Marathi subtitles

← डीन ओर्निश म्हणतात तुमचे जीन्स (अनुवांशिक गुण) म्हणजे तुमचे भाग्य नव्हे

डीन ओर्निश यांचे नवीन संशोधन दर्शविते की आरोग्याला पूरक जीवनशैली आणि पथ्ये पाळली तर त्याचा मनुष्यावर अनुवांशिक पातळीपर्यंत परिणाम पडतो. उदाहरणार्थ, ते म्हणतात, जर तुम्ही स्वस्थ सवयी अंगीकारल्या, पोषक अन्न घेतलं, जास्त व्यायाम आणि प्रेम केलं, तर तुमच्या मेंदूच्या पेशींची संख्या वाढते.

Get Embed Code
55 Languages