Return to Video

06-04 סיפורי באגים מועדפים

 • 0:00 - 0:07
  חלק מסיפורי הבאגים האהובים עלי קשורים למטוס ה-F-16
 • 0:07 - 0:12
  מסתבר שכשנבנה ה-F-16
 • 0:12 - 0:16
  הייתה לו תכונה מאוד מעניינת
 • 0:16 - 0:23
  מתי שהוא טס וחוצה את קו המשווה,
 • 0:23 - 0:29
  המטוס מיידית מתהפך על גבו וממשיך לטוס
 • 0:29 - 0:34
  זה, למזלנו, קורה רק בסימולציה.
 • 0:34 - 0:37
  אבל תדמיינו מה היה קורה בחיים האמיתיים.
 • 0:37 - 0:42
  ובכן, ה-F-16 יכול למעשה לטוס על גבו במשך שעות על גבי שעות
 • 0:42 - 0:48
  מסתבר שזה היה באג סימן במערכת הניווט
 • 0:48 - 0:51
  דמיינו מה היה קורה אם מערכת ניווט זו
 • 0:51 - 0:55
  הייתה בשימוש על ידי חברות תעופה מסחריות
 • 0:55 - 1:03
  כשאתם רואים את של הדק את החגורות בפעם הבאה, היו בטוחים להשאיר אותה מהודקת כל הזמן.
 • 1:03 - 1:10
  עוד סיפור באג נחמד קשור למערכת ההפעלה של גוגל למכשירים סלולרים אנדרואיד
 • 1:10 - 1:15
  אחת מהגרסאות הראשונות של אנדרואיד הגיעה במצב אבחון במצב דולק
 • 1:15 - 1:22
  כאשר מהנדס היה יכול להשתמש בפורט סיריאלי להכניס פקודות יוניקס כלשהן.
 • 1:22 - 1:29
  באופן מעניין, אם הטלפון לא היה מזהה התקן בפורט הסיריאלי,
 • 1:29 - 1:33
  הוא היה עובר למקלדת המובנית במקום.
 • 1:33 - 1:38
  מה שזה אמר זה שכל מה שהקלדת על המקלדת
 • 1:38 - 1:42
  היה גם מתפרש לפקודות יוניקס.
 • 1:42 - 1:48
  זה התגלה כשמישהו קיבל מסרון ששאל אותו "מה אתה עשית כל היום?"
 • 1:48 - 1:51
  והוא ענה "אתחל"
 • 1:51 - 1:57
  וראה זה פלא, עם פקודה זו הטלפון אותחל.
 • 1:57 - 2:01
  דמיין את זה: כל דבר שאתה אומר מתרגם לפקודת יוניקס.
 • 2:01 - 2:07
  הוא יכל להגיד "הסר קבצים" או "מחק בסיס נתונים", או מה שלא יהיה.
 • 2:07 - 2:11
  זה מהר מאוד תוקן.
 • 2:11 - 2:15
  הנה עוד באג מאוד מסתורי.
 • 2:15 - 2:19
  הייתה לי תוכנית והתוכנית קרסה.
 • 2:19 - 2:21
  בינתיים הכל בסדר.
 • 2:21 - 2:25
  אז אני הכנסתי פקודת הדפסה להבין מה קורה.
 • 2:25 - 2:32
  להפתעתי הרבה, לאחד שהכנסתי את פקודת ההדפסה, הבאג נעלם.
 • 2:32 - 2:34
  מקרה הייזנברג קלאסי.
 • 2:34 - 2:39
  מה שהיה אפילו יותר טוב, שכשהסרתי שוב את פקודת ההדפסה
 • 2:39 - 2:42
  והבאג עדיין נעלם.
 • 2:42 - 2:45
  עכשיו זוהי דרך מעניינת לפתור באגים.
 • 2:45 - 2:48
  מה קרה שם?
 • 2:48 - 2:52
  מסתבר שזו הייתה בעיה בלינקר.
 • 2:52 - 2:54
  ללינקר היו שני מצבים.
 • 2:54 - 2:59
  היה לו מצב אינקרמנלי שבו הוא מבצע לינק לשינויים בלבד,
 • 2:59 - 3:04
  והיה לו מצב לא אינקרמנטלי שבו הוא היה מתחיל מאפס.
 • 3:04 - 3:09
  ואם הייתי מבצע שינוי קטן בתוכנית, היא תעבור למצב אינקרמנטלי.
 • 3:09 - 3:13
  במצב האינקרמנטלי הבאג לא הופעל.
 • 3:13 - 3:18
  לכן הניסיון הראשון, במצב הלא אינקרמנטלי, הבאג הופיע
 • 3:18 - 3:24
  ולאחר מכן, במצב האינקרמנטלי, הבאג נעלם שוב.
 • 3:24 - 3:29
  אבל זו הייתה בעיה מסובכת לפענוח.
 • 3:29 - 3:35
  בסופו של דבר, מה שעשיתי היה לשים הערה בסקריפט הבניה
 • 3:35 - 3:38
  שתפעיל את המצב האינקרמנטלי פשוט על ידי ביצוע לינק פעמיים.
 • 3:38 - 3:40
  וזו הייתה הדרך שעקפנו את הבאג.
Title:
06-04 סיפורי באגים מועדפים
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
CS259 - Software Debugging
Duration:
03:42
Fran Ontanaya edited Hebrew subtitles for Favorite Bug Stories - Software Debugging
itay.cohentevel added a translation

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions