YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← A königsbergi hidak problémája – a gráfelmélet születése – Dan Van der Vieren

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 7 created 10/01/2016 by Csaba Lóki.

 1. Hiába is keresnénk Königsberget
  egy mai térképen,
 2. különös földrajzi helyzete folytán
 3. mégis az egyik leghíresebb
  várossá vált a matematikában.
 4. A középkori német város
  a Pregel folyó két partján terült el.

 5. Közepén volt két nagy sziget.
 6. A két szigetet egymással és a partokkal
 7. hét híd kötötte össze.
 8. Carl Gottlieb Ehler matematikus,
  egy közeli város későbbi polgármestere
 9. e szigeteknek és hidaknak
  megszállottjává vált.
 10. Folyton ugyanahhoz
  a kérdéshez kanyarodott vissza:
 11. Melyik az az út, amely mentén
  átmehetünk minden hídon,
 12. de mindegyiken csak egyszer?
 13. Gondolkodjunk csak egy pillanatig.
 14. 7
 15. 6
 16. 5
 17. 4
 18. 3
 19. 2
 20. 1
 21. Feladják?
 22. Fel kéne.
 23. Nincs ilyen.
 24. Leonhard Euler, a neves matematikus,
  amikor megpróbálta ezt megmagyarázni,
 25. a matematika egy új területét hozta létre.
 26. Carl írt Eulernek, hogy segítsen
  megoldani a problémát.
 27. Euler először elhessentette a kérdést,
  mint aminek semmi köze a matematikához.
 28. de minél többet nyűglődött rajta,
 29. annál inkább úgy tűnt,
  hogy talán mégis lenne valami köze.
 30. A válasz, amit talált, a geometriának
  olyan ágához köthető,
 31. ami ekkor még nem igazán létezett,
  és amit ő a helyek geometriájának hívott,
 32. ma pedig gráfelmélet néven ismert.
 33. Euler első meglátása az volt,

 34. hogy nem számít, hogy a szigeteken
  és a partokon
 35. milyen úton megyünk.
 36. Így a térkép leegyszerűsíthető oly módon,
  hogy a négy földdarabot
 37. egy-egy pont reprezentálja –
 38. ezeket csúcsoknak nevezzük –,
 39. a hidakat pedig vonalaknak vagy éleknek,
  amelyek összekötik a pontokat.
 40. E leegyszerűsített ábra lehetővé teszi,
  hogy megszámoljuk minden csúcs fokszámát.
 41. Ez a szám az adott szárazföldet
  érintő hidak száma.
 42. Miért érdekes a fokszám?
 43. A séta szabályai szerint
 44. ha egyszer az utazó megérkezik
  a szárazföldre az egyik hídon,
 45. akkor egy másikon keresztül
  kell onnan távoznia.
 46. Vagyis az egy csúcsba
  be- és onnan kifutó hidak
 47. egyértelműen megfeleltethetők egymásnak,
 48. ami azt jelenti, hogy minden földdarabot
 49. páros számú hídnak kell érintenie.
 50. Kivétel ez alól csak
 51. a séta kezdő- és végpontja lehet.
 52. Ha ránézünk a gráfra, rögtön látszik,
  hogy mind a négy csúcs fokszáma páratlan.
 53. Bármelyik utat is választjuk tehát,
 54. valamelyik pontnál az egyik hidat
  kétszer kell használjuk.
 55. Euler ezt a bizonyítást használta
  egy általános tétel megfogalmazására,
 56. amely igaz minden olyan gráfra,
  amelynek legalább két csúcsa van.
 57. Az Euler-vonal, amely minden élt
  csak egyszer használ,
 58. csupán az alábbi két eset
  valamelyikében lehetséges:
 59. Az első, amikor pontosan két olyan
  csúcs van, melyeknek a fokszáma páratlan,
 60. azaz az összes többié páros.
 61. Ilyenkor a kezdőpont
  az egyik páratlan fokszámú csúcs,
 62. a végpont pedig a másik.
 63. A másik eset, amikor minden csúcs
  fokszáma páros.
 64. Ilyenkor az Euler-vonal
  kezdő- és végpontja megegyezik,
 65. ezt Euler-körnek is nevezik.
 66. Tehát hogyan tudnánk létrehozni
  egy Euler-vonalat Königsbergben?
 67. Egyszerűen.
 68. Hagyjunk el egy hidat.
 69. A történelem megcsinálta
  a maga Euler-vonalát.
 70. A 2. világháború alatt a szovjet légierő
  a város két hídját megsemmisítette,
 71. ezzel az Euler-vonalat könnyen
  megrajzolhatóvá tette.
 72. Az igazsághoz tartozik,
  hogy valószínűleg nem ez volt a céljuk.

 73. Ezek a bombák jócskán letörölték
  Königsberget a térképről.
 74. hogy azután orosz városként
  épüljön újjá, Kalinyingrád néven.
 75. Így, bár Königsberget és hét hídját
  már nem lehet körbejárni,
 76. mindenkorra emlékezetes marad
  e látszólag egyszerű rejtvény révén,
 77. amely a matematika egy új ágának
  felbukkanásához vezetett.