Vietnamese subtitles

← Xe đạp và xe buýt

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 1 created 09/03/2018 by Khánh An.

 1. Khi đi trong thành phố, đôi khi xe đạp
  có thể nhanh hơn cả xe buýt.
 2. Một lí do cho việc này là xe đạp có thể
  tăng tốc nhanh hơn xe buýt.
 3. Bây giờ, cho rằng cả hai xe đều đang dừng
  đèn đỏ,
 4. khởi động cùng lúc khi đèn xanh.
 5. Xe đạp có gia tốc là 1.2 m/s² nhưng
  tốc độ cực đại chỉ có 12m/s.
 6. Tuy gia tốc của xe buýt là 0.8 m/s²
  nhưng tốc độ cực đại là 20m/s.
 7. Lúc này, vì xe đạp có vận tốc ban đầu
  lớn hơn,
 8. nó sẽ chạy trước xe buýt
  một khoảng thời gian,
 9. Tôi muốn biết rằng mất bao lâu để xe buýt
  đuổi kịp xe đạp.