Serbian subtitles

← Princip "slobodnog pristupa" u istraživanju raka

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 3 created 07/26/2016 by Ivana Korom.

 1. Preselio sam se u Boston iz Čikaga,
  pre 10 godina,
 2. zanimali su me rak i hemija.
 3. Možda znate da je hemija
  nauka o pravljenju molekula
 4. ili, što se meni sviđa,
  novih lekova za rak.
 5. Možda takođe znate da je,
  što se nauke i medicine tiče,
 6. Boston neka vrsta poslastičarnice.
 7. U Kembridžu, ne možete
  da stavite ni saobraćajni znak za stop,
 8. a da ne udarite
  nekog studenta na doktoratu.
 9. Čak se i kafić zove "Čudo nauke".
 10. Na bilbordima su oglasi
  "Imamo poslovni prostor za laboratoriju".
 11. Može se reći da smo, u ovih 10 godina,

 12. svedoci samog početka
 13. naučne revolucije, koja se odnosi
  na genomsku medicinu.
 14. Sada znamo više nego ikada ranije
 15. o pacijentima koji nam dolaze u bolnice.
 16. Konačno smo u stanju
  da odgovorimo na pitanje
 17. koje se postavlja već toliko godina:
 18. zašto imam rak?
 19. Informacije o tome
  su prilično zapanjujuće.
 20. Možda znate da,
 21. iako smo još na početku ove revolucije,
 22. znamo da postoji
  oko 40.000 jedinstvenih mutacija
 23. koje pogađaju više od 10.000 gena,
 24. i da, među tim genima, ima 500 gena
 25. koji zaista i utiču,
 26. i izazivaju rak.
 27. Međutim, u poređenju sa tim,

 28. imamo oko desetak tzv. ciljanih lekova.
 29. Ova nesposobnost u lečenju raka
 30. me je lično pogodila,
  kad je moj otac dobio dijagnozu
 31. za rak pankreasa.
 32. Nismo ga doveli u Boston.
 33. Nismo sekvencionirali njegov genom.
 34. Već je decenijama poznato
 35. šta izaziva ovaj malignitet.
 36. To su tri proteina -
 37. Ras, MIC i P53.
 38. To su stare informacije
  koje znamo još od '80-ih,
 39. a ipak ne postoji lek
  koji mogu da prepišem
 40. pacijentu koji ima ovaj
 41. ili bilo koji drugi od brojnih
  čvrstih tumora
 42. koje izazivaju ova tri
 43. jahača apokalipse koju zovemo rak.
 44. Nema leka usmerenog na Ras, MIC ili P53.
 45. Mogli biste, s pravom,
  da pitate: zbog čega?

 46. Vrlo nezadovoljavajući,
  ali ipak naučni odgovor
 47. je da je suviše teško.
 48. Iz različitih razloga su,
 49. ova tri proteina ušla
  u jednu sferu u našoj oblasti
 50. koja se naziva "genom bez lekova"
 51. to je kao da kažemo
  "kompjuter koji ne pretražuje podatke"
 52. ili kad bismo rekli
  da je nemoguće hodati po Mesecu.
 53. To je grozan tehnički termin.
 54. Ali, to znači
 55. da nismo uspeli da identifikujemo
  "masni džep" u ovim proteinima,
 56. u koji bismo mogli da,
  kao molekularni bravari,
 57. ubacimo aktivni, mali, organski molekul
 58. ili komponentu leka.
 59. Za vreme moje specijalizacije
  za kliničku medicinu

 60. hematologiju i onkologiju
 61. i transplantaciju matičnih ćelija,
 62. ono što je postojalo umesto toga,
 63. što je skakutalo kroz mrežu propisa
  Federalne Agencije za Lekove,
 64. su bile ove supstance
 65. arsen, talidomid
 66. i ovaj hemijski derivat
  azotnog tzv. "senfnog gasa".
 67. A ovo je 21.vek.
 68. Budući da sam bio,
  u najmanju ruku, nezadovoljan
 69. učinkom i kvalitetom ovih lekova,
 70. počeo sam da učim hemiju
 71. sa idejom da možda,
 72. učeći tehniku
  otkrivanja hemijskih komponenti
 73. i pristupajući tome
  na način ovog vrlog novog sveta
 74. korišćenja tzv. koncepta
  slobodnog pristupa
 75. i tzv. grupnog pristupa
 76. tj. kolaborativne mreže
  koju koristimo u naučnim institucijama,
 77. da bismo mogli brže
 78. da ponudimo moćne i usmerene terapije
 79. našim pacijentima.
 80. Molim vas da imate na umu
  da je ovo posao koji još traje,

 81. ali bih danas želeo da vam ispričam priču
 82. o vrlo retkom raku
 83. koji se zove karcinom srednje linije,
 84. i o ciljnom proteinu,
 85. proteinu za koji nema lekova
 86. koji se naziva BRD4,
 87. i o molekulu
 88. sintetisanom u mojoj laboratoriji
  u Dejna Farber Kancer Institutu
 89. koji smo nazvali JQ1, u čast Džun Či,
 90. hemičara koji je sintetisao ovaj molekul.
 91. BRD4 je zanimljiv protein.
 92. Mogli biste da se zapitate,
  dok rak radi sve te stvari

 93. kojima pokušava da nam ubije pacijenta,
 94. kako se uopšte seti da je rak?
 95. Kada razmota svoj genom,
 96. podeli se na dve ćelije
  i ponovo se zamota,
 97. zašto ne postane oko, ili jetra,
 98. jer ima sve gene neophodne za to?
 99. Ali seća se da je rak.
 100. Razlog je taj da rak,
  kao svaka ćelija u telu,
 101. postavlja male molekularne oznake,
 102. samolepljive papiriće,
 103. koje podsećaju ćeliju,
  "ja sam rak, treba da nastavim da rastem."
 104. Te samolepljive poruke
 105. obuhvataju ovaj i druge proteine te klase,
 106. takozvane bromodomene.
 107. Mi smo razvili ideju, osnovu istraživanja,
 108. da, možda, ako bismo napravili molekul
 109. koji bi sprečio tu poruku da se zalepi
 110. tako što bi ušao u mali džep
 111. u osnovi ovog proteina koji se tu obrće,
 112. onda bismo mogli da ubedimo ćelije raka,
 113. naročito one koje su zavisne
  od BRD4 proteina,
 114. da one nisu ćelije raka, da nisu kancer.
 115. Tako smo počeli da radimo na tom problemu.

 116. Napravili smo biblioteke
  hemijskih jedinjenja
 117. i, na kraju smo stigli do ove,
  i nekih sličnih supstanci
 118. nazvane JQ1.
 119. Budući da nismo farmaceutska kompanija,
 120. mogli smo da radimo neke stvari,
  imali smo izvesnu fleksibilnost,
 121. koju farmaceutska industrija nema.
 122. Jednostavno smo počeli
  da ovu supstancu šaljemo prijateljima.
 123. Moja laboratorija je mala.
 124. Pomislili smo da samo pošaljemo
  ovaj molekul drugima
 125. i vidimo kako se ponaša.
 126. Poslali smo ga u Oksford, u Englesku,
 127. gde je grupa talentovanih
  kristalografa napravila ovu sliku,
 128. što nam je pomoglo da shvatimo
 129. zašto je, u stvari, ovaj molekul
  tako efikasan za ovaj ciljani protein.
 130. To je ono što nazivamo
  savršenim uklapanjem
 131. komplementarnih delova,
  kao ruka u rukavici.
 132. Ovo je vrlo redak rak,

 133. ovaj rak zavistan od BRD4.
 134. Radili smo sa uzorcima materijala
 135. koji su sakupili mladi patolozi
  u Brigam ženskoj bolnici.
 136. Kada smo ove ćelije
  tretirali tim molekulom,
 137. primetili smo nešto zaista zadivljujuće.
 138. Ćelije raka,
 139. male, okrugle ćelije koje se brzo dele,
 140. su formirale ove produžetke.
 141. Menjale su oblik.
 142. U stvari, ćelija raka
 143. je počela da zaboravlja da je kancerozna
 144. i postajala je normalna ćelija.
 145. Bili smo veoma uzbuđeni zbog toga.

 146. Sledeći korak bi bio da se ovaj molekul
  upotrebi na miševima.
 147. Jedini problem je bio što,
  za ovaj redak rak,
 148. nema modela na miševima.
 149. U vreme kada smo radili ovo istraživanje,
 150. brinuo sam se o 29-godišnjem
  vatrogascu iz Konektikata
 151. koji je bio maltene na samrti
 152. zbog ovog neizlečivog raka.
 153. Ovaj BRD4-zavisni rak
 154. mu je rastao kroz levo plućno krilo,
 155. i imao je kateter u grudima
  za dreniranje otpadnih materija.
 156. U svakoj smeni
 157. ovaj materijal se bacao.
 158. Došli smo kod ovog pacijenta
 159. i pitali da li bi sarađivao sa nama.
 160. Da li bismo mogli da uzmemo
  te dragocene, retke kancerozne materije
 161. iz grudnog katetera,
 162. da ih prevezemo na drugi deo grada
  i ubacimo u miševe
 163. i pokušamo da izvedemo kliničku studiju
 164. i stignemo do stupnja prototipa za lek?
 165. To bi bilo i nemoguće i protivzakonito,
  s pravom, da se uradi na ljudima.
 166. On se složio.
 167. U Centru za vizuelizaciju procesa
  kod životinja "Porodica Luri"
 168. moj kolega, Endrju Kang, je uspešno
  formirao ovaj kancer kod miševa
 169. i to bez korišćenja plastike.
 170. Možete videti ovaj PET sken miša,
  mi ga zovemo "ljubimac PETko".

 171. Rak se povećava, što se vidi
 172. kao ova crvena, ogromna masa
  u zadnjoj nozi životinje.
 173. A kada primenimo tretman našom supstancom,
 174. ova zavisnost od šećera,
 175. ovaj brzi rast, iščezava.
 176. I kod životinje sa desne strane,
 177. vidite da rak reaguje na tretman.
 178. Sada završavamo kliničke studije
 179. na četiri mišja modela ove bolesti.
 180. Svaki put primećujemo istu stvar.
 181. Miševi sa rakom
  koji prime lek preživljavaju,
 182. dok oni koji ne prime lek, brzo uginu.
 183. Tu smo se zapitali,
  šta bi farmaceutska kompanija

 184. uradila na tom stupnju?
 185. Pa, oni bi to verovatno držali u tajnosti
 186. dok ne prevedu ovaj prototip leka
 187. u aktivnu farmaceutsku supstancu.
 188. Mi smo uradili upravo suprotno.
 189. Objavili smo rad
 190. koji opisuje ovo otkriće
 191. na najranijem stupnju prototipa za lek.
 192. Dali smo celom svetu hemijski identitet
 193. ovog molekula,
  što je obično tajna u našoj oblasti.
 194. Tačno smo objasnili ljudima
  kako da ga naprave.
 195. Dali smo im našu imejl adresu,
 196. i tako nagovestili da, ako nam pišu,
 197. da ćemo im besplatno poslati molekul.
 198. U suštini, pokušali smo da stvorimo
 199. najveću moguću konkurenciju
  našoj laboratoriji.
 200. I to nam je, na žalost, uspelo.
 201. (Smeh)

 202. Jer sada, pošto smo podelili ovaj molekul,

 203. samo od decembra prošle godine,
 204. 40 laboratorija iz SAD-a
 205. i još 30 iz Evrope -
 206. mnoge od njih su farmaceutske kompanije
 207. i sada pokušavaju da uđu u ovu oblast,
 208. usmerenu na ovaj retki rak
 209. koji je, upravo sada, na sreću,
  sasvim poželjna tema
 210. za ispitivanje u toj industriji.
 211. Ali naučni podaci, koji zauzvrat,
 212. stižu iz svih tih laboratorija
  o primeni ovog molekula
 213. pružaju nam uvid, koji možda nikada
 214. ne bismo imali da smo radili sami.
 215. Ćelije leukemije tretirane
  ovim jedinjenjem
 216. postaju normalna bela krvna zrnca.
 217. Miševi sa višestrukim mijelomima,
 218. neizlečivim malignitetom koštane srži,
 219. reaguju vrlo dramatično
 220. na tretman ovim lekom.
 221. Možda znate da masno tkivo može da pamti.
 222. Baš lepo što mogu to da vam demonstriram.
 223. I, zapravo, ovaj molekul
 224. sprečava taj adipocit,
  tu masnu matičnu ćeliju.
 225. da se seti kako da pravi mast
 226. tako da miševi sa ishranom
  bogatom mastima,
 227. kao što jedu ljudi
  u mom rodnom gradu Čikagu,
 228. ipak ne razvijaju tzv. "masnu jetru",
 229. što, inače, predstavlja
  veliki medicinski problem.
 230. Ono što smo naučili iz ovog istraživanja

 231. ne samo moja laboratorija,
  nego naš institut,
 232. i generalno,
  ceo Harvard medicinski fakultet,
 233. je da imamo posebne
 234. akademske resurse za otkrivanje lekova
 235. i to da naš centar, koji je,
 236. ispitao više kancer-molekula,
 237. na naučni način, nego bilo koji drugi,
 238. nije nikada napravio nijedan sopstveni.
 239. Iz svih ovih razloga
  koje vidite ovde navedene,
 240. mislimo da postoji
  odlična prilika za akademske centre
 241. da učestvuju u ovoj mladoj,
  konceptualno nedefinisanoj
 242. i kreativnoj disciplini
 243. pronalaženja prototipova za lekove.
 244. I šta dalje?

 245. Imamo ovaj molekul,
  ali to još nije pilula.
 246. Ne može se uzimati oralnim putem.
 247. Moramo to da sredimo, da bismo mogli
  da ga dajemo našim pacijentima.
 248. Svi u laboratoriji se,
 249. naročito posle kontakta
  sa ovim pacijentima,
 250. osećaju posebno motivisani
 251. da naprave lek baziran na ovom molekulu.
 252. Ovo je trenutak kad moram da kažem
 253. da nam treba vaša pomoć
  i vaša pronicljivost,
 254. vaše kolaborativno učestvovanje.
 255. Za razliku od farmaceutske kompanije,
 256. mi nemamo proizvodnu liniju
  u koju možemo ubaciti ove molekule.
 257. Nemamo tim prodavaca i snabdevača
 258. koji nam mogu reći kako da postavimo
  ovaj lek u odnosu na druge.
 259. Ono što mi imamo je fleksibilnost
  akademskog centra
 260. u radu sa kompetentnim, motivisanim,
 261. ljudima sa puno entuzijazma
  i sa, nadajmo se, puno novca,
 262. da ove molekule prenesu
  do kliničke upotrebe,
 263. pri tome čuvajući sposobnost za razmenu
 264. prototipova lekova
  među naučnicima širom sveta.
 265. Ovaj molekul će uskoro izaći
  iz laboratorije

 266. i otići u malu novo-formiranu kompaniju
 267. pod nazivom "Tenša Terapije".
 268. Zapravo, to je četvrti
  od ovih molekula, koji,
 269. na neki način, maturira
  iz naše male produkcije novih lekova,
 270. od koji će dva - topični lek
 271. za kožne limfome,
 272. i oralna supstanca za tretman
  višestrukih mijeloma
 273. zaista i stići do bolnica
 274. za prvu kliničku studiju
  u julu ove godine.
 275. Za nas, to je veliko
  i uzbudljivo dostignuće.
 276. Za kraj, želim da vam prenesem
  ove dve ideje.
 277. Prva je to da, ako je išta
 278. specifično u vezi sa ovim istraživanjem,
 279. to je manje naučne,
  a više strateške prirode
 280. za nas je ovo bio društveni eksperiment,
 281. o tome šta se dešava
 282. kada pokušamo
  da budemo otvoreni i iskreni,
 283. u najranijoj fazi istraživanja
  hemijskog otkrivanja lekova,
 284. i to u najvećoj mogućoj meri.
 285. Ovaj niz slova i brojeva,

 286. simbola i zagrada, koji mislim da može
 287. da se pošalje SMS porukom,
 288. ili preko Tvitera, širom sveta,
 289. je hemijski identitet
  našeg prototip-jedinjenja.
 290. Informacija koja nam najviše treba
 291. od farmaceutskih kompanija,
 292. informacija o tome kako
 293. ovi rani prototipovi lekova mogu da rade.
 294. A ipak, ova informacija je najčešće tajna.
 295. Mi zapravo težimo tome,
 296. da primenimo neverovatne uspehe
 297. 2 principa informatičke industrije:
 298. tzv. "slobodnog pristupa"
  i tzv. "grupnog pristupa"
 299. da bismo efikasno i odgovorno
 300. ubrzali proces dopremanja
  ciljanih terapija
 301. do pacijenata sa rakom.
 302. I taj poslovni model uključuje sve vas.

 303. Ovo istraživanje je finansirano
  od strane celog društva.
 304. Finansiraju ga fondacije.
 305. Jednu stvar sam naučio u Bostonu, a to je,
 306. da će građani Bostona uraditi sve
  za kancer, i to mi se jako sviđa.
 307. Vozite bicikl preko cele države.
 308. Idete u organizovane šetnje
  celom dužinom reke.
 309. (Smeh)
 310. Zaista, nigde do sada nisam video
 311. ovako jedinstvenu podršku
 312. istraživanjima raka.
 313. Zato bih želeo da vam zahvalim
 314. za učestvovanje, vašu saradnju
 315. i, pre svega, za poverenje u naše ideje.
 316. (Aplauz)