YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Polish subtitles

← Najsłynniejszy lekarz starożytnego Rzymu - Ramon Glazov

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 41 created 11/14/2019 by Marta Grochowalska.

 1. W połowie XVI wieku
 2. młody, utalentowany anatom Andreas
  Vesalius dokonał szokującego odkrycia:
 3. w najsłynniejszych na świecie tekstach
  o anatomii człowieka były błędy.
 4. Nie tylko pomijały wiele
  szczegółów ludzkiego ciała,
 5. ale opisywały też organy
  małp i innych ssaków.
 6. Mimo że Vesalius wiedział, że ma rację,
 7. ogłoszenie tego oznaczałoby
  podważenie autorytetu Galena z Pergamonu,
 8. najsłynniejszego lekarza
  w historii medycyny.
 9. Kim była ta wpływowa postać?
 10. Dlaczego lekarze ponad 1300 lat później
 11. czuli przed nim taki respekt i strach?
 12. Galen, urodzony w 129 roku naszej ery,

 13. opuścił dom jako nastolatek,
 14. żeby zdobywać wiedzę medyczną
  w regionie Morza Śródziemnego.
 15. Powrócił do domu
 16. jako zdolny chirurg z pasją do anatomii
 17. i zamiłowaniem do pokazów.
 18. Chętnie uczestniczył w publicznych
  konkursach anatomicznych,
 19. pragnąc zaimponować kolegom po fachu.
 20. Podczas jednego z pokazów
 21. pozbawił świnię głosu,
  podwiązując jeden z jej nerwów.
 22. W innym wyciął małpie jelita
  i rzucił wyzwanie swoim kolegom,
 23. żeby wstawili je z powrotem.
 24. Kiedy im się nie udało, sam to zrobił.
 25. Te makabryczne wyczyny przyniosły mu
  stanowisko chirurga gladiatorów.
 26. Ostatecznie opuścił arenę,
  żeby zostać osobistym lekarzem
 27. czterech rzymskich cesarzy.
 28. Gdy jego koledzy dyskutowali
  nad symptomami i ich pochodzeniem,

 29. Galen obsesyjnie studiował anatomię.
 30. Był przekonany, że każdy organ
  pełni konkretną funkcję.
 31. Ponieważ rzymskie władze
  zakazały badań na ludzkich zwłokach,
 32. Galen przeprowadził
  niezliczone sekcje zwierząt.
 33. Mimo tych ograniczeń,
 34. gruntowne badania doprowadziły
  go do niezwykle trafnych wniosków.
 35. Jedną z najważniejszych zasług Galena

 36. była obserwacja, że to mózg,
  a nie serce, kontroluje ciało.
 37. Potwierdził swoją teorię,
  otwierając czaszkę żywej krowy.
 38. Naciskając na różne części mózgu,
 39. mógł powiązać dane obszary
  z konkretnymi funkcjami.
 40. Inne eksperymenty pozwoliły mu
  wyróżnić nerwy czuciowe i ruchowe,
 41. dowieść, że nerki produkują mocz
 42. oraz wydedukować, że oddychanie
  kontrolują mięśnie i nerwy.
 43. Jednak te burzliwe eksperymenty
  doprowadziły go też do błędnych wniosków.

 44. Galen nigdy nie pojął,
  że krew stale krąży po ciele.
 45. Myślał, że wątroba ciągle wytwarza
  nową krew na miejsce tej,
 46. która zostaje całkowicie zużyta
  w drodze do organów.
 47. Galen przyczynił się także
  do wzmocnienia pozycji teorii humoralnej.
 48. Wysunięta przez Hipokratesa
  wieki wcześniej,
 49. mylna hipoteza przypisywała przyczynę
  większości problemów medycznych
 50. zaburzeniom równowagi między czterema
  płynami w ciele, zwanymi humorami.
 51. Aby przywrócić ich równowagę,
  lekarze stosowali niebezpieczne zabiegi,
 52. jak upuszczanie krwi czy przeczyszczanie.
 53. Przez błędne rozumienie układu krążenia,
 54. Galen był zagorzałym
  zwolennikiem tych metod,
 55. mimo ich czasem śmiertelnych konsekwencji.
 56. Niestety, ego Galena
  doprowadziło go do przekonania,

 57. że wszystkie jego odkrycia
  są niezwykle ważne.
 58. Pisał rozprawy naukowe na każdy temat:
 59. od anatomii przez odżywianie
  aż po podejście do pacjenta,
 60. skrupulatnie katalogując swoje pisma,
  aby zapewnić ich przetrwanie.
 61. Przez ponad 13 wieków
  obszerna kolekcja dzieł Galena
 62. dominowała we wszystkich
  szkołach medycznych.
 63. Jego teksty stały się podstawą
  dla następnych pokoleń lekarzy,
 64. którzy z kolei pisali nowe rozprawy
  sławiące idee Galena.
 65. Nawet lekarze, którzy dokonywali
  sekcji ludzkich zwłok,
 66. ślepo powtarzali błędy Galena,
 67. mimo jasnych dowodów, że jest inaczej.
 68. Nieliczni na tyle odważni,
  żeby przedstawić odmienne opinie
 69. byli ignorowani albo wyśmiewani.
 70. Przez 1300 lat dorobek Galena
  pozostał nietykalny,

 71. aż renesansowy anatom Vesalius
  opowiedział się przeciwko niemu.
 72. Jako wybitny naukowiec i wykładowca
 73. wpłynął na wielu młodych
  lekarzy swoich czasów.
 74. Ale nawet wtedy
  trzeba było kolejnych stu lat,
 75. żeby powstały dokładne
  opisy przepływu krwi
 76. i kolejnych dwustu, żeby teoria
  humoralna odeszła w przeszłość.
 77. Na szczęście dziś możemy
  czerpać korzyści z odkryć Galena
 78. bez powielania jego błędów.
 79. Jednak płynie z tego równie ważna lekcja.
 80. Nauka ciągle ewoluuje
 81. i dowody powinny być ważniejsze od ego.