Return to Video

Уилям Ури: Пътят от "Не" към "Да"

 • 0:00 - 0:03
  Добре, темата за трудните преговори
 • 0:03 - 0:05
  ми напомня за една от любимите ми истории
 • 0:05 - 0:07
  от Близкия Изток,
 • 0:07 - 0:10
  за един мъж, който оставя в наследство на тримата си сина 17 камили.
 • 0:10 - 0:13
  На най-големия си, оставя половината си камили,
 • 0:13 - 0:15
  на втория син, оставя една трета от камилите,
 • 0:15 - 0:17
  а на най-малкия син, оставя една девета от камилите си.
 • 0:17 - 0:19
  И тримата братя започват да спорят.
 • 0:19 - 0:21
  17 не се дели на две.
 • 0:21 - 0:23
  Не се дели и на три.
 • 0:23 - 0:25
  Не се дели и на девет.
 • 0:25 - 0:27
  Отношенията нежду братята започват да се обтягат.
 • 0:27 - 0:29
  И накрая, в състояние на отчаяние,
 • 0:29 - 0:32
  те отиват и търсят съвет от една мъдра възрастна жена.
 • 0:32 - 0:34
  Мъдрата възрастна жена помислила върху проблема им известно време,
 • 0:34 - 0:36
  и накрая се върнала при тях и казала:
 • 0:36 - 0:38
  "Добре, не знам дали мога да ви помогна,
 • 0:38 - 0:40
  но най-малкото, ако искате, можете да вземете и моята камила."
 • 0:40 - 0:42
  И така братята вече имали 18 камили.
 • 0:42 - 0:45
  Най-големият син взел своята половина - половината на 18 е девет.
 • 0:45 - 0:48
  Вторият син взел своята една трета - една трета от 18 е шест.
 • 0:48 - 0:50
  А най-малкият син взел своята една девета -
 • 0:50 - 0:52
  една девета от 18 е две.
 • 0:52 - 0:54
  И така камилите на братята стават 17.
 • 0:54 - 0:56
  Останала им една камила.
 • 0:56 - 0:58
  И те я върнали обратно на мъдрата възрастна жена.
 • 0:58 - 1:00
  (Смях)
 • 1:00 - 1:02
  Сега ако помислите върху тази история за момент,
 • 1:02 - 1:04
  ще видите, че тя прилича
 • 1:04 - 1:07
  много на трудните преговори, в които всеки от нас е попадал.
 • 1:07 - 1:09
  И всички те изглеждат сякаш имаме 17 камили - без никакъв шанс за успех.
 • 1:09 - 1:11
  Някак си, това, което трябва да направим
 • 1:11 - 1:14
  е да остъпим крачка назад от ситуациите, като мъдрата възрастна жена,
 • 1:14 - 1:16
  да погледнем на ситуацията със свеж поглед
 • 1:16 - 1:19
  и да намерим своята 18-та камила.
 • 1:20 - 1:22
  А намирането на 18-та камила в световните конфликти
 • 1:22 - 1:25
  е страстта на моя живот.
 • 1:25 - 1:28
  Аз виждам човечеството малко като тези трима братя:
 • 1:28 - 1:30
  всички ние сме едно семейство.
 • 1:30 - 1:32
  Знаем това от научна гледна точка,
 • 1:32 - 1:34
  благодарение на комуникационната революция,
 • 1:34 - 1:37
  и всичките племена на планетата, всички 15 000 племена
 • 1:37 - 1:40
  са във връзка едни с други.
 • 1:40 - 1:42
  И това е едно голямо семейно събиране.
 • 1:42 - 1:44
  И като при всяко семейно събиране,
 • 1:44 - 1:46
  не всичко е мирно и тихо.
 • 1:46 - 1:48
  Има много конфликти.
 • 1:48 - 1:50
  И въпросът е
 • 1:50 - 1:52
  как се справяме с различията си?
 • 1:52 - 1:54
  Как се справяме със съкровените различия,
 • 1:54 - 1:56
  които ни правят склонни към конфликти
 • 1:56 - 1:58
  и карат човешкия гений
 • 1:58 - 2:01
  да създава оръжия за масово унищожение?
 • 2:01 - 2:03
  Това е въпросът.
 • 2:03 - 2:06
  Тъй като прекарах последната по-добра част от цели три десетилетия -
 • 2:06 - 2:08
  почти четири -
 • 2:08 - 2:10
  пътувайки по света,
 • 2:10 - 2:13
  опитвайки се да работя, намесвайки се в конфликти
 • 2:13 - 2:16
  от Югославия до Близкия Изток
 • 2:16 - 2:18
  от Чечения до Венецуела,
 • 2:18 - 2:21
  а това са едни от най-трудните конфликти на планетата,
 • 2:21 - 2:23
  сам си задавам този въпрос.
 • 2:23 - 2:25
  И мисля, че намерих, в известна степен,
 • 2:25 - 2:27
  каква е тайната на мира.
 • 2:27 - 2:30
  На практика е изненадващо проста.
 • 2:30 - 2:33
  Не е нещо лесно, но е просто.
 • 2:33 - 2:35
  Дори не е нещо ново.
 • 2:35 - 2:37
  Може би е едно от най-древните ни наследства като човешки същества.
 • 2:37 - 2:40
  Тайната на мира сме ние.
 • 2:40 - 2:42
  Ние сме тези, които действаме
 • 2:42 - 2:44
  като заобикаляща общност
 • 2:44 - 2:46
  на всеки конфликт,
 • 2:46 - 2:48
  и можем да изиграем конструктивна роля.
 • 2:48 - 2:51
  Нека ви разкажа една история за пример.
 • 2:52 - 2:54
  Преди около 20 години бях в Южна Африка,
 • 2:54 - 2:56
  работейки със страни по тамошния конфликт
 • 2:56 - 2:58
  и има един допълнителен месец,
 • 2:58 - 3:00
  от който няколко дни прекарах,
 • 3:00 - 3:02
  живеейки с различни бушменски племена.
 • 3:02 - 3:05
  Бяха ми много интересни и особено ме вълнуваше как разрешават конфликтите си.
 • 3:06 - 3:08
  Защото, преди всичко, доколкото знаем за историята,
 • 3:08 - 3:10
  те са ловци и събирачи,
 • 3:10 - 3:12
  които живеят почти като предшествениците ни
 • 3:12 - 3:15
  през близо 99 процента от човешката история.
 • 3:15 - 3:18
  И всички мъже имат отровни стрели, които използват за лов -
 • 3:18 - 3:20
  а те са абсолютно винаги с фатален край.
 • 3:20 - 3:22
  И така как се справят с различията?
 • 3:22 - 3:24
  Научих от тях, че
 • 3:24 - 3:27
  когато страстите се нажежат в тези общности,
 • 3:27 - 3:30
  някой отива и скрива отровните стрели далеч от другите
 • 3:30 - 3:34
  и след това всички сядат в кръг като този,
 • 3:34 - 3:37
  и седят, и говорят, и говорят.
 • 3:37 - 3:39
  Може да отнеме два дни, три дни, четири дни,
 • 3:39 - 3:41
  но те не си почиват
 • 3:41 - 3:43
  докато не намерят разрешение
 • 3:43 - 3:45
  или още по-добре - помирение.
 • 3:45 - 3:47
  А ако страстите продължват да са горещи,
 • 3:47 - 3:49
  то те изпращат някой от участниците в конфликта на гости при роднини
 • 3:49 - 3:51
  като време, в което да охлади страстите си.
 • 3:51 - 3:53
  Добре, според мен тази система
 • 3:53 - 3:56
  е това, което ни е помогнало да оцелеем досега,
 • 3:56 - 3:58
  предвид нашите човешки наклонности.
 • 3:58 - 4:01
  Наричам тази система трета страна.
 • 4:01 - 4:03
  Защото ако помислите върху нея,
 • 4:03 - 4:06
  по принцип, когато мислим за конфликт, когато го описваме,
 • 4:06 - 4:08
  винаги има само две страни.
 • 4:08 - 4:10
  Това са араби срещу израелци, работници срещу мениджъри,
 • 4:10 - 4:13
  съпрузи срещу съпруги, републиканци срещу демократи,
 • 4:13 - 4:15
  но това, което често не виждаме
 • 4:15 - 4:17
  е, че винаги има трета страна.
 • 4:17 - 4:19
  И третата страна в конфликта сме ние,
 • 4:19 - 4:21
  това е заобикалящата общност,
 • 4:21 - 4:23
  приятелите, съюзниците,
 • 4:23 - 4:25
  членовете на семейството, съседите.
 • 4:25 - 4:28
  Ние можем да изиграем изключително конструктивна роля.
 • 4:28 - 4:30
  Вероятно най-фундаменталния начин,
 • 4:30 - 4:33
  по който третата страна може да помогне,
 • 4:33 - 4:36
  е като напомни на двете страни какъв е истинският залог.
 • 4:36 - 4:38
  За доброто на децата, на семейството,
 • 4:38 - 4:41
  на общността и в името на нашето бъдеще
 • 4:41 - 4:44
  нека спрем да се караме за момент и да започнем да разговаряме.
 • 4:44 - 4:46
  Защото, смисълът е,
 • 4:46 - 4:48
  че когато сме страна в даден конфликт,
 • 4:48 - 4:50
  е много лесно да загубим перспектива.
 • 4:50 - 4:52
  Много е лесно да реагираме.
 • 4:52 - 4:55
  Човешките същества: ние сме реагиращи машини.
 • 4:55 - 4:57
  И както се казва,
 • 4:57 - 4:59
  когато сме ядосани е най-сигурно да кажем неща,
 • 4:59 - 5:02
  за които после ще съжаляваме.
 • 5:02 - 5:05
  Така че третата страна ни напомня тези неща.
 • 5:05 - 5:07
  Третата страна ни помага да стигнем до балкона,
 • 5:07 - 5:10
  което е метафора за място с по-добра перспектива,
 • 5:10 - 5:13
  докато продължаваме да държим на мушка наградата.
 • 5:13 - 5:16
  Нека ви разкажа кратка история от моя опит в преговорите.
 • 5:16 - 5:19
  Преди няколко години бях фасилитатор
 • 5:19 - 5:21
  в едни много трудни разговори
 • 5:21 - 5:23
  между лидерите на Русия
 • 5:23 - 5:25
  и лидерите на Чечения.
 • 5:25 - 5:27
  Водеше се война, както знаете.
 • 5:27 - 5:29
  И ние се срещнахме в Хага,
 • 5:29 - 5:31
  в Двореца на мира,
 • 5:31 - 5:34
  в същата стая, в която се гледаше делото срещу
 • 5:34 - 5:36
  югославските военни престъпници.
 • 5:36 - 5:38
  Разговорите станаха много напрегнати и
 • 5:38 - 5:40
  вицепрезидента на Чечения
 • 5:40 - 5:43
  започна изказването си, нападайки руснаците с думите:
 • 5:43 - 5:45
  "Трябва да останете точно на тези места,
 • 5:45 - 5:47
  защото ще ви съдят за военни престъпления."
 • 5:47 - 5:49
  След което, напускайки, се обърна към мен и ми каза:
 • 5:49 - 5:51
  "Ти си американец.
 • 5:51 - 5:54
  Погледни какво правите вие американците в Пуерто Рико."
 • 5:54 - 5:57
  И веднага се запитах на ум: "Пуерто Рико? Какво знам за Пуерто Рико?"
 • 5:57 - 5:59
  Започнах да реагирам,
 • 5:59 - 6:02
  но миг след това се заставих да отида до балкона.
 • 6:02 - 6:04
  И след това, когато той направи пауза
 • 6:04 - 6:06
  и всички ме гледаха в очакване на отговор,
 • 6:06 - 6:09
  от перспективата на балкона, успях да му благодаря за забележките
 • 6:09 - 6:12
  и да кажа: "Оценявам критиките ви за моята страна
 • 6:12 - 6:14
  и ги приемам като знак, че се намирам сред приятели,
 • 6:14 - 6:17
  и можем да си говорим открито едни на други.
 • 6:17 - 6:20
  А ние сме тук не за да говорим за Пуерто Рико или за миналото.
 • 6:20 - 6:23
  Ние сме тук, за да видим дали можем да намерим начин
 • 6:23 - 6:26
  да спрем страданията и кръвопролитията в Чечения."
 • 6:26 - 6:29
  Разговорът се върна към основната тема.
 • 6:29 - 6:31
  Това е ролята на третата страна,
 • 6:31 - 6:33
  да помогне да страните да стигнат до балкона.
 • 6:33 - 6:36
  Сега позволете ми да ви отведа до това, което
 • 6:36 - 6:38
  масово се приема за най-трудния конфликт в света,
 • 6:38 - 6:40
  или като най-невъзможния конфликт,
 • 6:40 - 6:42
  или в Близкия Изток.
 • 6:42 - 6:45
  Въпросът е: Къде е третата страна тук?
 • 6:45 - 6:47
  Как можем да отидем до балкона?
 • 6:47 - 6:49
  Не претендирам, че имам решение
 • 6:49 - 6:51
  за конфлика в Близкия Изток,
 • 6:51 - 6:53
  но мисля, че знам каква може да бъде първата стъпка,
 • 6:53 - 6:55
  буквално първата стъпка,
 • 6:55 - 6:58
  нещо, което всеки от нас може да направи като трета страна.
 • 6:58 - 7:00
  Нека първо ви задам един въпрос.
 • 7:00 - 7:02
  Колко от вас
 • 7:02 - 7:04
  през последните години
 • 7:04 - 7:07
  сте се улавяли, че се безпокоите за случващото се в Близкия Изток
 • 7:07 - 7:09
  и се чудите какво всеки един от нас може да направи?
 • 7:09 - 7:11
  Просто от любопитство, колко от вас?
 • 7:11 - 7:14
  Окей, това е по-голямата част от нас.
 • 7:14 - 7:16
  И тук, това е толкова далеч.
 • 7:16 - 7:19
  Защо обръщаме толкова внимание на този конфликт?
 • 7:19 - 7:21
  Дали е заради броя на жертвите?
 • 7:21 - 7:23
  Има стотици повече хора, които умряха
 • 7:23 - 7:25
  в конфликтите в Африка, отколкото в Близкия Изток.
 • 7:25 - 7:27
  Не, това е заради историята,
 • 7:27 - 7:29
  защото се чувстваме лично обвързани
 • 7:29 - 7:31
  в тази история.
 • 7:31 - 7:33
  Без значение дали сме християни, мюсюлмани или евреи
 • 7:33 - 7:35
  религиозни или нерелигиозни,
 • 7:35 - 7:37
  ние приемаме, че имаме пръст в него.
 • 7:37 - 7:40
  Историите имат значение. Като антрополог, знам това.
 • 7:40 - 7:43
  Историите са това, което използваме, за да предаваме знание.
 • 7:43 - 7:45
  Те придават смисъл на живота ни.
 • 7:45 - 7:47
  Това споделяме и тук на TED, разказваме истории.
 • 7:47 - 7:49
  Историите са ключа.
 • 7:49 - 7:52
  И така, намерението ми е,
 • 7:52 - 7:54
  да, нека се опитаме и разрешим политическите въпроси
 • 7:54 - 7:56
  в Близкия Изток,
 • 7:56 - 7:59
  но нека погледнем и към историята.
 • 7:59 - 8:01
  Нека се опитаме да тръгнем по пътя на всичко това.
 • 8:01 - 8:03
  Нека видим дали можем да приложим третата страна към този конфликт.
 • 8:03 - 8:06
  Какво би означавало това? Каква е историята тук?
 • 8:06 - 8:08
  Сега, като антрополози, ние знаем,
 • 8:08 - 8:11
  че всяка култура има история за своя произход.
 • 8:11 - 8:13
  Каква е историята за произхода на Близкия Изток?
 • 8:13 - 8:15
  Ако перифразирам, тя е:
 • 8:15 - 8:18
  Преди 4 000 години, един мъж и семейството му
 • 8:18 - 8:20
  преминали през Близкия Изток
 • 8:20 - 8:23
  и оттогава светът е напълно различен.
 • 8:23 - 8:25
  Този мъж, разбира се,
 • 8:25 - 8:27
  е бил Авраам.
 • 8:27 - 8:29
  А той се е борил за единство,
 • 8:29 - 8:31
  единството на семейството.
 • 8:31 - 8:33
  Той е бащата на всички нас.
 • 8:33 - 8:35
  Не тук не става въпрос само за какво се е борил, а и какви са били посланията му.
 • 8:35 - 8:38
  Основното му послание е за единство,
 • 8:38 - 8:41
  взаимната зависимост на всичко и единството на всичко.
 • 8:41 - 8:44
  А основната му ценност била уважение,
 • 8:44 - 8:46
  доброта към непознатите.
 • 8:46 - 8:49
  И с това го знаят всички, с неговото гостоприемство.
 • 8:49 - 8:51
  Така че в този ред на мисли,
 • 8:51 - 8:53
  той е една символична трета страна
 • 8:53 - 8:55
  в Близкия Изток.
 • 8:55 - 8:58
  Той е този, който ни напомня,
 • 8:58 - 9:00
  че всички ние сме част от нещо по-голямо.
 • 9:00 - 9:02
  Как сте част от голямото -
 • 9:02 - 9:04
  помислете за това за момент.
 • 9:04 - 9:07
  Днес сме изправени пред бича на тероризма.
 • 9:07 - 9:09
  Какво е тероризмът?
 • 9:09 - 9:12
  Тероризмът най-общо казано е да вземеш невинен човек
 • 9:12 - 9:15
  и да го третираш като враг, който да убиеш,
 • 9:15 - 9:17
  за да всееш страх.
 • 9:17 - 9:19
  Кое е обратното на тероризъм?
 • 9:19 - 9:21
  Да вземеш невинен човек
 • 9:21 - 9:23
  и да се отнесеш с него като с приятел,
 • 9:23 - 9:26
  когото посрещаш в дома си
 • 9:26 - 9:28
  с цел да се опиташ и да го разбереш,
 • 9:28 - 9:31
  или за да настъпи взаимно уважение, или любов.
 • 9:31 - 9:33
  Какво би станало, ако
 • 9:33 - 9:36
  вземем историята на Авраам,
 • 9:36 - 9:38
  която е историята на трета страна,
 • 9:38 - 9:40
  какво ако може да стане -
 • 9:40 - 9:43
  защото Авраам означава гостоприемство -
 • 9:43 - 9:46
  какво би станало ако това може да бъде противоотрова за тероризма?
 • 9:46 - 9:48
  Какво би станало, ако това може да бъде ваксина
 • 9:48 - 9:50
  срещу религиозната нетолерантност?
 • 9:50 - 9:53
  Как бихте вдъхнали живот на тази история?
 • 9:53 - 9:55
  Не е достатъчно само да разкажете история -
 • 9:55 - 9:57
  това е въздействащо -
 • 9:57 - 9:59
  но хората искат да изживеят историята.
 • 9:59 - 10:02
  Те искат да бъдат в състояние да се потопят в историята. Как ще го направите?
 • 10:02 - 10:05
  Към това бяха насочени мислите ми - как можем да го направим.
 • 10:05 - 10:07
  И ето каква се оказа първата стъпка тук.
 • 10:07 - 10:09
  Защото най-простият начин да го направим,
 • 10:09 - 10:12
  е всеки от нас да отиде да се разходи.
 • 10:12 - 10:15
  Да отидете да се разходите по стъпките на Авраам.
 • 10:15 - 10:18
  Да проследите стъпките на Авраам.
 • 10:18 - 10:21
  Защото ходенето притежава истинска сила.
 • 10:21 - 10:24
  Нали знаете, от антропологична гледна точка, ходейки сме станали хора.
 • 10:24 - 10:26
  Смешно е, когато ходите,
 • 10:26 - 10:28
  вие вървите един до друг
 • 10:28 - 10:31
  в една и съща посока.
 • 10:31 - 10:33
  Ако се приближа до лицето ви
 • 10:33 - 10:36
  и застана съвсем близко до вас,
 • 10:36 - 10:39
  ще се почувствате заплашени.
 • 10:39 - 10:41
  Но ако вървим рамо до рамо
 • 10:41 - 10:43
  дори и раменете ни да се докосват,
 • 10:43 - 10:45
  няма да има никакъв проблем.
 • 10:45 - 10:47
  Кой се бие докато ходи?
 • 10:47 - 10:50
  Това е причината при преговори, когато ситуацията се нажежи,
 • 10:50 - 10:52
  хората да отидат да се разходят в гората.
 • 10:52 - 10:54
  И така, идеята, която ми дойде
 • 10:54 - 10:56
  и която ме вдъхнови, е
 • 10:56 - 10:58
  за пътека, път -
 • 10:58 - 11:01
  помислете за Пътя на коприната, за Природна пътека на Апалачите,
 • 11:01 - 11:03
  за път, който да проследи стъпките
 • 11:03 - 11:05
  на Авраам.
 • 11:05 - 11:07
  Хората казват: "Това е лудост. Не можеш.
 • 11:07 - 11:10
  Не можеш да минеш по стъпките на Авраам. Много несигурно е.
 • 11:10 - 11:12
  Трябва да прекосиш всички тези граници.
 • 11:12 - 11:14
  Трябва да прекосиш 10 различни страни от Близкия Изток,
 • 11:14 - 11:16
  защото той е искал всички те да бъдат единни."
 • 11:16 - 11:18
  И така в Харвард проучихме идеята.
 • 11:18 - 11:20
  Направихме своя надлежна проверка.
 • 11:20 - 11:22
  И след това, след няколко години, една група от нас,
 • 11:22 - 11:24
  около 25 човека от 10 различни страни,
 • 11:24 - 11:26
  решихме да видим дали можем да минем по стъпките на Авраам,
 • 11:26 - 11:29
  тръгвайки от родния му град Урфа
 • 11:29 - 11:32
  в Южна Турция, Северна Месопотамия.
 • 11:32 - 11:35
  След това взехме автобус и походихме малко,
 • 11:35 - 11:37
  и стигнахме до Харан,
 • 11:37 - 11:40
  където, според Библията, той започва своя път.
 • 11:40 - 11:42
  След това прекосихме границата и влязохме в Сирия при Алепо,
 • 11:42 - 11:44
  който носи името на Авраам.
 • 11:44 - 11:46
  Стигнахме и до Дамаск,
 • 11:46 - 11:48
  който има дълга история, асоциирана с Авраам.
 • 11:48 - 11:51
  Стигнахме и до Северна Йордания,
 • 11:51 - 11:53
  до Йерусалим,
 • 11:53 - 11:56
  който целият е свързан с Авраам, до Витлеем,
 • 11:56 - 11:58
  и накрая до мястото, където е погребан
 • 11:58 - 12:00
  в Хеброн.
 • 12:00 - 12:02
  На практика, изминахме пътя от мястото на раждането до смъртта.
 • 12:02 - 12:05
  Показахме, че може да се направи. Беше невероятно пътешествие.
 • 12:05 - 12:07
  Нека ви задам един въпрос.
 • 12:07 - 12:09
  Колко от вас са изпитали усещането
 • 12:09 - 12:11
  да се озоват сред непознати
 • 12:11 - 12:13
  или на непознато място,
 • 12:13 - 12:16
  и напълно непознат, перфектно непознат,
 • 12:16 - 12:19
  да дойде до вас, и да ви покаже добрите си намерения,
 • 12:19 - 12:21
  а защо не и да ви покани в дома си, да ви даде нещо за пиене,
 • 12:21 - 12:23
  чаша кафе, храна?
 • 12:23 - 12:25
  Колко от вас са преживели някога подобно нещо?
 • 12:25 - 12:27
  Това е смисълът
 • 12:27 - 12:29
  да вървим по стъпките на Авраам.
 • 12:29 - 12:31
  Но това е и което откриваме, когато отидете в тези градчета в Близкия Изток,
 • 12:31 - 12:33
  и където очаквате враждебност,
 • 12:33 - 12:35
  а срещате най-страхотното гостоприемство,
 • 12:35 - 12:37
  и всичко това, свързано с Авраам.
 • 12:37 - 12:39
  "В името на отец Авраам,
 • 12:39 - 12:41
  нека ви предложа храна."
 • 12:41 - 12:43
  И така ние открихме, че
 • 12:43 - 12:46
  Авраам не е просто герой от книга за тези хора,
 • 12:46 - 12:49
  за тях той е жив, живее с тях.
 • 12:49 - 12:51
  И за да направя дългата история кратка,
 • 12:51 - 12:53
  през последните няколко години
 • 12:53 - 12:55
  хиляди хора
 • 12:55 - 12:57
  започнаха да вървят по стъпките на Авраам
 • 12:57 - 12:59
  в Близкия Изток,
 • 12:59 - 13:02
  наслаждавайки се на гостоприемството на местните хора.
 • 13:02 - 13:04
  Те започнаха да се разхождат
 • 13:04 - 13:06
  из Израел и Палестина,
 • 13:06 - 13:08
  Йордания, Турция и Сирия.
 • 13:08 - 13:10
  Това е невероятно преживяване.
 • 13:10 - 13:12
  Мъже, жени, млади хора, възрастни хора -
 • 13:12 - 13:15
  повече жени, отколкото мъже, на практика, и това е интересно.
 • 13:15 - 13:17
  За тези, които не могат да се разходят,
 • 13:17 - 13:19
  които не могат да отидат точно сега на тези места,
 • 13:19 - 13:21
  хората започнаха да организират разходки
 • 13:21 - 13:23
  в градовете, в техните собствени общности.
 • 13:23 - 13:25
  В Синсинати, например, бе организирана разходка
 • 13:25 - 13:27
  през църква, джамия и синагога
 • 13:27 - 13:29
  и всички заедно похапнаха Авраамова храна.
 • 13:29 - 13:31
  Това бе ден по стъпките на Авраам.
 • 13:31 - 13:33
  В Сао Паоло, Бразизия, това се превърна в традиционно годишно събитие
 • 13:33 - 13:35
  за хиляди хора, които бягат по
 • 13:35 - 13:37
  стъпките на Авраам,
 • 13:37 - 13:39
  обединявайки различните общности.
 • 13:39 - 13:42
  На медиите им харесва, направо обожават тези събития.
 • 13:42 - 13:44
  Те ги отразяват широко,
 • 13:44 - 13:46
  защото са визуални
 • 13:46 - 13:48
  и разпространяват идеята,
 • 13:48 - 13:50
  тази идея на Авраамовата гостоприемност,
 • 13:50 - 13:52
  на добротата към непознатите.
 • 13:52 - 13:54
  И само преди няколко седмици,
 • 13:54 - 13:56
  имаше репортаж по Националното обществено радио по темата.
 • 13:56 - 13:58
  Последния месец,
 • 13:58 - 14:00
  имаше статия във вестник "Гардиън"
 • 14:00 - 14:03
  в Манчестърския "Гардиън" по темата -
 • 14:03 - 14:06
  цели две страници.
 • 14:06 - 14:09
  И в този матариал бе цитиран селянин,
 • 14:09 - 14:12
  който казва: "Това пътуване ни свързва със света."
 • 14:12 - 14:15
  Казва, че е като светлина, която идва в живота ни.
 • 14:15 - 14:17
  Дава ни надежда.
 • 14:17 - 14:19
  И в крайна сметка всичко е именно за това.
 • 14:19 - 14:22
  Но не е и само за психологията,
 • 14:22 - 14:24
  свързано е и с икономиката,
 • 14:24 - 14:26
  защото когато хората ходят, те харчат пари.
 • 14:26 - 14:29
  И тази жена тук, Ум Ахмад,
 • 14:29 - 14:32
  е жена, която живее по пътя в Северна Йордания.
 • 14:32 - 14:34
  Тя е отчайващо бедна.
 • 14:34 - 14:37
  Тя е частично сляпа, мъжът й не може да работи,
 • 14:37 - 14:40
  и има седем деца.
 • 14:40 - 14:42
  Но това, което може да прави, е да готви.
 • 14:42 - 14:45
  И така тя започва да готви за някои от групите пътуващи,
 • 14:45 - 14:48
  които минават през селцето и я предлага в дома си.
 • 14:48 - 14:50
  Те сядат на пода.
 • 14:50 - 14:52
  Тя дори няма покривка за масата..
 • 14:52 - 14:54
  Но прави най-вкусната храна,
 • 14:54 - 14:57
  която приготвя със свежи продукти от близките селца.
 • 14:57 - 14:59
  И така идват все повече и повече пътешественици.
 • 14:59 - 15:01
  И не след дълго тя започва да печели
 • 15:01 - 15:03
  и така подпомага семейството си.
 • 15:03 - 15:06
  И пред екипа ни сподели:
 • 15:06 - 15:09
  "Вие ме направихте видима
 • 15:09 - 15:11
  в селце, в което хората доскоро се срамуваха
 • 15:11 - 15:13
  да ме погледнат."
 • 15:13 - 15:16
  Това е потенциалът, ако тръгнете по стъпките на Авраам.
 • 15:16 - 15:18
  Буквално има стотици общности от този вид
 • 15:18 - 15:21
  из Близкия Изток, разположени по пътя.
 • 15:22 - 15:25
  Потенциалът е в това да се промени играта.
 • 15:25 - 15:27
  А за да промените играта, трябва да промените рамката,
 • 15:27 - 15:29
  начина, по който виждаме нещата -
 • 15:29 - 15:31
  да променим рамката
 • 15:31 - 15:34
  от враждебност към гостоприемство,
 • 15:34 - 15:37
  от тероризъм към туризъм.
 • 15:37 - 15:39
  И в този смисъл, вървенето по стъпките на Авраам
 • 15:39 - 15:41
  е промяна в правилата на играта.
 • 15:41 - 15:43
  Нека ви покажа едно нещо.
 • 15:43 - 15:45
  Тук имам малък жълъд,
 • 15:45 - 15:47
  който си намерих докато ходех по стъпките
 • 15:47 - 15:49
  по-рано тази година.
 • 15:49 - 15:51
  Разбира се, че свързваме жълъда с дъба -
 • 15:51 - 15:53
  расте на дъбово дърво,
 • 15:53 - 15:55
  което пък свързваме с Авраам.
 • 15:55 - 15:57
  Пътеката сега е като жълъд -
 • 15:57 - 15:59
  все още е в своята начална фаза.
 • 15:59 - 16:01
  Как изглежда дъбовото дърво?
 • 16:01 - 16:03
  Ако се върна към детството си,
 • 16:03 - 16:05
  сериозна част от което прекарах, въпреки че съм роден тук в Чикаго,
 • 16:05 - 16:07
  аз го прекарах в Европа.
 • 16:07 - 16:09
  Ако сте били
 • 16:09 - 16:11
  сред руините, да кажем, на Лондон
 • 16:11 - 16:14
  през 1945 г., или в Берлин,
 • 16:14 - 16:16
  и кажете:
 • 16:16 - 16:18
  "60 години по-късно
 • 16:18 - 16:20
  това ще бъде най-мирното, проспериращо място на планетата",
 • 16:20 - 16:22
  хората биха решили,
 • 16:22 - 16:24
  че вие не сте в ред.
 • 16:24 - 16:28
  Но те го постигнаха благодарение на обща идентичност - Европа -
 • 16:28 - 16:30
  и обща икономика.
 • 16:30 - 16:33
  Така че въпросът ми е, ако това може да се случи в Европа,
 • 16:33 - 16:35
  защо да не може да се случи и в Близкия Изток?
 • 16:35 - 16:37
  Защо не, благодарение на общата идентичност -
 • 16:37 - 16:39
  което е историята на Авраам -
 • 16:39 - 16:41
  и благодарение на общата икономика,
 • 16:41 - 16:44
  която ще се базира в голяма част на туризма?
 • 16:45 - 16:47
  Позволете ми да завърша,
 • 16:47 - 16:50
  като кажа, че през последните 35 години,
 • 16:50 - 16:52
  докато работех
 • 16:52 - 16:54
  по някои от най-опасните, трудните и неподатливи
 • 16:54 - 16:56
  конфликти по планетата,
 • 16:56 - 16:59
  все още ми предстои да видя един конфликт,
 • 16:59 - 17:02
  който според мен да не може да се трансформира.
 • 17:02 - 17:04
  Не е лесно, разбира се,
 • 17:04 - 17:06
  но е възможно.
 • 17:06 - 17:08
  Случи се в Южна Африка.
 • 17:08 - 17:10
  Случи се в Северна Ирландия.
 • 17:10 - 17:12
  Може да се случи навсякъде.
 • 17:12 - 17:14
  Просто зависи от нас.
 • 17:14 - 17:17
  Зависи от нас да станем трета страна.
 • 17:17 - 17:19
  Позволете ми да ви поканя
 • 17:19 - 17:21
  да помислите върху възможността да станете трета страна,
 • 17:21 - 17:23
  като направите съвсем малка стъпка.
 • 17:23 - 17:25
  Скоро ще излезем в почивка.
 • 17:25 - 17:27
  Просто се приближете към някой,
 • 17:27 - 17:30
  който е от различна култура, страна,
 • 17:30 - 17:32
  етност, или с когото имате други различия
 • 17:32 - 17:35
  и започнете разговор с него. Изслушайте го.
 • 17:35 - 17:37
  Това е действие на третата страна.
 • 17:37 - 17:39
  Това означава да тръгнете по стъпките на Авраам.
 • 17:39 - 17:41
  След TEDTalk (ТЕД лекция),
 • 17:41 - 17:43
  защо не една TEDWalk (ТЕД разходка)?
 • 17:43 - 17:45
  Разрешете ми да ви оставя
 • 17:45 - 17:47
  с три неща.
 • 17:47 - 17:50
  Първото е, тайната на мира
 • 17:50 - 17:53
  е третата страна.
 • 17:53 - 17:55
  Третата страна сме ние,
 • 17:55 - 17:57
  всеки един от нас,
 • 17:57 - 17:59
  с всяка отделна стъпка,
 • 17:59 - 18:02
  може да премести света, да помогне на света
 • 18:02 - 18:05
  да се озове една стъпка по-близо до мира.
 • 18:05 - 18:07
  Има стара африканска поговорка, която казва:
 • 18:07 - 18:09
  "Когато паяжините се обединят,
 • 18:09 - 18:12
  в тях може да се хване дори лъв."
 • 18:12 - 18:14
  Ако съумеем да обединим
 • 18:14 - 18:16
  нашите мрежи за мир на всички трети страни,
 • 18:16 - 18:19
  ние дори можем да спрем лъва.
 • 18:19 - 18:21
  Много ви благодаря.
 • 18:21 - 18:23
  (Ръкопляскане)
Title:
Уилям Ури: Пътят от "Не" към "Да"
Speaker:
William Ury
Description:

Уилям Ури, автор на "Да стигнем до "Да", предлага елегантен, прост (но не и лесен) начин за постигане на съгласие дори и в най-трудните ситуации - от семейни конфликти до, вероятно, Близкия Изток.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:24
Dessislava Boshnakova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions