Turkish subtitles

← Farklılıklar takımları nasıl daha yaratıcı yapar

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 13 created 11/28/2017 by Meric Aydonat.

 1. 15 yıl önce,
 2. çeşitlilik konusunun endişelenmem
  gereken bir şey olmadığını düşünürdüm.
 3. Bizden önceki neslin, elde
  etmek için uğraştığı bir şeydi.
 4. Üniversitemde kadın
  erkek oranı yarı yarıyaydı
 5. ve biz kadınların notları
  genelde daha yüksekti.
 6. Her şey mükemmel olmasa da,
 7. çeşitlilik ve liderliği
  ilgilendiren kararlar
 8. zamanla, doğal bir
  şekilde alınır, değil mi?
 9. Aslında, pek de öyle değil.

 10. Yönetim danışmanı olarak
  Avrupa ve Amerika'da
 11. kariyerimde basamakları tırmanırken,
 12. fark ettim ki, hep odadaki tek kadındım
 13. ve liderlik yapısı hala aynıydı.
 14. Tanıştığım çoğu lider,
 15. çeşitliliği, herhangi bir grubu
  incitmemek adına uyulan ya da
 16. en iyi ihtimalle, yapılması
  doğru olan olarak görüyorlar,
 17. işyerinde bir öncelik olarak değil.
 18. Çeşitliliğin, acil, önemli
  hedeflere ulaşmada
 19. yardımcı olacağına inanmak
  için bir sebepleri yoktu.
 20. Hedef rakamlara ulaşmak,
  yeni ürünü pazara çıkarmak,
 21. değerlendirmeye alınan gerçek hedefler.
 22. Çeşitliliği olan ekiplerle
  çalışmış biri olarak

 23. söyleyebilirim ki, başlangıçta
  biraz daha fazla çaba gerekiyor,
 24. ama neticede daha taze
  ve yaratıcı fikirler ortaya çıkıyor.
 25. Sonra merak ettim:
 26. Çeşitliliğe sahip şirketler
  gerçekten daha mı yenilikçi,
 27. ve çeşitlilik uyulan bir şeyden
  daha fazlası olabilir mi?
 28. Gerçekten rekabet üstünlüğü sağlar mı?
 29. Cevabı bulmak için Münih Teknik Üni.
  ile bir araştırma yaptık.

 30. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de
  171 şirket ile anket yaptık.
 31. Şu anda da çalışmayı,
 32. beş ülke daha ekleyerek,
 33. 1600 şirkete genişletiyoruz.
 34. Şirketlere iki temel soru sorduk:
 35. ne kadar yenilikçiler ve şirket
  içinde ne kadar çeşitlilik var.
 36. İlkini ölçmek için

 37. yenilikten gelen kazancı sorduk.
 38. Yenilik kazancı, son 3 yılda
 39. yeni hizmet ve ürünlerin
  toplam gelirdeki payı.
 40. Yani "Kaç yaratıcı fikir
  buldunuz?" diye sormadık.
 41. Onun yerine "O fikirler, şirketi bugün
  ve yarın daha başarılı yapacak olan
 42. ürün ve hizmetlere
  dönüştü mü?" diye sorduk.
 43. Çeşitliliği ölçmek için altı
  farklı etkene baktık:
 44. menşe ülke, yaş, cinsiyet
  gibi etkenler ve diğerleri.
 45. Bu sorularla saha
  araştırmasına hazırlanırken

 46. ekibimle oturdum
 47. ve sonuç olarak ne beklediğimizi konuştuk.
 48. En hafif deyimiyle,
  pek iyimser değildik.
 49. Gruptaki en şüpheci olanımız,
  hiç bir sonuç bulamayacağımızı düşünüyor
 50. ya da yüksek bir ihtimalle
  öyle olacağına inanıyordu.
 51. Ekibin çoğu temkinliydi,
 52. yani "şayet şöyle olursa..."
  demekte karar kıldık.
 53. Yani, yenilik ve çeşitlilik arasında
 54. belki bir çeşit bağlantı bulabilirdik,
 55. çok önemli bir bağlantı olmasa da --
 56. ancak belirli kriterler
  sağlanırsa olabilirdi;
 57. örneğin herkesin kendini güvenli,
  özgürce ifade edebildiği
 58. ve katkıda bulunabildiği bir liderlik;
  iletişime açık bir liderlik stili.
 59. Birkaç ay sonra veriler geldi,

 60. ve sonuçlar en şüphecimizi
  bile ikna etmeye yetti.
 61. Cevap kesinlikle "evet"ti,
 62. "eğer"lere, "ama"lara yer yoktu.
 63. Elimizdeki veriler,
 64. çeşitliliğe önem veren şirketlerin
  daha yenilikçi olduğunu gösterdi, nokta.
 65. Şimdi, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı
  tavuktan çıkar çok yerinde bir soru.

 66. Yani, şirketler, daha çok
  çeşitliliğe sahip liderlik yapıları
 67. olduğu için mi daha yenilikçiler,
 68. yoksa tam tersi mi?
 69. Hangisi?
 70. Ne kadarının orantı, ne kadarının
  sebep-sonuç ilişkisi olduğunu bilmiyoruz,
 71. ama biliyoruz ki,
 72. örneklemimizdeki, çeşitliliğe
  önem veren şirketler
 73. daha yenilikçiler,
 74. ve daha yenilikçi olan
  şirketler de liderliklerinde
 75. daha çok çeşitliliğe sahip.
 76. Yani iki şekilde de düşünülebilir,
 77. çeşitlilik yeniliği sağlıyor,
  yenilik de çeşitliliği.
 78. Sonuçları yayınladığımızda

 79. medyadan gelen tepkiler bizi şaşırttı.
 80. Dikkatlerini bayağı çektik.
 81. "Kadın Yeniliği Arttırıyor" gibi
 82. verilere dayalı başlıklardan
 83. daha sansasyonel bir hale kadar gitti.
 84. (Kahkaha)

 85. Gördüğünüz gibi,

 86. "Evde Oturan Kadınlar
  Trilyonlara Mal Oluyor"
 87. ve benim en sevdiğim:
 88. "Ev Kadınları Yeniliği Öldürüyor".
 89. Kötü reklam diye bir şey yoktur, değil mi?
 90. (Kahkaha)

 91. İşin öbür tarafında,

 92. üst düzey yöneticilerden
  telefonlar gelmeye başladı,
 93. biraz daha anlamak istiyorlardı.
 94. Özellikle de cinsiyet çeşitliliğini.
  Ne büyük süpriz.
 95. Konuşmaları şunu sorarak başlatıyordum,
 96. "Şirketinizin bugünkü durumu
  hakkında ne düşünüyorsunuz?"
 97. Buna sık gelen bir cevap da,
 98. "Henüz istedğimiz noktaya gelemedik
  ama o kadar da kötü değiliz."
 99. Mesela bir yönetici bana dedi ki,
 100. "Oo, o kadar da kötü değiliz.
 101. Yönetim kurulumuzdaki
  üyelerden birisi kadın."
 102. (Kahkaha)

 103. Gülüyorsunuz --

 104. (Alkış)

 105. Gülüyorsunuz ama gurur duymakta haklıydı,

 106. çünkü Almanya'da
 107. eğer bir şirketiniz varsa
 108. kurulda da bir kadın üye varsa
 109. halka arz edilen 100 şirketten
 110. 30'unun içinde oluyorsunuz.
 111. Kalan 70'inin yönetim
  kurulu erkeklerden oluşuyor.
 112. Halka arz edilmiş bu en büyük
  100 firmadan bir tanesinin bile
 113. bugün itibariyle kadın
  Yönetim Kurulu Başkanı yok.
 114. Burada önemli bir çıkarım var.
 115. Sadece birkaç kadın yönetim kurulu üyesi
 116. bir fark yaratmıyor.
 117. Verilerimiz gösteriyor ki, cinsiyet
  çeşitliliğinin yenilikçi olmada
 118. etkisi olması için, liderligin %20'den
  fazlasının kadın olması gerekiyor.
 119. Rakamlara bakalım.
 120. Gördüğünüz gibi,
  örneklemi 3 gruba ayırdık,
 121. sonuçlar içler acısı.
 122. Sadece, liderliklerinin %20'den
  fazlasının kadın olduğu gruplarda
 123. yenilik gelirinin,
 124. ortalamanın üzerine çıktığını görüyoruz.
 125. Tecrübe ve veriler gösteriyor ki,
  kayda değer bir şey yapmak için,
 126. yeterli sayıya ihtiyacınız var,
 127. Alibaba, JP Morgan ve Apple gibi şirketler
 128. günümüzde bu eşiği aşmış şirketler.
 129. Aldığım başka bir cevap da,

 130. "Zamanla çözülür."
 131. Bu bakış açısını tüm kalbimle anlıyorum,
 132. çünkü ben de öyle düşünürdüm.
 133. Rakamlara tekrar bakalım,
 134. Almanya'yı örnek alalım.
 135. Önce iyi haberi vereyim.
 136. Üniversite mezunu,
 137. en az on yıl iş tecrübesi olan
 138. kadınların oranı son 20 yılda artmış.
 139. Demek oluyor ki kadın liderler için
 140. iş olanağı toplamda bayağı artmış
 141. ve bu harika.
 142. Benim eski teorime göre,
 143. lider posizyondaki
  kadınların oranı
 144. aşağı yukarı buna paralel olarak
  büyümüş olmalı, değil mi?
 145. Gerçekte nasıl olduğuna bakalım.
 146. Yakın bile değil,
 147. demek ki çok yanılmışım,
 148. demek ki benim jenerasyonum,
 149. sizin jenerasyonunuz,
 150. tarihteki en eğitimli kadın jenerasyonu
 151. beceremedi.
 152. Büyük farkla bu liderlik
  posizyonlarını kaybettik.
 153. Eğitim bu pozisyonlara yansımadı.
 154. Bunu fark etmek benim için üzücü oldu.

 155. Ve fark ettim ki,
 156. bunu değiştirmek istersek,
 157. birlik olmalı ve daha iyisini yapmalıyız.
 158. Ne yapmalıyız?
 159. %20'nin üstünde lider pozisyonda kadın,
 160. çoğumuza zor bir iş gibi geliyor.
 161. Sayılara bakılacak olursa,
  bu anlaşılabilir.
 162. Ama yapılabilir.
 163. Gününmüzde, bu konuda
  ilerleme kaydeden bir sürü şirket var
 164. ve başarıyorlar da.
 165. Bir yazılım firması SAP'ı
  ele alalım mesela.
 166. 2011'de kadın liderliği %19'du,
 167. yine de daha iyisi için çalıştılar,
 168. başka iş alanlarında
  gelişmek istediğinizde
 169. yapmanız gereken şeyi yaptılar.
 170. Kendilerine ölçülebilir
  bir hedef koydular.
 171. 2017 için %25 hedefi koydular,
 172. bunu da başardılar.
 173. Hedefler, lider yetiştirmek için
  daha yaratıcı düşünmelerini
 174. ve yeni işe alım
  alanları açmalarını sağladı.
 175. 2022 için %30 hedefi koydular bile.
 176. Yani tecrübeler, bunun
  yapılabilir olduğunu gösteriyor,

 177. ve netice olarak,
 178. her şey, her şirkette, çoğumuz tarafından
 179. her gün alınan iki karara bakıyor:
 180. kimi işe almalı ve kimi
  geliştirip terfi ettirmeli?
 181. Kadınlara yönelik programlara,
  bağlantı kurmalarına,
 182. akıl hocalığına veya eğitim
  almalarına karşı değiliz.
 183. Bunlar iyi şeyler.
 184. Ama neticede,
 185. her şirkette en güçlü değişim sinyalini
 186. işte bu iki karar veriyor.
 187. Çeşitliliğin avukatlığını
  yapmaya çalışmıyorum.

 188. Ben yönetim danışmanıyım.
 189. Artık benim amacım
  liderliğin yüzünü değiştirmek,
 190. daha çeşitli hale getirmek --
 191. lider pozisyondakiler kutucuğu
  yapıldı diye işaretlesin
 192. veya bir şeye uymuş ya da
  bir grubu incitmemek adına
 193. bir şey yapmış gibi
  hissetsinler diye değil.
 194. Onun yerine, çeşitliliğin,
 195. şirketlerini daha iyi
  ve yenilikçi yaptığını
 196. anlasınlar diye.
 197. Çeşitliliği kucaklayarak,
  çeşitli yetenekleri kucaklayarak
 198. herkese için gerçek fırsat sunuyoruz.
 199. Teşekkürler. Çok Teşekkür ederim.

 200. (Alkış)