YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hebrew subtitles

עיר הינשופים - מתי אוכל לראות אותך שוב? (מתוך רלף ההורס)

בשביל להוריד את השיר הזה ושירים אחרים מפס הקול של רלף ההורס בקרו ב- http://smarturl.it/wirsiTunesa1

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 05/12/2013 by Reuma Eshet.

 1. רלף ההורס: הי! הזזתם את הדברים שלי!
 2. אני הולך להרוס את זה!
 3. פליקס המתקן: אני יכול לתקן את זה!
 4. תדליק את השמים, בשבילך הכוכבים זוהרים.
 5. לך תראה את העולם כי הוא כל כך חדש ומדהים.
 6. אל תעצום את עיניך כי העתיד שלך
 7. מוכן להתחיל, זה רק עניין של זמן,
 8. לפני שנלמד איך לעוף
 9. ברוך הבא לקצב של הלילה,
 10. יש משהו באוויר שאינך יכול להכחיש.
 11. היה כיף, אבל הגיע הזמן לעזוב.
 12. החיים קצרים מדי בשביל לחכות לדבר טוב.
 13. אבל לפני שאני עוזב ויוצא לדרכי
 14. אני חייב לדעת דבר חשוב,
 15. מתי נוכל לעשות את זה שוב?
 16. או או או או
 17. מתי אוכל לראות אותך שוב?
 18. או או או או
 19. מתי נוכל לעשות זאת שוב?
 20. או או או או
 21. אני חייב לדעת, לדעת, מתי אראה אותך שוב?
 22. בכל מקום יחד, כן, העוזר שלך זקוק לך
 23. החיים הם מסע ומפת הדרכים מובילה אותך.
 24. תסתכל מסביב על ההרים
 25. עלים לא טיפסת, זה רק עניין של זמן,
 26. לפני שנלמד איך לעוף,
 27. ברוך הבא לקצבו של הלילה.
 28. יש משהו באוויר שלא תוכל להתכחש אליו.
 29. היה כיף, אבל הגיע הזמן לעזוב.
 30. החיים קצרי מדי מכדי לחכות למשהו טוב.
 31. אבל לפני שאעזוב ואצא לדרכי,
 32. אני חייב לדעת משהו חשוב,
 33. מתי נוכל לעשות את זה שוב?
 34. או או או או
 35. מתי אוכל לראות אותך שוב?
 36. או או או או
 37. מתי נוכל לעשות את זה שוב?
 38. או או או או
 39. אני חייב לדעת, לדעת,
 40. מתי אוכל לראות אותך שוב?
 41. אל תעצום את עיניך כי העתיד שלך מוכן לזרוח
 42. זה רק עניין של זמן, לפני שנלמד איך לעוף,
 43. ברוך הבא לקצב של הלילה.
 44. יש משהו באוויר שלא תוכל להתכחש אליו.
 45. אז תגיד לי לפני שאומר לך שלום.
 46. מתי אוכל לראות אותך שוב?
 47. או או או או
 48. מתי אוכל לראות אותך שוב?
 49. או או או או
 50. מתי אוכל לראות אותך שוב?
 51. או או או או
 52. מתי נוכל לעשות את זה שוב?
 53. או או או או
 54. כן, היה כיף, אבל אני חייב לעזוב.
 55. החיים קצרים מכדי לחכות למשהו טוב.
 56. אבל לפני שאלך ואצא לדרכי
 57. תגיד לי מתי.
 58. מתי אוכל לראות אותך שוב?
 59. מתי אוכל לראות אותך שוב?
 60. מתי אוכל לראות אותך שוב?