YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← Urantia Book Introduction

Get Embed Code
1 Language

Showing Revision 6 created 02/22/2015 by Kovács Tamás.

 1. Az Urantia könyv bemutatását
  azért tartom nagyon fontosnak,
 2. mert látom a világban zajló változást és
  érzékelem a szellemi ébredés folyamatát.
 3. És szeretném megosztani ezt mindenkivel,
  akit ismerek.
 4. Nem azt szeretném, hogy mindenki olvassa,
  hanem azt,
 5. hogy a világ tudomást szerezzen
  az Urantia könyv létezéséről.
 6. Az Urantia könyv tiszta képet ad az Isten
  természetéről és a rendeltetési célunkról.
 7. Az Urantia könyv egy olyan útmutató,
  melynek segítségével
 8. eligazodhatunk az élettel
  kapcsolatos kérdésekben,
 9. melyekre máshol csak nehezen
  találhatjuk meg a válaszokat.
 10. Eddigi életem során
  ez a legnagyszerűbb utazás,
 11. mely segít az Isten akaratát megélnem.
 12. Az Urantia könyv ezzel kapcsolatban
  bőséges ismeretanyagot tartalmaz,
 13. és ez nagyon sokat segít nekem.
 14. Az Urantia könyv tankönyvi
  részletességgel mutatja be
 15. a világegyetemet és a bolygónkat.
 16. Az Urantia könyvben sok olyasmi van,
  ami kinyilatkoztatásként
 17. különlegessé teszi a mai korban
  azok számára, akiket a valláson kívüli
 18. szellemi kérdések foglalkoztatnak.
  Ez szó szerint így van.
 19. Megtudhatjuk belőle, hogy mit jelent
 20. az intézményes vallástól független
  szellemi útkeresés, s közben
 21. megismerhetjük és értékelhetjük az összes
  létező vallás igazságtartalmát is.
 22. Az Urantia könyv szellemisége
  nem volt igazán új számomra,
 23. viszont a részletezettsége valósággal
  lenyűgözött.
 24. Az, hogy olyan apró
  részletekbe is belemegy.
 25. Más vallásokban is olvashatunk
  a szellemről, a Szent Atyaszellemről,
 26. viszont az Urantia könyv a szellem
  technológiáját részleteiben mutatja be.
 27. És ez szerintem lenyűgöző.
 28. A könyv nem változtatta meg az
  istenképemet, de igenis kibővítette azt.
 29. Az Urantia könyvben megtalálhatjuk
  az összes világvallás igazságait.
 30. Ahogy egyre inkább elmerültem az
  Urantia könyv olvasásában és megértésében,
 31. egyre inkább képessé váltam értékelni
  az összes világvallás igazságait.
 32. Maga az Urantia könyv is azt mondja,
  hogy a hívő számára a jobbik út nem az,
 33. hogy semmibe vegye vagy elvesse a többi
  vallást, hanem az, hogy felismerje
 34. minden vallásban a legjobb igazságokat.
 35. Az Urantia könyv segítségével
  felfedezhetjük a bennünket Istenhez fűző
  kapcsolatot és átalakíthatjuk az
 36. embertársainkhoz fűződő viszonyunkat.
 37. Az Urantia könyv sokkal jobban kielégíti
  a szellemi igényeimet,
 38. semhogy szavakkal kifejezhetném.
 39. Ez a könyv választ ad a legtöbb
  olyan kérdésre, mint:
 40. miért létezem, kicsoda az Isten,
  hogyan éljek.
 41. Vannak olyanok, akik egyfajta útmutatót
  keresnek, s ez a könyv talán a legjobb
 42. útmutató az életben fontos dolgok többségéhez.
 43. Az Urantia könyv felfedezése
  ijesztő élmény lehet, de nézzünk
  csak bele a tárgymutatóba.
 44. Ahhoz, hogy megismerjük a könyvet, nem
  kell egyből az elejétől a végéig elolvasni
 45. Nézzünk bele a tárgymutatóba,
  hátha felkelti valami az érdeklődésünket.
 46. Garantálhatom, hogy ha valaki
  elolvassa a kiválasztott részt,
 47. akár csak egyetlen oldalt, akkor
  meg fogja érteni, hogy ez nem lehet
 48. emberi szerzők műve, és attól kezdve
  az érdeklődése sohasem fog lanyhulni.
 49. Az Urantia könyvet először kézbevevők
  és a könyvbe beleolvasók számára
 50. azt tanácsolom, hogy legyenek nyitottak.
 51. Ez a leglebilincselőbb könyvek egyike,
  mellyel valaha találkoztál.
 52. Mindenkinek azt javasolom, hogy vegye
  kézbe, használja,
 53. legfőképpen akkor használja,
  amikor szüksége van rá.
 54. Az Urantia könyv tárgyköre végtelenül tág
 55. Mindenki felé nyitott szemléletű, értelmi
  és szellemi értelemben is hatalmas mű.
 56. Nincs olyan területe, ahol ne találhatnánk
  valamilyen kapcsolódási pontot.
 57. Nyitott minden meggyőződés, minden
  életfelfogás felől közelítő ember számára.
 58. Bárki, legyen bármilyen vallású is, képes
  lehet azonosulni az Urantia könyvben
  foglalt igazságokkal.
 59. Azt kedvelem benne, hogy olyan,
  mint az élet: állandó kihívást jelent,
 60. folyamatosan segíti az épülésemet.
 61. Még sohasem találkoztam olyan könyvvel,
 62. egyetlen könyvvel, mely ilyen
  gyökeres változást hozott volna
 63. olyan rövid idő alatt, mint ez a könyv.
 64. A több mint 2000 oldalas Urantia könyv
 65. 196 írása az emberi élet minden
  vetületével foglalkozik.