YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Pair Programming

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 5 created 04/02/2019 by Em4life.

 1. Dnes sa naučime niečo o párovom programovaní.
 2. Pri párovom programovaní pracujete ako tím.
 3. Pýtate sa, prečo by mali dvaja ľudia používať jeden počítač?
  Pretože - viac hláv, viac rozumu!
 4. Pracujeme spoločne zaujímavým spôsobom.
 5. Pretože sme zaujímaví ľudia.
  Áno, to sme.
 6. Pri párovom programovaní si ty a tvoj partner sadnete za jeden počítač a budete pracovať na spoločnom projekte.
 7. Práve teraz pracujeme na "Code Monster"!
 8. Oh, nie! Príšera!
  Teraz na to nemáme čas, dokončíme to neskôr!
 9. Párové programovanie je ako jazda v pretekárskom aute. Jeden človek je vodič a druhý je navigátor.
 10. "Čo chceš byť, vodič alebo navigátor? Vodič."
 11. Vodič sedí pri počítači, používa klávesnicu, myš alebo dotykovú obrazovku a ovláda hlavné činnosti počítača.
 12. "Nastavujem šipky tak, aby sa postavička pohybovala smerom, ktorým chceme."
 13. Druhá osoba je navigátor. Navigátor je niekto, kto pomáha vodičovi.
 14. Odpovedá na jeho otázky, všíma si chyby a identifikuje potenciálne problémy.
 15. "Choď vľavo. Namiesto úplne vpravo, choď vpravo."
 16. Komunikácia je pri párovom programovaní kľúčom k úspechu.
 17. Neurážaj svojho partnera.
  Rešpektujte sa.
  Nesnaž sa byť nadradeným navigátorom.
 18. "Prečo to nevieš urobiť? Hej, počkaj! Prestaň, vráť to späť!" (Neber vodičovi myš/klávesnicu)
 19. Komunikácia je pri párovom programovaní kľúčom k úspechu.
 20. Po celý čas komunikujte so svojim partnerom o tom, čo robíte.
 21. Vodič vysvetľuje, čo robí.
 22. Navigátor môže navrhovať dalšie kroky.
 23. Navigátor by mal premýšľať o úlohe komplexne a vodič sa zameriava na detaily.
 24. Obe úlohy sú dôležité
 25. "Chceš sa vymeniť? Dobre, ja som teraz šofér."
 26. Často sa striedajte.
 27. "Počkaj, prečo to nefunguje?"
 28. "Musíš to pripojiť tu hore. Pozri, tu je diera."
 29. Videli ste ako mi môj partner pomohol vyriešiť úlohu rýchlejšie?
 30. "Všimla si moje chyby."
 31. Párové programovanie je o tímovej spolupráci.
 32. Čo robiť: rešpektujte sa, rozprávajte sa o práci, vysvetľujte, čo robíte, myslite dopredu, dávajte návrhy, striedajte sa, často striedajte role vodiča a navigátora.
 33. Čo nerobiť: nebuďte nadradený navigátor, neberte vodičovi myš/klávesnicu