Polish subtitles

← Unit 6 5i EM as Generalization of k-Means

Unit 6 5i EM as Generalization of k-Means

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Teraz już łatwo wyjaśnić dlaczego maksymalizacja oczekiwania
 2. jest uogólnieniem k-średnich.
 3. Jak zawsze, mamy kilka punktów
 4. oraz dwa losowo wybrane centra grupy.
 5. Ale teraz zamiast dopasowywać bezpośrednio do któregoś z centrów
 6. będziemy dopasowywać pośrednio.
 7. Każdy punkt jest przyciągany do centrum
 8. z siłą proporcjonalną do pewnego prawdopodobieństwa a posteriori,
 9. które za chwilę zdefiniuję.
 10. W kroku dopasowywania, lub maksymalizacji,
 11. centra grup są optymalizowane jak poprzednio
 12. ale przypisywanie nie jest już jednoznaczne
 13. dane są przypisywane do wszystkich centrów z różną siłą,
 14. nie tylko do tych najbliższych.
 15. W związku z tym, w maksymalizacji oczekiwania centra grup
 16. nie przemieszczają się tak daleko jak w przypadku K-średnich.
 17. Ich ruch jest łagodniejszy
 18. Nowe dopasowanie daje różne siły,
 19. oznaczone tu różnymi kolorami,
 20. a kolejne kroki relaksacji dają lepsze centra grup.
 21. Z upływem czasu, jak widzicie, stopniowo
 22. MO będzie zbiegał mniej więcej do takiego samego rozwiązania jak w przypadku K-średnich.
 23. Wszystkie przypisania są jednak wciąż aktywne.
 24. Nie ma przypisania zero - jedynkowego.
 25. Jest ono pośrednie,
 26. zależne od prawdopodobieństwa a posteriori, które zaraz wyjaśnię.