TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve EŞİTSİZLİK - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Title:
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve EŞİTSİZLİK - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
Description:

Liberal ve cumhuriyetçi bakışın kadın yurttaşlığına yönelik görüşlerini
karşılaştırabilme
Feminist bakışın ana akım vatandaşlık
söylemine yönelik eleştirilerini
sıralayabilme
Yeni vatandaşlık biçimlerini ve temel
özelliklerini sıralayabilme

more » « less
Video Language:
Turkish
Duration:
10:35
Format: Youtube Primary Original

Subtitles download

Incomplete subtitles (1)