Vietnamese subtitles

← Our First Program - Intro to Java Programming

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 3 created 08/27/2015 by Thanh Pham.

 1. Bạn vừa học với Sarah về vài sự thay đổi trên chương trình đầu tiên của chúng ta, và
 2. tôi hy vọng bạn sẽ biết được rằng bạn có thể thay đổi chương trình mà không cần phải hiểu
 3. tất cả các phần của nó. Nhưng việc tìm hiểu
 4. và phân tích nó kĩ hơn vẫn là một ý kiến hay. Đầu tiên, như tôi đã nói trước đó, hai dòng này
 5. là dòng khai báo mà bạn thường xuyên phải làm trong mỗi chương trình. Và
 6. hầu hết các lập trình viên không nghĩ nhiều về nó. Bạn biết đấy, nó cũng như việc
 7. khi bạn ở trên máy bay và tiếp viên nói: "chúng ta chuẩn bị cất cánh,
 8. mọi người hãy chỉnh ghế thẳng lại, bỏ khay bàn ra sau,
 9. tắt điện thoại di động". Và hầu hết mọi người không chú ý đến
 10. những điều đó nữa. Bạn nên nhớ từ main ở đây, nó có nghĩa đây là
 11. điểm bắt đầu chương trình. Bạn cũng nên ghi nhớ luôn tên của chương trình ở đây,
 12. và tất cả những thứ khác là những thứ không đáng chú ý ở thời điểm này. Hãy tập trung vào
 13. những statement (câu lệnh) quan trọng. Đoạn văn bản như thế này, nằm trong cặp dấu nháy kép
 14. gọi là một string (chuỗi). String là một thuật ngữ kĩ thuật để nói về văn bản. Statement này
 15. sẽ in ra string, trong phần bài tập với Sarah, bạn có đã thấy nó có thể
 16. in cả số. Nếu bạn cho một số hoặc một biểu thức toán học vào trong
 17. cặp dấu ngoặc đơn, chúng sẽ được in ra sau đó. System.out ở đây sẽ gọi
 18. một object (đối tượng). Bạn sẽ thấy trong bài học tiếp theo, object là những thứ thực hiện công việc
 19. cho chúng ta trong một ngôn ngữ lập trình. Object đặc biệt này đại diện
 20. cửa sổ lệnh (terminal), nơi mà một string hay một số được in ra khi
 21. println chạy. Cuối cùng, phần này được gọi là method (phương thức) , ta sẽ nói nhiều
 22. hơn về method trong bài học tiếp theo. Còn ngay lúc này, chỉ nghĩ về nó như là một
 23. lệnh được thực thi. Như cái tên của nó đã nói,
 24. lệnh này dùng để in thứ gì đó lên trên cửa sổ lệnh. Còn về phần
 25. Ln ở đây? Nó chỉ ra rằng nó còn giúp chuẩn bị
 26. cho lần in ra tiếp theo sẽ xuất hiện ở đây. Vì vậy nếu ban đầu chúng ta println Hello, World!, và sau đó chúng ta
 27. in 3 + 4 + 5 thì phần sau sẽ được in ra ở một dòng tiếp theo.
 28. Nếu không có ln, nó sẽ không làm cho thứ được in tiếp theo xuât hiện trên một dòng mới.
 29. Bạn sẽ luyện tập làm việc với cả hai loại method này. Với Sarah ngay
 30. sau đây.