YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← Hogyan változtathatjuk a rasszizmus kérdését megoldhatóvá?

Get Embed Code
21 Languages

Showing Revision 13 created 11/22/2019 by Zsófia Herczeg.

 1. Mikor munkám során
  először találkozom valakivel,
 2. az illető gyakorta indíttatva érzi magát,
  hogy kijelentést tegyen rólam,
 3. valami ehhez hasonlót:
 4. "Nahát, tudom, hogy a rendőrfőnökök
 5. miért szeretik legféltettebb sötét
  titkaikat is megosztani veled.
 6. Phil, pszichológiai doktorátusoddal
 7. és fényes kopasz fejeddel
 8. te vagy a Sötét doktor Phil, ugye?"
 9. (Nevetés)

 10. Mindenkinek, akitől ezt hallottam,

 11. köszönetet szeretnék mondani,
 12. mert először hallottam ezt a viccet.
 13. (Nevetés)

 14. De a többiek, remélem, elhiszik nekem,

 15. hogy egyik rendőrfőnök
  sem azért szeret velem beszélgetni,
 16. mert azt hiszi, hogy klinikai
  szakpszichológus vagyok.
 17. Nem vagyok az.
 18. Gőzöm sincs, mit tett önökkel az anyjuk,
  és segíteni sem tudok.
 19. (Nevetés)

 20. Azért szeretnek beszélgetni
  velem a rendőrfőnökök,

 21. mert szakértő vagyok olyan problémában,
  melyet képtelenek megoldani:
 22. a szakmájukban lévő rasszizmusban.
 23. Szakértelmem tudós mivoltomból adódik;
 24. kutatom, hogy agyunk miként
  kapcsolja össze a feketeséget a bűnnel,
 25. és miért érzékeli a fekete srácokat
  a koruknál idősebbnek.
 26. Meg a rendőrök mostani viselkedésének
  tanulmányozásából származik,
 27. s innen tudom, hogy az USA-ban évente
 28. kb. minden ötödik felnőtt
 29. kapcsolatba kerül a bűnüldöző szervekkel.
 30. Közülük egymilliónál
  a rendőrség erőszakot alkalmaz.
 31. S ha valaki fekete,
 32. kétszer-négyszer valószínűbb,
  hogy erőszak éri,
 33. mintha fehér lenne.
 34. Nemcsak ismerem, de saját bőrömön is
  éreztem e statisztikákat.
 35. Ismerem a rám törő félelmet,
  mikor a rendőr előveszi a fegyverét,
 36. és a pánikot, mikor rájövök:
  13 éves keresztfiamat tévedésből
 37. elég idősnek hiheti ahhoz,
  hogy fenyegetésnek tartsa.
 38. Mikor egy rendőrfőnök
 39. vagy egy pap
 40. vagy egy imám vagy anya fölhív,
 41. miután a rendőr újabb fegyvertelen
  fekete fiúra lőtt rá,
 42. megértem a hangjukban rejlő fájdalmat.
 43. A fájdalom szívszaggató, mikor képtelen
  megoldani a halálos problémát.
 44. Szívgyötrő, mikor tenni
  szeretnénk valamit,
 45. ami egyszerre látszik
  szükségesnek és lehetetlennek.
 46. Ezt érezzük, mikor próbáljuk
  a rasszizmust megszüntetni.
 47. Szükséges és lehetetlen.
 48. Azért beszélgetnek velem,
  mert szakértő vagyok,

 49. de kétlem, sorba állnának-e,
  hogy dr. Phil díványára feküdjenek,
 50. ha közölném velük,
  hogy a dolog reménytelen.
 51. Minden kutatásom,
 52. évtizednyi munkám
 53. a Rendőri Igazságossági Központban
 54. arra a következtetésre vezet –
 55. a rasszizmus minden
  szívfájdalma közepette –,
 56. hogy sajnos,
 57. a rasszizmus megoldása
  lehetetlennek látszik,
 58. mert rasszizmus-definíciónk
  teszi lehetetlenné.
 59. De nem kell ennek így lennie.
 60. Elmondom, mire gondolok.
 61. A rasszizmus leggyakoribb definíciója:
 62. a rasszista viselkedés
  a fertőzött szívek és elmék terméke.
 63. Mikor figyelik, hogyan beszélünk
  a rasszizmus orvoslásáról,
 64. világosan hallható.
 65. "Ki kell irtani a gyűlöletet.
 66. Küzdeni kell a tudatlanság ellen."
 67. Szívek és elmék, ugyebár.
 68. Az egyetlen baj a definícióval,
  hogy teljesen téves:
 69. tudományosan meg egyébként is.
 70. A szociálpszichológia egyik alaptétele,
 71. hogy az attitűd kevéssé
  jelzi előre a viselkedést,
 72. de van ennél fontosabb.
 73. A fekete közösség még
  soha nem azért vonult utcára,
 74. hogy követelje: a fehérek
  szeressenek jobban minket.
 75. A közösségek a gyilkosságok
  megszüntetéséért vonulnak föl,
 76. mert a rasszizmust a viselkedés,
  és nem az érzések jellemzik.
 77. Még akkor is, mikor polgárjogi vezetők,
 78. pl. King és Fannie Lou Hamer
  a szeretet nyelvezetét használták,
 79. a szegregációval
 80. és brutalitással jellemezhető
  rasszizmus ellen küzdöttek.
 81. A tettek fontosabbak az érzéseknél.
 82. Azok a vezetők mind egyetértenének azzal,
 83. hogy ha a rasszizmus definíciója
 84. megnehezíti a rasszizmus
  okozta jogsérelmek észlelését,
 85. az nem csupán rossz.
 86. A definíció, amely a jogsértés
  elkövetőjének szándékával törődik többet,
 87. és nem a sértett félnek okozott kárral,
 88. maga is rasszista.
 89. De ha a rasszizmus definíciójában
  az attitűdről a viselkedésre váltunk,

 90. a problémát már a lehetetlenről
  a megoldhatóra váltottuk.
 91. Mert a viselkedés mérhető.
 92. Ha a probléma mérhető,
 93. akkor rábukkanhatunk a szervezeti
  siker egyetlen általános szabályára.
 94. Megvan a probléma vagy a cél, mérhetjük;
 95. onnan már mi dolgozunk a mutatóval.

 96. Ha minden szervezet így méri a sikert,
 97. rendőrségi ügyekben miért nem így teszünk?
 98. De már így teszünk.

 99. A rendőrség már alkalmazza
  az adatokon alapuló felelősségre vonást,
 100. egyelőre bűnügyekben.
 101. Az USA rendőrsége zömmel
 102. a CompStat nevű rendszert használja.
 103. Ez folyamat, amely helyes alkalmazáskor
 104. azonosítja a bűncselekmények adatait,
 105. nyomon követi őket,
  azonosítja a mintázatokat,
 106. majd lehetővé teszi,
  hogy a rendőrség teljesítse
 107. a közbiztonsági céljait.
 108. Ez általában a rendőrök figyelmének
  vagy a rendőri erők szabályozásával
 109. vagy a rendőri magatartás
  változtatásával érhető el.
 110. Ha sorozatos rablások észlelhetők
  valamely környéken,
 111. növeljük ott a járőrözést.
 112. Ha az emberölések szaporodnak el,
 113. az okot kutatva fölkeressük a közösséget,
 114. és a rendőri viselkedés változtatásával
  közösen szorítjuk vissza az erőszakot.
 115. Ha a mérhető viselkedés szempontjából
  definiáljuk a rasszizmust.
 116. ugyanezt tesszük.
 117. CompStatot állíthatunk össze
  az igazságszolgáltatáshoz is.
 118. Pontosan ezt teszi a Rendőri
  Igazságossági Központ.
 119. Elmondom, hogyan működik.
 120. A rendőrségi megbízást követően
  elintézzük a jogi ügyeket,

 121. beszélünk a közösséggel,
 122. majd elemezzük az adatokat.
 123. Az elemzések célja megállapítani,
  hogyan jelzi előre
 124. a bűnözés és a szegénység mértéke,
  valamint a lakosság összetétele
 125. például a rendőri erő használatát?
 126. Tegyük fel, e tényezők előrejelzik,
 127. hogy ilyen sok feketével szemben
  fog erőt alkalmazni a rendőrség.
 128. Érthető?
 129. A következő kérdésünk,
 130. hogy hány feketét érint
 131. a rendőri erő alkalmazása?
 132. Mondjuk, ennyit.
 133. Mitől van a szakadék?
 134. A szakadék nagy része a különbség aközött,
 135. amit taktikai és viselkedési eszközeivel
 136. a rendőrség előre láthatólag
  nem képes kezelni,
 137. illetve képes kezelni.
 138. Azokat a súrlódási helyzeteket
 139. vagy városrészeket keressük,
 140. ahol a szakadék a legnagyobb,
 141. és akkor partnereinknek mondhatjuk:
 142. "Figyelj csak, először ezt oldd meg!"
 143. Ezt a gyógymódot el tudják
  fogadni a rendőrfőnökök,
 144. mert a rasszizmus történetében
  semmi sem izgalmasabb
 145. a megoldható problémánál.
 146. Ha a minneapolisi lakosság
  arra kérné a rendőrséget,

 147. javítsanak a rendőri munkában
  a rasszizmust illető erkölcsi hibákon,
 148. kétlem, hogy tudnák, mi a teendő.
 149. Ám ha e helyett a lakosság azt mondaná:
 150. "Adataik szerint verik a hajléktalanokat.
 151. Felhagynának vele?"
 152. Ebből a rendőrség értene.
 153. Így is történt.
 154. 2015-ben a minneapolisi rendőrség közölte,
 155. hogy a lakosság nyugtalan, mert a rendőrök
  túl gyakran alkalmaznak erőt.
 156. Megmutattuk nekik,
  hogyan deríthetik ki az adataikból,
 157. mely helyzetben lehetne elkerülhető
  az erő alkalmazása.
 158. Az adatokból kiderül,
 159. hogy mikor aránytalanul
  nagy volt az erő alkalmazása,
 160. mindig hajléktalan, mentálisan beteg
  vagy kábítószeres is
 161. részese volt a történetnek,
  vagy mindhárom összetevő megvolt.
 162. A vártnál nagyobb mértékben
  játszottak szerepet
 163. az említett tényezők.
 164. Ez a szakadék.

 165. A következő kérdés a miért.
 166. A hajléktalanoknak gyakran
  szolgáltatásokra van szükségük,
 167. melyek ha nincsenek meg,
  ha nem kapják meg a gyógyszereiket,
 168. elvesztik helyüket a szállón,
 169. valószínűbb, hogy viselkedésük
  miatt a lakosság végül rendőrt hív.
 170. A kiszálló rendőr valószínűleg
 171. vonakodik közbeavatkozni,
 172. gyakorta azért, mert semmi
  törvénytelent nem követtek el,
 173. csupán csak az utcán élnek.
 174. Nem az volt a gond, mintha más képzés kéne
  a minneapolisi rendőröknek,
 175. hanem az, hogy a lakosság
  mindenekelőtt a rendőrökhöz fordul
 176. a súlyos kábítószeresek
  s a hajléktalanság "kezelése" érdekében.
 177. Minneapolis városa módot talált
  szociális szolgáltatások
 178. és városi források nyújtására
  a hajléktalanoknak,
 179. mielőtt bárki is rendőrt hívna.
 180. (Taps)

 181. De nem mindig a hajléktalanság a baj.

 182. Néha a bevándorlási hivataltól
  való félelem okozza,
 183. mint korábban Salt Lake Cityben
  vagy most Houstonban,
 184. ahol a rendőrfőnökök közölték:
 185. "Senkit sem utasítunk ki
  csak azért, mert a 911-et hívja."
 186. Vagy a gyalogos üldözések esetében,
 187. például Las Vegasban,
 188. ahol meg kellett tanítani a rendőröknek,
  hogy olyankor ne kapják föl a vizet,
 189. vegyenek egy nagy levegőt –
  ne engedjék, hogy elmérgesedjen a helyzet.
 190. Hasonló a helyzet
  Oaklandben a motozásoknál,
 191. mikor San Joséban az embereket
  kirángatják a kocsijukból,
 192. amikor járőröznek Pittsburghben
 193. az ún. hármas környéken,
 194. s a baltimore-i vízparthoz
  legközelebbi "fekete" környéken.
 195. Minden város,
 196. amennyiben megoldható ügyet lát,
 197. nekifog a megoldásnak.
 198. Partnereink összességében átlagosan
  25%-kal kevesebb letartóztatásról,
 199. kevesebb erőszakos esetről
 200. és 13%-kal kevesebb, rendőr
  okozta sérülésről számoltak be.
 201. A legnagyobb szakadékokat kimutatva
 202. és a rendőrök figyelmét
  a megoldásokra irányítva
 203. adatokra alapozott "védőoltást" adhatunk
  a rendőri munkában lévő rasszizmus ellen.
 204. Most 40 várossal alakíthatunk ki
  partneri viszonyt.

 205. Eszerint ha azt akarjuk,
  hogy az USA ne rokkanjon bele
 206. lehetetlen problémák megoldásába,
 207. sokkal nagyobb infrastruktúrára
  lesz szükségünk.
 208. Mert célunk,
  hogy eszközeinket elterjesszük
 209. a ragyogó eltökélt szervezők
 210. s a reformgondolkodású rendőrfőnökök közt.
 211. Ehhez olyasféle közös akaratra
  lesz szükség,
 212. mint ami deszegregált iskolákhoz vezetett
 213. és ahhoz, hogy polgárjogot kapjanak
  egykori rabszolgák gyermekei,
 214. hogy megteremthessük
  az "egészségügyi" rendszert,
 215. amely képes eljuttatni
  ezt a védőoltást az egész országba.
 216. Mert merész elképzelésünk,
 217. hogy a CompStatot
 218. a százmillió főt kiszolgáló rendőrséghez
  juttassuk el az USA-ban
 219. a következő öt évben.
 220. (Taps és üdvrivalgás)

 221. Így eszközökkel látnánk el az USA 1/3-át,
  amely csökkentené a letartóztatásban,

 222. a rendőri megállításban és az erő
  alkalmazásában a rasszizmust.
 223. Ezek az eszközök csökkentenék
  a megfizethetetlen óvadokok kiszabását
 224. s a tömeges bebörtönzés mértékét,
 225. a családok labilitását,
 226. az idült mentális betegségek
  és súlyos drogozás hatását is.
 227. Továbbá minden kórét, melyet torz
  bűnügyi rendszerünk csak súlyosbít.
 228. Mert minden megelőzött
  szükségtelen letartóztatás
 229. családokat óv meg attól,
  hogy a rendszer borzalmait elszenvedjék.
 230. Akárcsak minden elő nem vett lőfegyver
 231. egész közösséget óv meg
  az egész életre szóló bánattól.
 232. Közülünk mindenki

 233. a neki fontos dolgokat méri.
 234. A cégek a nyereséget mérik,
 235. a jó diákok az osztályzataikra figyelnek,
 236. a családok a gyerekek növekedését
 237. az ajtófélfán jegyzik.
 238. Mindannyian a nekünk
  legfontosabb dolgokat mérjük.
 239. Ezért érzünk mellőzöttséget,
 240. mikor senki sem törődik
  semminek a mérésével sem.
 241. Az utóbbi 250 évben

 242. a rasszizmussal és a rendőri munkával
  kapcsolatos problémákat úgy jellemeztük,
 243. hogy lehetetlen mérni őket.
 244. De a mai tudomány szerint
  megváltoztathatjuk a definíciót.
 245. A Rendőri Igazságossági Központ
  munkatársaival együtt úgy hiszem,
 246. hogy talán nagyobb mértékben mértük meg
 247. a rendőri viselkedést,
  mint előttünk bárki.
 248. Ha egyszer megvan az akarat
 249. és a szükséges források,
 250. akkor ez lehet az a nemzedék,
 251. amely már nem érzi a rasszizmust
  megoldhatatlan problémának,
 252. ehelyett úgy érzékeli,
 253. hogy ami oly régóta szükséges,
  már lehetséges is.
 254. Köszönöm.

 255. (Taps és ujjongás)