0:45 - 0:48
  הבן השני לקח את השליש שלו - שליש של 18 הוא 6
 • 0:48 - 0:50
  הבן הצעיר ביותר לקח את התשיעית שלו
 • 0:50 - 0:52
  תשיעית של 18 היא 2
 • 0:52 - 0:54
  קיבלתם 17
 • 0:54 - 0:56
  נותר להם גמל אחד
 • 0:56 - 0:58
  והם החזירו אותו לאישה הזקנה והחכמה
 • 0:58 - 1:00
  (צחוק)
 • 1:00 - 1:02
  עכשיו אם תחשבו על הסיפור לרגע
 • 1:02 - 1:04
  אני חושב שזה דומה
 • 1:04 - 1:07
  להרבה משאים ומתנים קשים שאנחנו מעורבים בהם
 • 1:07 - 1:09
  הם מתחילים עם 17 גמלים - אין שום דרך לישב את זה
 • 1:09 - 1:11
  איך שהוא, מה שאנחנו צריכים לעשות
 • 1:11 - 1:14
  הוא להתרחק מהמצבים האלה, כמו האישה הזקנה והחכמה
 • 1:14 - 1:16
  להסתכל על המצבים בעינים חדשות
 • 1:16 - 1:19
  ולמצוא את הגמל ה-18
 • 1:20 - 1:22
  עכשיו למצוא את הגמל ה-18 של הסכסוכים בעולם
 • 1:22 - 1:25
  היא התשוקה העיקרית שלי בחיים
 • 1:25 - 1:28
  בעקרון אני רואה את האנושות קצת כמו שלושת האחים האלה
 • 1:28 - 1:30
  אנחנו כולנו משפחה אחת
 • 1:30 - 1:32
  אנחנו יודעים את זה בצורה מדעית
 • 1:32 - 1:34
  תודות למהפכת התקשורת
 • 1:34 - 1:37
  כל השבטים על הכוכב, כל 15,000 השבטים
 • 1:37 - 1:40
  נמצאים בקשר אחד עם השני
 • 1:40 - 1:42
  וזה כמו איחוד משפחות גדול
 • 1:42 - 1:44
  אבל עדיין, כמו הרבה איחודי משפחות
 • 1:44 - 1:46
  זה לא רק שלום ואור
 • 1:46 - 1:48
  יש הרבה סכסוכים
 • 1:48 - 1:50
  והשאלה היא
 • 1:50 - 1:52
  איך אנחנו מתמודדים עם השוני שלנו
 • 1:52 - 1:54
  איך אנחנו מתמודדים עם השוני העמוק ביותר שלנו
 • 1:54 - 1:56
  בהנתן הנטיה הטבעית שלנו לסיכסוכים
 • 1:56 - 1:58
  והגאונות האנושית
 • 1:58 - 2:01
  בהמצאת כלי נשק להשמדה המונית
 • 2:01 - 2:03
  זאת השאלה
 • 2:03 - 2:06
  אני ביליתי את החלק הארי של שלושת העשורים
 • 2:06 - 2:08
  כמעט ארבעה
 • 2:08 - 2:10
  בנסיעות בעולם
 • 2:10 - 2:13
  בנסיון לעבוד, להיות מעורב בסכסוכים
 • 2:13 - 2:16
  מיוגוסלביה למזרח התיכון
 • 2:16 - 2:18
  לצ'צ'ניה, לוונצואלה
 • 2:18 - 2:21
  כמה מהסיכסוכים הכי קשים בעולם
 • 2:21 - 2:23
  שאלתי את עצמי את השאלה הזאת
 • 2:23 - 2:25
  ואני חושב שמצאתי, בדרכים מסוימות,
 • 2:25 - 2:27
  מהו הסוד לשלום
 • 2:27 - 2:30
  זה באמת פשוט בצורה מפתיעה
 • 2:30 - 2:33
  זה לא קל, אבל זה פשוט
 • 2:33 - 2:35
  זה אפילו לא חדש
 • 2:35 - 2:37
  זה יתכן אחת מהירושות העתיקות ביותר שלנו
 • 2:37 - 2:40
  הסוד לשלום הוא אנחנו
 • 2:40 - 2:42
  זה אנחנו הפועלים
 • 2:42 - 2:44
  כחברה המקיפה
 • 2:44 - 2:46
  כל סיכסוך
 • 2:46 - 2:48
  אנחנו יכולים לשחק תפקיד בונה
 • 2:48 - 2:51
  הרשו לי לספר לכם סיפור, דוגמא
 • 2:52 - 2:54
  לפני כ-20 שנה הייתי בדרום אפריקה
 • 2:54 - 2:56
  עבדתי עם המפלגות באותו סיכסוך
 • 2:56 - 2:58
  והיה לי חודש נוסף
 • 2:58 - 3:00
  אז ביליתי אותו במחיצת
 • 3:00 - 3:02
  מספר קבוצות בסאן בושמן
 • 3:02 - 3:05
  הייתי סקרן לגביהם, והדרך שבה הם פותרים סיכסוכים
 • 3:06 - 3:08
  בגלל, בסופו של דבר, בזכרון החי שלהם
 • 3:08 - 3:10
  הם היו ציידים ומלקטים
 • 3:10 - 3:12
  חיים בצורה מאד דומה לדרך בה חיו אבותיהם
 • 3:12 - 3:15
  במשך אולי 99% מההיסטוריה האנושית
 • 3:15 - 3:18
  ולכל הגברים יש חצים מורעלים שהם משתמשים בהם לצייד
 • 3:18 - 3:20
  קטלני לחלוטין
 • 3:20 - 3:22
  אז איך הם מתמודדים עם סיכסוכים
 • 3:22 - 3:24
  ובכן מה שלמדתי
 • 3:24 - 3:27
  שבכל פעם שהמתח עולה בקבוצות האלה
 • 3:27 - 3:30
  מישהו הולך ומחביא את החיצים המורעלים הרחק בשיחים
 • 3:30 - 3:34
  ואז כולם יושבים במעגל ככה
 • 3:34 - 3:37
  והם יושבים, והם מדברים, והם מדברים
 • 3:37 - 3:39
  זה יכול לקחת יומיים, שלושה ימים, ארבעה ימים
 • 3:39 - 3:41
  אבל הם לא נחים
 • 3:41 - 3:43
  עד שהם מוצאים פיתרון
 • 3:43 - 3:45
  ויותר טוב, התפייסות
 • 3:45 - 3:47
  ואם העצבים עדיין גבוהים
 • 3:47 - 3:49
  הם שולחים מישהו לבקר איזה קרוב משפחה
 • 3:49 - 3:51
  כתקופת צינון
 • 3:51 - 3:53
  ובכן השיטה הזאת
 • 3:53 - 3:56
  היא, לדעתי, ככל הנראה השיטה שהשאירה אותנו בחיים עד עכשיו
 • 3:56 - 3:58
  בהנתן הנטיות האנושיות שלנו
 • 3:58 - 4:01
  לשיטה הזאת אני קורא הצד השלישי
 • 4:01 - 4:03
  בגלל שאם אתם חושבים על זה
 • 4:03 - 4:06
  בדרך כלל כאשר אנחנו חושבים על עימות, כאשר אנחנו מתארים אותו,
 • 4:06 - 4:08
  יש תמיד שני צדדים
 • 4:08 - 4:10
  זה הערבים נגד הישראלים, העובדים נגד ההנהלה
 • 4:10 - 4:13
  הבעל נגד האישה, הרפובליקנים נגד הדמוקרטים
 • 4:13 - 4:15
  אבל מה שאנחנו בדרך כלל לא רואים
 • 4:15 - 4:17
  זה שתמיד יש צד שלישי
 • 4:17 - 4:19
  והצד השלישי של העימות זה אנחנו
 • 4:19 - 4:21
  זה הקהילה המקיפה
 • 4:21 - 4:23
  זה החברים, בני הברית
 • 4:23 - 4:25
  חברי המשפחה, השכנים
 • 4:25 - 4:28
  ואנחנו יכולים לשחק תפקיד בונה מדהים
 • 4:28 - 4:30
  אולי הדרך הבסיסית ביותר
 • 4:30 - 4:33
  שבה הצד השלישי יכול לעזור
 • 4:33 - 4:36
  זה להזכיר לצדדים מהו הסיכון האמיתי
 • 4:36 - 4:38
  לטובת הילדים, לטובת המשפחה
 • 4:38 - 4:41
  לטובת הקהילה, לטובת העתיד
 • 4:41 - 4:44
  בואו נפסיק להלחם לרגע ונתחיל לדבר
 • 4:44 - 4:46
  בגלל שמה שקורה
 • 4:46 - 4:48
  כאשר אנחנו מעורבים בעימות
 • 4:48 - 4:50
  זה מאד קל לאבד פרספקטיבה
 • 4:50 - 4:52
  זה מאד קל להגיב
 • 4:52 - 4:55
  בני אדם: אנחנו מכונות של תגובה
 • 4:55 - 4:57
  וכמו שאומרים
 • 4:57 - 4:59
  כאשר אתה עצבני, אתה תיתן את הנאום הטוב ביותר
 • 4:59 - 5:02
  שתתחרט עליו לעולם
 • 5:02 - 5:05
  ואז הצד השלישי מזכיר לנו את זה
 • 5:05 - 5:07
  הצד השלישי עוזר לנו לצאת למרפסת
 • 5:07 - 5:10
  זוהי ההמשלה למקום של פרספקטיבה
 • 5:10 - 5:13
  בו אנחנו יכולים להביט על הפרס
 • 5:13 - 5:16
  הרשו לי לספר לכם סיפור קצר מנסיון האישי שלי במשא ומתן
 • 5:16 - 5:19
  לפני כמה שנים, הייתי מעורב כמתווך
 • 5:19 - 5:21
  בכמה שיחות מאד קשות
 • 5:21 - 5:23
  בין המנהיגים של רוסיה
 • 5:23 - 5:25
  והמנהיגים של צ'צ'ניה
 • 5:25 - 5:27
  התחוללה מלחמה, כפי שאתם יודעים
 • 5:27 - 5:29
  ואנחנו נפגשנו בהאג
 • 5:29 - 5:31
  בארמון השלום
 • 5:31 - 5:34
  באותו החדר בו התנהל המשפט של פשעי המלחמה
 • 5:34 - 5:36
  ביוגוסלביה
 • 5:36 - 5:38
  השיחות נתקעו בהתחלה די סלעית
 • 5:38 - 5:40
  כאשר סגן הנשיא של צ'צ'ניה
 • 5:40 - 5:43
  התחיל בהצבעה על הרוסים ואמר
 • 5:43 - 5:45
  "אתם צריכים להשאר ממש כאן בכסאות שלכם
 • 5:45 - 5:47
  בגלל שאתם הולכים להשפט על פשעי מלחמה"
 • 5:47 - 5:49
  ואז הוא המשיך, והוא פנה אליי ואמר
 • 5:49 - 5:51
  "אתה אמריקאי
 • 5:51 - 5:54
  תסתכל מה אתם האמריקאים עושים בפורטו ריקו
 • 5:54 - 5:57
  והראש שלי התחיל לדהור "פורטו ריקו? מה אני יודע על פורטו ריקו?""
 • 5:57 - 5:59
  אני התחלתי להגיב
 • 5:59 - 6:02
  אבל אז ניסיתי להזכר לצאת למרפסת
 • 6:02 - 6:04
  ואז כאשר הוא הפסיק
 • 6:04 - 6:06
  וכולם הביטו בי לתשובה
 • 6:06 - 6:09
  מפרספקטיבת המרפסת, יכולתי להודות לו על ההערות שלו
 • 6:09 - 6:12
  ולומר "אני מעריך את הביקורת על המדינה שלי,
 • 6:12 - 6:14
  ואני רואה בזה כסימן שאנחנו בין חברים
 • 6:14 - 6:17
  ויכולים לדבר בצורה פתוחה אחד לשני
 • 6:17 - 6:20
  ואנחנו נמצאים כאן לא לדבר על פורטו ריקו או על העבר
 • 6:20 - 6:23
  אנחנו כאן כדי לראות אם אנחנו יכולים למצוא מוצא
 • 6:23 - 6:26
  לעצור את הסבל ושפיכות הדמים בצ'צ'ניה"
 • 6:26 - 6:29
  השיחות חזרו למסלול
 • 6:29 - 6:31
  זה התפקיד של הצד השלישי
 • 6:31 - 6:33
  לעזור לצדדים לצאת למרפסת
 • 6:33 - 6:36
  עכשיו הרשו לי לקחת אתכם לרגע
 • 6:36 - 6:38
  למה שנחשב כסיכסוך הקשה ביותר בעולם
 • 6:38 - 6:40
  הסיכסוך הכי חסר סיכוי
 • 6:40 - 6:42
  הוא המזרח התיכון
 • 6:42 - 6:45
  השאלה היא: איפה הצד השלישי שם?
 • 6:45 - 6:47
  איך אנחנו יכולים בכלל לצאת למרפסת
 • 6:47 - 6:49
  אני לא מתיימר לדעת את התשובה
 • 6:49 - 6:51
  לסכסוך במזרח התיכון
 • 6:51 - 6:53
  אבל אני חושב שיש לי את הצעד הראשון
 • 6:53 - 6:55
  פשוטו כמשמעו הצד הראשון
 • 6:55 - 6:58
  דבר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות כצד שלישי
 • 6:58 - 7:00
  הרשו לי לשאול אתכם קודם לכן שאלה אחת
 • 7:00 - 7:02
  כמה מכם
 • 7:02 - 7:04
  בשנים האחרונות
 • 7:04 - 7:07
  מצאו את עצמם דואגים לגבי המזרח התיכון
 • 7:07 - 7:09
  ותוהים מה מישהו יכול לעשות?
 • 7:09 - 7:11
  פשוט מתוך סקרנות, כמה מכם?
 • 7:11 - 7:14
  או קי, אז הרוב המוחלט שלכם
 • 7:14 - 7:16
  וכאן, זה כל כך רחוק מכאן
 • 7:16 - 7:19
  למה אנחנו נותנים כל כך הרבה תשומת לב לסכסוך הזה?
 • 7:19 - 7:21
  האם זה מספר מקרי המוות?
 • 7:21 - 7:23
  יותר מפי מאה אנשים מתים
 • 7:23 - 7:25
  בסכסוך באפריקה מאשר במזרח התיכון
 • 7:25 - 7:27
  לא, זה בגלל הסיפור
 • 7:27 - 7:29
  בגלל שאנחנו מרגישים מעורבים אישית
 • 7:29 - 7:31
  בסיפור הזה
 • 7:31 - 7:33
  בין אם אנחנו נוצרים, מוסלמים או יהודים
 • 7:33 - 7:35
  דתיים ולא דתיים
 • 7:35 - 7:37
  אנחנו מרגישים שיש לנו מעורבות אישית בו
 • 7:37 - 7:40
  סיפורים הם חשובים, כאנתרופולוג, אני יודע את זה
 • 7:40 - 7:43
  סיפורים הם הדרך בה אנחנו משתמשים כדי להעביר ידע
 • 7:43 - 7:45
  הם נותנים משמעות לחיים שלנו
 • 7:45 - 7:47
  זה מה שאנחנו מספרים כאן בטד, אנחנו מספרים סיפורים
 • 7:47 - 7:49
  סיפורים הם המפתח
 • 7:49 - 7:52
  לכן השאלה שלי היא
 • 7:52 - 7:54
  כן, בואו ננסה לפתור את הפוליטיקות
 • 7:54 - 7:56
  שם במזרח התיכון
 • 7:56 - 7:59
  אבל בואו נסתכל בסיפור
 • 7:59 - 8:01
  בואו ננסה להגיע לשורש העניין
 • 8:01 - 8:03
  בואו נראה אם אנחנו יכולים להפעיל את הצד השלישי בו
 • 8:03 - 8:06
  מה זה אומר? מהו הסיפור שם?
 • 8:06 - 8:08
  כאנתרופולוגים אנחנו יודעים
 • 8:08 - 8:11
  שלכל תרבות יש סיפור מקורות
 • 8:11 - 8:13
  מהו סיפור המקורות של המזרח התיכון
 • 8:13 - 8:15
  במשפט אחד זה:
 • 8:15 - 8:18
  "לפני 4,000 שנה, אדם אחד הלך עם משפחתו
 • 8:18 - 8:20
  לאורך המזרח התיכון
 • 8:20 - 8:23
  ומאז העולם לא היה אותו דבר
 • 8:23 - 8:25
  האדם הזה, כמובן
 • 8:25 - 8:27
  היה אברהם
 • 8:27 - 8:29
  ומה שהוא עמד עליו היה איחוד
 • 8:29 - 8:31
  האיחוד של המשפחה
 • 8:31 - 8:33
  הוא האבא של כולנו
 • 8:33 - 8:35
  אבל זה לא רק מה שהוא עמד עליו, זה מה היה המסר שלו
 • 8:35 - 8:38
  המסר הבסיסי שלו גם הוא היה איחוד
 • 8:38 - 8:41
  הקשר הפנימי בין כל הדברים והאיחוד של הכל
 • 8:41 - 8:44
  הערך הבסיסי שלו היה כבוד
 • 8:44 - 8:46
  היה אדיבות כלפי זרים
 • 8:46 - 8:49
  זה מה שהוא היה ידוע בו, הכנסת האורחים שלו
 • 8:49 - 8:51
  אז המובן הזה
 • 8:51 - 8:53
  הוא היה הסמל של הצד השלישי
 • 8:53 - 8:55
  של המזרח התיכון
 • 8:55 - 8:58
  הוא האחד שמזכיר לנו
 • 8:58 - 9:00
  שאנחנו כולנו חלקים משלם גדול יותר
 • 9:00 - 9:02
  עכשיו איך הייתם -
 • 9:02 - 9:04
  עכשיו חישבו על כך לרגע
 • 9:04 - 9:07
  היום אנחנו מתמודדים עם התקפות טרור
 • 9:07 - 9:09
  מהו טרור?
 • 9:09 - 9:12
  טרור הוא בעיקרו לקחת זר חף מפשע
 • 9:12 - 9:15
  ולהתייחס אליו כאויב שאתה הורג
 • 9:15 - 9:17
  כדי לעורר פחד
 • 9:17 - 9:19
  מהו ההפך של טרור
 • 9:19 - 9:21
  זה לקחת זר חף מפשע
 • 9:21 - 9:23
  ולהתייחס אליו כחבר
 • 9:23 - 9:26
  אותו אתה מכניס כאורח לתוך ביתך
 • 9:26 - 9:28
  כדי לטוות וליצר הבנה
 • 9:28 - 9:31
  או כבוד, או אהבה
 • 9:31 - 9:33
  אז מה אם הייתם
 • 9:33 - 9:36
  לוקחים את הסיפור של אברהם
 • 9:36 - 9:38
  שהוא הסיפור של הצד השלישי
 • 9:38 - 9:40
  מה אם זה היה יכול להיות
 • 9:40 - 9:43
  בגלל שאברהם הוא הכנסת אורחים
 • 9:43 - 9:46
  מה אם זה היה יכול להיות תרופת נגד לטרור
 • 9:46 - 9:48
  מה אם זה היה יכול להיות חיסון
 • 9:48 - 9:50
  נגד חוסר סובלנות דתית?
 • 9:50 - 9:53
  איך הייתם מביאים את הסיפור הזה לחיים?
 • 9:53 - 9:55
  עכשיו, זה לא מספיק רק לספר סיפור
 • 9:55 - 9:57
  זה חזק -
 • 9:57 - 9:59
  אבל אנשים צריכים לחוות את הסיפור
 • 9:59 - 10:02
  הם צריכים להיות מסוגלים לחיות את הסיפור. איך הייתם עושים את זה?
 • 10:02 - 10:05
  וזה היה מה שחשבתי על איך הייתם עושים זאת
 • 10:05 - 10:07
  וזה מה שמביא לצעד הראשון כאן
 • 10:07 - 10:09
  בגלל שהדרך הפשוטה ביותר לעשות את זה
 • 10:09 - 10:12
  היא לצאת להליכה
 • 10:12 - 10:15
  אתם יוצאים להליכה בעקבות אברהם
 • 10:15 - 10:18
  אתם עוקבים בעקבות אברהם
 • 10:18 - 10:21
  בגלל שלהליכה יש כוח אמיתי
 • 10:21 - 10:24
  אתם יודעים, כאנתרופולוג, הליכה היא מה שעשתה אותנו אנושיים
 • 10:24 - 10:26
  זה מצחיק, כאשר אתם הולכים
 • 10:26 - 10:28
  אתם הולכים צד בצד
 • 10:28 - 10:31
  באותו כיוון משותף
 • 10:31 - 10:33
  אם הייתי מגיע אליכם פנים מול פנים
 • 10:33 - 10:36
  ומגיע כל כך קרוב אליכם
 • 10:36 - 10:39
  הייתם מרגישים מאוימים
 • 10:39 - 10:41
  אבל אם אני הולך כתף אל כתף
 • 10:41 - 10:43
  אפילו כאשר הכתפיים נוגעות
 • 10:43 - 10:45
  זו אינה בעיה
 • 10:45 - 10:47
  מי נלחם בזמן שהם הולכים?
 • 10:47 - 10:50
  לכם לעיתים תוך כדי משא ומתן, כאשר הדברים מסתבכים
 • 10:50 - 10:52
  אנשים יוצאים להליכה ביערות
 • 10:52 - 10:54
  אז הרעיון בא לי
 • 10:54 - 10:56
  מה לגבי מסלול, דרך
 • 10:56 - 10:58
  מעוררי השראה
 • 10:58 - 11:01
  חישבו על דרך המשי, מסלול האפלצ'יאני --
 • 11:01 - 11:03
  שהולך בעקבות
 • 11:03 - 11:05
  אברהם
 • 11:05 - 11:07
  אנשים אומרים, "זה שגעון, אתה לא יכול
 • 11:07 - 11:10
  אתה לא יכול ללכת בעקבות אברהם, זה יותר מדי מסוכן
 • 11:10 - 11:12
  אתה צריך לחצות את כל הגבולות האלה
 • 11:12 - 11:14
  זה הולך דרך 10 מדינות שונות במזרח התיכון
 • 11:14 - 11:16
  בגלל שזה מאחד את כולם"
 • 11:16 - 11:18
  אז בחנו את הרעיון הזה בהרוורד
 • 11:18 - 11:20
  עשינו את בחינת הישום שלנו
 • 11:20 - 11:22
  ואז לפני מספר שנים, קבוצה שלנו
 • 11:22 - 11:24
  בערך 25 מאיתנו מבערך 10 מדינות
 • 11:24 - 11:26
  החלטנו לראות אם אנחנו יכולים ללכת בעקבות אברהם
 • 11:26 - 11:29
  ללכת ממקום הלידה שלו בעיר אורפה
 • 11:29 - 11:32
  בדרום טורקיה, צפון מסופוטמיה
 • 11:32 - 11:35
  אז לקחנו אוטובוס ועשינו כמה הליכות
 • 11:35 - 11:37
  והלכנו לחרן
 • 11:37 - 11:40
  שם בתנ"ך, הוא יצא למסעו
 • 11:40 - 11:42
  אז חצינו את הגבול לסוריה, הלכנו לצובה
 • 11:42 - 11:44
  שהסתבר שקרויה על שם אברהם
 • 11:44 - 11:46
  הלכנו לדמשק
 • 11:46 - 11:48
  שיש לה היסטוריה ארוכה הקשורה לאברהם
 • 11:48 - 11:51
  אז הגענו לצפון ירדן
 • 11:51 - 11:53
  לירושלים
 • 11:53 - 11:56
  שהיא כולה קשורה לאברהם, לבית לחם
 • 11:56 - 11:58
  ולסיום למקום בו הוא קבור
 • 11:58 - 12:00
  בחברון
 • 12:00 - 12:02
  בקיצור הלכנו מרחם לקבר
 • 12:02 - 12:05
  הוכחנו שניתן לעשות זאת. זה היה מסע מדהים
 • 12:05 - 12:07
  הרשו לי לשאול אתכם שאלה
 • 12:07 - 12:09
  לכמה מכם היתה החוויה
 • 12:09 - 12:11
  להיות בשכונה זרה
 • 12:11 - 12:13
  או מדינה זרה
 • 12:13 - 12:16
  וזר מוחלט, זר מושלם
 • 12:16 - 12:19
  בא אליכם והראה קצת אדיבות
 • 12:19 - 12:21
  אולי הזמין אתכם אליו הביתה, נתן לכם לשתות
 • 12:21 - 12:23
  נתן לכם קפה, נתן לכם ארוחה?
 • 12:23 - 12:25
  לכמה מכם היתה החוויה הזאת?
 • 12:25 - 12:27
  זהו הבסיס
 • 12:27 - 12:29
  של הדרך של אברהם
 • 12:29 - 12:31
  אבל מה שאתם מגלים, אתם נכנסים לכפרים אלה במזרח התיכון
 • 12:31 - 12:33
  היכן שהייתם מצפים לעוינות
 • 12:33 - 12:35
  ואתם מקבלים את ההכנסת הפנים הכי מדהימה
 • 12:35 - 12:37
  הכל מתייחס לאברהם
 • 12:37 - 12:39
  "בשמו של אברהם אבינו
 • 12:39 - 12:41
  הרשו לי להציע לכם קצת אוכל"
 • 12:41 - 12:43
  אז מה שגילינו
 • 12:43 - 12:46
  הוא שאברהם הוא לא רק דמות מספר בשביל האנשים האלה
 • 12:46 - 12:49
  הוא חי ונוכח
 • 12:49 - 12:51
  וכדי לקצר סיפור ארוך
 • 12:51 - 12:53
  במשך השנתיים האחרונות
 • 12:53 - 12:55
  אלפי אנשים
 • 12:55 - 12:57
  החלו ללכת בחלקים מדרכו של אברהם
 • 12:57 - 12:59
  במזרח התיכון
 • 12:59 - 13:02
  נהנים מהכנסת האורחים של האנשים שם
 • 13:02 - 13:04
  הם החלו ללכת
 • 13:04 - 13:06
  בישראל ובפלסטין
 • 13:06 - 13:08
  בירדן, בטורקיה, בסוריה
 • 13:08 - 13:10
  זהו חוויה מדהימה
 • 13:10 - 13:12
  גברים, נשים, צעירים, זקנים
 • 13:12 - 13:15
  יותר נשים מאשר גברים, למעשה, בצורה מענינת
 • 13:15 - 13:17
  לאלה שאינם יכולים ללכת
 • 13:17 - 13:19
  שאינם יכולים להגיע לשם עכשיו
 • 13:19 - 13:21
  אנשים החלו לארגן הליכות
 • 13:21 - 13:23
  בערים, בקהילות שלהם
 • 13:23 - 13:25
  בסינסינטי, למשל, ארגנו הליכה
 • 13:25 - 13:27
  מכנסיה למסגד לבית כנסת
 • 13:27 - 13:29
  וכולם אכלו ארוחה ברוח אברהם
 • 13:29 - 13:31
  זה היה ביום דרך אברהם
 • 13:31 - 13:33
  בסאן פאולו, ברזיל, זה הפך להיות ארוע שנתי
 • 13:33 - 13:35
  לאלפי אנשים לרוץ
 • 13:35 - 13:37
  בריצה בדרך אברהם וירטואלית
 • 13:37 - 13:39
  מאחדים את הקהילות השונות
 • 13:39 - 13:42
  התקשורת אוהבת את זה, הם ממש מעריצים את זה
 • 13:42 - 13:44
  הם מרעיפים תשומת לב לזה
 • 13:44 - 13:46
  בגלל שזה חזותי
 • 13:46 - 13:48
  וזה משדר את הרעיון
 • 13:48 - 13:50
  הרעיון הזה של הכנסת האורחים של אברהם
 • 13:50 - 13:52
  של אדיבות כלפי זרים
 • 13:52 - 13:54
  ורק לפני שבועיים
 • 13:54 - 13:56
  היתה כתבה בערוץ טלוויזיה על זה
 • 13:56 - 13:58
  בחודש שעבר
 • 13:58 - 14:00
  היתה כתבה בגרדיאן
 • 14:00 - 14:03
  בגרדיאן של מנצסטר לגבי זה
 • 14:03 - 14:06
  שני עמודים שלמים
 • 14:06 - 14:09
  והם ציטטו כפרי
 • 14:09 - 14:12
  שאמר "ההליכה הזאת מחברת אותנו לעולם"
 • 14:12 - 14:15
  הוא אמר שזה היה כמו אור שזרח בחיים שלנו
 • 14:15 - 14:17
  זה הביא לנו תקווה
 • 14:17 - 14:19
  שזה בדיוק מה שזה
 • 14:19 - 14:22
  אבל זה לא רק פסיכולוגיה
 • 14:22 - 14:24
  זה כלכלה
 • 14:24 - 14:26
  בגלל שכאשר אנשים הולכים הם מבזבזים כסף
 • 14:26 - 14:29
  האישה הזאת כאן, אום אחמד
 • 14:29 - 14:32
  היא אישה שחיה על הדרך בצפון ירדן
 • 14:32 - 14:34
  היא עניה מרודה
 • 14:34 - 14:37
  היא חצי עיוורת, בעלה אינו יכול לעבוד
 • 14:37 - 14:40
  יש לה 7 ילדים
 • 14:40 - 14:42
  אבל מה שהיא יכולה לעשות זה לבשל
 • 14:42 - 14:45
  אז היא החלה לבשל לכמה קבוצות של הולכים
 • 14:45 - 14:48
  שעוברים בכפר שלה וסועדים בבית שלה
 • 14:48 - 14:50
  הם יושבים על הריצפה
 • 14:50 - 14:52
  אין לה אפילו מפת שולחן
 • 14:52 - 14:54
  היא מכינה את האוכל הכי טעים
 • 14:54 - 14:57
  טרי מתבלינים מהכפרים בסביבה
 • 14:57 - 14:59
  וכך יותר ויותר הולכים מגיעים
 • 14:59 - 15:01
  ולאחרונה היא החלה להרוויח
 • 15:01 - 15:03
  כדי לתמוך במשפחה שלה
 • 15:03 - 15:06
  וכך היא סיפרה לצוות שלנו, היא אמרה
 • 15:06 - 15:09
  "אתם הפכתם אותי לנראית
 • 15:09 - 15:11
  בכפר בו פעם אנשים התביישו
 • 15:11 - 15:13
  להביט בי"
 • 15:13 - 15:16
  זה הפוטנציאל של דרך אברהם
 • 15:16 - 15:18
  יש לפחות מאות של קהילות כאלה
 • 15:18 - 15:21
  לאורך המזרח התיכון, לאורך המסלול
 • 15:22 - 15:25
  הפוטנציאל הוא בעיקרון לשנות את המשחק
 • 15:25 - 15:27
  וכדי לשנות את המשחק, אתם צריכים לשנות את המסגרת
 • 15:27 - 15:29
  הדרך שבה אנחנו רואים דברים
 • 15:29 - 15:31
  לשנות את המסגרת
 • 15:31 - 15:34
  מעוינות להכנסת אורחים
 • 15:34 - 15:37
  מטרור לתיירות
 • 15:37 - 15:39
  ובמובן הזה, דרך אברהם
 • 15:39 - 15:41
  הוא משנה משחק
 • 15:41 - 15:43
  הרשו לי להראות לכם משהו אחד
 • 15:43 - 15:45
  יש לי כאן בלוט קטן
 • 15:45 - 15:47
  שקטפתי כאשר הלכתי בדרך
 • 15:47 - 15:49
  מוקדם יותר השנה
 • 15:49 - 15:51
  הבלוט מתקשר לעץ האלון, כמובן --
 • 15:51 - 15:53
  הוא צומח להיות עץ אלון
 • 15:53 - 15:55
  שמתקשר לאברהם
 • 15:55 - 15:57
  המסלול כעת הוא כמו בלוט
 • 15:57 - 15:59
  הוא עדיין בשלב מוקדם
 • 15:59 - 16:01
  איך יראה עץ האלון?
 • 16:01 - 16:03
  ובכן אני נזכר בילדות שלי
 • 16:03 - 16:05
  חלק ניכר ממנה ביליתי, אחרי שנולדתי כאן בשיקגו,
 • 16:05 - 16:07
  ביליתי באירופה
 • 16:07 - 16:09
  אם הייתם
 • 16:09 - 16:11
  בהריסות של, למשל, לונדון
 • 16:11 - 16:14
  ב-1945, או בברלין
 • 16:14 - 16:16
  הייתם אומרים
 • 16:16 - 16:18
  "בעוד שישים שנה מעכשיו.
 • 16:18 - 16:20
  זה הולך להיות המקום הכי שליו ופורח בכדור הארץ"
 • 16:20 - 16:22
  אנשים היו חושבים
 • 16:22 - 16:24
  שאתם מטורפים עם תעודות
 • 16:24 - 16:28
  אבל הם עשו את זה בזכות הזהות המשותפת -- אירופה --
 • 16:28 - 16:30
  והכלכלה המשותפת
 • 16:30 - 16:33
  אז השאלה שלי היא, אם זה יכול להעשות באירופה
 • 16:33 - 16:35
  מדוע לא במזרח התיכון?
 • 16:35 - 16:37
  מדוע לא, בזכות הזהות המשותפת
 • 16:37 - 16:39
  שהיא הסיפור של אברהם --
 • 16:39 - 16:41
  ובזכות הכלכלה המשותפת
 • 16:41 - 16:44
  שיכולה להתבסס ברובה על תיירות?
 • 16:45 - 16:47
  אז הרשו לי לסכם
 • 16:47 - 16:50
  ולומר שב-35 השנה האחרונות
 • 16:50 - 16:52
  כשעבדתי
 • 16:52 - 16:54
  בכמה מהסיכסוכים הכי מסוכנים, קשים ומסובכים
 • 16:54 - 16:56
  ברחבי כדור הארץ
 • 16:56 - 16:59
  עדיין לא ראיתי סיכסוך אחד
 • 16:59 - 17:02
  שהרגשתי שאינו יכול להשתנות
 • 17:02 - 17:04
  זה אינו קל, כמובן,
 • 17:04 - 17:06
  אבל זה אפשרי
 • 17:06 - 17:08
  זה נעשה בדרום אפריקה
 • 17:08 - 17:10
  זה נעשה בצפון אירלנד
 • 17:10 - 17:12
  זה יכול להעשות בכל מקום
 • 17:12 - 17:14
  זה פשוט תלוי בנו
 • 17:14 - 17:17
  זה תלוי בנו לקחת את הצד השלישי
 • 17:17 - 17:19
  אז הרשו לי הזמין אתכם
 • 17:19 - 17:21
  לשקול לקחת את הצד השלישי
 • 17:21 - 17:23
  אפילו בצעד מאד קטן
 • 17:23 - 17:25
  אנחנו עומדים לקחת הפסקה בעוד רגע
 • 17:25 - 17:27
  פשוט גשו למישהו
 • 17:27 - 17:30
  מתרבות אחרת, מדינה אחרת
 • 17:30 - 17:32
  מוצא אחר, משהו אחר
 • 17:32 - 17:35
  וצרו איתם שיחה, הקשיבו להם
 • 17:35 - 17:37
  זה הפעולה של הצד השלישי
 • 17:37 - 17:39
  זה ללכת בדרכו של אברהם
 • 17:39 - 17:41
  אחרי שיחות טד
 • 17:41 - 17:43
  מדוע לא הליכות טד?
 • 17:43 - 17:45
  הרשו לי להשאיר אתכם
 • 17:45 - 17:47
  עם שלושה דברים
 • 17:47 - 17:50
  הראשון, הסוד לשלום
 • 17:50 - 17:53
  הוא הצד השלישי
 • 17:53 - 17:55
  הצד השלישי הוא אנחנו
 • 17:55 - 17:57
  כל אחד מאיתנו
 • 17:57 - 17:59
  עם צעד אחד
 • 17:59 - 18:02
  יכול לקחת את העולם, יכול להביא את העולם
 • 18:02 - 18:05
  צעד קרוב יותר לשלום
 • 18:05 - 18:07
  יש פתגם אפריקאי שאומר:
 • 18:07 - 18:09
  "כאשר קורי העכביש מתאחדים,
 • 18:09 - 18:12
  הם יכולים לעצור אפילו אריה"
 • 18:12 - 18:14
  אם אנחנו מסוגלים לאחד
 • 18:14 - 18:16
  את קורי השלום של הצד השלישי
 • 18:16 - 18:19
  אנחנו יכולים לעצור אפילו את האריה של המלחמה
 • 18:19 - 18:21
  תודה רבה לכם
 • 18:21 - 18:23
  (מחיאות כפיים)
Title:
ווליאם אורי: להגיע מ-"לא" ל-"כן"
Speaker:
William Ury
Description:

ווליאם אורי, מחבר "להשיג כן", מציע דרך פשוטה ואלגנטית (אבל לא קלה) ליצר הסכמים אפילו במצבים הקשים ביותר - מסיכסוכים משפחתיים לאולי אפילו המזרח התיכון.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:24
Guy Ernest added a translation

Hebrew subtitles

Revisions