Thai subtitles

← 10x-16 Bikes and Buses

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 3 created 07/11/2017 by Ning Ning.

 1. เมื่อเดินทางในเมือง บ่อยครั้งที่การใช้
  จักรยาน เร็วกว่าการนั่งรถเมล์
 2. เหตุผลนึงนั้นเป็นเพราะ จักรยาน
  สามารถเร่งความเร็วได้เร็วกว่ารถเมล์
 3. สมมติว่า มีรถจักรยาน และรถเมล์
  จอดติดไฟแดงอยู่
 4. รถออกตัวพร้อมกันเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว
 5. จักรยานสามารถเร่งได้ 1.2 m/s²
  แต่ได้ความเร็วสูงสุดที่ 12 m/s เท่านั้น
 6. ขณะที่รถเมล์สามารถเร่งได้ 0.8 m/s²
  แต่ได้ความเร็วสูงสุดที่ 20 m/s
 7. จักรยานมีความเร่งเริ่มต้นสูงกว่า
 8. มันจะแซงหน้ารถเมล์อยู่ช่วงหนึ่ง
 9. ฉันอยากจะรู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไร
  ที่รถเมล์จะแซงรถจักรยาน