Hebrew subtitles

הגנים שלכם לא חורצים את גורלכם

דין אורניש משתף אותנו במחקר חדש שמראה כיצד אימוץ של הרגלי אורח חיים בריאים יכול להשפיע על האדם ברמה הגנטית. לדוגמא, הוא אומר, כאשר אתם חיים חיים בריאים יותר, אוכלים טוב יותר, מתעמלים ואוהבים יותר, מספר תאי המוח שלכם למעשה גדל.

חברות המוזכרות בהרצאה זו:
Navigenix
DNA Direct
23andME

Get Embed Code
55 Languages