YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← How did plants change our planet? | California Academy of Sciences

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 2 created 10/14/2019 by Ondrej Frantisek Fellner.

 1. ♪ (hudba) ♪
 2. Dnes mám jednoduchý úkol.
 3. Chci vám povědět o své zálibě
  o květinách
 4. přesněji o prvních suchozemských rostlinách
 5. Je to pěkný příběh o tom jak v průběhu věků
 6. jednoduché rostliny daly vzniknout
  mnohem složitějším rostlinám
 7. které zkrátka změnily svět
 8. Vraťme se zpět o miliony
  a miliony let.
 9. Předem se omlouvám,
  neuvidíme dinosaury.
 10. Vypravíme se do ještě dřívějšího období
  do období prvních suchozemských rostlin.
 11. Nechtěla bych tehdy žít,
  kdo by taky chtěl?
 12. Tyto rostliny by chtěly.
 13. První rostliny na souši byly malinkaté.
 14. Neměly kořeny nebo cévní systém
 15. Rostliny používají kořeny,
  aby přijímaly vodu z půdy.
 16. A protože tyto rané rostliny neměly kořeny
 17. musely růst blízko vody
 18. jako třeba u řek a jezer.
 19. Cévní systém umožňuje pohyb vody
  a živin uvnitř rostliny
 20. Bez tohoto cévního systému nemohou
  rostliny vyrůst velmi velké
 21. protože se do některých částí nedostane voda.
 22. První rostliny byly podobné mechům
  a játrovkám, které známe dnes.
 23. Také nemají skutečné kořeny.
 24. Takže za pár milionů let si
  rostliny vyvinuly kořeny a cévní systém
 25. Kořeny jim umožnily napojit se
  na vodu v půdě
 26. a tím jim pomohly přesunout se dál
  od vlhčích míst.
 27. S potrubím které vede vodu stonky
 28. rostliny mohou růst vyšší a vyšší
 29. a začít spolu soupeřit o sluneční světlo.
 30. A tady příběh začíná
  být velmi zajímavý.
 31. Když si rostliny vyvinuly kořeny,
 32. začaly fyzikálně a chemicky
  měnit povrch naší planety.
 33. Prvně vytvořily půdu.
 34. Kořeny pronikaly kamennou
  vrstvou na povrchu
 35. a jak pronikaly hlouběji a hlouběji
 36. rozlamovaly kámen na menší a menší kousky.
 37. Kořeny také používají oxid uhličitý
  k produkci kyseliny
 38. která pomáhá rozrušit kámen ještě více.
 39. Nakonec, když rostliny zemřou a rozloží se,
  přidají živiny
 40. čímž obohacují půdu.
 41. Ale to není všechno, co
  tyto první suchozemské rostliny dělají
 42. také ovlivňují klima.
 43. Rostliny berou oxid uhličitý
  z atmosféry
 44. Prostřednictvím fotosyntézy
  rostliny používají sluneční světlo
 45. aby z oxidu uhličitého a vody
  vytvořily cukr a kyslík.
 46. Uvolňují kyslík zpět do atmosféry
 47. a také používají energii z cukru k růstu.
 48. Spousta cukru se změní ve výchozí materiál
 49. který vytváří strukturu rostliny
 50. čímž si trvale ponechává uhlík z oxidu uhličitého
 51. který byl původně absorbován rostlinnými pletivy.
 52. Když rostlina zemře,
  rozkládá se v půdě
 53. a část z rostlinného materiálu
  včetně jejího uhlíku
 54. zůstává zachycena v půdě.
 55. Moment, je toho víc!
 56. Pamatujete, jak rostliny používají
  oxid uhličitý k výrobě kyseliny?
 57. Tato kyselina reaguje s kamenitou půdou,
  přičemž zachycuje ještě více oxidu uhličitého.
 58. Oxid uhličitý v atmosféře udržuje
  naši planetu teplou
 59. Takže pokud je ho méně ve vzduchu
 60. planeta se pomalu ochlazuje
  v průběhu tohoto období.
 61. Vidíte, jak významně rostliny změnily
  navždy naši planetu?
 62. Ve skutečnosti máme důkazy
  pro větší část tohoto vyprávění.
 63. I přestože tyto rostliny byly
  jemné a křehké
 64. máme jejich fosílie.
 65. Jak víme, že to jsou skutečně rostliny?
 66. Protože jsou velmi podobné
  dnešním rostlinám.
 67. Tady máme živý jaterník
 68. a tady je zvětšení jedné takové fosílie.
 69. Můžeme vidět, že rostliny byly velmi malé
 70. bez cév a bez kořenů.
 71. Takže když rostliny
  vyvinuly kořeny a cévy,
 72. mohly začít růst na různých místech
  a také se staly robustnějšími.
 73. To znamená, že fosilní záznamy
  jsou lepší a lepší?
 74. - Mm-hmm.
  - Cindy, na co to koukáme?
 75. Koukáme na fosílii rostliny,
  která byla pořád relativně malá.
 76. Tady jsou stonky,
 77. můžeš vidět,
  že se moc nezvětšovala.
 78. Porovnejme to s mladší
 79. Tohle je také stonek,
 80. je to průřez
  jeho kmene vlastně.
 81. Takže to byl strom
 82. a také tu máme větve,
  které na něm rostou. Tady.
 83. Máme také fosílii půdy.
 84. A dnes můžeme vidět i rostliny vytvářející
  půdu z vulkanického kamene.
 85. Tento fakt můžeme použít k pochopení
 86. jak brzy první suchozemské
  rostliny vytvořily půdu
 87. Ve stejné době, kdy rostliny
  rostly větší a větší
 88. teplota planety se začala snižovat.
 89. Důkaz o tom spočívá
 90. ve schránkách starověkých mořských organismů
 91. Je úžasné, že vědci mohou měřit teplotu
 92. životního prostředí,
  kdy se tyto schránky vytvářely.
 93. A to stejné můžeme udělat s fosilní půdou.
 94. Vidíte, jak rostliny významně a trvale
  změnily naši planetu?
 95. Díky, rostliny!
 96. ♪ (jemná hudba) ♪