YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hebrew subtitles

DESIRE - סרטון מוטיבציה

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 1 created 12/07/2013 by nikitagut.

 1. אתה שמעת אותי מספר את הסיפור עם האריה והצבי,אתה עדיין תקוע,אתה הצבי!
 2. אתה צריך משהו שייתן לך מוטיבציה.
 3. מה קורה לצבי כשהאריה לא רודף אחריו?
 4. מה שקורה הוא,הצבי לא עושה כלום,הוא מפסיק לרוץ.
  למה?
 5. כי הוא תמיד צריך משהו שייתן לו מוטיבציה.
 6. יש הרבה אנשים,אתה לא מוצלח בחיים,
 7. לא בגלל שאין לך כישרון,לא בגלל שאין לך את הכישורים,אלא בגלל שהאישיות שלך לא מתאימה.
 8. ואני אמרתי לך את זה לפני,שאם אתה לא נזהר,
 9. הכישרון שלך ייקח אותך למקומות שהאישיות לא יכולה לעמוד בהם.
 10. אז מה הרצון שלך?
 11. הסיבה שאתה לא יכול לקום ב4 לפנות בוקר,
 12. הסיבה שאתה מסתכל עליי כאילו אני משוגע כשאני אומר לך לקום ב6 בבוקר,
 13. זה בגלל שאין לך את הדבר הזה שמושך אותך,
 14. שמושך אותך,להגיד "לא" לשעון המעורר ולקום,"לא" לכפתור הנודניק.
 15. כאשר אתה מקבל שמשימה נוספת, שחיק נוסף.
 16. הסיבה שאתה לא יכול לעשות את זה,היא בגלל שאתה לא מוצא את הרצון הזה לנכון,שמושך אותך לפעול.
 17. מה ה"מה" שלך?
 18. מישהו בא אליי ואמר:
 19. אי.טי,אחי אני עייף,אני משקיע בזה עבודה,אני לא רואה תוצאות...
 20. אני עשיתי מה שאמרת לעשות,קראתי את הספרים שאמרת לקרוא.
 21. אני השקעתי את השעות שאמרת לי להשקיע,אי אני עושה את זה ולא רואה כלום
 22. תקשיב לי טוב
 23. למה אתה עושה מה שאתה עושה,כל כך חשוב.
 24. זה לא מספיק להיות רופא,יש לך רופאים שקיבלו נימוסי מיטה איומים ונוראים.
 25. יש לך עורכי דין שהם מיומנים אבל יהירים.
 26. אנחנו מדברים על אישיות עכשיו,מה הרצון שלך,מה שמביא אותך קדימה,מה שמושך אותך.
 27. ומה שזה לא יהיה,ספורט,חיים,עסקים,מה שזה לא יהיה בריאות
 28. תקשיב לי טוב מאוד,אתה צריך לשנות את החשיבה הזאת.
 29. אפילו בפעולה שלך,למה הפעולה שלך טובה.
 30. מה הסיבה מאחורי זה,מה הכוונה מאחורי זה...
 31. כשאתה רוצה להצליח כמו שאתה רוצה לנשום...
 32. כשלא נשאר לך כלום.
 33. ואם אתה חושב עליהם אתה רץ עוד כמה קילומטרים,אתה יכול ללכת עוד יום לעבודה,אתה יכול למצוא מלגה.
 34. תקשיב לי,כשאתה עושה זאת בשביל מישהו אחר,
 35. כשאתה כמו האריה הזה?
 36. אם אני לא אעבוד קשה,אם אנחנו לא נעבוד קשה,אם אני לא אעבוד קשה הם לא יאכלו.
 37. זהו זה!אני לא יכול,אני לא יכול,אני לא יכול....
 38. הלוואי שהייתי יכול לסגת אבל זאת ההקפה הרביעית.
 39. הלוואי שהייתי יכול להגיד לך משהו אחר
 40. הלוואי שהייתי יכול להגיד לך "אתה עייף,לך קח מנוחה"
 41. הלוואי שהייתי יכול להגיד לך,"אתה עייף תנוח שנה"
 42. הלוואי שהייתי יכול להגיד לך את זה,אם אתה תמשיך ללכת,זה יתחיל להיות קל יותר
 43. זה הולך להיות קל יותר,הלוואי שהייתי יכול להגיד לך את זה,אבל זאת לא האמת.
 44. האמת היא,שאתה חייב למצוא משהו בתוך!
 45. אתה חייב למצוא משהו בתוך!
 46. וזה צריך לדחוף אותך להמשיך,ולעלות אותך!
 47. וכשאתה מוצא את מה ה"למה" שלך
 48. וה"למה" שלך צריך להיות עמוק יותר ממך!
 49. כשאתה מוצא את ה"למה" שלך...אתה לא לוחץ על כפתור הנודניק יותר,
 50. כשאתה מוצא את ה"למה" שלך...אתה מוצא את הדרך לעשות זאת.
 51. ולהחליט...
 52. אני אחראי על הגורל שלי...
 53. אני אחראי כאן.
 54. זה הזמן להתמודד עם עצמך
 55. ולדבר על עצמך במראה.
 56. אני לא הולך להרשות לאף אחד להפוך אותי.
 57. אני קובע
 58. שאני הולך לעשות את זה.
 59. הזמן למשאלות כבר עבר,
 60. הזמן לפעול,הוא הזמן עכשיו.
 61. הזמן לפעול בשביל החלום שלך!
 62. מצא מה הדבר שאתה רוצה
 63. ולך אחריו כאילו חייך תלויים בו
 64. אנחנו יכולים להחליט לקחת אחריות על הגורל שלנו,
 65. כשאתה מגיע למצב בו מספיק הוא מספיק,
 66. כשאתה מגיע למצב שזה מאוד כואב,כשאתה מגיע למצב בו אתה לא יכול יותר...
 67. כשאתה מגיע למצב הזה?
 68. אני אומר לך,אני לא יכול להסביר לך,
 69. אבל דלתות יתחילו להיפתח,הזדמנויות יתחילו לצוץ.
 70. מה שאתה לא יכול לעשות,אתה לא יכול לפרוש באמצע התהליך.
 71. אתה לא יכול להיכנע!
 72. אלופים ממשיכים ללכת כשאין להם כלום.
 73. זה ההבדל בין הגדולים,זה מה שמבדיל ביניהם!
 74. כשאין להם כבר!
 75. כשזה נגמר,כשהם עייפים,כשהם מתוסכלים,כשהם מוכנים להיכנע
 76. זה הזמן בו הם מתחילים!
 77. אתם איתי?
 78. זה כשלא נשאר כלום.
 79. זה כשהכסף מתרוקן,כשכל האנרגיה נעלמת,
 80. כשלא נשאר לך כלום,זה הזמן להראות לכולם.
 81. כשאתה מוצא דרך לצאת משום מקום.
 82. כשאתה מוצא את האנרגיה שלא קיימת.
 83. כשאתה רוצה את זה כמו שאתה רוצה לנשום.
 84. אז אני שואל אותך.
  מה אתה מתכוון לעשות עכשיו?
 85. תורגם על ידי Nikita Gutvilik