Return to Video

رفتن از " نه" بسوی" آری"

 • 0:00 - 0:03
  خوب، موضوع مذاکرات دشوار
 • 0:03 - 0:05
  مرا به یاد یکی از حکایت های مورد علاقه ام
 • 0:05 - 0:07
  از خاور میانه می اندازد،
 • 0:07 - 0:10
  که یک مرد برای سه پسرش 17 شتر باقی گذاشت.
 • 0:10 - 0:13
  برای پسر اول، نصف شتر ها را گذاشت;
 • 0:13 - 0:15
  برای پسر دوم یک سوم شتر ها را گذاشت:
 • 0:15 - 0:17
  و برای جوانترین پسر، او یک نهم شتر ها را باقی گذاشت.
 • 0:17 - 0:19
  خوب سه پسر به مذاکره پرداختند.
 • 0:19 - 0:21
  ١٧ به دو تقسیم نمی شود.
 • 0:21 - 0:23
  به سه هم تقسیم نمی شود.
 • 0:23 - 0:25
  این به ٩ هم تقسیم نمی شود.
 • 0:25 - 0:27
  خوی برادارنه شروع به تیره و تار شدن کرد
 • 0:27 - 0:29
  سرانجام، در اوج نومیدی،
 • 0:29 - 0:32
  آنها رفتند و با یک پیر زن دانا مشورت کردند.
 • 0:32 - 0:34
  پیر زن دانا درباره مشکل آنان برای مدت طولانی فکر کرد،
 • 0:34 - 0:36
  و سرانجام او برگشت و گفت،
 • 0:36 - 0:38
  " خوب من نمی دانم که بتوانم به شما کمک کنم،
 • 0:38 - 0:40
  ولی به هر حال ، اگر بخواهید می توانید شتر من را بردارید."
 • 0:40 - 0:42
  خوب ،آنگاه آنها ١٨ شتر داشتند.
 • 0:42 - 0:45
  پسر اول نیمه ی خود را برداشت - نیمی از ١٨ می شود ٩.
 • 0:45 - 0:48
  پسر دوم یک سوم خود را برداشت- یک سوم ١٨ تا می شود ٦.
 • 0:48 - 0:50
  و جوانترین پسر یک نهم خود را برداشت--
 • 0:50 - 0:52
  یک نهم ١٨ می شود ٢.
 • 0:52 - 0:54
  شما به ١٧ رسیدید.
 • 0:54 - 0:56
  آنها یک شتر اضافه آوردند.
 • 0:56 - 0:58
  آن را به پیرزن دانا برگرداندند.
 • 0:58 - 1:00
  خنده حضار
 • 1:00 - 1:02
  اگر شما برای یک لحظه به این داستان فکر کنید،
 • 1:02 - 1:04
  من فکر می کنم این مشابه
 • 1:04 - 1:07
  بسیاری از مذاکرات پیچیده ای است که ما در گیر آنها هستیم.
 • 1:07 - 1:09
  آنها مانند١٧ شتر شروع می شوند- راهی برای حل و فصل آن نیست.
 • 1:09 - 1:11
  به هر حال، کاری که ما باید بکنیم
 • 1:11 - 1:14
  این است که از موقعیت حاضر گامی به عقب برداریم ،مانند آن پیرزن دانا،
 • 1:14 - 1:16
  نگاهی تازه به وضعیت بکنیم
 • 1:16 - 1:19
  و ایده ی شتر هجدهم را ارائه کنیم.
 • 1:20 - 1:22
  در حال حاضر پیدا کردن آن شتر هجدهم دردرگیری های جهانی
 • 1:22 - 1:25
  شور و اشتیاق زندگی من بوده است.
 • 1:25 - 1:28
  من اساسا نوع بشر را مشابه آن سه برادر می بینم;
 • 1:28 - 1:30
  همه ما یک خانواده هستیم.
 • 1:30 - 1:32
  ما ابن را از لحاظ علمی می دانیم،
 • 1:32 - 1:34
  به لطف انقلاب ارتباطات،
 • 1:34 - 1:37
  تمامی اقوام بر روی زمین، همه 15000 قوم ،
 • 1:37 - 1:40
  با یکدیگر مر تبط هستند.
 • 1:40 - 1:42
  و این یک پیوستگی بزرگ خانوادگی است.
 • 1:42 - 1:44
  و در عین حال، مثل خیلی از پیوستگی های خانوادگی،
 • 1:44 - 1:46
  همه آن صلح و فروغ نیست
 • 1:46 - 1:48
  اینجا کشمکشهای زیادی است.
 • 1:48 - 1:50
  و سوال این است،
 • 1:50 - 1:52
  چگونه ما با اختلافاتمان برخورد کنیم ؟
 • 1:52 - 1:54
  چگونه ما با عمیق ترین اختلافاتمان برخورد کنیم،
 • 1:54 - 1:56
  با توجه به گرایش بشر برای در گیری
 • 1:56 - 1:58
  و نبوغ بشر
 • 1:58 - 2:01
  در ابداع تسلیحات کشتار جمعی ؟
 • 2:01 - 2:03
  سوال این است.
 • 2:03 - 2:06
  من بهترین سه دهه گذشته ام را صرف --
 • 2:06 - 2:08
  تقریبا چهار
 • 2:08 - 2:10
  مسافرت در جهان کرده ام،
 • 2:10 - 2:13
  بقصد کار، و درگیر شدن در کشمکشهای
 • 2:13 - 2:16
  مختلف از یوگسلاوی تا خاور میانه
 • 2:16 - 2:18
  از چچن تا ونزوئلا،
 • 2:18 - 2:21
  بعضی از پیچیده ترین نزاع ها بر پهنه ی زمین،
 • 2:21 - 2:23
  من همواره این سوال را از خودم پرسیده ام ،
 • 2:23 - 2:25
  و من فکر می کنم که راه هایی را یافته ام،
 • 2:25 - 2:27
  راز صلح چیست.
 • 2:27 - 2:30
  در واقع این مسئله به طور شگفت آوری ساده است.
 • 2:30 - 2:33
  آسان نیست ، ولی ساده است.
 • 2:33 - 2:35
  حتی جدید هم نیست.
 • 2:35 - 2:37
  ممکن است یکی از کهن ترین میراث ما انسانها باشد.
 • 2:37 - 2:40
  راز صلح ، ما هستیم.
 • 2:40 - 2:42
  این ما هستیم که بعنوان
 • 2:42 - 2:44
  جامعه پیرامون
 • 2:44 - 2:46
  هر کشمکشی، عمل می کنیم
 • 2:46 - 2:48
  کسی که می تواند نقش سازنده ای ایفا کند.
 • 2:48 - 2:51
  اجازه بدهید فقط یک داستان برایتان بگویم، یک مثال.
 • 2:52 - 2:54
  حدود ٢۰ سال پیش من در آفریقای جنوبی بودم
 • 2:54 - 2:56
  و در کشمکشهای بین احزاب کار می کردم،
 • 2:56 - 2:58
  و من یک ماه وقت اضافی داشتم،
 • 2:58 - 3:00
  بنابراین من بعضی اوقاتم را
 • 3:00 - 3:02
  با گروهایی از سان باشمن می گذراندم.
 • 3:02 - 3:05
  من در باره آنان و روشی که برای حل در گیری داشتند کنجکاو بودم.
 • 3:06 - 3:08
  زیرا، به هر حال، با خاطراتی که هنوز به یاد می آید ،
 • 3:08 - 3:10
  آنها شکارچی و گرد آورنده بودند،
 • 3:10 - 3:12
  خیلی مشابه اجداد ما زندگی می کردند
 • 3:12 - 3:15
  برای تقریبا" ٩٩ در صد از داستان بشر.
 • 3:15 - 3:18
  و همه ی مردان از این نیزه های سمی دارند ، که برای شکاراستفاده می کنند--
 • 3:18 - 3:20
  کاملا" مهلک
 • 3:20 - 3:22
  پس آنها چگونه با اختلافاتشان برخورد می کنند؟
 • 3:22 - 3:24
  خوب چیزی که من یاد گرفتم
 • 3:24 - 3:27
  هرگاه خشم درآن جوامع بالا می گیرد،
 • 3:27 - 3:30
  یک نفر می رود و نیزه های سمی را در بین بوته ها پنهان می کند،
 • 3:30 - 3:34
  و همه در یک دایره ،مانند این ، دور هم می نشینند
 • 3:34 - 3:37
  و آنها می نشینند و صحبت می کنند و صحبت می کنند .
 • 3:37 - 3:39
  که این کار ممکن است دو روز ، سه روز ، چهار روز،طول بکشد
 • 3:39 - 3:41
  اما آنها استراحت نمی کنند
 • 3:41 - 3:43
  تا زمانی که یک راه حل پیدا کنند،
 • 3:43 - 3:45
  یا باز هم بهتر، تا آشتی.
 • 3:45 - 3:47
  و اگر جو باز هم سنگین باشد،
 • 3:47 - 3:49
  آنگاه آنها یکی را جهت ملاقات با تعدادی از اقوام می فرستند بیرون
 • 3:49 - 3:51
  بعنوان یک دوره آرام کننده.
 • 3:51 - 3:53
  خوب این سامانه
 • 3:53 - 3:56
  از نظر من ، احتمالا همان سامانه ای است که ما را تا بدینجا زنده نگه داشته است
 • 3:56 - 3:58
  با توجه به گرایشات انسانی ما.
 • 3:58 - 4:01
  این سامانه ای است که من آن را جناح سوم می نامم.
 • 4:01 - 4:03
  چون اگر شما به آن فکر کنید،
 • 4:03 - 4:06
  به طور معمول وقتی ما راجع به یک در گیری فکر می کنیم، وقتی ما آن را توصیف می کنیم،
 • 4:06 - 4:08
  آنها همواره دو جناحی هستند.
 • 4:08 - 4:10
  مانند اعراب در مقابل اسرائل، کارگران در مقابل مدیران،
 • 4:10 - 4:13
  شوهر در مقابل عیال،جمهوری خواه در مقابل دموکرات
 • 4:13 - 4:15
  اما چیزی که ما اغلب نمی بینیم
 • 4:15 - 4:17
  این است که همواره جناح سومی هم وجود دارد.
 • 4:17 - 4:19
  جناح سوم این درگیری ما هستیم،
 • 4:19 - 4:21
  این جامعه پیرامون است،
 • 4:21 - 4:23
  دوستان هستند،متحدان هستند،
 • 4:23 - 4:25
  اعضای خانواده، همسایه ها،
 • 4:25 - 4:28
  و ما می توانیم بطور حیرت آوری نقشی سازنده ایفا کنیم.
 • 4:28 - 4:30
  شاید اساسی ترین راهی
 • 4:30 - 4:33
  که جناح سوم می تواند کمک کند
 • 4:33 - 4:36
  این است که به طرفین یادآوری کند که خطر واقعی چیست.
 • 4:36 - 4:38
  به خاطر کودکان، به خاطر خانواده،
 • 4:38 - 4:41
  به خاطر جامعه ، به خاطر آینده،
 • 4:41 - 4:44
  بیایید جنگ را برای لحظه ای متوقف کرده و شروع به گفتگو کنیم.
 • 4:44 - 4:46
  زیرا نکته اینجاست که ،
 • 4:46 - 4:48
  که وقتی ما درگیر کشمکش هستیم،
 • 4:48 - 4:50
  این خیلی آسان است که روشن بینی را از دست بدهیم.
 • 4:50 - 4:52
  این خیلی آسان است که واکنش نشان دهیم.
 • 4:52 - 4:55
  انسان: ما ماشینهای واکنشی هستیم.
 • 4:55 - 4:57
  و گفتار ادامه می یابد،
 • 4:57 - 4:59
  در موقع خشم، شما بهترین سخنرانی را می کنید
 • 4:59 - 5:02
  هرگز پشیمان نمی شوید.
 • 5:02 - 5:05
  و بدین تر تیب جناح سوم این را بیاد ما می آورد.
 • 5:05 - 5:07
  جناح سوم کمک ما می کند تا به بالکن برویم،
 • 5:07 - 5:10
  که استعاره ای است برای محل روشن بینی،
 • 5:10 - 5:13
  جایی که نگاهمان می تواند به پاداش باشد.
 • 5:13 - 5:16
  به من اجازه دهید که یک داستان کوچک از تجربه مذاکرات خودم برایتان نقل کنم.
 • 5:16 - 5:19
  سالها پیش، من بعنوان میانجی درگیر
 • 5:19 - 5:21
  برخی مذاکرات دشوار
 • 5:21 - 5:23
  بین رهبران روسیه
 • 5:23 - 5:25
  و رهبران چچن بودم.
 • 5:25 - 5:27
  همانطور که می دانید آنجا یک جنگ در حال وقوع بود.
 • 5:27 - 5:29
  ما در لاهه ملاقات داشتیم،
 • 5:29 - 5:31
  در کاخ صلح
 • 5:31 - 5:34
  در همان اطاقی که دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی
 • 5:34 - 5:36
  برگزار شده بود.
 • 5:36 - 5:38
  گفتگو با تنش شروع شد
 • 5:38 - 5:40
  وقتی که معاون رییس جمهور چچن
 • 5:40 - 5:43
  با اشاره به روسها ، شروع کرد گفت ،
 • 5:43 - 5:45
  " شما باید درست در همنیجا روی صندلی خودتان بمانید،
 • 5:45 - 5:47
  زیرا شما می روید که برای جنایات جنگی محاکمه شوید .
 • 5:47 - 5:49
  و سپس او ادامه داد ، و برگشت به طرف من و گفت،
 • 5:49 - 5:51
  " تو یک آمریکایی هستی.
 • 5:51 - 5:54
  نگاه کن که شما آمریکایی ها در پورتوریکو چه می کنید."
 • 5:54 - 5:57
  و ذهن من شروع کرد به فعالیت کردن، " پورتوریکو؟ من در باره پورتو ریکو چه می دانم؟"
 • 5:57 - 5:59
  من شروع به واکنش کردم،
 • 5:59 - 6:02
  ولی بعد، من تلاش کردم که به بالکن بروم.
 • 6:02 - 6:04
  و وقتی که او مکث کرد،
 • 6:04 - 6:06
  و همه برای یک پاسخ به من نگاه کردند ،
 • 6:06 - 6:09
  از چشم انداز بالکن، من قادر به سپاسگزاری از اظهارات او بودم
 • 6:09 - 6:12
  و بگویم، " من از تو به خاطر انتقاد از کشورم تقدیر می کنم،
 • 6:12 - 6:14
  و من این را بعنوان نشانه ای بگیرم که ما در میان دوستان هستیم
 • 6:14 - 6:17
  می توانیم با صراحت با یکدیگر صحبت کنیم.
 • 6:17 - 6:20
  و دلیل اینکه ما اینجا هستیم این نیست که در باره پرتوریکو یا گذشته صحبت کنیم .
 • 6:20 - 6:23
  ما به این دلیل اینجا هستیم تا ببینیم که آیا می توانیم راه حلی پیدا کنیم
 • 6:23 - 6:26
  برای متوقف کردن رنج و خونریزی در چچن ."
 • 6:26 - 6:29
  گفتگو برگشت به مسیر خودش.
 • 6:29 - 6:31
  این نقش جناح سوم است،
 • 6:31 - 6:33
  که به طرفین جهت رفتن به بالکن کمک کند.
 • 6:33 - 6:36
  حالا به من اجازه دهید که شما را برای لحظه ای ببرم به
 • 6:36 - 6:38
  آنچه که بطور گسترده ای بعنوان سخت ترین در گیری جهان تلقی می شود،
 • 6:38 - 6:40
  و یا غیر ممکن ترین در گیری ،
 • 6:40 - 6:42
  که در خاور میانه است.
 • 6:42 - 6:45
  سوال این است: در آنجا جناح سوم کجاست ؟
 • 6:45 - 6:47
  چگونه ممکن است که ما به بالکن برویم؟
 • 6:47 - 6:49
  حالا من مدعي نیستم که جواب را می دانم
 • 6:49 - 6:51
  برای درگیری خاورمیانه،
 • 6:51 - 6:53
  ولی من فکر می کنم من گام نخست را یافته ام،
 • 6:53 - 6:55
  واقعا" گام نخست،
 • 6:55 - 6:58
  چیزی که هر یک از ما می تواند بعنوان جناح سوم انجام دهد.
 • 6:58 - 7:00
  بگذارید در ابتدا من از شما سوالی بکنم.
 • 7:00 - 7:02
  چند نفر از شما
 • 7:02 - 7:04
  در سالهای اخیر
 • 7:04 - 7:07
  خود را نگران وضعیت خاور میانه یافته
 • 7:07 - 7:09
  و در شگفت بوده که هر فرد چه می تواند بکند؟
 • 7:09 - 7:11
  فقط از روی کنجکاوی، چند نفر از شما؟
 • 7:11 - 7:14
  بسیار خوب ، پس اکثریت قریب به اتفاق ما.
 • 7:14 - 7:16
  اینجا، بسیار دور است
 • 7:16 - 7:19
  چرا ما توجه زیادی به این در گیری می کنیم.
 • 7:19 - 7:21
  آیا نکته درتعداد کشته شدگان است؟
 • 7:21 - 7:23
  صدها مرتبه مردم بیشتر
 • 7:23 - 7:25
  در درگیرهای آفریقا میمیرند تا در خاور میانه.
 • 7:25 - 7:27
  نه، به دلیل این موضوع است،
 • 7:27 - 7:29
  زیرا ما احساس می کنیم که شخصا"
 • 7:29 - 7:31
  در این داستان نقش داریم.
 • 7:31 - 7:33
  خواه ما مسیحی باشیم ، مسلمان ویا یهودی،
 • 7:33 - 7:35
  مذهیبی یا غیر مذهبی،
 • 7:35 - 7:37
  ما احساس می کنیم که شخصا" در آن سهم داریم.
 • 7:37 - 7:40
  داستانهای مهم. بعنوان یک انسان شناس، من این را می دانم.
 • 7:40 - 7:43
  داستان ها چیزهایی هستند که ما برای انتقال دانسته ها استفاده می کنیم.
 • 7:43 - 7:45
  آنها به زندگیمان معنی می دهند.
 • 7:45 - 7:47
  این همان چیزی است که ما در TED بیان می کنیم.ما داستان می گوییم.
 • 7:47 - 7:49
  داستانها کلید هستند.
 • 7:49 - 7:52
  خوب سوال من این است،
 • 7:52 - 7:54
  بله،بیایید موضوعات سیاسی را در خاورمیانه بررسی و حل کنیم
 • 7:54 - 7:56
  .
 • 7:56 - 7:59
  ولی همچنین اجازه دهید نگاهی به داستان بی اندازیم.
 • 7:59 - 8:01
  بیایید سعی درفهمیدن اینکه ریشه موضوع چیست کنیم.
 • 8:01 - 8:03
  بیایید ببینیم آیا ما می توانیم جناح سوم برای این مسئله باشیم.
 • 8:03 - 8:06
  این چه معنایی خواهد داشت؟ داستان در آنجا چیست؟
 • 8:06 - 8:08
  بعنوان انسان شناسان ، ما می دانیم
 • 8:08 - 8:11
  که هر فرهنگی داستانهای متعلق به خود را دارد.
 • 8:11 - 8:13
  داستان متعلق به خاورمیانه چیست؟
 • 8:13 - 8:15
  به اصطلاح، این است:
 • 8:15 - 8:18
  ٤۰۰۰ سال پیش، یک مرد و خانواده اش
 • 8:18 - 8:20
  سراسر خاورمیانه راه رفتند،
 • 8:20 - 8:23
  که تا آن زمان جهان مانند آن را هرگز ندیده بود.
 • 8:23 - 8:25
  البته، آن مرد
 • 8:25 - 8:27
  ابراهیم بود.
 • 8:27 - 8:29
  آنچه او برای آن ایستاده بود وحدت بود،
 • 8:29 - 8:31
  وحدت برای خانواده.
 • 8:31 - 8:33
  او پدر همه ماست.
 • 8:33 - 8:35
  این تنها چیزی نبود که او برای آن ایستاده بود، این پیام او بود.
 • 8:35 - 8:38
  بعلاوه پیام اصلی او وحدت بود
 • 8:38 - 8:41
  پیوستگی در همه آن و وحدت در همه آن.
 • 8:41 - 8:44
  و ارزش اصلی برای او احترام بود
 • 8:44 - 8:46
  مهربانی با غریبه ها بود.
 • 8:46 - 8:49
  چیزی که او به آن شهرت دارد، مهمان نوازی اوست.
 • 8:49 - 8:51
  خوب در این معنی،
 • 8:51 - 8:53
  او یک جناح سوم نمادین
 • 8:53 - 8:55
  برای خاورمیانه است.
 • 8:55 - 8:58
  او کسیست که به ما یادآوری می کند
 • 8:58 - 9:00
  که ما بخشی از یک کل بزرگترهستیم.
 • 9:00 - 9:02
  حالا چگونه می خواهید--
 • 9:02 - 9:04
  حالا درباره این موضوع یک لحظه فکر کنید.
 • 9:04 - 9:07
  امروزه ما با معضل تروریسم مواجه هستیم.
 • 9:07 - 9:09
  تروریسم چیست؟
 • 9:09 - 9:12
  تروریسم اساسا ، گرفتن یک غریبه بیگناه
 • 9:12 - 9:15
  و برخورد با آنها بعنوان دشمنی که شما او را می کشید
 • 9:15 - 9:17
  به منظور ایجاد وحشت است.
 • 9:17 - 9:19
  متضاد تروریسم چیست؟
 • 9:19 - 9:21
  گرفتن یک غریبه بی گناه
 • 9:21 - 9:23
  و بمانند دوست رفتار کردن با او،
 • 9:23 - 9:26
  کسی که شما به او خوش آمد می گویید برای ورود به خانه تان.
 • 9:26 - 9:28
  به منظور پراکندن و ایجاد توافق،
 • 9:28 - 9:31
  یا احترام و یا عشق.
 • 9:31 - 9:33
  بنابراین چه اتفاقی می افتد اگر
 • 9:33 - 9:36
  شما داستان ابراهیم را گرفته باشید،
 • 9:36 - 9:38
  که یک داستان جناح سومی است ،
 • 9:38 - 9:40
  این می تواند باشد--
 • 9:40 - 9:43
  زیرا ابراهیم برای مهمان نوازی ایستاد--
 • 9:43 - 9:46
  آیا این می تواند پادزهری برای تروریسم باشد؟
 • 9:46 - 9:48
  آیا می تواند واکسنی
 • 9:48 - 9:50
  علیه تعصبات مذهبی باشد؟
 • 9:50 - 9:53
  شما چگونه می توانید این داستان را به زندگیتان بیاورید؟
 • 9:53 - 9:55
  خوب فقط بیان داستان کافی نیست--
 • 9:55 - 9:57
  این مقتدرانه است--
 • 9:57 - 9:59
  ولی مردم نیاز به تجربه این موضوع دارند.
 • 9:59 - 10:02
  آنان باید قادر باشند که با موضوع زندگی کنند. شما چگونه می توانید این کار را بکنید؟
 • 10:02 - 10:05
  و این تفکر من بود از اینکه شما چگونه می توانید آن را انجام دهید.
 • 10:05 - 10:07
  و این چیزی است که می رود گام اول باشد.
 • 10:07 - 10:09
  زیرا راه ساده برای انجام آن
 • 10:09 - 10:12
  این است که شما به یک راهپیمایی بروید.
 • 10:12 - 10:15
  شما به یک راهپیمایی در مسیر ابراهیم می روید .
 • 10:15 - 10:18
  شما رد پای ابراهیم را دوباره می گیرید .
 • 10:18 - 10:21
  زیرا راه رفتن دارای قدرت واقعی است
 • 10:21 - 10:24
  بعنوان یک انسان شناس،می دانید راه رفتن چیزی است که از ما انسان ساخت.
 • 10:24 - 10:26
  این مسئله جالب است، وقتی شما راه می روید،
 • 10:26 - 10:28
  شما پهلو به پهلو راه می روید
 • 10:28 - 10:31
  دریک مسیر مشترک.
 • 10:31 - 10:33
  حال اگر من روبرو به شما بیایم
 • 10:33 - 10:36
  و به شما نزدیک شوم،
 • 10:36 - 10:39
  شما احساس تهدید خواهید کرد.
 • 10:39 - 10:41
  ولی اگر ما شانه به شانه راه برویم
 • 10:41 - 10:43
  حتی تماس شانه ها ،
 • 10:43 - 10:45
  مشکلی ندارد.
 • 10:45 - 10:47
  چه کسی دعوا می کند در حالی که راه می رود؟
 • 10:47 - 10:50
  به همین دلیل در اغلب مذاکرات، وقتی اوضاع دشوار می شود،
 • 10:50 - 10:52
  مردم برای پیاد روی به جنگل می روند.
 • 10:52 - 10:54
  در نتیجه ایده ی القا کردن
 • 10:54 - 10:56
  ،
 • 10:56 - 10:58
  یک مسیر، یک جاده به ذهنم رسید.
 • 10:58 - 11:01
  فکر می کنم راه ابریشم، فکر می کنم مسیر آپالاچی --
 • 11:01 - 11:03
  که رد پای ابراهیم را دنبال
 • 11:03 - 11:05
  می کند.
 • 11:05 - 11:07
  بعضی گفتند، " این دیوانگی است تو نمی توانی."
 • 11:07 - 11:10
  تو نمی توانی مسیر ابراهیم را دوباره بروی. این بسیار نا امن است.
 • 11:10 - 11:12
  تو باید از تمامی مرزها عبور کنی.
 • 11:12 - 11:14
  این از ١۰ کشور مختلف در خاور میانه می گذرد،
 • 11:14 - 11:16
  زیرا این( مسیر) آنها را با هم متحد می کند."
 • 11:16 - 11:18
  و نهایتا ما این ایده را در هاروارد مطالعه کردیم.
 • 11:18 - 11:20
  ما پیوسته وظیفه مان را انجام دادیم.
 • 11:20 - 11:22
  و سپس چند سال پیش، یک گروه از ما،
 • 11:22 - 11:24
  تقریبا" ٢٥ نفر از حدود ١۰ کشور مختلف ،
 • 11:24 - 11:26
  تصمیم گرفتیم ببینیم آیا می توانیم مسیر ابراهیم را دوباره برویم،
 • 11:26 - 11:29
  نخست از محل تولد او در شهر اورفا شروع کردیم
 • 11:29 - 11:32
  در جنوب تر کیه، شمال بین النهرین.
 • 11:32 - 11:35
  و سپس ما با اتوبوس و گاهی پیاده
 • 11:35 - 11:37
  به هارن رفتیم،
 • 11:37 - 11:40
  مکانی که ،به گفته ی انجیل،او از آنجا رهسپار سفرش می شود.
 • 11:40 - 11:42
  سپس ما از مرز سوریه عبور کردیم. ما به حلب رفتیم،
 • 11:42 - 11:44
  که نام آن را بعد از ابراهیم تعیین شد.
 • 11:44 - 11:46
  ما به دمشق رفتیم ،
 • 11:46 - 11:48
  که سابفه طولانی در ارتباط با ابراهیم دارد.
 • 11:48 - 11:51
  ما سپس شمال اردن رسیدیم،
 • 11:51 - 11:53
  و به بیت المقدس،
 • 11:53 - 11:56
  که همه چیزآن درباره ابراهیم هست، به بیت الحم،
 • 11:56 - 11:58
  و در آخر به محلی که او دفن شده است
 • 11:58 - 12:00
  در هبرون.
 • 12:00 - 12:02
  خوب عملا" ، ما از رحم (محل تولد) به آرامگاه رفتیم.
 • 12:02 - 12:05
  ما نشان دادیم که این قابل انجام است. سفر عجیبی بود.
 • 12:05 - 12:07
  اجازه بدهید از شما سوالی بپرسم.
 • 12:07 - 12:09
  چند نفر از شما تجربه ی
 • 12:09 - 12:11
  بودن در یک محله غریبه
 • 12:11 - 12:13
  سرزمین غریبه را داشته است،
 • 12:13 - 12:16
  وافراد ناشناس ، مطلقا" ناشناس،
 • 12:16 - 12:19
  به طرف شما بیا یند و محبتشان را به شما نشان دهند،
 • 12:19 - 12:21
  احتمالا" شما را به خانه اشان دعوت کنند، به شما نوشیدنی بدهند،
 • 12:21 - 12:23
  به شما قهوه بدهند، به شما غذا بدهند؟
 • 12:23 - 12:25
  چند نفر از شما تاکنون چنین تجربه ای داشته اید؟
 • 12:25 - 12:27
  و این جوهره
 • 12:27 - 12:29
  راه ابراهیم است.
 • 12:29 - 12:31
  ولی چیزی که شما به آن پی مبرید ، این است که اگر به این روستاها در خاورمیانه بروید
 • 12:31 - 12:33
  جایی که شما انتظار خصومت دارید،
 • 12:33 - 12:35
  و شما عالی ترین مهمان نوازی را دریافت خواهید کرد،
 • 12:35 - 12:37
  همه مربوط به ابراهیم هست.
 • 12:37 - 12:39
  " با نام ابراهیم پدر،
 • 12:39 - 12:41
  اجازه دهید به شما پیشنهاد غذا کنم."
 • 12:41 - 12:43
  خوب چیزی که ما دریافتیم
 • 12:43 - 12:46
  این است که ابراهیم فقط یک چهره ازیک کتاب برای مردم نیست،
 • 12:46 - 12:49
  او زنده است، او یک حقیقت (وجود) زنده است.
 • 12:49 - 12:51
  برای کوتاه کردن داستان،
 • 12:51 - 12:53
  در حال حاضر در چند سال اخیر،
 • 12:53 - 12:55
  هزارن نفر از مردم
 • 12:55 - 12:57
  شروع به پیاده روی در بخشی از مسیر ابراهیم کرده اند
 • 12:57 - 12:59
  در خاور میانه،
 • 12:59 - 13:02
  واز مهمان نوازی مردم آنجا لذت برده اند.
 • 13:02 - 13:04
  آنها شروع به حرکت کرده اند
 • 13:04 - 13:06
  در اسرائیل و فلسطین،
 • 13:06 - 13:08
  در اردن، در تر کیه ، در سوریه.
 • 13:08 - 13:10
  این یک تجربه شگفت انگیزی است.
 • 13:10 - 13:12
  مردان، زنان، افراد جوان، افراد مسن--
 • 13:12 - 13:15
  در واقع، زنان بیشتر از مردان، جالب توجه است.
 • 13:15 - 13:17
  برای آنهایی که نمی توانند راه بروند،
 • 13:17 - 13:19
  کسانی که قادر نیستند در شرایط کنونی به آنجا روند،
 • 13:19 - 13:21
  مردم شروع به برگزاری راهپیمایی
 • 13:21 - 13:23
  در شهر ها، در جوامع خودشان کرده اند.
 • 13:23 - 13:25
  به عنوان مثال ، در شهر سینسیناتی ، راهپیمایی ترتیب داده شد
 • 13:25 - 13:27
  از یک کلیسا به یک مسجد و یک کنیسه
 • 13:27 - 13:29
  و همه یک وعده غذای ابراهیمی در کنار هم میل کردند.
 • 13:29 - 13:31
  این روز راه ابراهیم بود
 • 13:31 - 13:33
  در سان پل برزیل ، این یک واقعه سالانه شده است
 • 13:33 - 13:35
  برای هزاران نفر تا بدوند
 • 13:35 - 13:37
  در مسیرفرضی ابراهیم ،
 • 13:37 - 13:39
  برای اتحاد جوامع مختلف.
 • 13:39 - 13:42
  رسانه ها عاشق این هستند و آنها واقعا" آن را می ستایند.
 • 13:42 - 13:44
  توجه وافری به آن دارند
 • 13:44 - 13:46
  زیرا این قابل رویت است،
 • 13:46 - 13:48
  و این ایده را منتشر می کند،
 • 13:48 - 13:50
  ایده مهمان نوازی ابراهیمی
 • 13:50 - 13:52
  با مهربانی به غریبه ها.
 • 13:52 - 13:54
  فقط چند هفته پیش
 • 13:54 - 13:56
  یکی از داستان های NPR (رادیوی ملی آمریکا) درباره ی این موضوع بود.
 • 13:56 - 13:58
  در ماه گذشته،
 • 13:58 - 14:00
  در آنجا یک بخش از گاردین ،
 • 14:00 - 14:03
  درگاردین منچستر ، درباره این--
 • 14:03 - 14:06
  دو صفحه کامل بود.
 • 14:06 - 14:09
  آنها از یک روستایی
 • 14:09 - 14:12
  نفل کردند" این راه رفتن ما را به جهان متصل می کند"
 • 14:12 - 14:15
  او گفت این مثل نوری بود که به زندگی ما وارد شد.
 • 14:15 - 14:17
  این امید برایمان به ارمغان آورده.
 • 14:17 - 14:19
  و بنابراین ،همه چیز مربوط به این است.
 • 14:19 - 14:22
  ولی این فقط موضوع روانی مسئله نیست،
 • 14:22 - 14:24
  این در مورد اقتصاد هم هست،
 • 14:24 - 14:26
  زیرا در حالی که مردم راه می روند پول هم خرج می کنند.
 • 14:26 - 14:29
  این زن را در اینجا ببینید، ام احمد،
 • 14:29 - 14:32
  زنی است که در راه شمال اردن زندگی می کند.
 • 14:32 - 14:34
  او بشدت فقیر است.
 • 14:34 - 14:37
  و تا حدودی نابیناست، همسر او نمی تواند کار کند،
 • 14:37 - 14:40
  و او هفت فرزند دارد.
 • 14:40 - 14:42
  اما آنچه او می تواند انجام دهید، آشپزی است.
 • 14:42 - 14:45
  او شروع به پخت غذا برای گروهای راهپیمایی کننده کرده
 • 14:45 - 14:48
  که به روستای آنها می آیند و در خانه او غذا می خورند.
 • 14:48 - 14:50
  آنها بر روی زمین می نشینند.
 • 14:50 - 14:52
  او حتی سفره هم ندارد.
 • 14:52 - 14:54
  او خوش مزه ترین غذا را
 • 14:54 - 14:57
  از گیاهان تازه اطراف روستا تولید می کند.
 • 14:57 - 14:59
  بنابر این راه پیمایان بیشتر و بیشتر می آیند.
 • 14:59 - 15:01
  به تازگی او اقدام به کسب در آمد
 • 15:01 - 15:03
  برای پشتیبانی از خانواده اش کرده است.
 • 15:03 - 15:06
  همچنانکه ، او به یکی از افراد تیم ما در آنجا گفته،
 • 15:06 - 15:09
  " شما مرا نمایان کرده اید
 • 15:09 - 15:11
  در روستایی که مردم روزگاری شرم داشتند
 • 15:11 - 15:13
  که به من نگاه کنند."
 • 15:13 - 15:16
  این نیروی بالقوه راه ابراهیم است.
 • 15:16 - 15:18
  در واقع صد ها جوامع مشابه این
 • 15:18 - 15:21
  در سراسر خاورمیانه، در سراسر مسیر وجود دارد.
 • 15:22 - 15:25
  این پتانسیل اساسا در جهت تغییر بازی است.
 • 15:25 - 15:27
  و برای تغییر بازی، شما باید چهار چوب را تغییر دهید.
 • 15:27 - 15:29
  شیوه ای که ما موضوعات را می بینیم--
 • 15:29 - 15:31
  برای تغییر چهار چوب
 • 15:31 - 15:34
  از دشمنی به مهمان نوازی،
 • 15:34 - 15:37
  از ارعابگري به گردشگری.
 • 15:37 - 15:39
  و با این مفهوم، راه ابراهیم
 • 15:39 - 15:41
  یک تغییر دهنده ی بازی است.
 • 15:41 - 15:43
  اجازه دهید که به شما چیزی نشان دهم.
 • 15:43 - 15:45
  من یک بلوط کوچک اینجا دارم
 • 15:45 - 15:47
  که من وقتی که در جاده راه می رفتم چیدم
 • 15:47 - 15:49
  اوایل امسال.
 • 15:49 - 15:51
  البته ، دانه بلوط وابسته به درخت بلوط است-
 • 15:51 - 15:53
  در دل درخت بلوط ، آن رشد کرده،
 • 15:53 - 15:55
  که مرتبط با ابراهیم است.
 • 15:55 - 15:57
  این راه الان مثل دانه بلوط است
 • 15:57 - 15:59
  هنوز در مراحل اولیه اش است.
 • 15:59 - 16:01
  درخت بلوطش (تشبیه از راه در آینده) شبیه چه چیزی خواهد بود؟
 • 16:01 - 16:03
  خوب ، من بر می گردم به دوران کودکیم،
 • 16:03 - 16:05
  که دوران خوبی از آن را ، بعد از تولدم در اینجا شیکاگو ،
 • 16:05 - 16:07
  در اروپا گذراندم.
 • 16:07 - 16:09
  اگر شما در
 • 16:09 - 16:11
  ویرانی های لندن
 • 16:11 - 16:14
  و یا برلین در سال ١٩٤٥ بودید،
 • 16:14 - 16:16
  و شما می گفتید ،
 • 16:16 - 16:18
  " که ٦۰ سال دیگر،
 • 16:18 - 16:20
  اینجا یکی از آرامترین و ثروتمند ترین قسمتهای دنیا خواهد بود"
 • 16:20 - 16:22
  مردم احتمالا" فکر می کردند
 • 16:22 - 16:24
  شما بطور حتم دیوانه هستید.
 • 16:24 - 16:28
  اما آنها به لطف یک هویت مشترک این ایده را به انجام رساندند - اروپا--
 • 16:28 - 16:30
  و یک اقتصاد مشترک.
 • 16:30 - 16:33
  خوب سوال من این است، اگر این در اروپا قابل انجام شدن است،
 • 16:33 - 16:35
  چرا در خاورمیانه نه؟
 • 16:35 - 16:37
  چرا به لطف یک هویت مشترک
 • 16:37 - 16:39
  که داستان ابراهیم است نه ؟
 • 16:39 - 16:41
  و به لطف اقتصاد مشترک
 • 16:41 - 16:44
  که بر پایه ی زمینه خوبی مثل گردشگری بنا شود ؟
 • 16:45 - 16:47
  خوب اجازه دهید نتیجه گیری کنم که
 • 16:47 - 16:50
  با گفتن اینکه در ٣٥ سال گذشته
 • 16:50 - 16:52
  همچنانکه من کار کرده ام
 • 16:52 - 16:54
  در بعضی از خطرناک ترین ، مشکل ترین و رام نشدنی ترین
 • 16:54 - 16:56
  درگیری ها در سراسر جهان،
 • 16:56 - 16:59
  من هنوز یک در گیری را ندیدم
 • 16:59 - 17:02
  که احساس کنم نمی شود آن را حل کرد.
 • 17:02 - 17:04
  البته، این آسان نیست،
 • 17:04 - 17:06
  اما امکان پذیر است.
 • 17:06 - 17:08
  این در آفریقای جنوبی انجام شد.
 • 17:08 - 17:10
  این در ایرلند شمالی صورت پذیرفت.
 • 17:10 - 17:12
  این می تواند در هر جایی صورت پذیرد.
 • 17:12 - 17:14
  به سادگی بستگی به ما دارد.
 • 17:14 - 17:17
  بستگی به ما دارد که جناح سوم را بگیریم.
 • 17:17 - 17:19
  اجازه دهید شما را دعوت کنم
 • 17:19 - 17:21
  به تفکر به جناح سوم،
 • 17:21 - 17:23
  حتی بعنوان یک قدم کوچک.
 • 17:23 - 17:25
  چند لحظه دیگر استراحت می گیریم.
 • 17:25 - 17:27
  به سمت فردی بروید
 • 17:27 - 17:30
  کسی که ازیک فرهنگ متفاوت ، از یک کشور متفاوت،
 • 17:30 - 17:32
  یک نژاد متفاوت،یا برخی متفاوتهای دیگر است،
 • 17:32 - 17:35
  به گفتگو با آنها بپردازید: به آنها گوش فرا دهید.
 • 17:35 - 17:37
  این یک عمل جناح سومی است.
 • 17:37 - 17:39
  این قدم برداشتن در راه ابراهیم است.
 • 17:39 - 17:41
  بعد از گفتگوی تد،
 • 17:41 - 17:43
  چرا راهپیمایی تد نه؟
 • 17:43 - 17:45
  خوب اجازه دهید شما را
 • 17:45 - 17:47
  با سه چیز ترک کنم.
 • 17:47 - 17:50
  اول، راز صلح
 • 17:50 - 17:53
  جناح سوم است.
 • 17:53 - 17:55
  ما جناح سوم هستیم،
 • 17:55 - 17:57
  هر یک از ما،
 • 17:57 - 17:59
  تنها با یک گام،
 • 17:59 - 18:02
  می توانیم دنیا رابگیریم، می توانیم چهان را
 • 18:02 - 18:05
  یک گام به صلح نزدیکتر کنیم.
 • 18:05 - 18:07
  یک ضرب المثل آفریقایی می گوید که:
 • 18:07 - 18:09
  اگر تارهای عنکبوت با هم متحد شوند،
 • 18:09 - 18:12
  می توانند حتی شیر را متوقف کنند."
 • 18:12 - 18:14
  اگر ما قادر باشیم که
 • 18:14 - 18:16
  شبکه های جناح سومی مان را متحد کنیم،
 • 18:16 - 18:19
  ما می توانیم حتی شیر جنگ را متوقف کنیم.
 • 18:19 - 18:21
  بسیار سپاسگزارم
 • 18:21 - 18:23
  تشویق حاضران
Title:
رفتن از " نه" بسوی" آری"
Speaker:
William Ury
Description:

ویلیام یوری، نویسنده " نیل به آری " یک راه برازنده و ساده ( ولی نه آسان) را برای ایجاد توافق ،حتی در سخت ترین شرایط ، از یک کشمکش خانوادگی گرفته تا احتمالا مسئله خاور میانه پیشنهاد می کند .

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:24
soheila Jafari added a translation

Persian subtitles

Revisions