Dutch subtitles

← Jay Bradner: Open source kankeronderzoek

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 1 created 11/17/2011 by Retired user.

 1. Tien jaar geleden verhuisde ik van Chicago naar Boston.
 2. Ik ben geïnteresseerd in kanker en scheikunde.
 3. Misschien weet je dat scheikunde de wetenschap van het maken van moleculen is -
 4. of, zoals ik het zie, nieuwe medicatie voor het behandelen van kanker.
 5. En misschien weet je ook dat, voor wetenschap en geneeskunde,
 6. Boston dè plek is.
 7. In Cambridge kun je niet optrekken aan het stoplicht
 8. zonder een masterstudent omver te rijden.
 9. Het café heet 'Het wonder van de wetenschap'.
 10. Op de reclameborden staat 'Laboratoriumruimte beschikbaar'.
 11. We mogen wel stellen dat in de afgelopen 10 jaar,

 12. we getuige geweest zijn van de start
 13. van een wetenschappelijke revolutie - die van de genoomgeneeskunde.
 14. We weten nu meer van de patiënten die het ziekenhuis betreden
 15. dan ooit tevoren.
 16. We zijn, eindelijk, in staat om de vraag te beantwoorden
 17. die de afgelopen jaren zo zwaar op ons gedrukt heeft:
 18. waarom heb ik kanker?
 19. Deze informatie is duizelingwekkend.
 20. Misschien weet je
 21. dat we nog maar aan het begin van deze revolutie staan.
 22. We weten dat er mogelijk 40.000 unieke mutaties zijn,
 23. die meer dan 10.000 genen beïnvloeden,
 24. waarvan 500 genen
 25. bewezen veroorzakers
 26. van kanker zijn.
 27. In vergelijking

 28. hebben we slechts een handvol doelgerichte geneesmiddelen.
 29. Deze inefficiëntie van de kankergeneeskunde
 30. kwam hard aan toen mijn vader gediagnosticeerd werd
 31. met alvleesklierkanker.
 32. We hebben hem niet naar Boston gebracht.
 33. We hebben zijn genoom niet in kaart gebracht.
 34. We weten al tientallen jaren
 35. wat de oorzaak van deze ziekte is.
 36. Het zijn 3 eiwitten,
 37. Ras, MIC en P53.
 38. Dit weten we al sinds de jaren '80,
 39. maar er is geen geneesmiddel beschikbaar
 40. voor een patiënt met deze of
 41. een van de vele andere solide tumoren
 42. veroorzaakt door deze 3 ruiters
 43. van de apocalyps die kanker heet.
 44. Er is geen Ras-, geen MIC-, geen P53-geneesmiddel.
 45. Je kan terecht de vraag stellen: waarom niet?

 46. Het onbevredigende, maar wetenschappelijke antwoord luidt:
 47. het is te moeilijk.
 48. Om welke reden dan ook
 49. zijn deze 3 eiwitten in het jargon van ons vak bestempeld als
 50. onbehandelbaar genoom,
 51. wat hetzelfde is als het internet "on-surfbaar" te noemen
 52. of de maan onbewandelbaar.
 53. Het is een verschrikkelijke vakterm.
 54. Het betekent
 55. dat we niet in staat zijn een aanknopingspunt in deze eiwitten te vinden
 56. waarin we, als moleculaire slotenmakers,
 57. een klein, actief, organisch molecuul
 58. of geneesmiddel kunnen plaatsen.
 59. Toen ik in opleiding was voor klinische geneeskunde

 60. en hematologie en oncologie
 61. en stamceltransplantatie,
 62. was het anders.
 63. Door het netwerk van regelgeving van de Food and Drug Administration
 64. druppelden de volgende stoffen naar beneden:
 65. arsenicum, thalidomide (softenon)
 66. en deze chemische afgeleide
 67. van stikstofmosterd.
 68. We leven in de 21ste eeuw.
 69. Teleurgesteld door
 70. de werking en kwaliteit van deze geneesmiddelen,
 71. ben ik weer scheikunde gaan studeren,
 72. met het idee
 73. dat als ik het vak van onderzoeksscheikunde leerde
 74. en het benaderde in de context van onze nieuwe wereld
 75. van de open source,
 76. de crowd source,
 77. en de samenwerkingsverbanden in de academische wereld,
 78. dat we misschien sneller
 79. betere en gerichtere therapieën
 80. voor onze patiënten zouden krijgen.
 81. Beschouw dit daarom als werk in uitvoering.

 82. Toch wil ik jullie een verhaal vertellen
 83. over een zeldzame vorm van kanker,
 84. midline carcinoom genaamd.
 85. Over het eiwit,
 86. het onbehandelbare eiwit dat deze vorm van kanker veroorzaakt,
 87. BRD4 genaamd,
 88. en over een molecuul
 89. ontwikkeld in mijn lab van het Dana Farber Kankerinstituut
 90. genaamd JQ1, dat we liefkozend Jun Qi noemen
 91. naar de scheikundige die het gemaakt heeft.
 92. BRD4 is een interessant eiwit.
 93. Je kunt je afvragen: bij alle moeite die kanker doet om onze patiënt te doden,

 94. hoe kan het van zichzelf onthouden dat het kanker is?
 95. Als het z'n genoom afwikkelt,
 96. zich splitst in 2 cellen en zich weer ontvouwt,
 97. waarom wordt het dan geen oog of een lever?
 98. Het heeft toch alle genen om dit te doen?
 99. Het heeft onthouden dat het kanker is.
 100. Dit komt omdat kanker, net als elke andere cel in het lichaam,
 101. kleine moleculaire bladwijzers achterlaat,
 102. kleine Post-its,
 103. die de cel helpen te onthouden "Ik ben kanker en ik moet blijven groeien."
 104. Deze kleine Post-its
 105. betrekken deze en andere eiwitten van dezelfde klasse erbij,
 106. de zogeheten bromodomeinen.
 107. Daarom hebben we het volgende basisidee ontwikkeld:
 108. als we een molecuul kunnen maken
 109. dat voorkomt dat de Post-it blijft plakken
 110. door binnen te dringen in de kleine ruimte
 111. aan de basis van dit draaiende eiwit,
 112. dan kunnen we de kankercellen misschien overtuigen,
 113. vooral diegene die verslaafd zijn aan het BRD4 eiwit,
 114. dat ze geen kankercellen zijn.
 115. Dit was ons uitgangspunt.

 116. We ontwikkelden overzichten van verbindingen
 117. en kwamen uiteindelijk uit op deze en vergelijkbare stoffen,
 118. genaamd JQ1.
 119. Doordat we geen farmaceutisch bedrijf zijn,
 120. konden we bepaalde dingen doen, hadden we vrijheden
 121. die de farmaceutische industrie niet heeft.
 122. We mailden het gewoon naar onze vrienden.
 123. Ik heb een klein lab.
 124. We dachten: laten we het naar mensen sturen en kijken hoe de moleculen zich gedragen.
 125. We stuurden het naar Oxford, Engeland,
 126. waar een groep getalenteerde kristallografen ons deze foto bezorgde,
 127. die ons hielp begrijpen
 128. hoe het komt dat precies dit molecuul zo krachtig is voor dit specifieke eiwit.
 129. Dit is wat we
 130. perfecte complementariteit noemen, het zit als gegoten.
 131. Dit is een vrij zeldzame vorm van kanker,

 132. deze aan BRD4 verslaafde kankercellen.
 133. Daarom werkten we met materiaalmonsters,
 134. verzameld door jonge pathologen van het Brigham Vrouwenziekenhuis.
 135. Toen we deze cellen behandelden met dit molecuul,
 136. merkten we iets bijzonders op.
 137. De kankercellen,
 138. klein, rond en snel delend,
 139. kregen armpjes en uitstulpingen.
 140. Ze veranderden van vorm.
 141. Met als resultaat dat de kankercel
 142. was vergeten dat ze kanker was
 143. en zich ontwikkelde tot een normale cel.
 144. Hier werden we heel enthousiast van.

 145. De volgende stap zou zijn om dit molecuul bij muizen in te brengen.
 146. Het enige probleem was dat er geen proefdiermodel van deze zeldzame vorm van kanker was.
 147. Ten tijde van ons onderzoek
 148. zorgde ik voor een 29-jarige brandweerman uit Connecticut
 149. die zijn levenseinde naderde
 150. met deze ongeneeslijke kanker.
 151. Deze aan BRD4 verslaafde kanker
 152. woekerde door zijn linker long.
 153. Hij had een drain in zijn borst voor de afvoer van vervuild lichaamsmateriaal.
 154. Tijdens elke verpleegkundige dienst
 155. werd die drain leeggemaakt.
 156. Daarom hebben wij deze patiënt benaderd
 157. met de vraag of hij ons wilde helpen.
 158. Of wij deze kostbare en zeldzame kankercellen
 159. uit zijn drain mochten gebruiken
 160. en ze aan de andere kant van de stad in muizen te stoppen
 161. om zo klinisch onderzoek te doen
 162. en ze bloot te stellen aan een prototype-geneesmiddel?
 163. Het zou namelijk onmogelijk en, terecht, illegaal zijn om dat in mensen te doen.
 164. Hij stemde ermee in.
 165. In het Lurie Family Centrum voor Medische Beeldvorming bij Dieren
 166. heeft mijn collega, Andrew Kung, met goed resultaat deze kanker in muizen laten groeien
 167. zonder ook maar het plastic te raken.
 168. Hier zie je de PET-scan van een muis, een "pet"-PET (pet=huisdier).

 169. De kanker groeit
 170. als een rode, grote massa in de achterpoot van dit dier.
 171. Als we dit behandelen met onze verbinding,
 172. dan zie je deze suikerverslaving,
 173. deze snelle groei, vervagen.
 174. In het dier aan de rechterzijde
 175. zie je dat de kanker reageert.
 176. We hebben klinisch onderzoek
 177. in 4 proefdiermodellen met deze aandoening afgerond.
 178. Telkens weer zien we hetzelfde.
 179. De muizen met deze kanker die het middel krijgen, blijven leven
 180. en diegene die het niet krijgen, sterven snel.
 181. We vroegen ons daarom af:

 182. wat zou een farmaceutisch bedrijf op dit punt doen?
 183. Die zouden het geheim houden
 184. totdat ze dit geneesmiddel-prototype
 185. in een geregistreerd geneesmiddel hadden omgezet.
 186. Daarom deden wij het tegenovergestelde.
 187. We publiceerden
 188. de gegevens van dit onderzoek
 189. in de vroegste prototype-fase.
 190. We gaven de wereld de chemische identiteit van dit molecuul,
 191. normaal een goed bewaard geheim in ons vakgebied.
 192. We vertelden mensen precies hoe ze het konden maken.
 193. We gaven ze ons e-mailadres
 194. en suggereerden dat, als ze ons zouden schrijven,
 195. we ze een gratis molecuul toe zouden sturen.
 196. We zorgden ervoor
 197. dat we de meest competitieve omgeving voor ons lab creërden.
 198. Helaas was dit erg succesvol.
 199. (Gelach)

 200. Want nadat we dit molecuul hadden gedeeld,

 201. pas sinds afgelopen december,
 202. met 40 laboratoria in Amerika
 203. en nog eens 30 in Europa,
 204. zijn er nu veel farmaceutische bedrijven
 205. die de arena willen betreden
 206. om deze zeldzame vorm van kanker aan te pakken,
 207. die, gelukkig, momenteel
 208. binnen de industrie een gewild onderzoeksonderwerp is.
 209. De resultaten die terugkomen van al deze laboratoria
 210. over het gebruik van dit molecuul
 211. hebben ons inzichten verschaft
 212. die we alleen waarschijnlijk nooit verkregen hadden.
 213. Leukemiecellen die behandeld zijn met dit middel
 214. veranderen in normale witte bloedlichaampjes.
 215. Muizen met multipel myeloom,
 216. een ongeneeslijke aandoening van het beenmerg,
 217. reageren boven verwachting
 218. op de behandeling met dit middel.
 219. Misschien weet je dat vet een geheugen heeft.
 220. Leuk om dit te kunnen demonstreren.
 221. Feitelijk voorkomt dit molecuul
 222. dat de adipocyte, deze vetstamcel,
 223. niet meer weet hoe ze vet moet maken,
 224. dusdanig dat muizen op een hoog calorisch dieet,
 225. zoals de mensen in mijn thuisstad Chicago,
 226. geen vervette lever krijgen,
 227. wat een groot medisch probleem is.
 228. Wat dit onderzoek heeft aangetoond,

 229. niet alleen in mijn lab, maar in ons instituut
 230. en Harvard Medical School in het algemeen,
 231. is dat we unieke middelen in de academische wereld hebben
 232. om geneesmiddelen te ontdekken.
 233. Ons centrum
 234. dat misschien meer kankercellen wetenschappelijk onderzocht heeft,
 235. dan enig ander centrum,
 236. had nooit een eigen molecule gemaakt.
 237. Om de hier genoemde redenen
 238. denken wij dat het een grote kans is voor academische centra
 239. om bij te dragen aan deze vroege, conceptueel lastige
 240. en creatieve discipline
 241. van onderzoek naar geneesmiddelen-prototypes.
 242. Wat is nu de volgende stap?

 243. We hebben dit molecuul, maar het is nog geen geneesmiddel.
 244. Het is nog niet oraal verkrijgbaar.
 245. We moeten het zo aanpassen, dat we het kunnen toedienen aan onze patiënten.
 246. Iedereen in ons lab,
 247. in het bijzonder door de interactie met deze patiënten,
 248. voelt zich genoodzaakt
 249. om een op dit molecuul gebaseerd geneesmiddel te ontwikkelen.
 250. Op dit punt vragen wij om
 251. jullie hulp en inzichten,
 252. jullie gezamenlijke deelname.
 253. In tegenstelling tot de farmaceutische industrie
 254. hebben wij geen reeds bestaande pijplijn waar deze moleculen in kunnen.
 255. We hebben geen marketing- en salesmedewerkers,
 256. die ons kunnen vertellen hoe we dit middel in de markt moeten zetten.
 257. Wat we wel hebben, is de flexibiliteit van de academische centra
 258. om te werken met competente, gemotiveerde,
 259. enthousiaste en hopelijk goed gefinancieerde mensen
 260. om verder te gaan met deze moleculen in een klinische setting
 261. en tegelijkertijd het vermogen te behouden
 262. om dit geneesmiddel-prototype met de wereld te delen.
 263. Dit molecuul zal weldra vanuit ons lab

 264. een klein startend bedrijf ingaan
 265. genaamd Tensha Therapeutics.
 266. Dit is het vierde van deze moleculen
 267. dat afzwaait uit onze kleine geneesmiddelenpijplijn,
 268. waarvan er twee - een uitwendig geneesmiddel
 269. voor huidkanker
 270. en een orale substantie voor de behandeling van multipel myeloom -
 271. het bed bereiken
 272. voor een fase één-onderzoek in juli van dit jaar.
 273. Voor ons een grote en spannende mijlpaal.
 274. Ik wil besluiten met slechts 2 ideeën.
 275. De eerste is:
 276. als er iets uniek is aan dit onderzoek,
 277. dan is het vooral de strategie en niet zozeer de wetenschap,
 278. aangezien dit voor ons een sociaal experiment was,
 279. een experiment in wat er zou gebeuren
 280. als je zo open en eerlijk mogelijk bent,
 281. in de vroegst mogelijke ontdekkingsfase
 282. van scheikundig onderzoek.
 283. Deze ketting van letters, cijfers,

 284. symbolen en haakjes
 285. die, naar ik aanneem, per sms
 286. of twitter de wereld kunnen rondgaan,
 287. is de chemische blauwdruk van onze basisverbinding.
 288. Dat is de informatie die we het hardst nodig hebben
 289. van de farmaceutische industrie,
 290. de informatie
 291. over hoe deze geneesmiddelen-prototypes mogelijk werken.
 292. Grotendeels is deze informatie nu geheim.
 293. Zo proberen wij
 294. van het uitzonderlijke succes
 295. van de computerindustrie 2 principes over te nemen:
 296. die van open source en die van crowdsourcing
 297. om snel en verantwoord
 298. de ontwikkeling van doelgerichte middelen te versnellen
 299. voor de behandeling van kankerpatiënten.
 300. Dit bedrijfsmodel raakt jullie allemaal.

 301. Dit onderzoek is gefinancierd door burgers.
 302. Het is gefinancierd door stichtingen.
 303. Als er iets is dat ik in Boston geleerd heb,
 304. is het dat men alles doet voor kanker, en daar hou ik van.
 305. Jullie fietsen van de ene naar de andere kant van de staat. Jullie lopen de rivier op en af.
 306. (Gelach)
 307. Nergens anders heb ik
 308. zulke unieke steun gezien
 309. als voor kankeronderzoek.
 310. Daarom wil ik jullie bedanken
 311. voor jullie bijdrage, jullie samenwerking
 312. en bovenal voor jullie vertrouwen in onze ideeën.
 313. (Applaus)