Persian subtitles

تحقیق روی سرطان با استفاده از روش منبع آزاد

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 1 created 11/07/2011 by Shahram Eatezadi.

 1. من 10 سال پیش از شیکاگو به بوستون اومدم
 2. با یک علاقه خاص درسرطان وشیمی.
 3. ممکنه بدونید که شیمی علم ساختن مولکولهاست--
 4. یا براساس سلیقه من داروی جدید برای سرطان.
 5. وشما ممکنه اونهم بدونید که برای علم و پزشکی
 6. بوستون بخشی از یک فروشگاه شکلاته.
 7. شما نمیدتونید هیچ حرکتی را انجام دهید بدون برخورد با متخصصین
 8. بدون برخورد کردن به یک دانشجوی فارغ التحصیل.
 9. این موانع را معجره علم مینامند
 10. بیلبوردها میگن"فضای آزمایشگاه موجود است".
 11. و منصفانه است که بگوییم در این چند دهه

 12. ما کاملا شاهد شروع یک تحول علمی--که پزشکی ژنومی است--بوده ایم.
 13. ما کاملا شاهد شروع یک تحول علمی--که پزشکی ژنومی است--بوده ایم.
 14. ما بیشتر در مورد بیمارانی اطلاع داریم که امروزه به کلینیک ما وارد میشوند
 15. تا کسانی که درقبل بودند.
 16. و ما درنهایت قادر به پاسخ گویی به این سوال
 17. در نهایت، ما قادر به پاسخگویی سوالی هستیم ، که برای سالها ما را تحت فشار گذاشته است
 18. چرا من سرطان دارم؟
 19. این اطلاعات همچنین خیلی گیج کننده .
 20. شما ممکنه اینرا بدونید که
 21. تاکنون، که درتنها ابتدای این انقلاب ژنی هستیم
 22. ما میدانیم که احتمالا 40000 جهش منحصر به فرد وجود داره که بیش از 10000 ژن را تحت تاثیر قرار میده
 23. ما میدانیم که احتمالا 40000 جهش منحصر به فرد وجود داره که بیش از 10000 ژن را تحت تاثیر قرار میده
 24. واز این ژنها 500 نوع آنها عامل تولید سرطان هستند.
 25. که موتور رانشی واقعی
 26. ایجادکننده سرطانند.
 27. هنوز درمقایسه

 28. ما درحدود یک دوجین داروی هدفمند شده داریم.
 29. واین عدم کفایت داروهای ضدسرطان
 30. واقعا خانه مارا تحت تاثیر قرار داد موقعی که مشخص شد پدرم سرطان لوزالمعده داره
 31. واقعا خانه مارا تحت تاثیر قرار داد موقعی که مشخص شد پدرم سرطان لوزالمعده داره
 32. ما اونو به بوستون نبردیم.
 33. ما ژنهاشو دستکاری نکردیم.
 34. علت ایجاد تومور بدخیم دهه هاست که شناخته شده است.
 35. که چه چیز این بدخیمی را موجب میشه.
 36. این سه تا پروتیینه--
 37. "راس" "میک" و " پی 53".
 38. اطلاعات قدیمی که ما از دهد 80 آنها را میدانیم
 39. هنوز داروئی وجود ندارد که من بتونم به یک بیمار با این نوع تومور و یا هر تومور جامد بزرگی که با این سه پروتئین ایجاد شده، تجویز کنم.
 40. هنوز داروئی وجود ندارد که من بتونم به یک بیمار با این نوع تومور و یا هر تومور جامد بزرگی که با این سه پروتئین ایجاد شده، تجویز کنم.
 41. هنوز داروئی وجود ندارد که من بتونم به یک بیمار با این نوع تومور و یا هر تومور جامد بزرگی که با این سه پروتئین ایجاد شده، تجویز کنم.
 42. هنوز داروئی وجود ندارد که من بتونم به یک بیمار با این نوع تومور و یا هر تومور جامد بزرگی که با این سه پروتئین ایجاد شده، تجویز کنم.
 43. هنوز داروئی وجود ندارد که من بتونم به یک بیمار با این نوع تومور و یا هر تومور جامد بزرگی که با این سه پروتئین ایجاد شده، تجویز کنم.
 44. هیچ دارویی برعلیه این سه پروتیین وجودنداره.
 45. وشما احتمالا ممکنه سوال کنید که چرا اینجوریه؟

 46. هنوز جواب دانشمندان خیلی خشنود کنند نیست، این مسئله بسیار مشکلی است
 47. هنوز جواب دانشمندان خیلی خشنود کنند نیست، این مسئله بسیار مشکلی است
 48. این به هردلیلی
 49. به هر دلیلی ،این سه پروتئین وارد فضای سلولی ما شده و با ژنهای ما همسو میشوند
 50. این ژنوم غیرقابل درمان بادارونامیده میشه--
 51. مثل این میمونه که یک کامپیوتر غیر مسطح بدانیم و یا ماه را غیر قابل راه رفتن بدانیم.
 52. یا مثل اینکه بگوییم ماه غیر قابل راه رفتن است.
 53. این یک وضعیت هولناک در مبادله مولوکولی است
 54. ولی این به این معناست که ما در شناسایی یک کیسه چربی در این پروتیین ها شکست بخوریم
 55. ولی این به این معناست که ما در شناسایی یک کیسه چربی در این پروتیین ها شکست بخوریم،
 56. به سوی آنچه ما-مانند لاک اسمیت های مولکولی- میتوانیم بسازیم یک مولکول فعال کوچک و آلی از ماده دارویی.
 57. از یک یک مولوکول تعمیر کار ، یک مولوکول کوچک ، فعال و طبیعی یا یک ماده داروئی را بسازیم
 58. از یک یک مولوکول تعمیر کار ، یک مولوکول کوچک ، فعال و طبیعی یا یک ماده داروئی را بسازیم
 59. حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم

 60. حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم
 61. حالا همانطور که من در پزشکی بالینی و خون شناسی و سرطان شناسی و پیوند سلولهای بنیادی آموزش دادم
 62. درعوض ،آنچه که ما داشتیم،
 63. یک توالی از فرآیند داروها از طریق شبکه تنظیم غذا و داروی آمریکا بود،
 64. مانند آرسنیک تالدومید و این مشتق شیمیایی گاز نیتروژنه خردل.
 65. مانند آرسنیک تالدومید و این مشتق شیمیایی گاز نیتروژنه خردل.
 66. مانند آرسنیک تالدومید و این مشتق شیمیایی گاز نیتروژنه خردل.
 67. مانند آرسنیک تالدومید و این مشتق شیمیایی گاز نیتروژنه خردل.
 68. و این در قرن 21 است.
 69. خُب من حدس میزنم که بگویید با اجراوکیفیت این داروها ناخشنودید.
 70. و درنتیجه من حدس میزنم که بگویید با اجراوکیفیت این داروها ناخشنودید.
 71. من به مدرسه برای ادامه تحصیل در شیمی برگشتم
 72. با این ایده
 73. که شاید بوسیله کشف تبادل شیمیائی و رویکرد به زمینهای منابع باز و فراوان برای این دنیای جدید و شجاعانه داشته باشیم
 74. ونزدیک شدن به مفهوم این شجاعت دنیای جدید منبع آزاد-منبع پرجمعیت
 75. ونزدیک شدن به مفهوم این شجاعت دنیای جدید منبع آزاد-منبع پرجمعیت
 76. ونزدیک شدن به مفهوم این شجاعت دنیای جدید منبع آزاد-منبع پرجمعیت
 77. با شبکه همکاری که ما ازطریق آکادمیک به آن دسترسی داریم
 78. که ما ممکنه سریعتر درمانهای هدفمند و قدرتمند را به بیمارانمان به ارمغان بیاوریم.
 79. که ما ممکنه سریعتر درمانهای هدفمند و قدرتمند را به بیمارانمان به ارمغان بیاوریم.
 80. که ما ممکنه سریعتر درمانهای هدفمند و قدرتمند را به بیمارانمان به ارمغان بیاوریم.
 81. و ما اینو یک کاردرحال پیشرفت درنظر میگیریم

 82. ولی من میخواهم امروز یک داستان براتون بگم
 83. درباره یک سرطان خیلی نادر
 84. که کارسینوم میدلاین نامیده میشود
 85. دربارهدف پروتئین است؛
 86. درمورد هدف پروتیینی بدون قابلیت دارودهی که باعث سرطانی بنام BRD4 میشود.
 87. درمورد هدف پروتیینی بدون قابلیت دارودهی که باعث سرطانی بنام BRD4 میشود.
 88. و یک مولکول
 89. درآزمایشگاه من در انستیتوی سرطان دانا فاربر تکمیل شد
 90. که "JQ1" نامیده میشه که ما مهربانانه ( دوستانه) JunQi مینامیم،
 91. -او شیمیستی که این مولکول راساخته.
 92. BRD4یک پروتیین جالبی است.
 93. شما ممکنه ازخودتون بپرسید..باتمام این چیزهایی که سرطان داره تلاش میکنه که بیماران مارا ازبین ببره

 94. چگونه سرطان میتونه به یاد بیاره که سرطانه؟
 95. هنگامی که او ژنهایش را به هم میپیچد،
 96. به دو سلول تقسیم میشه ودوباره ازهم باز( جدا) میشه.
 97. چرا اون به یک چشم ویا یک کبد تبدیل نمیشه
 98. باوجود اینکه اون تمام ژنهای موردنیاز را برای اینکار داره؟
 99. اون بیادمیاره که اون سرطانه.
 100. ودلیلش اینه که سرطان مثل هر سلولی دربدن
 101. نشانه های کوچکی را مولکولی قرارمیده
 102. یداداشتهای کوچکی راارسال میکند که به سلول یادآور میکند " من یک سرطانم؛ من باید به رشدم ادامه دهم ."
 103. یداداشتهای کوچکی راارسال میکند که به سلول یادآور میکند " من یک سرطانم؛ من باید به رشدم ادامه دهم ."
 104. واون نشانه های کوچک
 105. شامل این، و پروتیین های همگروه این هستند--
 106. به اصطلاح برومودامینها ( نامیده).میشوند.
 107. درنتیجه ما یک ایده و یک منطق عقلی
 108. که احتمالا اگه ما یک مولکول میساختیم)شاید اگر ما یک مولکول میساختیم که از ارسال یاداشتهای بیماری به کیسه های چربی که بر پایه این پروتئینهای گردان....
 109. اون ممانعت میکرد از چسبیدن اون نشانه ها
 110. بوسیله ورود به پاکت کوچکی
 111. در پایه این پروتیین گردان
 112. وبعد شاید ما بتونیم سلولهای سرطانی را متقاعدکنیم
 113. قطعا آنهایی که به این پروتیین وابسته شده اند سرطان نیستند.
 114. قطعا آنهایی که به این پروتیین وابسته شده اند سرطان نیستند.
 115. ودرنتیجه ماشروع به کار کردن روی این مشکل نمودیم.

 116. ما آزمایشگاه های ترکیبات را بهبود دادیم
 117. وسرانجام به این ماده مشابه که JQ1نامیده میشه رسیدیم.
 118. وسرانجام به این ماده مشابه که JQ1نامیده میشه رسیدیم.
 119. حالا با نبودن یک شرکت دارویی
 120. ما قادر به انجام کارهای کاملی شدیم.ما انعطاف پذیری های معینی داشتیم
 121. که یک صتعت مربوط به داروسازی نداره.
 122. ما فقط شروع به ارسال اون به دوستانمون کردیم.
 123. من یک آزمایشگاه کوچک دارم.
 124. ما فکرکردیم که ما اونو به مردم بفرستیم و ببینیم چطور رفتارمیکنه.
 125. و ما اونو به آکسفورد انگلستان فرستادیم
 126. جایی که یک گروه از استعدادهای بلورنمایی این عکس را تهیه کردند.
 127. که بما کمک کرد که متوجه بشیم
 128. که دقیقا چطور این مولکول برای این هدف پروتینی قوی عمل میکنه.
 129. این چیزیه که ما تناسب کامل تکان تعارفی یا دست در درون دستکش مینامیم.
 130. این چیزیه که ما تناسب کامل تکان تعارفی یا دست در درون دستکش مینامیم.
 131. این یک سرطان خیلی نادره.

 132. این سرطان وابسته به BRD4.
 133. و درنتیجه ما با نمونه های موادی که توسط آسیب شناسان جوان در بیمارستان زنان بریگام جمع آوری شد کارکردیم.
 134. و درنتیجه ما با نمونه های موادی که توسط آسیب شناسان جوان در بیمارستان زنان بریگام جمع آوری شدکارکردیم.
 135. وهمانطورکه ما درمان این مولکول با این سلولهارا ملاحظه میکردیم یک چیز واقعا فوق العاده را مشاهده کردیم.
 136. وهمانطورکه ما درمان این مولکول با این سلولهارا ملاحظه میکردیم یک چیز واقعا فوق العاده را مشاهده کردیم.
 137. سلولهای سرطانی
 138. کوچک گرد و سریع تقسیم شونده
 139. این بازوها و امتدادها را رشد میدهد.
 140. آنها درحال تغییر شکل بودند.
 141. و در اثر این، سلول سرطانی
 142. یادش میره که سرطانه
 143. و یک سلول عادی ( تبدیل) میشه.
 144. این مارو خیلی هیجان زده میکنه.

 145. قدم بعدی قراردادن این مولکولها دربدن موشهاست.
 146. تنها مشکلش این بود که که این نوع سرطان کمیاب نمونهای در موشها نداشت.
 147. ودرنتیجه دراون زمان که ما اون تحقیقو انجام میدادیم
 148. من داشتم از یک آتش نشان 29 ساله اهل کِنِتیکت مراقبت میکردم
 149. که درانتهای مسیر زندگیش دراثر این سرطان لاعلاج بسرمیبرد.
 150. که درانتهای مسیر زندگیش دراثر این سرطان لاعلاج بسرمیبرد.
 151. این نوع از سرطان
 152. داشت تمام ریه چپشو میگرفت
 153. واو یک لوله مخصوص بهش وصل بود که ذرات کوچک باقی در ریهاش خارج میکرد و به بیرون میبرد.
 154. ودرهر شیفت کاری
 155. ما این موادو بیرون میریختیم.
 156. خُب ( مانزد بیمار رفتیم)ما به این بیمارنزدیک شدیم و ازش در مورد اینکه آیا دوست داره با ما همکاری کنه سوال کردیم.
 157. ما به این بیمارنزدیک شدیم و ازش در مورد اینکه آیا دوست داره با ما همکاری کنه سوال کردیم.
 158. آیا ما میتوانیم این مواد ارزشمند سرطانی کمیاب رااز داخل این لوله بیرون ببریم و درخارج از شهر به موشها تزریق کنیم؟
 159. آیا ما میتوانیم این مواد ارزشمند سرطانی کمیاب رااز داخل این لوله بیرون ببریم و درخارج از شهر به موشها تزریق کنیم؟
 160. آیا ما میتوانیم این مواد ارزشمند سرطانی کمیاب رااز داخل این لوله بیرون ببریم و درخارج از شهر به موشها تزریق کنیم؟
 161. و یک آزمایش بالینی با قرارگیری آن درمعرض یک پیش دارو انجام دهیم؟
 162. و یک آزمایش بالینی با قرارگیری آن درمعرض یک پیش دارو انجام دهیم؟
 163. خب اون کار غیرممکن بود و درحقیقت غیر قانونی بود که درانسانها انجام بشه.
 164. ولی او ما را مجبوربه این کارکرد.
 165. در مرکز خانوادگی لوری برای تصویربرداری از حیوانات
 166. همکارمن اندرو کونگ بدون لمس کردن حتی پلاستیک این سرطانو بطور موفقیت آمیزی در موشها رشد داد.
 167. همکارمن اندرو کونگ بدون لمس کردن حتی پلاستیک این سرطانو بطور موفقیت آمیزی در موشها رشد داد.
 168. وشما میتونید ا.ین اسکن پت از یک موش--چیزی که ما به اون یک پت حیوان خانگی میگوییم-- را ببینید

 169. همانطور که این توده عظیم قرمزرنگ در اندام عقبی این حیوان در حال رشده سرطان هم در حال رشده
 170. همانطور که این توده عظیم قرمزرنگ در اندام عقبی این حیوان در حال رشده سرطان هم در حال رشده.
 171. و همانطور که ما اونو با ترکیباتمون درمان میکنیم
 172. این اعتیاد به شکر واین رشد سریع ناپدید میشن.
 173. این اعتیاد به شکر واین رشد سریع ناپدید میشن.
 174. ودرسمت راست جانور
 175. میبینید که سرطان داشته پاسخ میداده.
 176. ما آزمونهای بالینی از انواع این سرطان را در چهارموش انجام داده ایم.
 177. ما آزمونهای بالینی از انواع این سرطان را در چهارموش انجام داده ایم.
 178. چیز را مشاهده میکنیم.ودر هربار ما یک پیز مشابه دیدم.
 179. موش مبتلا به سرطان که دارو میگیره ..زنده میمونه و اونهایی که دارو نمیگیرند بسرعت تلف میشوند.
 180. موش مبتلا به سرطان که دارو میگیره ..زنده میمونه و اونهایی که دارو نمیگیرند بسرعت تلف میشوند.
 181. خُب ما در تعجب بودیم

 182. که یک شرکت دارویی در موارد چکار میکنه؟
 183. خب اونها احتمالا اینو بعنوان یک راز نگه میدارند
 184. تازمانیکه یک پیش دارو را به یک ماده دارویی موثر بدل کنند.
 185. تازمانیکه یک پیش دارو را به یک ماده دارویی موثر بدل کنند.
 186. و ما درست عکس اینو انجام دادیم.
 187. ما یک مقاله را منتشر کردیم که در آن مقاله این یافته را در ابتدایی ترین مرحله توصیف میکرد.
 188. ما یک مقاله را منتشر کردیم که در آن مقاله این یافته را در ابتدایی ترین مرحله توصیف میکرد.
 189. ما یک مقاله را منتشر کردیم که در آن مقاله این یافته را در ابتدایی ترین مرحله توصیف میکرد.
 190. ما ماهیت شیمیایی این مولکول که بنوعی در نظام ما یک راز بشمار میرود را به دنیا معرفی کردیم.
 191. ما ماهیت شیمیایی این مولکول که بنوعی در نظام ما یک راز بشمار میرود را به دنیا معرفی کردیم.
 192. ما به مردم گفتیم که دقیقا چطور اونو بسازند.
 193. ما آدرس ایمیلمونو بهشون دادیم
 194. و پیشنهاد دادیم که اگه اونها بهمون بنویسند ما یک مولکول رایگان بهشون میدیم.
 195. و پیشنهاد دادیم که اگه اونها بهمون بنویسند ما یک مولکول رایگان بهشون میدیم.
 196. ما اساسا سعی کردیم رقابتی ترین محیط ممکن را برای آزمایشگاهمون خلق کنیم.
 197. ما اساسا سعی کردیم رقابتی ترین محیط ممکن را برای آزمایشگاهمون خلق کنیم.
 198. و اون متاسفانه موفقیت آمیز بود.
 199. (خنده حاضرین)

 200. چرا که الان وقتی ما مولکولمونو درست از دسامبر سال گذشته با 40 آزمایشگاه درآمریکابه اشتراک گذاشته ایم

 201. چرا که الان وقتی ما مولکولمونو درست از دسامبر سال گذشته با 40 آزمایشگاه درآمریکابه اشتراک گذاشته ایم
 202. چرا که الان وقتی ما مولکولمونو درست از دسامبر سال گذشته با 40 آزمایشگاه درآمریکابه اشتراک گذاشته ایم
 203. و 30 تای دیگه در اروپا-
 204. (که شرکتهای داروسازی بسیاری هستند که در جستجوی ورود با این فضای کاری میباشند،
 205. به منظور هدف گرفتن این سرطان نادر، که خوشبختانه در حال حاضر کاملا مطلوب برای بررسی و مطالعه در این صنعت است.)
 206. که بسیاری از اونها شرکتهای داروسازی هستند که برای هدف گرفتن این سرطان نادر که خوشبختانه همین الان مطلوب برای مطالعه در این صنعت است بدنبال ورود به این فضا هستند.
 207. که بسیاری از اونها شرکتهای داروسازی هستند که برای هدف گرفتن این سرطان نادر که خوشبختانه همین الان مطلوب برای مطالعه در این صنعت است بدنبال ورود به این فضا هستند.
 208. که بسیاری از اونها شرکتهای داروسازی هستند که برای هدف گرفتن این سرطان نادر که خوشبختانه همین الان مطلوب برای مطالعه در این صنعت است بدنبال ورود به این فضا هستند.
 209. ولی دانشی که درباره استفاده از این مولکول از این آزمایشگاه ها برمیگرده، بینشی برای ما ایجاد کرده که ممکن نبوده قبلا آن را داشته باشیم.
 210. ولی دانشی که درباره استفاده از این مولکول از این آزمایشگاه ها برمیگرده، بینشی برای ما ایجاد کرده که ممکن نبوده قبلا آن را داشته باشیم.
 211. ولی دانشی که داره از این آزمایشگاه ها برمیگرده درباره استفاده از این مولکول بینشی برای ما تهیه کرده که ممکن نبودهقبلا در دانشمان بوده باشد.
 212. ولی دانشی که داره از این آزمایشگاه ها برمیگرده درباره استفاده از این مولکول بینشی برای ما تهیه کرده که ممکن نبودهقبلا در دانشمان بوده باشد.
 213. سلولهای سرطان خون درمان شده با این ترکیب به گلبولهای سفید طبیعی تبدیل میشوند.
 214. سلولهای سرطان خون درمان شده با این ترکیب به گلبولهای سفید طبیعی تبدیل میشوند.
 215. موشهای مبتلا به بیماری ماتیپل میلوما-نوعی بیماری بدخیم غیرقابل درمان مغز استخوان-
 216. موشهای مبتلا به بیماری ماتیپل میلوما-نوعی بیماری بدخیم غیرقابل درمان مغز استخوان-
 217. بطور معناداری به درمان با این دارو جواب میدهند.
 218. بطور معناداری به درمان با این دارو جواب میدهند.
 219. شما ممکنه بدونید که چربی حافظه داره.
 220. که خوشحالم که میتونم اونو براتون نمایش بدهم
 221. ودرواقع این مولکول
 222. (مانع از یادآوری این سلول بنیادی چربی از چگونگی ساخت چربی میشوند.)
 223. مانع از یادآوری این سلول چربی..این سلول بنیادی چربی از چگونگی ساخت چربی میشوند
 224. مانند اون موشها در یک رژیم غذایی پر چرب
 225. مانند مردم شهر من شیکاگو
 226. که در توسعه کبد چرب که یکی از مشکلات عمده پزشکی است مردود میشوند.
 227. که در توسعه کبد چرب که یکی از مشکلات عمده پزشکی است مردود میشوند.
 228. آنچه که این تحقیق بما آموخت-نه تنها آزمایشگاه من بلکه انستیتوی ما و بطور عام دانشکده پزشکی هاروارد-

 229. آنچه که این تحقیق بما آموخت-نه تنها آزمایشگاه من بلکه انستیتوی ما و بطور عام دانشکده پزشکی هاروارد-
 230. آنچه که این تحقیق بما آموخت-نه تنها آزمایشگاه من بلکه انستیتوی ما و بطور عام دانشکده پزشکی هاروارد-
 231. اینه که ما برای کشف داروها دارای منابع علمی منحصر به فردی هستیم-
 232. اینه که ما برای کشف داروها دارای منابع علمی منحصر به فردی هستیم-
 233. که شاید مرکز ما بیش از هر مکان دیگری این مولکولهای سرطانی رابطور علمی آزمایش کرده است و هرگز( برای) خودش چیزی نساخت.
 234. که شاید مرکز ما بیش از هر مکان دیگری این مولکولهای سرطانی رابطور علمی آزمایش کرده است هرگز از خودش چیزی نساخت.
 235. که شاید مرکز ما بیش از هر مکان دیگری این مولکولهای سرطانی رابطور علمی آزمایش کرده است هرگز از خودش چیزی نساخت.
 236. که شاید مرکز ما بیش از هر مکان دیگری این مولکولهای سرطانی رابطور علمی آزمایش کرده است هرگز از خودش چیزی نساخت.
 237. برای تمام دلایلی که میبینید اینجا لیست شده
 238. ما عقیده داریم یک فرصت بزرگ برای مراکز علمی است
 239. که درآغازِ این نظام خلاق مفهوم مدار کشف پیش دارو شرکت کنند .
 240. که درآغازِ این نظام خلاق مفهوم مدار کشف پیش دارو شرکت کنند .
 241. که درآغازِ این نظام خلاق مفهوم مدار کشف پیش دارو شرکت کنند .
 242. خب بعدش چی؟

 243. ما این دارو را دراختیار داریم ولی هنوز قرص نیست.
 244. هنوز از راه خوراکی دردسترس نیست.
 245. لازم است این درست شود ،درنتیجه ما میتونیم اونو به بیمارانمون ارائه دهیم
 246. ما نیازداریم که تثبیت کردنش داریم..درنتیجه ما میتونیم اونو به بیمارانمون و هرکسی در آزمایشگاه بدیم.
 247. بویژه بدنبال واکنش با این بیماران
 248. نسبتا اجباری احساس میشه برای تحویل یک ماده دارویی که برپایه این مولکول باشه.
 249. هر کسی در این آزمایشگاه، به ویژه کسانی که واکنش این بیماران را دنبال میکنند، احساس اجباری برای ارائه داروئی بر پایه این مولکول میکنند.
 250. اینجا اون جایی است که من مجبورم بگم که ما میتونیم از کمک و بینش شما استفاده کنیم
 251. اینجا اون جایی است که من مجبورم بگم که ما میتونیم از کمک و بینش شما و شمارکت همکارانه شما استفاده کنیم.
 252. ازشرکت کردن همکارانه شما برخلاف یک شرکت دارویی.
 253. برخلاف یک شرکت دارویی.
 254. ما خط لولهای برای انبارکردن این مولکولها نداریم.
 255. ما یک گروه از فروشندگان و بازاریابان دراختیارنداریم
 256. بتونند بما بگویند چطور این دارو را برعلیه دیگریها قرار دهیم.
 257. آنچه که ما دراختیارداریم انعطاف پذیری یک مرکز علمی برای کارکردن با
 258. افراد دارای حس رقابت،با انگیزه، مشتاق وامیدوار با پشتوانه خوب مالی برای حمل این مولکولها بسمت کلینیک
 259. افراد دارای حس رقابت..با انگیزه..مشتاق..وامیدوار با پشتوانه خوب مالی برای حمل این مولکولها بسمت کلینیک
 260. افراد دارای حس رقابت..با انگیزه..مشتاق..وامیدوار با پشتوانه خوب مالی برای حمل این مولکولها بسمت کلینیک
 261. مادام که توانایی ما حفظ میشه برای تسهیم این پیش دارو در سرتاسر جهان.
 262. مادام که توانایی ما حفظ میشه برای تسهیم این پیش دارو در سرتاسر جهان.
 263. این مولکول بزودی نیمکت های ما را برای رفتن به شرکتهای دارویی کوچک بنام تنشا تراپیوتیکز ترک خواهد کرد.

 264. این مولکول بزودی نیمکت های ما را برای رفتن به شرکتهای دارویی کوچک بنام تنشا تراپیوتیکز ترک خواهد کرد.
 265. این مولکول بزودی نیمکت های ما را برای رفتن به شرکتهای دارویی کوچک بنام تنشا تراپیوتیکز ترک خواهد کرد.
 266. واین درواقع چهارمین نسل از مولکولها برای بنوعی فارغ التحصیل شدن از خط لوله کوچک اکتشاف داروی ما میباشد
 267. واین درواقع چهارمین نسل از مولکولها برای بنوعی فارغ التحصیل شدن از خط لوله کوچک اکتشاف داروی ما میباشد
 268. که دو تا از اینها-- یک داروی موضعی برای نوعی سرطان پوست و دیگری ماده خوراکی برای درمان مالتیپل میلوما--
 269. که دو تا از اینها-- یک داروی موضعی برای نوعی سرطان پوست و دیگری ماده خوراکی برای درمان مالتیپل میلوما--
 270. که دو تا از اینها-- یک داروی موضعی برای نوعی سرطان پوست و دیگری ماده خوراکی برای درمان مالتیپل میلوما--
 271. درکنار اولین آزمون بالینی در جولای سال جاری به بازار خواهند آمد.
 272. درکنار اولین آزمون بالینی در جولای سال جاری به بازار خواهند آمد.
 273. که برای ما یک مرحله مهم و هیجان انگیز از زندگی بشمار میاد.
 274. من میخوام شما را با فقط دو ایده تنها بذارم.
 275. اولیش اینه که
 276. اگه یک چیز منحصر بفرد درباره این تحقیق وجود داشته باشه
 277. کمتر علم وبیشتر استراتژیه-
 278. که این برای ما یک تجربه اجتماعی بشمارمیرفت
 279. یک تجربه در آنچه اتفاق میفته
 280. اگربهمان اندازه که میتوانستیم صادق و آزاد بودیم در مراحل ابتدایی تحقیقات اکتشافی شیمی .
 281. اگربهمان اندازه که میتوانستیم صادق و آزاد بودیم در مراحل ابتدایی تحقیقات اکتشافی شیمی .
 282. اگربهمان اندازه که میتوانستیم صادق و آزاد بودیم در مراحل ابتدایی تحقیقات اکتشافی شیمی .
 283. این رشته از حروف و اعداد

 284. و نشانه ها و پرانتزها
 285. که میتونه به متن دراید ،فکرکنم _ فکر کنم میتوان آن را نوشت و یا به سراسر دنیا ارسالش کرد)
 286. یا در سراسر دنیا توییتر شود
 287. هویت شیمیایی پیش مادههای ماست.
 288. این اطلاعاتی است که ما از شرکتهای داروسازی خیلی نیاز داریم
 289. این اطلاعاتی است که ما از شرکتهای داروسازی خیلی نیاز داریم
 290. اطلاعاتی از قبیل اینکه
 291. چگونه پیش داروهای اولیه ممکنه عمل کنند.
 292. هنوز اینگونه اطلاعات بنوعی راز محسوب میشه.
 293. وما واقعا بدنبال دانلود کردن از موفقیتهای خیره کننده صنعت علوم کامپیوتر در دو شاخه اصلی هستیم:
 294. وما واقعا بدنبال دانلود کردن از موفقیت های خیره کننده صنعت علوم کامپیوتر در دو شاخه اصلی هستیم:
 295. وما واقعا بدنبال دانلود کردن از موفقیت های خیره کننده صنعت علوم کامپیوتر در دو شاخه اصلی هستیم:
 296. نوع منبع ازاد و نوع منبع شلوغ ( پر تعداد)
 297. برای با سرعت و مسولانه سرعت بخشیدن در تحویل درمانهای هدفمند به بیماران سرطانی.
 298. برای با سرعت و مسولانه سرعت بخشیدن در تحویل درمانهای هدفمند به بیماران سرطانی.
 299. برای با سرعت و مسولانه سرعت بخشیدن در تحویل درمانهای هدفمند به بیماران سرطانی.
 300. مدل تجاری همه شما را درگیر خودش میکنه.

 301. این تحقیق یک سرمایه گذاری عمومی بود.
 302. وتوسط موسساتی سرمایه گذاری شده بود
 303. و چیزی که من در بوستون آموختم این بود که
 304. شما مردم هرکاری برای سرطان انجام میدهید--ومن اونو دوست دارم.
 305. شما در سرتاسر آمریکا دوچرخه سواری میکنید.شما در کنار رودخانه با بالا و پایین قدم میزنید.
 306. (خنده حاضرین)
 307. من واقعا هیچ کجا ندیدم
 308. این حمایت منحصر بفرد را
 309. برای تحقیق سرطان.
 310. و برای همین میخواهم ازتون تشکر کنم
 311. برای تشریک مساعی و همکاریتون
 312. و بیشتر ازهمه برای اعتقادتون به ایده ما.
 313. (تشویق حاضرین)