YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Párové programování

Představení Fiony a Semiry z Generation Code.
Speciální poděkování Ecksteinovy Střední školy za použití prostor.

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 1 created 11/24/2015 by Josef Neumann.

 1. Dnes se naučíme něco o programování
  ve dvojici, pracuješ v týmu. Proč
 2. dva lidé mají používat jeden počítač?
  Dvě hlavy jsou lepší než jedna. Pracovat
 3. dohromady je zajímavý způsob, protože se
  zajímáme o lidi.
 4. Zajímáme se o programování ve dvojici.
  Ty a tvůj partner si sednete k sobě
 5. k jednomu počítači a oba pracujete na
  stejném projektu. Právě nyní pracujeme
 6. na Kódování Příšer!
 7. V párovém programování, jeden je
  řidič a druhý
 8. je navigátor, stejně jako při řízení auta.
 9. Tvá volba, řidič nebo navigátor? Řidič.
 10. Řidič sedí za počítačem a používá
  klávesnici, myš nebo dotykovou obrazovku
 11. a řídí hlavní akce počítače.
  Nastavuji šipky tak, aby
 12. postavy se pohybovaly ve směru, o který
  se pokouším. Ta druhá osoba je
 13. navigátor, který pomáhá řidiči
  zodpovídáním otázek a poukázováním
 14. na potenciální problémy nebo chyby.
 15. Jdi doleva. Místo doprava. jdi přímo.
 16. Komunikace jsou klíčem
  k úspěšnému párovému programování.
 17. NEDĚLEJ: urážet partnera. NEDĚLEJ: buď
  uctivý. NEBUĎ panovačný navigátor, nelze
 18. mít řidiče na zadním sedadle. Nejde to?
  Drž se zpět! (NEBER řidiči myš/klávesnici)
 19. Komunikace jsou klíčem k úspěšnému
  párového programování. Ty a tvůj partner
 20. by měli být vždy hovořit.
  (HOVOŘTE spolu o práci)
 21. Řidič může vysvětlit, co on / ona dělá.
  (DO vysvětlit, co děláte)
 22. Navigátor pomáhá návrhy, co dělat dál.
  (DOMÝŠLÍ dopředu a navrhuje)
 23. Navigátor by měl myslet o velkém
  obrazu, řidič se zaměřuje na
 24. podrobnosti. Obě role jsou důležité
 25. Chceš se přehodit? Dobře. Jsem teď řidič.
  (NEPŘEPÍNEJ role často)
 26. Ujisti se, že nepřepínáš často role.
 27. Počkej chvilku, proč to nefunguje?
 28. Musíš se připojit tam,
  podívej se, je tam díra.
 29. Viděl jsi, že mi partner pomohl na to
  přijít s menším počtem pokusech?
 30. Zachytila moje chyby. Párové programování
 31. je to celé o práci dohromady jako týmu.
 32. DĚLEJ: buď uctivý, mluvte o práci,
  vysvětlete si, co děláte
 33. DĚLEJ: mysli dopředu, navrhuj,
  přepínej často role.
 34. NEBUĎ pánovitý navigátor,neber
  řidiči myš/klávesnici