Serbian subtitles

← Želite inovativnije kompanije? Zapošljavajte više žena

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 4 created 11/19/2017 by Mile Živković.

 1. Pre petnaest godina,
 2. mislila sam da pitanje raznovrsnosti
  nije nešto o čemu bih morala brinuti.

 3. To je nešto za šta su morale
  da se bore neke starije generacije.
 4. Na mom univerzitetu,
  bilo nas je 50-50 muškaraca i žena,
 5. a mi, žene, smo često imale bolje ocene.
 6. Pa, iako nije sve bilo savršeno,
 7. raznolikost i moć odlučivanja
 8. je nešto što bi, vremenom došlo
  samo po sebi, zar ne?
 9. Pa, ne baš.

 10. Dok sam napredovala
  radeći kao menadžer konsultant
 11. širom Evrope i SAD-a,
 12. počela sam da shvatam
  koliko sam često bila jedina žena u sobi
 13. i koliko je liderstvo još uvek homogeno.
 14. Mnogi lideri koje sam susretala
 15. videli su raznovrsnost kao nešto
  što upotpunjuje političku korektnost
 16. ili, u najboljem slučaju,
  pravu stvar koju treba uraditi,
 17. ali ne i kao poslovni prioritet.
 18. Oni jednostavno
  nisu imali razlog da veruju
 19. da bi im raznovrsnost pomogla
  da dostignu svoje najbitnije ciljeve -
 20. dostići cifre, isporučiti novi proizvod,
 21. što su pravi ciljeve koji su merljivi.
 22. Iz mog ličnog iskustva,
  rad sa raznovrsnim timovima

 23. u početku zahteva malo više napora,
 24. ali donosi svežije i raznovrsnije ideje.
 25. Zbog toga sam želela da saznam
 26. da li su, stvarno,
  raznovrsne organizacije inovativnije
 27. i može li raznovrsnost biti nešto više
 28. od nečega sa čime se slažemo.
 29. Može li to biti stvarna
  konkurentska prednost?
 30. Da bih to saznala, napravili smo studiju
  sa Tehničkim univerzitetom u Minhenu.

 31. Anketirali smo 171 kompaniju
  u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj
 32. i, dok sad pričamo, proširujemo tu studiju
 33. na 1 600 kompanija
 34. u još pet zemalja širom sveta.
 35. U suštini, pitali smo
  te kompanije dve stvari:
 36. koliko su inovativni
  i koliko su raznovrsni.
 37. Da bismo izmerili prvi,

 38. pitali smo ih o prihodima od inovacija.
 39. Prihod od inovacija
  je deo prihoda koji su ostvarili
 40. od novih proizvoda i usluga
  u poslednje tri godine,
 41. što znači da ih nismo pitali
  koliko su kreativnih ideja imali
 42. nego da li su te ideje realizovali
  u proizvode ili usluge
 43. koje su učinile da kompanija
  bude uspešnija danas i ubuduće.
 44. Da bismo izmerili raznovrsnost,
  posmatrali smo šest različitih faktora:
 45. zemlju porekla, godine starosti
  i pol, između ostalog.
 46. Dok smo se pripremali da izađemo
  na teren sa tim pitanjima,

 47. sela sam sa mojim timom
 48. i razgovarali smo o tome
  šta možemo da očekujemo kao rezultat.
 49. Blago rečeno, nismo bili optimistični.
 50. Najskeptičnija osoba u timu je mislila
  ili predvidela realnu mogućnost
 51. da nećemo baš ništa naći.
 52. Većina tima je bila oprezna,
 53. pa smo se složili
  svi zajedno sa „samo ako“,
 54. u smislu da možda nađemo neku vezu
 55. između inovacija i raznovrsnosti,
 56. ali da ne pređemo granicu,
 57. nego samo ako se određeni
  kriterijumi ispune,
 58. kao što je, na primer, stil liderstva,
  vrlo otvoren stil liderstva
 59. koji će dozvoliti ljudima
  da slobodno i sigurno govore i doprinose.
 60. Nekoliko meseci kasnije, podaci su stigli,

 61. i rezultati su uverili
  čak i najskeptičnije među nama.
 62. Odgovor je bio potpuno potvrdan,
 63. bez „ako“ ili „ali“.
 64. Podaci u našem uzorku su pokazali
 65. da su raznovrsnije kompanije
  jednostavno inovativnije i tačka.
 66. Sada, pitanje koje se nameće
  je šta je starije, kokoška ili jaje,

 67. u smislu da li su kompanije
  stvarno inovativnije
 68. zato što imaju raznovrsnije rukovodstvo
 69. ili obrnuto?
 70. Šta je od ta dva?
 71. Sad, ne znamo odnos
  korelacija i uzročnosti,
 72. ali ono što znamo je da, svakako,
 73. u našem uzorku kompanije
  koje su raznovrsnije su inovativnije,
 74. a kompanije koje su inovativnije
 75. takođe, imaju raznovrsnije rukovodstvo.
 76. Tako, možemo pretpostaviti
  da to radi u oba smera -
 77. raznovrsnost podstiče inovativnost
  i inovativnost podstiče raznovrsnost.
 78. E, sad, kada smo objavili rezultate,

 79. bili smo iznenađeni reakcijama medija.
 80. Privukli smo dosta pažnje.
 81. Ona se kretala od prilično činjeničnih,
 82. kao: „Veći udeo žena jača inovacije“
 83. do malo manje senzacionalističkih.
 84. (Smeh)

 85. Kao što možete videti:

 86. „Žene koje ostaju kod kuće
  koštaju trilione“
 87. i, moja omiljena je:
 88. „Domaćice ubijaju inovacije.“
 89. Pa, ne postoji nešto što se zove
  loš publicitet, zar ne?
 90. (Smeh)

 91. Na kraju tog medijskog pokrivanja,

 92. počeli smo da dobijamo pozive
  od viših rukovodilaca
 93. koji su želeli da saznaju više,
 94. posebno - kakvo iznenađenje -
  o polnoj raznovrsnosti.
 95. Ove diskusije sam započinjala sa pitanjem:
 96. „Pa, šta mislite, kakva je situacija
  u vašoj organizaciji danas?“
 97. i veoma česta reakcija na to je bila:
 98. „Pa, nismo još dostigli taj nivo,
  ali nismo ni tako loši.“
 99. Jedan rukovodilac mi je, na primer, rekao:
 100. „O, pa nismo tako loši.
 101. Imamo jednu ženu
  koja je član našeg odbora.“
 102. (Smeh)

 103. Smejete se...

 104. (Aplauz)

 105. Vi se sad smejete,
  ali on je s pravom bio ponosan na to,

 106. zato što u Nemačkoj,
 107. ako imate kompaniju
 108. i ako je jedan član odbora žena,
 109. vi ste deo izabrane grupe od 30
 110. među 100 najvećih
  javno upisanih kompanija.
 111. Ostalih 70 kompanija
  imaju samo muškarce u odboru,
 112. a čak nijedna od tih sto kompanija
 113. nema, ni dan danas, ženu direktora.
 114. Ali, evo šta je od ključne važnosti.
 115. Tih nekoliko žena u odboru
 116. neće nešto promeniti.
 117. Naši podaci pokazuju da,
 118. ako govorimo o uticaju
  polne raznovrsnosti na inovativnost,
 119. morate imati više
  od 20% žena u rukovodstvu.
 120. Pogledajmo brojke.
 121. Kao što možete da vidite,
  podelili smo uzorke u tri grupe
 122. i rezultati su prilično dramatični.
 123. Samo u grupi gde je
  preko 20% žena u rukovodstvu
 124. vidite jasan skok prihoda od inovacija
 125. iznad prosečnog nivoa.
 126. Tako, iskustvo i podaci pokazuju
  da vam treba kritična masa
 127. da biste pomerili kurs,
 128. a kompanije kao što su Alibaba,
  JP Morgan ili Epl
 129. već su postigle taj nivo.
 130. Još jedna reakcija
  sa kojom sam se često susretala je:

 131. „Pa, rešiće se to tokom vremena.“
 132. I meni je ovakav stav jako simpatičan
 133. zato što sam i ja tako nekad razmišljala.
 134. Sad, pogledamo još jednom ovamo,
  pogledajte brojke,
 135. uzimajući Nemačku kao primer.
 136. Prvo ću vam reći dobre vesti.
 137. Udeo žena koje imaju fakultetsku diplomu
 138. i imaju najmanje 10 godina
  profesionalnog iskustva
 139. porastao je prilično
  u poslednjih 20 godina,
 140. što znači da se baza za lov na žene lidere
 141. povećala tokom vremena,
 142. i to je sjajno.
 143. E, sad, prema mojoj staroj teoriji,
 144. udeo žena u rukovođenju
 145. bi trebalo da je porastao
  paralelno sa tim, zar ne?
 146. E, sad, pogledajmo šta se, u stvari,
  desilo u stvarnosti.
 147. Nije čak ni blizu,
 148. što znači da ja nisam bila u pravu
 149. i što znači da je moja generacija,
 150. vaša generacija,
 151. najškolovanije generacije žena u istoriji,
 152. jednostavno nisu uspele.
 153. Nismo uspele da postanemo lideri
  u značajnoj meri.
 154. Obrazovanje se, jednostavno,
  nije pretvorilo u liderstvo.
 155. To je bilo bolno priznanje za mene

 156. i nateralo me je da shvatim da,
 157. ako želimo da promenimo ovo,
 158. moramo da se angažujemo
  i moramo biti bolje.
 159. E, sad, šta da radimo?
 160. Postizanje više od 20% žena u rukovodstvu
 161. deluje mnogima kao zastrašujući zadatak,
 162. što je razumljivo, sudeći po rezultatima.
 163. Ali, to je ipak moguće;
 164. ima mnogo kompanija danas,
  koje napreduju u tom pogledu
 165. i to rade uspešno.
 166. Uzmimo, kao primer, SAP,
  softversku kompaniju.
 167. Oni su u 2011. godini
  imali 19% žena u rukovodstvu.
 168. Ipak, oni su odlučili da napreduju
 169. i napravili su ono što se radi
  u bilo kojoj drugoj oblasti poslovanja
 170. gde želite da napredujete.
 171. Postavili su sebi merljive ciljeve.
 172. Postavili su sebi cilj -
  25% za 2017. godinu,
 173. koje su upravo postigli.
 174. Ciljevi ih teraju da kreativnije
  razmišljaju o razvoju liderstva
 175. i istraživanju novih
  mogućnosti regrutovanja.
 176. Sada su čak postavili cilj
  od 30% žena rukovodilaca do 2022. godine.
 177. Dakle, iskustvo pokazuje da je moguće,

 178. a na kraju,
 179. sve se svodi na dve odluke
  koje mnogi od nas
 180. u svakoj organizaciji svakodnevno donose -
 181. koga da zaposlimo
  i koga da nadogradimo i unapredimo.
 182. Nemam ništa protiv programa za žene,
 183. umrežavanja, mentorskog rada, treninga.
 184. Sve je to dobro.
 185. Ali, ipak su te dve odluke
 186. one koje na kraju šalju
  najmoćniji signal za promenu
 187. u svakoj organizaciji.
 188. Nikad nisam mislila da ću biti
  advokat specijalizovan za raznovrsnost;

 189. ja sam poslovni savetnik.
 190. Ali, sada je moj cilj
  da promenim lice liderstva,
 191. da ga učinim raznovrsnijim,
 192. i ne samo da bi lideri mogli
  da štikliraju kvadratić
 193. i da se osećaju
  kao da su se sa nečim složili
 194. ili da su politički korektni,
 195. nego zato što razumeju,
 196. shvataju da raznovrsnost
  čini njihovu organizaciju
 197. inovativnijom i boljom.
 198. Prihvatanjem raznovrsnosti
  i različitih sklonosti
 199. obezbeđujemo pravu priliku za svakog.
 200. Hvala vam. Mnogo vam hvala.

 201. (Aplauz)