Return to Video

Maximizing Profit under Monopoly

 • 0:00 - 0:03
  ♪ [âm nhạc] ♪
 • 0:09 - 0:12
  [Giáo sư. Alex Tabarrok] Độc quyền.
  Độc quyền không chỉ là một trò chơi.
 • 0:12 - 0:14
  Trong video này,
  ta sẽ nói về cách doanh nghiệp
 • 0:14 - 0:17
  sử dụng quyền lực thị trường
  để tối đa hóa lợi nhuận.
 • 0:18 - 0:20
  Chúng ta sẽ bắt đầu
  với một ví dụ gây tranh cãi.
 • 0:25 - 0:27
  Đây là virus AIDS.
 • 0:27 - 0:30
  Virus này đã giết chết hơn 36 triệu người
  trên toàn thế giới.
 • 0:30 - 0:32
  Tuy nhiên, ở Mỹ,
 • 0:32 - 0:35
  AIDS không còn là án tử hình
  như trước kia nữa.
 • 0:35 - 0:37
  Bắt đầu từ giữa những năm 1990,
 • 0:37 - 0:39
  tỉ lệ tử vong do AIDS
  bắt đầu giảm đáng kể
 • 0:39 - 0:43
  với sự ra mắt
  của nhiều loại thuốc mới, chẳng hạn Combvir.
 • 0:43 - 0:46
  Loại thuốc mới này rất tốt,
  nhưng cũng rất đắt,
 • 0:46 - 0:47
  song lý do
 • 0:47 - 0:51
  đâu bởi chi phí
  sản xuất thuốc quá cao.
 • 0:51 - 0:54
  Thực ra chi phí sản xuất
  thuốc viên khá là khá thấp.
 • 0:54 - 0:57
  Dù thế, viên thuốc này đắt
 • 0:57 - 1:01
  là bởi vấn đề chính
  mà chúng ta bàn tới ở đây: Độc quyền.
 • 1:02 - 1:04
  Công ty Dược phẩm GlaxoSmithKline
  (hay GSK)
 • 1:04 - 1:07
  sở hữu bằng sáng chế thuốc Combivir,
 • 1:07 - 1:10
  nghĩa là họ có quyền
  loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.
 • 1:10 - 1:14
  Chỉ GSK mới có quyền bán Combivir
  một cách hợp pháp.
 • 1:14 - 1:17
  Bằng sáng chế mang lại cho GSK
  sự độc quyền,
 • 1:17 - 1:20
  hay chúng ta có thể nói rộng ra là
  mang lại quyền lực thị trường.
 • 1:20 - 1:25
  Quyền lực thị trường là quyền
  tăng giá vượt mức chi phí biên,
 • 1:25 - 1:29
  mà không sợ các doanh nghiệp khác
  gia nhập thị trường.
 • 1:29 - 1:32
  Vậy làm sao bạn biết
  giá cả cao hơn chi phí biên?
 • 1:32 - 1:34
  Sau đây là một phép thử đơn giản
 • 1:34 - 1:35
  ở Mỹ,
 • 1:35 - 1:39
  Combivir có giá
  khoảng 12 đến 13 đô la/viên.
 • 1:39 - 1:43
  Tuy nhiên, Ấn Độ không
  công nhận bằng sáng chế Combivir,
 • 1:44 - 1:45
  nên tại đây
 • 1:45 - 1:49
  có rất nhiều nhà sản xuất Combivir
  bán thuốc này trên thị trường cạnh tranh.
 • 1:49 - 1:52
  Như chúng ta biết,
  trong thị trường cạnh tranh,
 • 1:52 - 1:54
  giá cả sẽ giảm xuống
  tới chi phí biên,
 • 1:54 - 1:59
  và ở Ấn Độ, giá của Combivir
  vào khoảng 50 xu/viên.
 • 1:59 - 2:02
  Vậy là ở Mỹ,
 • 2:02 - 2:03
  giá Combivir
 • 2:03 - 2:07
  cao gấp khoảng 25 lần,
  so với chi phí biên.
 • 2:09 - 2:12
  Chúng ta phân tích một chút
  về nguồn gốc của quyền lực thị trường.
 • 2:12 - 2:15
  Căn bản là
  doanh nghiệp có quyền lực thị trường
 • 2:15 - 2:17
  khi họ bán một hàng hóa độc nhất
 • 2:17 - 2:20
  và có các rào cản gia nhập,
 • 2:20 - 2:23
  tức nguồn lực ngăn cản
  đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường.
 • 2:23 - 2:25
  Những rào cản gia nhập này bao gồm
  bằng sáng chế,
 • 2:25 - 2:27
  như ta đã thảo luận ở trên.
 • 2:27 - 2:29
  Ngoài ra quy định của chính phủ
 • 2:29 - 2:32
  cũng tạo ra các rào cản gia nhập,
  ví như giấy phép độc quyền.
 • 2:33 - 2:34
  Lợi thế về quy mô
 • 2:34 - 2:37
  có nghĩa một công ty lớn
 • 2:37 - 2:41
  có thể bán ở mức chi phí thấp hơn
  so với bất cứ công ty nhỏ nào,
 • 2:41 - 2:44
  gây khó dễ cho việc
  tạo dựng một thị trường cạnh tranh,
 • 2:44 - 2:46
  ngay cả khi được miễn phí gia nhập.
 • 2:47 - 2:50
  Dpanh nghiệp độc quyền thường
  nắm giữ nguyên liệu đầu vào quan trọng.
 • 2:50 - 2:51
  Ví dụ: kim cương
 • 2:51 - 2:54
  chỉ được tìm thấy
  ở một vài nơi trên thế giới.
 • 2:54 - 2:56
  Nếu kiểm soát một vài
  mỏ kim cương như vậy,
 • 2:56 - 2:59
  bạn có thể độc quyền hóa
  thị trường kim cương,
 • 2:59 - 3:02
  nơi mình nắm quyền lực thị trường.
 • 3:03 - 3:04
  Đổi mới về công nghệ
 • 3:04 - 3:07
  có thể tạo ra quyền lực thị trường tạm thời
  cho doanh nghiệp.
 • 3:07 - 3:11
  Doanh nghiệp có tri thức hoặc khả năng
  mà doanh nghiệp khác chưa có
 • 3:11 - 3:13
  sẽ sở hữu
  một số quyền lực thị trường.
 • 3:14 - 3:16
  Ta sẽ nghiên cứu sâu thêm nữa
  về những điều này.
 • 3:16 - 3:17
  Còn điều ta muốn làm lúc này
 • 3:17 - 3:20
  là tập trung vào cách mà
  doanh nghiệp có quyền lực thị trường
 • 3:20 - 3:23
  xác lập giá cả.
 • 3:23 - 3:26
  Vậy mức giá nào sẽ
  tối đa hóa lợi nhuận?
 • 3:28 - 3:31
  Doanh nghiệp độc quyền tối đa hóa lợi nhuận
  bằng cách nào?
 • 3:31 - 3:33
  Bằng cách sản xuất với mức sản lượng
 • 3:33 - 3:36
  mà tại đó doanh thu biên
  bằng với chi phí biên.
 • 3:36 - 3:36
  Tuyệt!
 • 3:36 - 3:39
  Đây cũng là quy luật
  giành cho doanh nghiệp cạnh tranh:
 • 3:39 - 3:40
  chọn mức sản lượng
 • 3:40 - 3:43
  mà tại đó doanh thu biên
  bằng với chi phí biên.
 • 3:43 - 3:45
  Khác biệt duy nhất
  là với doanh nghiệp cạnh tranh
 • 3:45 - 3:48
  thì doanh thu biên
  đã bằng giá rồi,
 • 3:48 - 3:51
  và điều này không đúng
  với doanh nghiệp độc quyền.
 • 3:52 - 3:55
  Doanh nghiệp độc quyền không phải
  là một thị phần nhỏ của thị trường.
 • 3:55 - 3:58
  Bởi đang bán
  một mặt hàng độc nhất,
 • 3:58 - 3:59
  nên doanh nghiệp độc quyền
 • 3:59 - 4:03
  phải đối mặt với toàn bộ
  đường cầu thị trường dốc xuống.
 • 4:03 - 4:04
  Kết quả là,
 • 4:04 - 4:07
  doanh thu biên
  sẽ thấp hơn giá cả.
 • 4:07 - 4:11
  Chúng ta cùng xem cách tính
  doanh thu biên của doanh nghiệp độc quyền.
 • 4:12 - 4:14
  Hãy cùng bắt đầu
  với đường cầu,
 • 4:14 - 4:17
  và giả sử
  ban đầu ta bán 2 đơn vị.
 • 4:17 - 4:20
  Ta có thể bán 2 đơn vị
  với giá 16 đô la/đơn vị.
 • 4:20 - 4:25
  Vậy tổng doanh thu là
  16 đô la x 2 = 32 đô la.
 • 4:26 - 4:29
  Giờ hãy nhớ rằng doanh thu biên
 • 4:29 - 4:33
  là sự thay đổi trong tổng doanh thu
  từ việc bán một đơn vị bổ sung.
 • 4:33 - 4:35
  Giả sử
  ta bán 1 đơn vị bổ sung nữa,
 • 4:35 - 4:37
  là tổng là 3 đơn vị.
 • 4:37 - 4:40
  Ta có thể bán 3 đơn vị với giá 14 đô la.
 • 4:40 - 4:46
  14 đô la là giá bán tối đa của mỗi đơn vị,
  mà ta có được khi bán 3 đơn vị.
 • 4:46 - 4:49
  Khi số lượng bán ra là 3,
 • 4:49 - 4:52
  tổng doanh thu là
  14 x 3 = 42 đô la.
 • 4:52 - 4:55
  Điều đó có nghĩa là doanh thu biên,
 • 4:55 - 4:59
  tức sự thay đổi doanh thu từ việc bán đơn vị
  bổ sung đó,
 • 4:59 - 5:00
  là 10 đô la.
 • 5:00 - 5:03
  Giờ đây chúng ta thực sự
  có thể đưa ra cùng một kết luận
 • 5:03 - 5:06
  theo một hướng khác.
 • 5:06 - 5:09
  Doanh thu biên
  có thể được chia thành hai phần.
 • 5:09 - 5:13
  Phần thứ nhất là doanh thu
  có được từ việc bán một đơn vị bổ sung.
 • 5:13 - 5:15
  Đó chính là khu vực này.
 • 5:15 - 5:19
  Chúng ta có thể bán một đơn vị
  bổ sung, đơn vị thứ 3 với giá 14 đô la.
 • 5:19 - 5:21
  Đó là doanh thu có được.
 • 5:21 - 5:24
  Nhưng, để có thể bán
  được đơn vị bổ sung đó,
 • 5:24 - 5:26
  chúng ta phải giảm giá
 • 5:26 - 5:29
  cho những đơn vị
  mà ta đang bán trước đó,
 • 5:29 - 5:32
  vậy cũng có một phần doanh thu mất đi.
 • 5:32 - 5:37
  Chúng ta đang nhận được 16 đô la/đơn vị
  khi chỉ cần bán 2 đơn vị.
 • 5:37 - 5:42
  Khi bán 3 đơn vị,
  ta phải giảm giá xuống 14 đô la.
 • 5:42 - 5:46
  vậy là mất 2 đô la/đơn vị,
  so với các đơn vị trước
 • 5:46 - 5:48
  nên tổng số tiền hụt đi là 4 đô la.
 • 5:48 - 5:53
  Vậy doanh thu biên
  chỉ là doanh thu có được (14 đô la)
 • 5:53 - 5:58
  trừ đi doanh thu bị mất (4 đô la)
  = 10 đô la như trước đó.
 • 5:58 - 6:01
  Chúng ta để ý thấy doanh thu có được
 • 6:01 - 6:03
  chính là giá của đơn vị thứ 3,
 • 6:03 - 6:08
  vì đó chính là doanh thu có được
  trừ đi doanh thu bị mất,
 • 6:08 - 6:12
  chúng ta có thể nhìn thấy ngay
  là với doanh nghiệp độc quyền,
 • 6:12 - 6:16
  thì doanh thu biên
  buộc phải thấp hơn giá cả.
 • 6:16 - 6:19
  Được rồi. Hãy nhớ lại
  ta đang cần làm gì.
 • 6:19 - 6:22
  Chúng ta muốn tìm
  mức giá tối đa hóa lợi nhuận,
 • 6:22 - 6:24
  chính là mức sản lượng
 • 6:24 - 6:26
  mà tại đó doanh thu biên
  bằng với chi phí biên.
 • 6:26 - 6:30
  Nhưng liệu ta có cần thực hiện
  quá trình nhàm chán này
 • 6:30 - 6:33
  để tìm doanh thu biên
  cho mỗi đơn vị không?
 • 6:33 - 6:34
  Không.
 • 6:34 - 6:35
  Có một cách làm tắt,
 • 6:35 - 6:38
  và đó chính là điều mà tôi
  sẽ chỉ cho các bạn ngay sau đây.
 • 6:39 - 6:41
  Đó là lối tắt
  để tìm doanh thu biên,
 • 6:41 - 6:44
  có tác dụng đối với
  bất kỳ đường cầu tuyến tính nào.
 • 6:44 - 6:46
  Mà trong khóa học này,
  ta chỉ phân tích đường cầu tuyến tính,
 • 6:46 - 6:49
  thành thử cách làm tắt này
  rất có lợi cho chúng ta.
 • 6:49 - 6:51
  Hãy chọn một đường cầu tuyến tính,
 • 6:51 - 6:53
  vậy đường doanh thu biên
 • 6:53 - 6:56
  bắt đầu ở cùng một điểm
  trên trục tung
 • 6:56 - 6:57
  như đường cầu,
 • 6:57 - 6:59
  song có độ dốc gấp đôi.
 • 6:59 - 7:02
  Nếu ta viết
  đường cầu theo kiểu ngược lại,
 • 7:02 - 7:05
  như P = A - BxQ,
 • 7:05 - 7:12
  thì đường doanh thu biên
  = A - 2BxQ.
 • 7:12 - 7:14
  Vậy là xong.
  Khá đơn giản!
 • 7:14 - 7:16
  Ta cùng lấy thêm vài ví dụ nhé!
 • 7:17 - 7:19
  Ta sẽ áp dụng cách làm tắt
  với hai đường cầu khác nhau này.
 • 7:19 - 7:22
  Trong trường hợp thứ nhất,
  đường doanh thu biên
 • 7:22 - 7:25
  bắt đầu ở cùng một điểm
  trên trục hoành.
 • 7:25 - 7:27
  Đường này có độ dốc gấp đôi.
 • 7:27 - 7:28
  Vậy ý nghĩa ở đây là
 • 7:28 - 7:33
  nếu đường cầu
  cắt trục hoành ở điểm 500,
 • 7:33 - 7:38
  thì đường doanh thu biên
  phải cắt trục tung ở điểm 250.
 • 7:38 - 7:41
  Nhìn chung,
  do có độ dốc gấp đôi,
 • 7:41 - 7:44
  nên đường doanh thu biên
  chia đôi khoảng cách
 • 7:44 - 7:49
  giữa trục tung
  và đường cầu.
 • 7:49 - 7:51
  Vậy khoảng cách
  từ trục tung
 • 7:51 - 7:54
  đến đường doanh thu biên
 • 7:54 - 7:57
  bằng 1/2 tổng khoảng cách
  đến đường cầu,
 • 7:57 - 8:00
  xuyên suốt độ dài
  của đường doanh thu biên.
 • 8:00 - 8:02
  Còn đường cầu thứ hai
  thì sao?
 • 8:02 - 8:06
  Hãy để ý đường cầu cắt
  trục hoành ở điểm 200,
 • 8:06 - 8:08
  vì vậy
  đường doanh thu biên
 • 8:08 - 8:12
  phải cắt
  trục hoành ở điểm 100.
 • 8:12 - 8:13
  Khá đơn giản, đúng không?
  Nhắc lại lần nữa,
 • 8:13 - 8:16
  cách tính này đúng với
  bất kỳ đường cầu tuyến tính nào
 • 8:16 - 8:18
  mà ta sẽ gặp
  trong khóa học này.
 • 8:18 - 8:19
  Tuyệt vời!
 • 8:21 - 8:23
  Giờ ta sẽ cùng
  giải đáp thắc mắc:
 • 8:23 - 8:26
  doanh nghiệp dùng quyền lực
  thị trường để tối đa hóa lợi nhuận
  bằng cách nào?
 • 8:26 - 8:30
  Đây là đường cầu
  và đường doanh thu biên
 • 8:30 - 8:31
  với độ dốc gấp đôi.
 • 8:31 - 8:33
  Chúng ta cùng xem
  đường chi phí biên.
 • 8:33 - 8:36
  Chúng ta sẽ khiến đường này phẳng ra
  với giá 50 xu/viên.
 • 8:36 - 8:38
  Doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận
  bằng cách nào?
 • 8:38 - 8:40
  Đối với từng đơn vị,
  doanh nghiệp sẽ so sánh
 • 8:40 - 8:43
  doanh thu bán
  đơn vị bổ sung
 • 8:43 - 8:46
  với chi phí
  bán đơn vị đó.
 • 8:46 - 8:50
  Nếu doanh thu biên
  lớn hơn chi phí biên,
 • 8:50 - 8:52
  thì đó là đơn vị có lợi nhuận khi bán,
 • 8:52 - 8:54
  nên doanh nghiệp tiếp dục sản xuất
 • 8:54 - 8:58
  tới khi nào doanh thu biên
  lớn hơn chi phí biên.
 • 8:58 - 9:01
  Nghĩa là, doanh nghiệp sẽ sản xuất
  cho đến khi doanh thu biên
 • 9:01 - 9:03
  bằng với chi phí biên.
 • 9:03 - 9:08
  Điểm này cho ta thấy
  mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận,
 • 9:08 - 9:11
  trong trường hợp này là 80 triệu viên.
 • 9:11 - 9:14
  Vậy ta nên bán 80 triệu viên này
 • 9:14 - 9:17
  với giá bao nhiêu cho mỗi viên?
 • 9:18 - 9:19
  Ta sẽ tìm thấy kết quả ở đâu?
 • 9:19 - 9:23
  Ta tìm bằng cách
  tham khảo đường cầu.
 • 9:23 - 9:25
  Nhớ rằng đường cầu thể hiện
 • 9:25 - 9:27
  mức độ sẵn sàng chi trả tối đa.
 • 9:27 - 9:32
  Vậy mức độ sẵn sàng chi trả tối đa
  là 12.50 đô la/viên.
 • 9:32 - 9:33
  80 triệu viên
 • 9:33 - 9:36
  là sản lượng
  tạo ra lợi nhuận tối đa,
 • 9:36 - 9:41
  12.50 đô la là mức giá
  tạo lợi nhuận tối đa cho một đơn vị.
 • 9:41 - 9:42
  Thêm một đường nữa,
 • 9:42 - 9:45
  hãy nhớ lại đi,
  đó là đường chi phí trung bình.
 • 9:45 - 9:46
  Nếu dùng
  đường chi phí trung bình này
 • 9:46 - 9:49
  ta có thể chỉ ra
  lợi nhuận trên biểu đồ,
 • 9:49 - 9:51
  theo cách đã tính
  với doanh nghiệp cạnh tranh.
 • 9:51 - 9:56
  Lợi nhuận = giá tiền - chi phí trung bình
 • 9:56 - 9:59
  trong trường hợp này
  là 10 đô la/viên.
 • 9:59 - 10:03
  nhân với số lượng,
  trong trường hợp này là 80 triệu viên,
 • 10:03 - 10:07
  vậy lợi nhuận
  nằm trong vùng này.
 • 10:07 - 10:09
  Vậy giờ ta đã hiểu cả rồi nhé!
 • 10:09 - 10:10
  Bất cứ khi nào có câu hỏi
  về độc quyền,
 • 10:10 - 10:13
  ta hãy vẽ một đường cầu,
  một đường doanh thu biên,
 • 10:13 - 10:16
  một đường chi phí biên,
  nếu như chưa có sẵn.
 • 10:16 - 10:20
  Sau đó ta có thể tìm mức sản lượng
  tối đa hóa lợi nhuận,
 • 10:20 - 10:23
  tại đó doanh thu biên
  bằng với chi phí biên.
 • 10:23 - 10:27
  Chúng ta tiếp tục dùng đường cầu
  để tìm giá tối đa hóa lợi nhuận.
 • 10:27 - 10:30
  Chênh lệch giữa giá cả
  và chi phí trung bình
 • 10:30 - 10:33
  cho chúng ta lợi nhuận trên một đơn vị,
 • 10:33 - 10:37
  nhân với tổng số đơn vị,
  ta sẽ được tổng lợi nhuận.
 • 10:37 - 10:40
  Được rồi. Đây chính là nội dung
  của bài học hôm nay.
 • 10:40 - 10:43
  Trong bài học sau,
  ta sẽ nghiên cứu
 • 10:43 - 10:46
  phần chênh lệch giữa
  giá cả và chi phí biên,
 • 10:46 - 10:48
  cũng như cách thức
  thay đổi của mark-up (tức giá ghi chênh).
 • 10:48 - 10:49
  Và điều chúng ta sẽ thể hiện
 • 10:49 - 10:52
  là sự thay đổi của giá ghi chênh
  với độ co giãn của cầu.
 • 10:52 - 10:55
  Bạn nhớ tôi đã nói
  sẽ gặp lại độ co giãn của cầu chứ!
 • 10:55 - 10:57
  Vâng, ta sẽ gặp lại độ co giãn
  của cầu trong bài học sau.
 • 10:58 - 11:00
  - [Lời dẫn]
  Nếu muốn tự kiểm tra,
 • 11:00 - 11:02
  hãy nhấn "Practice Questions".
 • 11:02 - 11:06
  Còn đã sẵn sàng học tiếp,
  hãy nhấn "Next Video".
 • 11:06 - 11:09
  ♪ [âm nhạc] ♪
Title:
Maximizing Profit under Monopoly
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Marginal Revolution University
Project:
Micro
Duration:
11:11

Vietnamese subtitles

Revisions