Return to Video

Párové programování

 • 0:05 - 0:11
  Dnes se naučíme něco o programování
  ve dvojici, pracuješ v týmu. Proč
 • 0:11 - 0:17
  dva lidé mají používat jeden počítač?
  Dvě hlavy jsou lepší než jedna. Pracovat
 • 0:17 - 0:24
  dohromady je zajímavý způsob, protože se
  zajímáme o lidi.
 • 0:24 - 0:28
  Zajímáme se o programování ve dvojici.
  Ty a tvůj partner si sednete k sobě
 • 0:28 - 0:33
  k jednomu počítači a oba pracujete na
  stejném projektu. Právě nyní pracujeme
 • 0:33 - 0:36
  na Kódování Příšer!
 • 0:38 - 0:43
  V párovém programování, jeden je
  řidič a druhý
 • 0:43 - 0:47
  je navigátor, stejně jako při řízení auta.
 • 0:47 - 0:51
  Tvá volba, řidič nebo navigátor? Řidič.
 • 0:51 - 0:57
  Řidič sedí za počítačem a používá
  klávesnici, myš nebo dotykovou obrazovku
 • 0:57 - 1:02
  a řídí hlavní akce počítače.
  Nastavuji šipky tak, aby
 • 1:02 - 1:07
  postavy se pohybovaly ve směru, o který
  se pokouším. Ta druhá osoba je
 • 1:07 - 1:12
  navigátor, který pomáhá řidiči
  zodpovídáním otázek a poukázováním
 • 1:12 - 1:15
  na potenciální problémy nebo chyby.
 • 1:15 - 1:19
  Jdi doleva. Místo doprava. jdi přímo.
 • 1:20 - 1:25
  Komunikace jsou klíčem
  k úspěšnému párovému programování.
 • 1:25 - 1:33
  NEDĚLEJ: urážet partnera. NEDĚLEJ: buď
  uctivý. NEBUĎ panovačný navigátor, nelze
 • 1:33 - 1:39
  mít řidiče na zadním sedadle. Nejde to?
  Drž se zpět! (NEBER řidiči myš/klávesnici)
 • 1:40 - 1:45
  Komunikace jsou klíčem k úspěšnému
  párového programování. Ty a tvůj partner
 • 1:45 - 1:49
  by měli být vždy hovořit.
  (HOVOŘTE spolu o práci)
 • 1:49 - 1:54
  Řidič může vysvětlit, co on / ona dělá.
  (DO vysvětlit, co děláte)
 • 1:54 - 2:01
  Navigátor pomáhá návrhy, co dělat dál.
  (DOMÝŠLÍ dopředu a navrhuje)
 • 2:01 - 2:06
  Navigátor by měl myslet o velkém
  obrazu, řidič se zaměřuje na
 • 2:06 - 2:09
  podrobnosti. Obě role jsou důležité
 • 2:09 - 2:12
  Chceš se přehodit? Dobře. Jsem teď řidič.
  (NEPŘEPÍNEJ role často)
 • 2:12 - 2:15
  Ujisti se, že nepřepínáš často role.
 • 2:15 - 2:18
  Počkej chvilku, proč to nefunguje?
 • 2:18 - 2:22
  Musíš se připojit tam,
  podívej se, je tam díra.
 • 2:22 - 2:26
  Viděl jsi, že mi partner pomohl na to
  přijít s menším počtem pokusech?
 • 2:26 - 2:29
  Zachytila moje chyby. Párové programování
 • 2:29 - 2:32
  je to celé o práci dohromady jako týmu.
 • 2:37 - 2:40
  DĚLEJ: buď uctivý, mluvte o práci,
  vysvětlete si, co děláte
 • 2:40 - 2:43
  DĚLEJ: mysli dopředu, navrhuj,
  přepínej často role.
 • 2:43 - 2:46
  NEBUĎ pánovitý navigátor,neber
  řidiči myš/klávesnici
Title:
Párové programování
Description:

Představení Fiony a Semiry z Generation Code.
Speciální poděkování Ecksteinovy Střední školy za použití prostor.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:51
Josef Neumann edited Czech subtitles for Pair Programming

Czech subtitles

Revisions