Swedish subtitles

← Hur mångfald gör team mer innovativa

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 13 created 11/19/2017 by Annika Bidner.

 1. För 15 år sedan
 2. trodde jag inte att mångfald
  var något jag behövde oroa mig för.
 3. Det var något
 4. tidigare generationer slogs för.
 5. På mitt universitet
  var vi hälften kvinnor respektive män
 6. och kvinnor hade ofta bättre betyg.
 7. Trots att allt inte var perfekt,
 8. skulle mångfald och ledarskapsbeslut
 9. komma naturligt, eller hur?
 10. Tyvärr inte.

 11. När jag arbetade mig upp i karriären
  som managementkonsult
 12. både i Europa och USA,
 13. upptäckte jag att jag ofta
  var den enda kvinnan i rummet
 14. och hur homogen ledningen fortfarande är.
 15. Många chefer jag mötte
 16. såg mångfalden som något att följa
  för att vara politisk korrekta,
 17. eller, förhoppningsvis,
  den rätta saken att göra,
 18. men inte som en affärsprioritet.
 19. De hade bara ingen anledning att tro
 20. att mångfald skulle hjälpa dem att uppnå
  deras mest omedelbara, pressande mål:
 21. förbättra lönsamheten,
  leverera den nya produkten,
 22. de verkliga mätbara målen.
 23. Min personliga erfarenhet av
  att arbeta med mer blandade team

 24. var att trots att de krävde
  mer ansträngning i början,
 25. förde de med sig fräschare,
  mer kreativa idéer.
 26. Jag ville veta:
 27. Är organisationer med mångfald
  verkligen mer innovativa,
 28. och kan mångfalden tillföra något
  snarare än något man måste följa?
 29. Kan det vara en verklig konkurrensfördel?
 30. Så vi inledde vi en studie
  med Münchens tekniska universitet.

 31. Vi studerade 171 företag
  i Tyskland, Österrike och Schweiz,
 32. och vi beslutade att utöka studien
 33. till 1 600 företag
 34. i ytterligare fem länder.
 35. Vi bad dessa företag i princip två saker:
 36. hur innovativa de är
  och om deras mångfald.
 37. För att mäta den första

 38. bad vi dem om innovationsintäkter.
 39. Innovationsintäkter är andelen
  av intäkterna de gjort
 40. från nya produkter och tjänster
  under de senaste tre åren,
 41. och inte hur många kreativa idéer de har,
 42. utan snarare om dessa idéer
  har lett till produkter och tjänster
 43. som verkligen gör företaget
  mer framgångsrikt idag och imorgon.
 44. För att mäta mångfald, tittade vi på
  sex olika faktorer:
 45. Ursprungsland, ålder och kön bland annat.
 46. Då vi förberedde fältstudier,

 47. samlades teamet
 48. och diskuterade vilka resultat
  vi kunde förvänta oss.
 49. Vi var inte särskilt optimistiska,
 50. den mest skeptiska personen
  i teamet trodde inte
 51. att vi skulle få några resultat alls.
 52. De flesta i teamet
  kände sig försiktigt optimistiska,
 53. så vi landade i "bara om,"
 54. vi hoppades hitta någon länk
 55. mellan innovation och mångfald,
 56. men inte över hela linjen -
 57. utan bara om vissa kriterier är uppfyllda,
 58. till exempel om företaget
  har en öppen ledarstil
 59. som gjorde det möjligt för människor
  att tala fritt, öppet och bidra.
 60. Ett par månader senare kom uppgifterna

 61. och resultaten övertygade
  även den mest skeptiska bland oss.
 62. Svaret var klart ja,
 63. inga om och inga men.
 64. Uppgifterna i vår studie fastslog
 65. att flera av företagen
  helt enkelt var mer innovativa.
 66. Det är rimligt att ställa frågan
  om kycklingen och ägget;

 67. är företag verkligen mer innovativa
 68. på grund av större mångfald i ledarskapet
 69. eller tvärtom?
 70. På vilket sätt är det?
 71. Vi vet inte vad som är är korrelation
  kontra orsakssamband,
 72. men det vi kan fastslå är,
 73. att våra utvalda företag
  som har större mångfald
 74. också är mer innovativa,
 75. och de företag som är mer innovativa
 76. också har mångfald i ledningen.
 77. Så man kan anta
  att det fungerar åt båda håll,
 78. mångfald ökar innovation
  och innovation ökar mångfald.
 79. När vi nu publicerat resultatet

 80. överraskas vi av medias reaktion.
 81. Vi har fått ganska stor uppmärksamhet.
 82. Till en början rapporterades fakta
 83. som till exempel att
  "Högre andel kvinnor ökar innovation",
 84. till lite mer sensationslysten.
 85. (Skratt)

 86. Som ni ser,

 87. "Hemmafruar kostar biljoner,"
 88. min favorit,
 89. "Hemmafruar dödar innovation."
 90. Men, all publicitet är bra publicitet ...
 91. (Skratt)

 92. Som en följd av den publiciteten

 93. började direktörer ringa oss
 94. för att få mer information.
 95. särskilt - föga förvånande -
  om könsfördelningen.
 96. Jag brukar starta diskussionen med frågan,
 97. "Tja, vad tycker du om situationen
  i din organisation idag?"
 98. Det vanligaste svaret blev,
 99. "Ja, vi är inte där än,
  men vi är inte så dåliga".
 100. Till exempel sa en direktör,
 101. "Vi är ganska bra
 102. för vi har en kvinna i ledningen."
 103. (Skratt)

 104. Och man skrattar -

 105. (Skratt)

 106. Och ni skrattar, men han hade en poäng

 107. för om man har ett företag i Tyskland,
 108. och har en kvinna i sin ledningsgrupp,
 109. så tillhör man
  en utvald skara som utgör 30
 110. av de 100 största företagen i Tyskland.
 111. De övriga 70 företagen
  har endast män i ledningsgruppen,
 112. och inte ens ett av dessa hundra
  största börsnoterade företagen
 113. har en kvinnlig verkställande direktör.
 114. Men den viktigaste insikten är
 115. att dessa fåtal kvinnor
 116. inte kommer att göra någon skillnad.
 117. Vår studie visar att
 118. för att könsbalansen
  ska påverka innovation
 119. behövs mer än 20 procent kvinnor
 120. i ledningen.
 121. Låt oss titta på siffrorna.
 122. Som ni kan se
 123. delade vi in deltagarna i tre grupper,
 124. och resultatet är dramatiskt.
 125. Bara i gruppen där man har
  mer än 20 procent kvinnor i ledningen,
 126. först då ser man ett klart hopp
  i innovationsintäkter
 127. till nivåer över genomsnittet.
 128. Så erfarenhet och data visar
  att man behöver nå en viss nivå
 129. för att komma framåt,
 130. och företag som Alibaba,
  JP Morgan och Apple
 131. har idag uppnått det målet.
 132. En annan reaktion jag ofta fick var,

 133. "Jaja, det löser sig med tiden."
 134. Och jag kan förstå den inställningen,
 135. det var så tänkte jag tidigare.
 136. Låt oss ta en titt på siffrorna igen,
 137. vi tar Tyskland som exempel.
 138. Låt mig först ge er goda nyheter.
 139. Andelen kvinnor med högskoleexamen
 140. och med minst 10 års arbetslivserfarenhet
 141. har ökat de senaste 20 åren,
 142. vilket betyder att det finns
  många anställningsbara kvinnor
 143. och det ökar,
 144. vilket är fantastiskt.
 145. Enligt min gamla teori,
 146. skulle andelen kvinnor
 147. ökat parallellt, eller hur?
 148. Låt oss ta en titt
  på vad som hände i verkligheten.
 149. Det är inte ens nära,
 150. vilket bevisar att jag hade fel
 151. och att min generation,
 152. din generation,
 153. den bäst utbildade
  generationen kvinnor i historien,
 154. har misslyckats.
 155. Vi har misslyckats med att uppnå ledarskap
 156. i betydande antal.
 157. Utbildning ledde inte in
  i företagens ledning.
 158. Det blev ett smärtsamt uppvaknande

 159. och jag insåg,
 160. om vi vill förändrar detta
 161. måste vi engagera och anstränga oss mer.
 162. Så, vad gör vi nu?
 163. Att uppnå mer än 20 procent kvinnor
  i företagens ledningsgrupper
 164. är en skrämmande uppgift för många,
 165. förståeligt, med tanke på
  resultatet hittills.
 166. Men, det är möjligt,
 167. det är många företag som gör framsteg

 168. och gör det framgångsrikt.
 169. Låt oss ta SAP, programvaruföretaget,
 170. som ett exempel.
 171. De hade, 2011,
 172. 19 procent kvinnor i ledningen,
  men de ville bli bättre,
 173. de gjorde vad man gör
  oavsett verksamhetsområde
 174. när man vill förbättra något.
 175. De satte upp ett mätbart mål.
 176. Deras mål blev att uppnå 25 procent 2017,
 177. vilket de precis uppnått.
 178. Målen gjorde dem mer kreativa
  i att utveckla ledare
 179. och förändrade rekryteringsprocessen.
 180. Deras nya mål är 30 procent kvinnor 2022.
 181. Erfarenheten visar att det är möjligt,

 182. man kan sammanfatta det hela
 183. i två beslut som vi tar varje dag
 184. i vår organisation:
 185. Vem anställs och vem utvecklar
  och främjar vi.
 186. Inget ont sagt om program,
 187. nätverk, mentorskap,
  utbildning för kvinnor.
 188. Allt detta är viktigt.
 189. Men det är dessa två beslut
  som sänder ut
 190. den mest kraftfulla signalen
  om förändring i alla organisationer.
 191. Jag har aldrig försökt bli
  någon förespråkare för mångfald.

 192. Jag är företagsrådgivare.
 193. Men nu är mitt mål
  att förändra synen på ledarskap
 194. för att öka mångfalden -
 195. inte för att företagsledare
  ska bocka av något
 196. för att känna att de
  har uppfyllt en förväntan
 197. och att de är politiskt korrekta.
 198. Utan jag vill att de förstår
 199. att mångfald gör deras företag
 200. mer innovativt, bättre.
 201. Och genom att omfamna mångfald,
  omfatta olika talanger,
 202. tillhandahåller vi en möjlighet för alla.
 203. Tack ! Tack så mycket.

 204. (Applåder)