Return to Video

Urantia Book Introduction

 • 0:21 - 0:25
  Az Urantia könyv bemutatását
  azért tartom nagyon fontosnak,
 • 0:25 - 0:29
  mert látom a világban zajló változást és
  érzékelem a szellemi ébredés folyamatát.
 • 0:30 - 0:32
  És szeretném megosztani ezt mindenkivel,
  akit ismerek.
 • 0:33 - 0:35
  Nem azt szeretném, hogy mindenki olvassa,
  hanem azt,
 • 0:35 - 0:38
  hogy a világ tudomást szerezzen
  az Urantia könyv létezéséről.
 • 0:40 - 0:44
  Az Urantia könyv tiszta képet ad az Isten
  természetéről és a rendeltetési célunkról.
 • 0:45 - 0:47
  Az Urantia könyv egy olyan útmutató,
  melynek segítségével
 • 0:48 - 0:51
  eligazodhatunk az élettel
  kapcsolatos kérdésekben,
 • 0:51 - 0:54
  melyekre máshol csak nehezen
  találhatjuk meg a válaszokat.
 • 0:57 - 1:00
  Eddigi életem során
  ez a legnagyszerűbb utazás,
 • 1:00 - 1:03
  mely segít az Isten akaratát megélnem.
 • 1:03 - 1:07
  Az Urantia könyv ezzel kapcsolatban
  bőséges ismeretanyagot tartalmaz,
 • 1:07 - 1:10
  és ez nagyon sokat segít nekem.
 • 1:17 - 1:19
  Az Urantia könyv tankönyvi
  részletességgel mutatja be
 • 1:19 - 1:21
  a világegyetemet és a bolygónkat.
 • 1:21 - 1:24
  Az Urantia könyvben sok olyasmi van,
  ami kinyilatkoztatásként
 • 1:24 - 1:28
  különlegessé teszi a mai korban
  azok számára, akiket a valláson kívüli
 • 1:28 - 1:32
  szellemi kérdések foglalkoztatnak.
  Ez szó szerint így van.
 • 1:32 - 1:35
  Megtudhatjuk belőle, hogy mit jelent
 • 1:35 - 1:38
  az intézményes vallástól független
  szellemi útkeresés, s közben
 • 1:38 - 1:41
  megismerhetjük és értékelhetjük az összes
  létező vallás igazságtartalmát is.
 • 1:41 - 1:46
  Az Urantia könyv szellemisége
  nem volt igazán új számomra,
 • 1:46 - 1:50
  viszont a részletezettsége valósággal
  lenyűgözött.
 • 1:51 - 1:54
  Az, hogy olyan apró
  részletekbe is belemegy.
 • 1:54 - 1:59
  Más vallásokban is olvashatunk
  a szellemről, a Szent Atyaszellemről,
 • 1:59 - 2:02
  viszont az Urantia könyv a szellem
  technológiáját részleteiben mutatja be.
 • 2:02 - 2:04
  És ez szerintem lenyűgöző.
 • 2:04 - 2:09
  A könyv nem változtatta meg az
  istenképemet, de igenis kibővítette azt.
 • 2:10 - 2:14
  Az Urantia könyvben megtalálhatjuk
  az összes világvallás igazságait.
 • 2:14 - 2:21
  Ahogy egyre inkább elmerültem az
  Urantia könyv olvasásában és megértésében,
 • 2:21 - 2:26
  egyre inkább képessé váltam értékelni
  az összes világvallás igazságait.
 • 2:27 - 2:32
  Maga az Urantia könyv is azt mondja,
  hogy a hívő számára a jobbik út nem az,
 • 2:32 - 2:37
  hogy semmibe vegye vagy elvesse a többi
  vallást, hanem az, hogy felismerje
 • 2:37 - 2:42
  minden vallásban a legjobb igazságokat.
 • 2:42 - 2:44
  Az Urantia könyv segítségével
  felfedezhetjük a bennünket Istenhez fűző
  kapcsolatot és átalakíthatjuk az
 • 2:44 - 2:46
  embertársainkhoz fűződő viszonyunkat.
 • 2:46 - 2:49
  Az Urantia könyv sokkal jobban kielégíti
  a szellemi igényeimet,
 • 2:49 - 2:52
  semhogy szavakkal kifejezhetném.
 • 2:52 - 2:56
  Ez a könyv választ ad a legtöbb
  olyan kérdésre, mint:
 • 2:56 - 2:59
  miért létezem, kicsoda az Isten,
  hogyan éljek.
 • 2:59 - 3:04
  Vannak olyanok, akik egyfajta útmutatót
  keresnek, s ez a könyv talán a legjobb
 • 3:04 - 3:07
  útmutató az életben fontos dolgok többségéhez.
 • 3:07 - 3:12
  Az Urantia könyv felfedezése
  ijesztő élmény lehet, de nézzünk
  csak bele a tárgymutatóba.
 • 3:12 - 3:17
  Ahhoz, hogy megismerjük a könyvet, nem
  kell egyből az elejétől a végéig elolvasni
 • 3:17 - 3:21
  Nézzünk bele a tárgymutatóba,
  hátha felkelti valami az érdeklődésünket.
 • 3:21 - 3:25
  Garantálhatom, hogy ha valaki
  elolvassa a kiválasztott részt,
 • 3:25 - 3:28
  akár csak egyetlen oldalt, akkor
  meg fogja érteni, hogy ez nem lehet
 • 3:28 - 3:31
  emberi szerzők műve, és attól kezdve
  az érdeklődése sohasem fog lanyhulni.
 • 3:32 - 3:34
  Az Urantia könyvet először kézbevevők
  és a könyvbe beleolvasók számára
 • 3:34 - 3:36
  azt tanácsolom, hogy legyenek nyitottak.
 • 3:37 - 3:39
  Ez a leglebilincselőbb könyvek egyike,
  mellyel valaha találkoztál.
 • 3:40 - 3:41
  Mindenkinek azt javasolom, hogy vegye
  kézbe, használja,
 • 3:41 - 3:44
  legfőképpen akkor használja,
  amikor szüksége van rá.
 • 3:44 - 3:46
  Az Urantia könyv tárgyköre végtelenül tág
 • 3:47 - 3:50
  Mindenki felé nyitott szemléletű, értelmi
  és szellemi értelemben is hatalmas mű.
 • 3:50 - 3:54
  Nincs olyan területe, ahol ne találhatnánk
  valamilyen kapcsolódási pontot.
 • 3:54 - 4:00
  Nyitott minden meggyőződés, minden
  életfelfogás felől közelítő ember számára.
 • 4:00 - 4:06
  Bárki, legyen bármilyen vallású is, képes
  lehet azonosulni az Urantia könyvben
  foglalt igazságokkal.
 • 4:06 - 4:10
  Azt kedvelem benne, hogy olyan,
  mint az élet: állandó kihívást jelent,
 • 4:10 - 4:13
  folyamatosan segíti az épülésemet.
 • 4:14 - 4:18
  Még sohasem találkoztam olyan könyvvel,
 • 4:18 - 4:21
  egyetlen könyvvel, mely ilyen
  gyökeres változást hozott volna
 • 4:21 - 4:24
  olyan rövid idő alatt, mint ez a könyv.
 • 4:28 - 4:31
  A több mint 2000 oldalas Urantia könyv
 • 4:31 - 4:34
  196 írása az emberi élet minden
  vetületével foglalkozik.
Title:
Urantia Book Introduction
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:25

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions