Dutch subtitles

← Hoe hebben planten onze planeet veranderd? | California Academy of Sciences

Get Embed Code
35 Languages

Showing Revision 12 created 11/05/2019 by Heleen Engels.

 1. Hoe hebben planten onze planeet veranderd?
 2. California Academy of Sciences
 3. Vandaag heb ik een gemakkelijke taak.
 4. Ik mag jullie vertellen over
  mijn lievelingsonderwerp, planten!
 5. De allereerste landplanten
  om precies te zijn.
 6. Het is een mooi verhaal over
  hoe doorheen de tijd
 7. kleine planten plaats maakten
  voor meer ingewikkelde planten
 8. die de wereld veranderden.
 9. Laten we enkele miljoenen jaren
  in de tijd teruggaan.
 10. We stoppen niet bij
  de dinosaurussen, sorry.
 11. We gaan verder terug in de tijd, naar
  het tijdperk van de eerste landplanten.
 12. Ik zou hier niet willen leven,
  maar wie wel?
 13. Deze planten alvast wel.
 14. De eerste planten op land
  waren piepklein.
 15. Ze hadden noch wortels
  noch vaatbundels.
 16. Planten gebruiken wortels
  om water op te nemen uit de aardbodem.
 17. Aangezien de eerste planten
  geen wortels hadden,
 18. groeiden ze dicht bij waterbronnen,
 19. zoals rivieren en meren.
 20. Vaatbundels transporteren water
  en voedingsstoffen doorheen de plant.
 21. Zonder die aanvoer
  groeien planten niet goed,
 22. aangezien delen van de plant
  geen water krijgen.
 23. De eerste planten leken op de blad- en
  levermossen die we vandaag kennen.
 24. Die hebben ook geen echte wortels.
 25. Na enkele miljoenen jaren ontwikkelen
  planten wortels en vaatbundels.
 26. Via de wortels kunnen planten
  grondwater opnemen
 27. waardoor ze nu ook in
  drogere gebieden kunnen groeien.
 28. Door de aanvoer van water
  via de vaten op de stengel
 29. worden planten steeds groter
 30. terwijl ze onderling
  vechten om zonlicht.

 31. En nu wordt het echt interessant.
 32. Wanneer planten wortels ontwikkelen,
 33. veranderen ze de fysische en chemische
  eigenschappen van het aardoppervlak.
 34. Ten eerste, vormen ze bodem.
 35. Wortels dringen door
  het stenige aardoppervlak heen,
 36. en hoe dieper ze gaan,
 37. breken ze het gesteente
  in steeds kleinere delen.
 38. De wortels produceren op basis van
  koolstofdioxide ook zuren
 39. die het gesteente verder doen afbreken.
 40. Ten slotte, wanneer planten afsterven
  en rotten, komen er voedingsstoffen vrij
 41. die de aarde verder verrijken.
 42. Maar dat is niet het enige
  waar deze vroege planten voor zorgen,
 43. ze hebben ook invloed op het klimaat.
 44. Planten halen koolstofdioxide
  uit de atmosfeer.
 45. Door middel van fotosynthese
  gebruiken planten het zonlicht
 46. om de koolstofdioxide met water
  om te zetten in suiker en zuurstof.
 47. De planten geven de zuurstof
  daarna weer af aan de atmosfeer,
 48. maar bewaren de energie
  uit de suiker om te groeien.
 49. Een deel van de suiker
  dient als bouwstof
 50. voor de algemene structuur van de plant,
 51. waarbij in feite koolstof
  wordt onttrokken uit de koolstofdioxide
 52. die oorspronkelijk in
  het plantweefsel werd opgenomen.
 53. Wanneer de planten afsterven,
  rotten ze op de grond
 54. en een deel van dat plantmateriaal,
  waaronder de koolstof,
 55. wordt in de aardbodem opgeslagen.
 56. Maar er is meer!
 57. Weet je nog dat planten zuren
  produceren uit koolstofdioxide?
 58. Die reageren op het aardgesteente
  en meer koolstofdioxide wordt opgeslagen.
 59. De koolstofdioxide in de atmosfeer
  houdt onze planeet warm
 60. Bij minder koolstofdioxide in de lucht,
 61. koelt de planeet langzaam af
  tijdens die periode.
 62. Begrijp je hoe planten onze planeet
  voor altijd drastisch hebben veranderd?
 63. We hebben zelfs bewijs
  voor een groot deel van dit verhaal.
 64. Hoe broos en fijn deze planten ook waren,
 65. zijn ze toch gefossileerd.
 66. Hoe weten we of het planten zijn?
 67. Omdat ze erg op
  onze huidige planten lijken.
 68. Dit is een levende levermos,
 69. en dit is een vergroting
  van een levermosfossiel.
 70. Dit toont ons dat planten
  heel erg klein waren,
 71. zonder vaten en wortels.
 72. Op het moment dat planten wortels
  en vaten ontwikkelden,
 73. konden ze overal groeien
  en werden ze alsmaar sterker.
 74. Dat betekent dat fossiele
  vondsten alsmaar verbeteren?
 75. Mm-hmm.
  - Wat hebben we hier, Cindy?
 76. Dit is een fossiel van een plant
  die nog steeds vrij klein was.
 77. Dit zijn de stengels
 78. en je ziet dat het
  een erg kleine plant was.
 79. Vergelijk dat nu even
  met een jongere versie.
 80. Dit is ook een stengel.
 81. Het is eigenlijk een
  dwarsdoorsnede van een stam.
 82. Dit was ooit een boom
 83. en we hebben ook de takken
  die eraan groeiden, hier.
 84. We hebben ook fossiele bodem.
 85. En we kunnen zien dat planten aarde vormen
  op basis van volkanische gesteente.
 86. Met deze informatie
  kunnen we onderzoeken
 87. hoe vroege landplanten aarde vormden.
 88. Wanneer planten groter worden,
 89. daalt de temperatuur van de aarde.
 90. Het bewijs daarvoor vinden we hier
 91. in de schelpen van prehistorische
  mariene organismen.
 92. Het indrukwekkende is dat wetenschappers
  de temperatuur kunnen meten
 93. van de omgeving waarin
  deze schelpen werden gevormd.
 94. En dat is ook mogelijk
  in geval van fossiele bodem.
 95. Begrijp je hoe planten onze planeet
  voor eeuwig drastisch hebben veranderd?
 96. Dankjewel, planten!