Return to Video

Inicialoj dc - Berlyn sûnder dy

 • 0:09 - 0:18
  Berlyn sûnder dy
 • 0:27 - 0:30
  Ast dat no earder sein hiest
 • 0:30 - 0:37
  soe ik miskyn oant it stasjon ta gean
 • 0:37 - 0:42
  myn jild opnimme, it paad ferjitte
 • 0:42 - 0:45
  Ast dat no dúdliker sein hiest
 • 0:45 - 0:50
  soe ik miskyn net as in metronoom reagearje
 • 0:50 - 0:56
  en soe ik it lûd fan dyn stim foar it earst hearre
 • 0:56 - 1:07
  Berlyn sûnder dy is in stêd sûnder harmony
 • 1:07 - 1:11
  in treurich sliepplak fan tal fan minsken
 • 1:11 - 1:22
  Berlyn sûnder dy lit my sûnder enerzjy
 • 1:22 - 1:27
  yn it treurige sliepplak fan tal fan minsken
 • 1:27 - 1:30
  Ast dat no earder sein hiest
 • 1:30 - 1:37
  soe ik miskyn oant it fleanfjild ta gean
 • 1:37 - 1:41
  om kaartsjes foar ús beide te keapjen
 • 1:41 - 1:45
  Ast dat no dúdliker sein hiest
 • 1:45 - 1:52
  soe ik miskyn sûnder dat fertriet libje
 • 1:52 - 2:00
  soe ik no dyn stim mei emoasje beharkje
 • 2:00 - 2:11
  Mar Berlyn sûnder dy is in stêd sûnder harmony
 • 2:11 - 2:15
  In treurich sliepplak fan tal fan minsken
 • 2:15 - 2:26
  Berlyn sûnder dy lit my sûnder enerzjy
 • 2:26 - 2:32
  yn it treurige sliepplak fan tal fan minsken
 • 2:32 - 2:39
  Foar my it fiersicht fan in treurich sliepplak fan tal fan minsken
 • 2:39 - 2:53
  In stedsgesicht, wurdt nea de stêd fan myn hertewinsk
 • 2:53 - 2:57
  Ast dat no earder sein hiest
 • 2:57 - 3:03
  wie ik miskyn yn dat doarp bleaun
 • 3:03 - 3:10
  en it is de muoite net om oan te jaan wêrom’t Peter fuortgie ...
Title:
Inicialoj dc - Berlyn sûnder dy
Description:

Berlino sen vi estas la lasta kanto el la albumo de inicialoj dc "PROPAGANDA".

Berlino sen vi is the last song on the initials dc album "PROPAGANDA".

www.initialsdc.net

more » « less
Video Language:
Esperanto
Duration:
03:39
Douwe Beerda added a translation

Frisian subtitles

Revisions