Return to Video

Kako raznolikost čini timove inovativnijima

 • 0:02 - 0:03
  Prije petnaest godina
 • 0:03 - 0:08
  mislila sam da raznolikost nije nešto
  oko čega moram brinuti.
 • 0:08 - 0:12
  To je nešto za što se morala boriti
  starija generacija.
 • 0:13 - 0:17
  Na mojem fakultetu,
  omjer muškaraca i žena bio je 50:50
 • 0:17 - 0:19
  i često smo mi žene imale bolje ocjene.
 • 0:19 - 0:23
  Iako nije sve bilo savršeno,
 • 0:23 - 0:25
  odluke vezane za raznolikost i vodstvo
 • 0:25 - 0:29
  bilo je nešto što bi se s vremenom
  prirodno dogodilo, zar ne?
 • 0:31 - 0:32
  Pa, ne baš posve.
 • 0:33 - 0:36
  Uspinjući se ljestvicom,
  radeći kao konzultantica za menadžment
 • 0:36 - 0:38
  po Europi i SAD-u,
 • 0:38 - 0:43
  počela sam uviđati koliko često sam bila
  jedina žena u prostoriji
 • 0:43 - 0:46
  i koliko je vodstvo i dalje homogeno.
 • 0:48 - 0:49
  Mnoge vodeće osobe koje sam upoznala
 • 0:49 - 0:54
  gledali su na prihvaćanje raznolikosti
  zbog političke korektnosti,
 • 0:54 - 0:57
  ili, u najboljem slučaju,
  kao na nešto što je ispravno,
 • 0:58 - 1:00
  no ne i kao na prioritet u poslovanju.
 • 1:00 - 1:03
  Jednostavno nisu imali razloga vjerovati
 • 1:03 - 1:08
  da bi im raznolikost pomogla ostvariti
  njihove trenutno najhitnije ciljeve:
 • 1:08 - 1:11
  ostvariti zadane rezultate,
  pokrenuti novi proizvod,
 • 1:11 - 1:13
  stvarne ciljeve po kojima
  im se mjeri rezultat.
 • 1:14 - 1:18
  Moje iskustvo u radu
  s raznolikim timovima govori
 • 1:18 - 1:22
  da, iako u početku traže nešto više truda,
 • 1:22 - 1:25
  na kraju donose svježije,
  kreativnije ideje.
 • 1:26 - 1:28
  Stoga sam željela znati:
 • 1:28 - 1:32
  Jesu li raznolikije organizacije
  zaista i inovativnije
 • 1:32 - 1:36
  te može li raznolikost biti nešto više
  od zadovoljavanja forme?
 • 1:36 - 1:39
  Može li ona biti
  prava kompetitivna prednost?
 • 1:40 - 1:45
  Zato smo pokrenuli istraživanje
  s Tehničkim sveučilištem u Münchenu.
 • 1:45 - 1:51
  Imali smo istraživanje među 171 kompanijom
  u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj,
 • 1:51 - 1:54
  i dok ovo pričam, istraživanje proširujemo
 • 1:54 - 1:56
  na 1600 kompanija
 • 1:56 - 1:59
  u još pet zemalja svijeta.
 • 2:00 - 2:03
  Pitali smo te kompanije
  doslovno dvije stvari:
 • 2:03 - 2:06
  koliko su inovativni
  i koliko su raznoliki.
 • 2:07 - 2:08
  Kako bismo izmjerili prvo,
 • 2:08 - 2:11
  pitali smo ih o prihodu kroz inovacije.
 • 2:12 - 2:15
  Prihod kroz inovacije
  dio je prometa koji su ostvarili
 • 2:15 - 2:18
  kroz nove proizvode i usluge
  u zadnje tri godine,
 • 2:18 - 2:21
  što znači da ih nismo pitali
  koliko kreativnih ideja imaju,
 • 2:21 - 2:25
  već primjenjuju li se te ideje
  na proizvode i usluge
 • 2:25 - 2:28
  koje kompaniju čine uspješnom
  danas i za budućnost.
 • 2:30 - 2:34
  Kod mjerenja raznolikosti
  gledali smo šest čimbenika:
 • 2:34 - 2:38
  zemlju porijekla,
  dob i spol, među ostalima.
 • 2:39 - 2:42
  Pripremajući se za izlazak
  na teren s tim pitanjima,
 • 2:42 - 2:45
  sjela sam sa svojim timom
 • 2:45 - 2:48
  i popričali smo kakav rezultat
  bismo mogli očekivati.
 • 2:50 - 2:52
  Blago rečeno, nismo bili optimistični.
 • 2:53 - 2:57
  Najskeptičnija osoba u timu
  vidjela je realnu mogućnost
 • 2:57 - 2:59
  da nećemo naći baš ništa.
 • 3:00 - 3:03
  Većina tima bila je oprezna,
 • 3:03 - 3:07
  pa smo se svi složili oko "samo ako",
 • 3:07 - 3:09
  što znači da ćemo možda
  naći neku poveznicu
 • 3:09 - 3:11
  između inovacija i raznolikosti,
 • 3:11 - 3:13
  ali ne u svemu,
 • 3:13 - 3:16
  već samo ako su ispunjeni neki kriteriji,
 • 3:16 - 3:20
  poput vrlo otvorenog načina vodstva
 • 3:20 - 3:24
  koji ljudima omogućuje da slobodno
  i sigurno govore te doprinose timu.
 • 3:26 - 3:28
  Nakon par mjeseci stigli su podaci
 • 3:30 - 3:34
  i rezultati su razuvjerili
  i najveće skeptike među nama.
 • 3:35 - 3:36
  Odgovor je bio jednoznačno potvrdan,
 • 3:36 - 3:38
  bez "ako", bez "ali".
 • 3:39 - 3:41
  Podaci iz uzorka su pokazali
 • 3:41 - 3:45
  da su raznolikije kompanije
  jednostavno i inovativnije.
 • 3:47 - 3:52
  Možemo se ovdje pitati
  je li prvo kokoš ili jaje,
 • 3:52 - 3:56
  odnosno, jesu li kompanije
  zaista inovativnije
 • 3:56 - 3:58
  jer imaju raznolikije vodstvo,
 • 3:58 - 4:00
  ili obrnuto.
 • 4:00 - 4:01
  Što je od toga točno?
 • 4:01 - 4:05
  Ne znamo koliko je tu
  povezanosti naspram uzroka,
 • 4:06 - 4:09
  no, jasno znamo
 • 4:09 - 4:12
  da u našem uzorku,
  kompanije koje njeguju raznolikost
 • 4:12 - 4:14
  ujedno su i inovativnije,
 • 4:14 - 4:16
  a kompanije koje su inovativnije,
 • 4:16 - 4:18
  isto tako imaju i raznolikije vodstvo.
 • 4:18 - 4:21
  Zato možemo zaključiti
  da ovo vrijedi u oba smjera,
 • 4:21 - 4:25
  raznolikost pokreće inovaciju,
  a inovacija raznolikost.
 • 4:27 - 4:30
  Kada smo objavili rezultate,
 • 4:30 - 4:35
  bili smo iznenađeni reakcijom u medijima.
 • 4:35 - 4:38
  Zaista smo privukli pažnju.
 • 4:38 - 4:40
  A naslovi su bili poput onih činjeničnih,
 • 4:41 - 4:44
  "Veći udio žena potiče inovacije",
 • 4:44 - 4:48
  do onih više senzacionalističkih.
 • 4:48 - 4:50
  (Smijeh)
 • 4:50 - 4:51
  Kao što možete vidjeti,
 • 4:51 - 4:54
  "Kućanice koštaju bilijune"
 • 4:54 - 4:56
  i moj omiljeni naslov,
 • 4:56 - 4:59
  "Kućanice ubijaju inovaciju."
 • 4:59 - 5:02
  No, ne postoji loša reklama, zar ne?
 • 5:02 - 5:04
  (Smijeh)
 • 5:04 - 5:06
  Nakon tih objava
 • 5:06 - 5:10
  počeli smo dobivati pozive
  od viših menadžera
 • 5:10 - 5:11
  koji su željeli saznati više,
 • 5:11 - 5:15
  naročito - kojeg li iznenađenja -
  o raznolikosti na bazi spola.
 • 5:16 - 5:20
  Ovakve rasprave
  obično započinjem pitanjem,
 • 5:20 - 5:24
  "Što mislite o stanju
  u vašoj organizaciji danas?"
 • 5:24 - 5:27
  A tu je česta reakcija,
 • 5:27 - 5:31
  "Pa, nismo još posve uspjeli u tome,
  ali nismo ni tako loši."
 • 5:31 - 5:33
  Jedan voditelj, na primjer, rekao mi je
 • 5:33 - 5:35
  "Pa nismo tako loši.
 • 5:35 - 5:38
  U našem odboru
  imamo jednog ženskog člana."
 • 5:38 - 5:39
  (Smijeh)
 • 5:39 - 5:40
  Vi se smijete --
 • 5:40 - 5:43
  (Pljesak)
 • 5:47 - 5:50
  Vi se smijete, ali on je bio u pravu
  što se ponosio time,
 • 5:50 - 5:51
  jer u Njemačkoj,
 • 5:52 - 5:54
  ako imate kompaniju
 • 5:55 - 5:57
  u kojoj je samo jedna žena u odboru,
 • 5:57 - 6:00
  dio ste odabrane grupe od 30
 • 6:00 - 6:03
  od ukupno 100 najvećih
  javno izlistanih kompanija.
 • 6:03 - 6:08
  Ostalih 70 kompanija
  ima sve muške članove u odboru,
 • 6:08 - 6:12
  a niti jedna od tih 100 najvećih
  javno izlistanih kompanija
 • 6:12 - 6:16
  do danas nema ženu
  na poziciji izvršnog direktora.
 • 6:17 - 6:19
  No, evo ključne stvari.
 • 6:20 - 6:24
  Tih nekoliko žena članica u odborima
 • 6:24 - 6:26
  neće ništa promijeniti.
 • 6:26 - 6:30
  Naši podaci pokazuju, da bi spolna
  raznolikost imala utjecaja na inovacije,
 • 6:31 - 6:35
  morate imati više od 20 posto žena
  na vodećim pozicijama.
 • 6:35 - 6:37
  Pogledajmo brojke.
 • 6:39 - 6:42
  Kao što možete vidjeti,
  uzorak smo podijelili u tri grupe,
 • 6:42 - 6:45
  a rezultati su prilično dramatični.
 • 6:45 - 6:50
  Samo u grupi gdje je više od 20 posto žena
  na vodećim pozicijama,
 • 6:50 - 6:54
  samo tada vidite jasan skok
  u prihodima od inovacija
 • 6:55 - 6:57
  na iznadprosječne razine.
 • 6:57 - 7:01
  Dakle, iskustvo i podaci pokazuju
  da trebate kritičnu masu
 • 7:02 - 7:03
  za vidljivu promjenu
 • 7:03 - 7:06
  i kompanije poput Alibabe,
  JP Morgana ili Applea
 • 7:06 - 7:10
  danas su već na tom pragu.
 • 7:12 - 7:15
  Druga reakcija koju sam često dobivala je,
 • 7:17 - 7:19
  "Pa, riješit će se to kroz neko vrijeme."
 • 7:20 - 7:23
  I posve suosjećam s takvim gledištem,
 • 7:23 - 7:25
  jer sam i ja tako razmišljala.
 • 7:27 - 7:30
  Pogledajmo sada ponovo ovdje, i to brojke,
 • 7:30 - 7:32
  uzmimo Njemačku kao primjer.
 • 7:32 - 7:34
  Prvo dobra vijest.
 • 7:34 - 7:37
  Udio žena koje su diplomirale
 • 7:37 - 7:41
  i imaju barem 10 godina
  profesionalnog iskustva
 • 7:41 - 7:44
  lijepo je narastao u zadnjih 20 godina,
 • 7:44 - 7:48
  što znači da je masa
  iz koje se mogu birati žene lideri
 • 7:48 - 7:50
  s vremenom porasla,
 • 7:50 - 7:52
  što je odlično.
 • 7:52 - 7:53
  Prema mojoj staroj teoriji,
 • 7:55 - 7:56
  udio žena na vodećim pozicijama
 • 7:56 - 7:59
  trebao bi manje-više
  paralelno narasti, zar ne?
 • 8:00 - 8:03
  Pogledajmo sada što se stvarno dogodilo.
 • 8:03 - 8:05
  Nije još ni blizu,
 • 8:07 - 8:11
  što znači da nisam bila u pravu
 • 8:11 - 8:13
  i da je moja generacija,
 • 8:13 - 8:15
  vaša generacija,
 • 8:16 - 8:19
  najbolje obrazovana
  ženska generacija u povijesti,
 • 8:21 - 8:22
  samo što još nismo uspjele.
 • 8:22 - 8:26
  Nismo uspjele doći na vodeće pozicije
  u značajnijem broju.
 • 8:26 - 8:29
  Obrazovanje se jednostavno
  nije preslikalo na vodeće pozicije.
 • 8:31 - 8:34
  Bila je to za mene bolna spoznaja
 • 8:34 - 8:36
  uz koju sam shvatila,
 • 8:36 - 8:38
  da ako to želimo promijeniti,
 • 8:38 - 8:41
  moramo se uključiti i biti bolje.
 • 8:42 - 8:45
  I što nam je činiti?
 • 8:45 - 8:49
  Osvojiti više od 20 posto
  vodećih pozicija kao žene
 • 8:49 - 8:51
  mnogima se čini
  kao obeshrabrujući zadatak,
 • 8:51 - 8:54
  što je i razumljivo,
  obzirom na prijašnje brojke.
 • 8:55 - 8:56
  No, izvedivo je
 • 8:56 - 9:00
  i mnogo je kompanija danas
  koje u tome ostvaruju napredak
 • 9:00 - 9:01
  i čine to uspješno.
 • 9:01 - 9:05
  Uzmimo kao primjer
  softversku kompaniju SAP.
 • 9:05 - 9:09
  2011. imali su 19 posto žena
  na vodećim pozicijama,
 • 9:09 - 9:11
  ipak, odlučili su biti još bolji
 • 9:11 - 9:14
  i učinili ono što biste vi napravili
  u onom dijelu poslovanja
 • 9:14 - 9:16
  gdje želite poboljšanje.
 • 9:16 - 9:19
  Postavili su sebi mjerljiv cilj.
 • 9:19 - 9:24
  Zadali su si cilj od 25 posto za 2017.
 • 9:24 - 9:26
  koji su upravo ostvarili.
 • 9:27 - 9:31
  Pomoću ciljeva su kreativnije razmišljali
  o razvijanju vodećih pozicija
 • 9:31 - 9:33
  te korištenju novih izvora zapošljavanja.
 • 9:33 - 9:37
  Već sad su postavili cilj od 30 posto žena
  na vodećim pozicijama za 2022.
 • 9:38 - 9:41
  Dakle, iskustvo pokazuje da je to izvedivo
 • 9:41 - 9:43
  i na kraju
 • 9:43 - 9:47
  sve se svodi na dvije odluke
  koje svakodnevno poduzimaju
 • 9:47 - 9:50
  mnogi od nas u svakoj organizaciji:
 • 9:52 - 9:56
  koga zapošljavamo, koga razvijamo
  te kome omogućujemo napredovanje.
 • 9:56 - 9:59
  Nemam ništa protiv programa za žene,
 • 9:59 - 10:01
  povezivanja, mentorstva, treninga.
 • 10:01 - 10:02
  Sve je to u redu.
 • 10:03 - 10:05
  No, radi se o te dvije odluke
 • 10:05 - 10:09
  koje na kraju šalju
  najjaču poruku o promjeni
 • 10:09 - 10:11
  u svakoj organizaciji.
 • 10:13 - 10:16
  Nikada se nisam postavila
  kao zagovaratelj raznolikosti.
 • 10:16 - 10:18
  Radim kao poslovna savjetnica.
 • 10:19 - 10:24
  No, sada je moj cilj
  promijeniti lice vodstva,
 • 10:24 - 10:25
  da bude raznolikije
 • 10:26 - 10:29
  ali ne na način da vodeće osobe
  samo označe polja u upitniku
 • 10:29 - 10:32
  i misle da su time nešto usvojili,
 • 10:32 - 10:34
  ili da su bili politički korektni,
 • 10:34 - 10:36
  već zato što razumiju
 • 10:36 - 10:39
  da raznolikost njihovu organizaciju čini
 • 10:39 - 10:41
  inovativnijom, boljom.
 • 10:42 - 10:46
  Prihvaćajući raznolikost
  i raznolike talente,
 • 10:46 - 10:48
  osiguravamo istinsku priliku za svakoga.
 • 10:49 - 10:50
  Hvala. Velika vam hvala.
 • 10:50 - 10:53
  (Pljesak)
Title:
Kako raznolikost čini timove inovativnijima
Speaker:
Rocío Lorenzo
Description:

Jesu li tvrtke koje potiču raznolikost zaista i inovativnije? Rocío Lorenzo i njen tim proveli su istraživanje među 171 tvrtkom kako bi to saznali - odgovor je bio jednoznačno potvrdan. U govoru koji će vam pomoći izgraditi bolju, snažniju tvrtku, Lorenzo uranja u podatke i objašnjava kako vaša tvrtka može početi stvarati svježije, kreativnije ideje, koristeći raznolikost kao kompetitivnu prednost.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:05

Croatian subtitles

Revisions