Return to Video

Želite inovativnije kompanije? Zapošljavajte više žena

 • 0:01 - 0:03
  Pre petnaest godina,
 • 0:03 - 0:08
  mislila sam da pitanje raznovrsnosti
  nije nešto o čemu bih morala brinuti.
 • 0:09 - 0:12
  To je nešto za šta su morale
  da se bore neke starije generacije.
 • 0:13 - 0:17
  Na mom univerzitetu,
  bilo nas je 50-50 muškaraca i žena,
 • 0:17 - 0:19
  a mi, žene, smo često imale bolje ocene.
 • 0:19 - 0:23
  Pa, iako nije sve bilo savršeno,
 • 0:23 - 0:25
  raznolikost i moć odlučivanja
 • 0:25 - 0:29
  je nešto što bi, vremenom došlo
  samo po sebi, zar ne?
 • 0:31 - 0:32
  Pa, ne baš.
 • 0:33 - 0:36
  Dok sam napredovala
  radeći kao menadžer konsultant
 • 0:36 - 0:38
  širom Evrope i SAD-a,
 • 0:38 - 0:43
  počela sam da shvatam
  koliko sam često bila jedina žena u sobi
 • 0:43 - 0:47
  i koliko je liderstvo još uvek homogeno.
 • 0:48 - 0:49
  Mnogi lideri koje sam susretala
 • 0:49 - 0:54
  videli su raznovrsnost kao nešto
  što upotpunjuje političku korektnost
 • 0:54 - 0:57
  ili, u najboljem slučaju,
  pravu stvar koju treba uraditi,
 • 0:58 - 1:00
  ali ne i kao poslovni prioritet.
 • 1:00 - 1:03
  Oni jednostavno
  nisu imali razlog da veruju
 • 1:03 - 1:08
  da bi im raznovrsnost pomogla
  da dostignu svoje najbitnije ciljeve -
 • 1:08 - 1:11
  dostići cifre, isporučiti novi proizvod,
 • 1:11 - 1:14
  što su pravi ciljeve koji su merljivi.
 • 1:14 - 1:18
  Iz mog ličnog iskustva,
  rad sa raznovrsnim timovima
 • 1:18 - 1:22
  u početku zahteva malo više napora,
 • 1:22 - 1:25
  ali donosi svežije i raznovrsnije ideje.
 • 1:26 - 1:28
  Zbog toga sam želela da saznam
 • 1:28 - 1:32
  da li su, stvarno,
  raznovrsne organizacije inovativnije
 • 1:32 - 1:34
  i može li raznovrsnost biti nešto više
 • 1:34 - 1:36
  od nečega sa čime se slažemo.
 • 1:36 - 1:39
  Može li to biti stvarna
  konkurentska prednost?
 • 1:40 - 1:45
  Da bih to saznala, napravili smo studiju
  sa Tehničkim univerzitetom u Minhenu.
 • 1:45 - 1:51
  Anketirali smo 171 kompaniju
  u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj
 • 1:51 - 1:54
  i, dok sad pričamo, proširujemo tu studiju
 • 1:54 - 1:56
  na 1 600 kompanija
 • 1:56 - 1:59
  u još pet zemalja širom sveta.
 • 2:00 - 2:03
  U suštini, pitali smo
  te kompanije dve stvari:
 • 2:03 - 2:06
  koliko su inovativni
  i koliko su raznovrsni.
 • 2:07 - 2:08
  Da bismo izmerili prvi,
 • 2:08 - 2:11
  pitali smo ih o prihodima od inovacija.
 • 2:12 - 2:15
  Prihod od inovacija
  je deo prihoda koji su ostvarili
 • 2:15 - 2:18
  od novih proizvoda i usluga
  u poslednje tri godine,
 • 2:18 - 2:21
  što znači da ih nismo pitali
  koliko su kreativnih ideja imali
 • 2:21 - 2:25
  nego da li su te ideje realizovali
  u proizvode ili usluge
 • 2:25 - 2:28
  koje su učinile da kompanija
  bude uspešnija danas i ubuduće.
 • 2:30 - 2:34
  Da bismo izmerili raznovrsnost,
  posmatrali smo šest različitih faktora:
 • 2:34 - 2:38
  zemlju porekla, godine starosti
  i pol, između ostalog.
 • 2:39 - 2:42
  Dok smo se pripremali da izađemo
  na teren sa tim pitanjima,
 • 2:42 - 2:45
  sela sam sa mojim timom
 • 2:45 - 2:48
  i razgovarali smo o tome
  šta možemo da očekujemo kao rezultat.
 • 2:50 - 2:52
  Blago rečeno, nismo bili optimistični.
 • 2:53 - 2:57
  Najskeptičnija osoba u timu je mislila
  ili predvidela realnu mogućnost
 • 2:57 - 2:59
  da nećemo baš ništa naći.
 • 3:00 - 3:03
  Većina tima je bila oprezna,
 • 3:03 - 3:07
  pa smo se složili
  svi zajedno sa „samo ako“,
 • 3:07 - 3:09
  u smislu da možda nađemo neku vezu
 • 3:09 - 3:11
  između inovacija i raznovrsnosti,
 • 3:11 - 3:13
  ali da ne pređemo granicu,
 • 3:13 - 3:16
  nego samo ako se određeni
  kriterijumi ispune,
 • 3:16 - 3:20
  kao što je, na primer, stil liderstva,
  vrlo otvoren stil liderstva
 • 3:20 - 3:24
  koji će dozvoliti ljudima
  da slobodno i sigurno govore i doprinose.
 • 3:26 - 3:28
  Nekoliko meseci kasnije, podaci su stigli,
 • 3:30 - 3:34
  i rezultati su uverili
  čak i najskeptičnije među nama.
 • 3:35 - 3:36
  Odgovor je bio potpuno potvrdan,
 • 3:36 - 3:38
  bez „ako“ ili „ali“.
 • 3:39 - 3:41
  Podaci u našem uzorku su pokazali
 • 3:41 - 3:45
  da su raznovrsnije kompanije
  jednostavno inovativnije i tačka.
 • 3:47 - 3:52
  Sada, pitanje koje se nameće
  je šta je starije, kokoška ili jaje,
 • 3:52 - 3:56
  u smislu da li su kompanije
  stvarno inovativnije
 • 3:56 - 3:58
  zato što imaju raznovrsnije rukovodstvo
 • 3:58 - 4:00
  ili obrnuto?
 • 4:00 - 4:01
  Šta je od ta dva?
 • 4:01 - 4:05
  Sad, ne znamo odnos
  korelacija i uzročnosti,
 • 4:06 - 4:09
  ali ono što znamo je da, svakako,
 • 4:09 - 4:14
  u našem uzorku kompanije
  koje su raznovrsnije su inovativnije,
 • 4:14 - 4:16
  a kompanije koje su inovativnije
 • 4:16 - 4:18
  takođe, imaju raznovrsnije rukovodstvo.
 • 4:18 - 4:21
  Tako, možemo pretpostaviti
  da to radi u oba smera -
 • 4:21 - 4:25
  raznovrsnost podstiče inovativnost
  i inovativnost podstiče raznovrsnost.
 • 4:27 - 4:30
  E, sad, kada smo objavili rezultate,
 • 4:30 - 4:35
  bili smo iznenađeni reakcijama medija.
 • 4:35 - 4:38
  Privukli smo dosta pažnje.
 • 4:38 - 4:40
  Ona se kretala od prilično činjeničnih,
 • 4:40 - 4:44
  kao: „Veći udeo žena jača inovacije“
 • 4:44 - 4:48
  do malo manje senzacionalističkih.
 • 4:48 - 4:50
  (Smeh)
 • 4:50 - 4:51
  Kao što možete videti:
 • 4:51 - 4:54
  „Žene koje ostaju kod kuće
  koštaju trilione“
 • 4:54 - 4:56
  i, moja omiljena je:
 • 4:56 - 4:59
  „Domaćice ubijaju inovacije.“
 • 4:59 - 5:02
  Pa, ne postoji nešto što se zove
  loš publicitet, zar ne?
 • 5:02 - 5:04
  (Smeh)
 • 5:04 - 5:06
  Na kraju tog medijskog pokrivanja,
 • 5:06 - 5:10
  počeli smo da dobijamo pozive
  od viših rukovodilaca
 • 5:10 - 5:11
  koji su želeli da saznaju više,
 • 5:11 - 5:15
  posebno - kakvo iznenađenje -
  o polnoj raznovrsnosti.
 • 5:16 - 5:20
  Ove diskusije sam započinjala sa pitanjem:
 • 5:20 - 5:24
  „Pa, šta mislite, kakva je situacija
  u vašoj organizaciji danas?“
 • 5:24 - 5:27
  i veoma česta reakcija na to je bila:
 • 5:27 - 5:31
  „Pa, nismo još dostigli taj nivo,
  ali nismo ni tako loši.“
 • 5:31 - 5:33
  Jedan rukovodilac mi je, na primer, rekao:
 • 5:33 - 5:35
  „O, pa nismo tako loši.
 • 5:35 - 5:38
  Imamo jednu ženu
  koja je član našeg odbora.“
 • 5:38 - 5:39
  (Smeh)
 • 5:39 - 5:40
  Smejete se...
 • 5:40 - 5:43
  (Aplauz)
 • 5:47 - 5:50
  Vi se sad smejete,
  ali on je s pravom bio ponosan na to,
 • 5:50 - 5:51
  zato što u Nemačkoj,
 • 5:52 - 5:54
  ako imate kompaniju
 • 5:55 - 5:57
  i ako je jedan član odbora žena,
 • 5:57 - 6:00
  vi ste deo izabrane grupe od 30
 • 6:00 - 6:03
  među 100 najvećih
  javno upisanih kompanija.
 • 6:03 - 6:08
  Ostalih 70 kompanija
  imaju samo muškarce u odboru,
 • 6:08 - 6:12
  a čak nijedna od tih sto kompanija
 • 6:12 - 6:16
  nema, ni dan danas, ženu direktora.
 • 6:17 - 6:19
  Ali, evo šta je od ključne važnosti.
 • 6:20 - 6:24
  Tih nekoliko žena u odboru
 • 6:24 - 6:26
  neće nešto promeniti.
 • 6:26 - 6:27
  Naši podaci pokazuju da,
 • 6:28 - 6:31
  ako govorimo o uticaju
  polne raznovrsnosti na inovativnost,
 • 6:31 - 6:35
  morate imati više
  od 20% žena u rukovodstvu.
 • 6:35 - 6:37
  Pogledajmo brojke.
 • 6:39 - 6:42
  Kao što možete da vidite,
  podelili smo uzorke u tri grupe
 • 6:42 - 6:45
  i rezultati su prilično dramatični.
 • 6:45 - 6:50
  Samo u grupi gde je
  preko 20% žena u rukovodstvu
 • 6:50 - 6:54
  vidite jasan skok prihoda od inovacija
 • 6:55 - 6:57
  iznad prosečnog nivoa.
 • 6:57 - 7:01
  Tako, iskustvo i podaci pokazuju
  da vam treba kritična masa
 • 7:02 - 7:03
  da biste pomerili kurs,
 • 7:03 - 7:06
  a kompanije kao što su Alibaba,
  JP Morgan ili Epl
 • 7:06 - 7:10
  već su postigle taj nivo.
 • 7:12 - 7:15
  Još jedna reakcija
  sa kojom sam se često susretala je:
 • 7:17 - 7:19
  „Pa, rešiće se to tokom vremena.“
 • 7:20 - 7:23
  I meni je ovakav stav jako simpatičan
 • 7:23 - 7:26
  zato što sam i ja tako nekad razmišljala.
 • 7:27 - 7:30
  Sad, pogledamo još jednom ovamo,
  pogledajte brojke,
 • 7:30 - 7:32
  uzimajući Nemačku kao primer.
 • 7:32 - 7:34
  Prvo ću vam reći dobre vesti.
 • 7:34 - 7:37
  Udeo žena koje imaju fakultetsku diplomu
 • 7:37 - 7:41
  i imaju najmanje 10 godina
  profesionalnog iskustva
 • 7:41 - 7:44
  porastao je prilično
  u poslednjih 20 godina,
 • 7:44 - 7:48
  što znači da se baza za lov na žene lidere
 • 7:48 - 7:50
  povećala tokom vremena,
 • 7:50 - 7:52
  i to je sjajno.
 • 7:52 - 7:53
  E, sad, prema mojoj staroj teoriji,
 • 7:55 - 7:56
  udeo žena u rukovođenju
 • 7:56 - 7:59
  bi trebalo da je porastao
  paralelno sa tim, zar ne?
 • 8:00 - 8:03
  E, sad, pogledajmo šta se, u stvari,
  desilo u stvarnosti.
 • 8:03 - 8:05
  Nije čak ni blizu,
 • 8:07 - 8:11
  što znači da ja nisam bila u pravu
 • 8:11 - 8:13
  i što znači da je moja generacija,
 • 8:13 - 8:15
  vaša generacija,
 • 8:16 - 8:19
  najškolovanije generacije žena u istoriji,
 • 8:21 - 8:22
  jednostavno nisu uspele.
 • 8:22 - 8:26
  Nismo uspele da postanemo lideri
  u značajnoj meri.
 • 8:26 - 8:29
  Obrazovanje se, jednostavno,
  nije pretvorilo u liderstvo.
 • 8:31 - 8:34
  To je bilo bolno priznanje za mene
 • 8:34 - 8:36
  i nateralo me je da shvatim da,
 • 8:36 - 8:38
  ako želimo da promenimo ovo,
 • 8:38 - 8:41
  moramo da se angažujemo
  i moramo biti bolje.
 • 8:42 - 8:45
  E, sad, šta da radimo?
 • 8:45 - 8:49
  Postizanje više od 20% žena u rukovodstvu
 • 8:49 - 8:51
  deluje mnogima kao zastrašujući zadatak,
 • 8:51 - 8:54
  što je razumljivo, sudeći po rezultatima.
 • 8:55 - 8:56
  Ali, to je ipak moguće;
 • 8:56 - 9:00
  ima mnogo kompanija danas,
  koje napreduju u tom pogledu
 • 9:00 - 9:01
  i to rade uspešno.
 • 9:01 - 9:05
  Uzmimo, kao primer, SAP,
  softversku kompaniju.
 • 9:05 - 9:09
  Oni su u 2011. godini
  imali 19% žena u rukovodstvu.
 • 9:09 - 9:11
  Ipak, oni su odlučili da napreduju
 • 9:11 - 9:14
  i napravili su ono što se radi
  u bilo kojoj drugoj oblasti poslovanja
 • 9:14 - 9:16
  gde želite da napredujete.
 • 9:16 - 9:19
  Postavili su sebi merljive ciljeve.
 • 9:19 - 9:24
  Postavili su sebi cilj -
  25% za 2017. godinu,
 • 9:24 - 9:26
  koje su upravo postigli.
 • 9:27 - 9:31
  Ciljevi ih teraju da kreativnije
  razmišljaju o razvoju liderstva
 • 9:31 - 9:33
  i istraživanju novih
  mogućnosti regrutovanja.
 • 9:33 - 9:37
  Sada su čak postavili cilj
  od 30% žena rukovodilaca do 2022. godine.
 • 9:38 - 9:41
  Dakle, iskustvo pokazuje da je moguće,
 • 9:41 - 9:43
  a na kraju,
 • 9:43 - 9:47
  sve se svodi na dve odluke
  koje mnogi od nas
 • 9:47 - 9:50
  u svakoj organizaciji svakodnevno donose -
 • 9:52 - 9:55
  koga da zaposlimo
  i koga da nadogradimo i unapredimo.
 • 9:56 - 9:59
  Nemam ništa protiv programa za žene,
 • 9:59 - 10:01
  umrežavanja, mentorskog rada, treninga.
 • 10:01 - 10:02
  Sve je to dobro.
 • 10:03 - 10:05
  Ali, ipak su te dve odluke
 • 10:05 - 10:09
  one koje na kraju šalju
  najmoćniji signal za promenu
 • 10:09 - 10:11
  u svakoj organizaciji.
 • 10:13 - 10:17
  Nikad nisam mislila da ću biti
  advokat specijalizovan za raznovrsnost;
 • 10:17 - 10:18
  ja sam poslovni savetnik.
 • 10:19 - 10:24
  Ali, sada je moj cilj
  da promenim lice liderstva,
 • 10:24 - 10:26
  da ga učinim raznovrsnijim,
 • 10:26 - 10:29
  i ne samo da bi lideri mogli
  da štikliraju kvadratić
 • 10:29 - 10:32
  i da se osećaju
  kao da su se sa nečim složili
 • 10:32 - 10:34
  ili da su politički korektni,
 • 10:34 - 10:36
  nego zato što razumeju,
 • 10:36 - 10:39
  shvataju da raznovrsnost
  čini njihovu organizaciju
 • 10:39 - 10:41
  inovativnijom i boljom.
 • 10:42 - 10:46
  Prihvatanjem raznovrsnosti
  i različitih sklonosti
 • 10:46 - 10:48
  obezbeđujemo pravu priliku za svakog.
 • 10:49 - 10:50
  Hvala vam. Mnogo vam hvala.
 • 10:50 - 10:52
  (Aplauz)
Title:
Želite inovativnije kompanije? Zapošljavajte više žena
Speaker:
Rosijo Lorenco (Rocio Lorenzo)
Description:

Da li su raznovrsne kompanije stvarno inovativnije? Rosijo Lorenco i njen tim su anketirali 171 kompaniju da bi to saznali i odgovor je bio jasan i potvrdan. U razgovoru koji će vam pomoći da stvorite bolju, snažniju kompaniju, Lorenco kopa po podacima i objašnjava kako vaša kompanija može započeti sa plasiranjem svežijih i kreativnijih ideja tako što će raznovrsnost tretirati kao konkurentsku prednost.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:05

Serbian subtitles

Revisions