Return to Video

Hur mångfald gör team mer innovativa

 • 0:02 - 0:03
  För 15 år sedan
 • 0:03 - 0:08
  trodde jag inte att mångfald
  var något jag behövde oroa mig för.
 • 0:08 - 0:10
  Det var något
 • 0:10 - 0:12
  tidigare generationer slogs för.
 • 0:13 - 0:17
  På mitt universitet
  var vi hälften kvinnor respektive män
 • 0:17 - 0:19
  och kvinnor hade ofta bättre betyg.
 • 0:19 - 0:23
  Trots att allt inte var perfekt,
 • 0:23 - 0:25
  skulle mångfald och ledarskapsbeslut
 • 0:25 - 0:29
  komma naturligt, eller hur?
 • 0:31 - 0:33
  Tyvärr inte.
 • 0:33 - 0:36
  När jag arbetade mig upp i karriären
  som managementkonsult
 • 0:36 - 0:38
  både i Europa och USA,
 • 0:38 - 0:43
  upptäckte jag att jag ofta
  var den enda kvinnan i rummet
 • 0:43 - 0:46
  och hur homogen ledningen fortfarande är.
 • 0:48 - 0:49
  Många chefer jag mötte
 • 0:49 - 0:54
  såg mångfalden som något att följa
  för att vara politisk korrekta,
 • 0:54 - 0:57
  eller, förhoppningsvis,
  den rätta saken att göra,
 • 0:58 - 1:00
  men inte som en affärsprioritet.
 • 1:00 - 1:03
  De hade bara ingen anledning att tro
 • 1:03 - 1:08
  att mångfald skulle hjälpa dem att uppnå
  deras mest omedelbara, pressande mål:
 • 1:08 - 1:10
  förbättra lönsamheten,
  leverera den nya produkten,
 • 1:11 - 1:13
  de verkliga mätbara målen.
 • 1:14 - 1:18
  Min personliga erfarenhet av
  att arbeta med mer blandade team
 • 1:18 - 1:22
  var att trots att de krävde
  mer ansträngning i början,
 • 1:22 - 1:25
  förde de med sig fräschare,
  mer kreativa idéer.
 • 1:26 - 1:28
  Jag ville veta:
 • 1:28 - 1:32
  Är organisationer med mångfald
  verkligen mer innovativa,
 • 1:32 - 1:36
  och kan mångfalden tillföra något
  snarare än något man måste följa?
 • 1:36 - 1:39
  Kan det vara en verklig konkurrensfördel?
 • 1:40 - 1:45
  Så vi inledde vi en studie
  med Münchens tekniska universitet.
 • 1:45 - 1:51
  Vi studerade 171 företag
  i Tyskland, Österrike och Schweiz,
 • 1:51 - 1:54
  och vi beslutade att utöka studien
 • 1:54 - 1:56
  till 1 600 företag
 • 1:56 - 1:59
  i ytterligare fem länder.
 • 2:00 - 2:03
  Vi bad dessa företag i princip två saker:
 • 2:03 - 2:06
  hur innovativa de är
  och om deras mångfald.
 • 2:07 - 2:08
  För att mäta den första
 • 2:08 - 2:11
  bad vi dem om innovationsintäkter.
 • 2:12 - 2:15
  Innovationsintäkter är andelen
  av intäkterna de gjort
 • 2:15 - 2:18
  från nya produkter och tjänster
  under de senaste tre åren,
 • 2:18 - 2:21
  och inte hur många kreativa idéer de har,
 • 2:21 - 2:25
  utan snarare om dessa idéer
  har lett till produkter och tjänster
 • 2:25 - 2:28
  som verkligen gör företaget
  mer framgångsrikt idag och imorgon.
 • 2:30 - 2:34
  För att mäta mångfald, tittade vi på
  sex olika faktorer:
 • 2:34 - 2:38
  Ursprungsland, ålder och kön bland annat.
 • 2:39 - 2:42
  Då vi förberedde fältstudier,
 • 2:42 - 2:45
  samlades teamet
 • 2:45 - 2:48
  och diskuterade vilka resultat
  vi kunde förvänta oss.
 • 2:50 - 2:52
  Vi var inte särskilt optimistiska,
 • 2:53 - 2:57
  den mest skeptiska personen
  i teamet trodde inte
 • 2:57 - 2:59
  att vi skulle få några resultat alls.
 • 3:00 - 3:03
  De flesta i teamet
  kände sig försiktigt optimistiska,
 • 3:03 - 3:06
  så vi landade i "bara om,"
 • 3:07 - 3:09
  vi hoppades hitta någon länk
 • 3:09 - 3:11
  mellan innovation och mångfald,
 • 3:11 - 3:13
  men inte över hela linjen -
 • 3:13 - 3:16
  utan bara om vissa kriterier är uppfyllda,
 • 3:16 - 3:20
  till exempel om företaget
  har en öppen ledarstil
 • 3:20 - 3:24
  som gjorde det möjligt för människor
  att tala fritt, öppet och bidra.
 • 3:26 - 3:29
  Ett par månader senare kom uppgifterna
 • 3:30 - 3:34
  och resultaten övertygade
  även den mest skeptiska bland oss.
 • 3:35 - 3:36
  Svaret var klart ja,
 • 3:36 - 3:38
  inga om och inga men.
 • 3:39 - 3:41
  Uppgifterna i vår studie fastslog
 • 3:41 - 3:45
  att flera av företagen
  helt enkelt var mer innovativa.
 • 3:47 - 3:52
  Det är rimligt att ställa frågan
  om kycklingen och ägget;
 • 3:52 - 3:56
  är företag verkligen mer innovativa
 • 3:56 - 3:58
  på grund av större mångfald i ledarskapet
 • 3:58 - 4:00
  eller tvärtom?
 • 4:00 - 4:01
  På vilket sätt är det?
 • 4:01 - 4:05
  Vi vet inte vad som är är korrelation
  kontra orsakssamband,
 • 4:06 - 4:09
  men det vi kan fastslå är,
 • 4:09 - 4:12
  att våra utvalda företag
  som har större mångfald
 • 4:12 - 4:14
  också är mer innovativa,
 • 4:14 - 4:16
  och de företag som är mer innovativa
 • 4:16 - 4:18
  också har mångfald i ledningen.
 • 4:18 - 4:21
  Så man kan anta
  att det fungerar åt båda håll,
 • 4:21 - 4:25
  mångfald ökar innovation
  och innovation ökar mångfald.
 • 4:27 - 4:30
  När vi nu publicerat resultatet
 • 4:30 - 4:35
  överraskas vi av medias reaktion.
 • 4:35 - 4:38
  Vi har fått ganska stor uppmärksamhet.
 • 4:38 - 4:40
  Till en början rapporterades fakta
 • 4:40 - 4:44
  som till exempel att
  "Högre andel kvinnor ökar innovation",
 • 4:44 - 4:48
  till lite mer sensationslysten.
 • 4:48 - 4:50
  (Skratt)
 • 4:50 - 4:51
  Som ni ser,
 • 4:51 - 4:54
  "Hemmafruar kostar biljoner,"
 • 4:54 - 4:56
  min favorit,
 • 4:56 - 4:59
  "Hemmafruar dödar innovation."
 • 4:59 - 5:02
  Men, all publicitet är bra publicitet ...
 • 5:02 - 5:04
  (Skratt)
 • 5:04 - 5:06
  Som en följd av den publiciteten
 • 5:06 - 5:10
  började direktörer ringa oss
 • 5:10 - 5:11
  för att få mer information.
 • 5:11 - 5:15
  särskilt - föga förvånande -
  om könsfördelningen.
 • 5:16 - 5:20
  Jag brukar starta diskussionen med frågan,
 • 5:20 - 5:24
  "Tja, vad tycker du om situationen
  i din organisation idag?"
 • 5:24 - 5:27
  Det vanligaste svaret blev,
 • 5:27 - 5:31
  "Ja, vi är inte där än,
  men vi är inte så dåliga".
 • 5:31 - 5:33
  Till exempel sa en direktör,
 • 5:33 - 5:35
  "Vi är ganska bra
 • 5:35 - 5:38
  för vi har en kvinna i ledningen."
 • 5:38 - 5:39
  (Skratt)
 • 5:39 - 5:40
  Och man skrattar -
 • 5:40 - 5:43
  (Skratt)
 • 5:47 - 5:50
  Och ni skrattar, men han hade en poäng
 • 5:50 - 5:54
  för om man har ett företag i Tyskland,
 • 5:55 - 5:57
  och har en kvinna i sin ledningsgrupp,
 • 5:57 - 6:00
  så tillhör man
  en utvald skara som utgör 30
 • 6:00 - 6:03
  av de 100 största företagen i Tyskland.
 • 6:03 - 6:08
  De övriga 70 företagen
  har endast män i ledningsgruppen,
 • 6:08 - 6:12
  och inte ens ett av dessa hundra
  största börsnoterade företagen
 • 6:12 - 6:16
  har en kvinnlig verkställande direktör.
 • 6:17 - 6:19
  Men den viktigaste insikten är
 • 6:20 - 6:23
  att dessa fåtal kvinnor
 • 6:23 - 6:26
  inte kommer att göra någon skillnad.
 • 6:26 - 6:28
  Vår studie visar att
 • 6:28 - 6:31
  för att könsbalansen
  ska påverka innovation
 • 6:31 - 6:34
  behövs mer än 20 procent kvinnor
 • 6:34 - 6:35
  i ledningen.
 • 6:35 - 6:37
  Låt oss titta på siffrorna.
 • 6:39 - 6:40
  Som ni kan se
 • 6:40 - 6:42
  delade vi in deltagarna i tre grupper,
 • 6:42 - 6:45
  och resultatet är dramatiskt.
 • 6:45 - 6:50
  Bara i gruppen där man har
  mer än 20 procent kvinnor i ledningen,
 • 6:50 - 6:54
  först då ser man ett klart hopp
  i innovationsintäkter
 • 6:55 - 6:57
  till nivåer över genomsnittet.
 • 6:57 - 7:01
  Så erfarenhet och data visar
  att man behöver nå en viss nivå
 • 7:02 - 7:03
  för att komma framåt,
 • 7:03 - 7:06
  och företag som Alibaba,
  JP Morgan och Apple
 • 7:06 - 7:10
  har idag uppnått det målet.
 • 7:12 - 7:15
  En annan reaktion jag ofta fick var,
 • 7:17 - 7:19
  "Jaja, det löser sig med tiden."
 • 7:20 - 7:23
  Och jag kan förstå den inställningen,
 • 7:23 - 7:26
  det var så tänkte jag tidigare.
 • 7:27 - 7:30
  Låt oss ta en titt på siffrorna igen,
 • 7:30 - 7:32
  vi tar Tyskland som exempel.
 • 7:32 - 7:34
  Låt mig först ge er goda nyheter.
 • 7:34 - 7:37
  Andelen kvinnor med högskoleexamen
 • 7:37 - 7:41
  och med minst 10 års arbetslivserfarenhet
 • 7:41 - 7:44
  har ökat de senaste 20 åren,
 • 7:44 - 7:48
  vilket betyder att det finns
  många anställningsbara kvinnor
 • 7:48 - 7:50
  och det ökar,
 • 7:50 - 7:52
  vilket är fantastiskt.
 • 7:52 - 7:54
  Enligt min gamla teori,
 • 7:55 - 7:56
  skulle andelen kvinnor
 • 7:56 - 7:59
  ökat parallellt, eller hur?
 • 8:00 - 8:03
  Låt oss ta en titt
  på vad som hände i verkligheten.
 • 8:03 - 8:05
  Det är inte ens nära,
 • 8:07 - 8:11
  vilket bevisar att jag hade fel
 • 8:11 - 8:13
  och att min generation,
 • 8:13 - 8:15
  din generation,
 • 8:16 - 8:19
  den bäst utbildade
  generationen kvinnor i historien,
 • 8:21 - 8:22
  har misslyckats.
 • 8:22 - 8:25
  Vi har misslyckats med att uppnå ledarskap
 • 8:25 - 8:26
  i betydande antal.
 • 8:26 - 8:30
  Utbildning ledde inte in
  i företagens ledning.
 • 8:31 - 8:34
  Det blev ett smärtsamt uppvaknande
 • 8:34 - 8:36
  och jag insåg,
 • 8:36 - 8:38
  om vi vill förändrar detta
 • 8:38 - 8:41
  måste vi engagera och anstränga oss mer.
 • 8:42 - 8:45
  Så, vad gör vi nu?
 • 8:45 - 8:49
  Att uppnå mer än 20 procent kvinnor
  i företagens ledningsgrupper
 • 8:49 - 8:51
  är en skrämmande uppgift för många,
 • 8:51 - 8:54
  förståeligt, med tanke på
  resultatet hittills.
 • 8:55 - 8:56
  Men, det är möjligt,
 • 8:56 - 9:00
  det är många företag som gör framsteg
 • 9:00 - 9:01

  och gör det framgångsrikt.
 • 9:01 - 9:03
  Låt oss ta SAP, programvaruföretaget,
 • 9:03 - 9:05
  som ett exempel.
 • 9:05 - 9:07
  De hade, 2011,
 • 9:07 - 9:11
  19 procent kvinnor i ledningen,
  men de ville bli bättre,
 • 9:11 - 9:14
  de gjorde vad man gör
  oavsett verksamhetsområde
 • 9:14 - 9:16
  när man vill förbättra något.
 • 9:16 - 9:19
  De satte upp ett mätbart mål.
 • 9:19 - 9:24
  Deras mål blev att uppnå 25 procent 2017,
 • 9:24 - 9:26
  vilket de precis uppnått.
 • 9:27 - 9:31
  Målen gjorde dem mer kreativa
  i att utveckla ledare
 • 9:31 - 9:33
  och förändrade rekryteringsprocessen.
 • 9:33 - 9:38
  Deras nya mål är 30 procent kvinnor 2022.
 • 9:38 - 9:41
  Erfarenheten visar att det är möjligt,
 • 9:41 - 9:44
  man kan sammanfatta det hela
 • 9:44 - 9:47
  i två beslut som vi tar varje dag
 • 9:47 - 9:50
  i vår organisation:
 • 9:52 - 9:55
  Vem anställs och vem utvecklar
  och främjar vi.
 • 9:56 - 9:59
  Inget ont sagt om program,
 • 9:59 - 10:01
  nätverk, mentorskap,
  utbildning för kvinnor.
 • 10:01 - 10:02
  Allt detta är viktigt.
 • 10:03 - 10:07
  Men det är dessa två beslut
  som sänder ut
 • 10:07 - 10:12
  den mest kraftfulla signalen
  om förändring i alla organisationer.
 • 10:13 - 10:16
  Jag har aldrig försökt bli
  någon förespråkare för mångfald.
 • 10:16 - 10:18
  Jag är företagsrådgivare.
 • 10:19 - 10:24
  Men nu är mitt mål
  att förändra synen på ledarskap
 • 10:24 - 10:25
  för att öka mångfalden -
 • 10:26 - 10:29
  inte för att företagsledare
  ska bocka av något
 • 10:29 - 10:32
  för att känna att de
  har uppfyllt en förväntan
 • 10:32 - 10:34
  och att de är politiskt korrekta.
 • 10:34 - 10:36
  Utan jag vill att de förstår
 • 10:36 - 10:39
  att mångfald gör deras företag
 • 10:39 - 10:41
  mer innovativt, bättre.
 • 10:42 - 10:46
  Och genom att omfamna mångfald,
  omfatta olika talanger,
 • 10:46 - 10:48
  tillhandahåller vi en möjlighet för alla.
 • 10:49 - 10:50
  Tack ! Tack så mycket.
 • 10:50 - 10:53
  (Applåder)
Title:
Hur mångfald gör team mer innovativa
Speaker:
Rocío Lorenzo
Description:

Är företag med mångfald verkligen mer innovativa? Rocío Lorenzo och hennes team undersökte 171 företag att ta reda på det - och svaret var klart ja. I ett föredrag som hjälper dig att bygga ett bättre och mer robust företag dyker Lorenzo ner i data och förklarar hur ditt företag kan börja producera fräschare och mer kreativa idéer genom att behandla mångfald som en konkurrensfördel.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:05

Swedish subtitles

Revisions