Return to Video

איניציאלוי די. סי. - ברלין בלעדייך

 • 0:09 - 0:18
  ברלין בלעדייך
 • 0:27 - 0:30
  לו היית אומרת זאת קודם
 • 0:30 - 0:37
  אולי הייתי הולך עד התחנה
 • 0:37 - 0:42
  לדרוש את כספי בחזרה, לשכוח מהדרך
 • 0:42 - 0:45
  לו היית אומרת זאת ברור יותר
 • 0:45 - 0:50
  אולי לא הייתי נוהג כמטרונום
 • 0:50 - 0:56
  והייתי מקשיב לצליל קולך לראשונה
 • 0:56 - 1:07
  ברלין בלעדייך היא עיר ללא הרמוניה
 • 1:07 - 1:11
  מסת אנשים עצובה, עצובה
 • 1:11 - 1:22
  ברלין בלעדייך מותירה אותי ללא אנרגיה
 • 1:22 - 1:27
  בתוך מסת האנשים העצובה, עצובה
 • 1:27 - 1:30
  לו היית אומרת זאת קודם
 • 1:30 - 1:37
  אולי הייתי הולך עד נמל התעופה
 • 1:37 - 1:41
  כדי לקנות כרטיסים לשנינו
 • 1:41 - 1:45
  לו היית אומרת זאת ברור יותר
 • 1:45 - 1:52
  אולי הייתי חי ללא העצב הזה
 • 1:52 - 2:00
  עכשיו הייתי מקשיב לקולך עם רגש
 • 2:00 - 2:11
  אבל ברלין בלעדייך היא עיר ללא הרמוניה
 • 2:11 - 2:15
  מסת אנשים עצובה, עצובה
 • 2:15 - 2:26
  ברלין בלעדייך מותירה אותי ללא אנרגיה
 • 2:26 - 2:32
  בתוך מסת האנשים העצובה, עצובה
 • 2:32 - 2:39
  הנוף של מסת אנשים עצובה,
 • 2:39 - 2:53
  פנים עירוניים, לעולם לא יהיה הבית של תשוקתי היקרה מכל
 • 2:53 - 2:57
  לו היית אומרת זאת קודם
 • 2:57 - 3:03
  אולי הייתי נשאר בכפר ההוא
 • 3:03 - 3:10
  ולא כדאי היה להעיר מדוע פטרו הלך...
Title:
איניציאלוי די. סי. - ברלין בלעדייך
Description:

Berlino sen vi estas la lasta kanto el la albumo de inicialoj dc "PROPAGANDA".

Berlino sen vi is the last song on the initials dc album "PROPAGANDA".

www.initialsdc.net

more » « less
Video Language:
Esperanto
Duration:
03:39
apudpasanto edited Hebrew subtitles for inicialoj dc - Berlino sen vi
apudpasanto added a translation

Hebrew subtitles

Revisions