YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hebrew subtitles

איניציאלוי די. סי. - ברלין בלעדייך

Berlino sen vi estas la lasta kanto el la albumo de inicialoj dc "PROPAGANDA".

Berlino sen vi is the last song on the initials dc album "PROPAGANDA".

www.initialsdc.net

Get Embed Code
32 Languages

Subtitles translated from Esperanto Showing Revision 2 created 11/09/2011 by apudpasanto.

 1. ברלין בלעדייך
 2. לו היית אומרת זאת קודם
 3. אולי הייתי הולך עד התחנה
 4. לדרוש את כספי בחזרה, לשכוח מהדרך
 5. לו היית אומרת זאת ברור יותר
 6. אולי לא הייתי נוהג כמטרונום
 7. והייתי מקשיב לצליל קולך לראשונה
 8. ברלין בלעדייך היא עיר ללא הרמוניה
 9. מסת אנשים עצובה, עצובה
 10. ברלין בלעדייך מותירה אותי ללא אנרגיה
 11. בתוך מסת האנשים העצובה, עצובה
 12. לו היית אומרת זאת קודם
 13. אולי הייתי הולך עד נמל התעופה
 14. כדי לקנות כרטיסים לשנינו
 15. לו היית אומרת זאת ברור יותר
 16. אולי הייתי חי ללא העצב הזה
 17. עכשיו הייתי מקשיב לקולך עם רגש
 18. אבל ברלין בלעדייך היא עיר ללא הרמוניה
 19. מסת אנשים עצובה, עצובה
 20. ברלין בלעדייך מותירה אותי ללא אנרגיה
 21. בתוך מסת האנשים העצובה, עצובה
 22. הנוף של מסת אנשים עצובה,
 23. פנים עירוניים, לעולם לא יהיה הבית של תשוקתי היקרה מכל
 24. לו היית אומרת זאת קודם
 25. אולי הייתי נשאר בכפר ההוא
 26. ולא כדאי היה להעיר מדוע פטרו הלך...